Tổng Hợp

Những giá trị tích cực và hạn chế trong học thuyết nho giáo

Ngày đăng: 27/01/2013, 15:05

nho giáo. nho giáo xuất hiệnvào khoảng thế kỉ VI trước công nguyên dưới thời Xuân Thu. Người khởi xướng là Khổng tửđã có những đóng góp rất quan trọng cho sự hình thành những tư tưởng của nho giáo.Nho giáo có một lịch sử phát triển lâu dài, trên hai ngàn năm trăm năm nếu không muốn nói là lâu hơn. trải qua nhiều sựđổi thay khác biệt về văn hoá chính trị, xã hội… bao thăng trầm trong lịch sử xã hội con người, nho giáo vẫn giữđượcthếđứng trong lòng mỗi người nhất là trong lòng người Phương Đông.Qua các giai đoạn phát riển, nho giáo cũng có những thời kì hưng thịnh nhưng cũng không tránh khỏi những thăng trầm nhưng không ai có thể phủ nhận những đóng góp của nho giáo đối với xã hội loài người. Nho giáo đã trở thành hệ tư tưởng độc tôn luôn giữđược vị trí của nó cho đến ngày cuối cùng của xã hội phong kiến. điều đóđã chứng tỏ rằng; nho giáo phải có gìđặc biệt thì mới cóảnh hưởng sâu rộng đến như vậy. Có phải đó là tư tưỏng nhân nghĩa, thuyết chính danh, đạo đức… đã làm nên những ảnh hưởng đến cách sống của con người ngày nay.Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực nho giáo còn bộc lộ những hạn chế. đó là nho giáo là cơ sởđể chếđộ phong kiến dựa vào đóđể cai trị, cuộc sống của con người bị chàđạp, bất bình đẳng, tam tòng tứđức đè nặng lên người dân. chính vì thế mà ngày nay có rrát nhiều ý kiến khác nhau về giá trị tích cựcvà hạn chế của nho giáo ảnh hưởng như thế nào đến xã hội, lối sống nhân cách của mỗi con người.Hơn một nghìn năm Bắc thuộc Việt Nam chịu ảnh hưởng rất nhiều của nho giáo Trung Quốc. Nho giáo đẵ du nhập vào Việt Nam như thế nào, nó có nhữngtích cực hạn chế gì?. Nóảnh hưởng như thế nào đến xã hội việt Nam, con người Việt Nam từ thời phong kiến đến ngày nay.1Tiểu luận triếtChính vìý nghĩa to lớn của nho giáo đối với đời sống, con người Việt Nam nên em đã chọn đề tài “Những giá trị tích cực hạn chế trong học thuyết nho giáo vàảnh hưởng của nóở Việt Nam hiện nay”.Do kiến thức còn hạn hẹp nên trong bài viết còn nhiều thiếu sót mong thầy cô giúp đỡ em hoàn thành đề tài tốt hơnEm xin chân thành cảm ơn. Hà Nội, tháng 3 năm 20082Tiểu luận triếtĐẶTVẤNĐỀXuất hiện vào thế kỉ XVI trước công nguyên thời Xuân Thu,do Khổng Tử sáng lập ra. Nho giáo du nhập vào việt Nam sớm từ thời Bắc thuộc vàđã có những ảnh hưởng rất sâu đậm trng kinh tế chính trị, văn hoá, xã hội của người Việt Nam. Khi du nhập vào Việt Nam nho giáo đã có những biến đổi như thế nào? nó có những ảnh hưởng gì? nghiên cứu vấn đề nhogiáo ở nước ta hiện nay thực chất là vấn đề tư tưởng của nho gia với việc hiện đại hoáđất nước.Tư tưởng của nho giáo như thế nào? Đó chỉnh là tư tưởng nhân sinh.Nho gia vốn quy giá trị nhân sinh thành giá trị xã hội, cho rằng con người phải có trách nhiệm nhất định đối với gia đình, xã hội, đất nước cả thế giới ;đó là lí tưởng cuộc đời lẽ sống của mỗi người. Mặt khác, nho gia cũng đồng thời quy giá trị nhân sinh vào giá trịđạo đức, mà giá trịđạo đức nho gia lấy hiếu thân( hiếu với cha mẹ) làm nền tảng- trung với nước cũng suy từ híều với cha mẹ mà ra. Những tư tưởng của nho giáo có tác dụng như thế nào trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, chúng ta hãy đi tìm hiểu những gía trị tích cực hạn chế, ảnh hưởng của nho giáo vào Vịêt Nam ngày nay để hiểu rõ hơn.3Tiểu luận triếtB. NỘIDUNG1. Sự du nhập phát triển của Nho giáo ở Việt Nam1.1. Khái niệm nho giáo.Gọi là nho giáo vì chữ Nhu mà ra nó gồm bộ Nhân là người chữ Nhu có nghĩa làđợi hay cần dùng, nói chung là người hay dùng đến. Từ trước các người có học do quan Tưđồ chọn ra cho đi học văn chương lục nghệ lễ, nhạc , xử, ngự, thư số cho nên có người nói “ nho gia do Tưđồ mà ra”. Từ cuối thời Xuân Thu Khổng Tửđã nói nho gia là nói về sự biến hóa của vũ trụ, quan hệ với nhân loại,về luân thường đạo lí,trong xã hôị, về lễ nghi cúng tế quỷ thần.1.2. Nguồn gốc ra đời tư tưởng chủđạo của nho giáo.Vì những điều đó là cốt yếu của tôn giáo nên Khổng Tửđược tôn làm ông tổ của nho giáo, do đó có khi người ta gọi là Khổng giáo. người ta gọi ông là Khổng Tử hay Khổng Phụ Tử, ông là người làng Xương Bình, huyện khúcPhụ, phủ Diễn Châu , tỉnh Sơn Đông Trung Quốc.Khổng Tử là người cóđóng góp rất lớn cho nho giáo, ông là người đặt nền móng cho nho giáo phát triển. Khổng Tử sinh năm 551 mất năm 479 trước công nguyên, ông là người rất ham học, sớm nổi tiếng uyên bác, thông hiểu văn hiến lễ nhạc nhà Hạ, nhà Thương, nhà Chu, tức là các vương triều cổđại Trung Hoa. Ngoài năm mươi tuổi ông bỏ quan đi chu du các nước vàđểđến hơn hai chục năm trời chuyên tâm vào việc sưu tập văn hoá dạy học trò. Khổng Tử có công sưu tầm viết lại năm bộ sách: Thi, Thư, Dịch, Lễ,Xuân Thu gọi chung là Ngữ kinh do Khổng Tửđể lại là kinh điển của nho giáo.Khổng Tử sống trong thời kì biến động lớn của xã hội. từ lâu, chính trị rối loạn, mỗi người đều chọn cho mình một thái độ sống khác nhau là một triết nhân thái độ sống của Khổng Tử hết sức phức tạp, ông vừa hoài cổ, vừa sượng sùng đổi mới. Trong tâm trạng phân vân, dần dần ông hình thành 4Tiểu luận triếttưtưởng lấy nhân nghĩa để giữ vững sự tồn tại chung khai sáng hệ tư tưởng gọi là phái nho giáo đã tạo ra ảnh hưởng sâu sắc tới xã hội Trung Quốc nói riêng xã hội Phương Đông nói chung.Những tư tưởng chính của nho giáo đựơc các học trò của Khổng Tử phát triển lưu truyền tới các thế hệ sau, nóđược thể hiện qua các phương diện sau: Về vũ trụ giới tự nhiên: Khổng Tử tin có trời. Nhưng đối với ông, trời cóý chí, ý trời là thiên mệnh không thể thay đổi được, không thể cải được mệnh trời. Ông gộp trời đất vào một thể. Quan điểm này được thể hiện đầy đủ rõ ràng bao quát bằng từ dich. Đối với quỷ thần ông có tư tưởng thiếu nhất quán. Đến các thế hệ học trò của ông trừ Tuân Tử tư tưởng thiên mệnh được củng cố khẳng định là tư tưởng cơ bản của nho giáo chi phối các tư tưởng khác. Vềđạo đức: đạo theo nho gia là quy luật biến chuyển, tiến hoácủa trời đất, muôn vật. đạo của người chính là nhân nghĩa. Nhân là lòng thương người, nghĩa là dạ thuỷ chung. Nho giáo đặc biệt quan tâm đến vấn đềđao đức của con người.Đức gắn chặt với đạo, từđức trong quan đỉêm của nho giáo thường được dùng để chỉ một cái gì thể hiện phẩm chất tốt đẹp của con người trong tâm hồn ý thức. Nội dung cơ bản của đạo đức cua nho giáo chính là luân thường. Có năm luân cơ bản là:cha -con, vua-tôi, anh-em, vợ- chồng, bè- ban.trong đó ba điều chính làvua tôi, cha con , vợ chồng gọi là tam cương. Đặc biệt quan trọng là quan hệ vua tôi bíểu hiện bằng chữ trung, quan hệ cha con được biểu hiện bằng chữ hiếu. Thường có năm điều chính gọi là ngũ thường đều là những đức tính trời phú cho con người: nhân ,nghĩa, lễ, trí , tín. Đứng đầu ngũ thường là nhân nghĩa. Đạo của Khổng Tử trước hết làđạo nhân nghĩa thì nhân là chủđạo.Về chính trị xã hội, một xã hội không loạn lạc cũng là xã hội có trật tự, không lộn xộn. chính vì thế nên ông tổ Nho giáo đã mong ước lập một tổ chức xã hội màởđó có trên có dưới phân minh phổ biến thìđó là trật tự danh vị 5Tiểu luận triếtcủa thuyết chính danh. chính danh là danh thực phải phù hợp với nhau. Danh phận của mỗi người, trước hết do các mối quan hệ quy định. Theo ông mỗi cái danh đều bao hàm một số trách nhiệmvà bổn phận mà mỗi cá nhân mang cái danh đó phải có trách nhiệm bổn phận phù hợp với cái danh đó. Ngoài ra Khổng Tử còn chủ trương dùng thuyết lễ trịđểđưa ra cách trị nước an dân. Về nhân thức luận: Khổng Tử quan tâm tới giáo dục vì theo ông giáo dục để cải tạo nhân tính của con người.1.3, Sự du nhập phát triển của nho giáo vào Việt Nam.Nho giáo du nhập vào Việt Namở thời kì Bắc thuộcqua ba thời kì như nhau:-111 trước công nguyên-39: các đời Tây Hán vàĐông Hán.-43-544: các đời Đông Hán, Tam Quốc, Tấn, Nam Bắc Triều.-603-939: các đời TuỳĐường, Ngũ Quý.Mười thế kỉđầu công nguyên nho giáo du nhậpvào Việt Nam nhưng chưa thịnh, chưa hình thành tầng lớp nho sĩ nắm vai trò quan trọng trong xã hộiThành phần trí thức lúc bấy giờ là những nhà tu, đặc biêt là các cao tăng. Thông qua việc học chữ nho đểđọc kinh phật, cac sư tiếp thu luôn nho học. Thế nên khi đất nước vừa độc lập, kể từ(839-965), Đinh (968-979) Lê(980-1009) trí thức tài ra giúp triều đình là các đạo sĩ thiền sư. Một số thiền sư có công dạy các tục gia đệ tử trở thành nhân tài đất nước như sư Khánh Vân sư Vạn Hạnh lần lượt là thầy dạy Lý Công Uốn…Nho học Việt Nam phát triển từ thế kỷ XI, sang đời Nguyễn thì suy. Nho học mởđường xuất thân cho kẻ sĩ thông qua khoa cử nhờđó thúc đẩy văn học phát triển, văn hoáđược nâng cao. Không ít tiền nho Việt Nam là tác gia, đi sâu vào triết Nho. Nhưng chiến tranh liên miên, sách vở bị cướp , đốt mất quá 6Tiểu luận triếtnhiều, tư tưởng học thuật của nho gia Việt Nam hầu như khôngcòn lưu lại gì cho đời sau nghiên cứu. Nói đến nho giáo Việt Nam cái nổi bật không phải là tư tưởng triết học, mà lại là văn chương, khoa cử, vai trò chính trị của sĩ tử trong lịch sử.Nho học Việt Nam qua các triều đại.Đời Lý(1010-1225).Nho học mới hưng phát. Vua Lý Thánh Tông cho lập văn miếu, làm tượng thờChu công, Khổng Tử, bảy mươi hai tiên hiền. Vua Lý Nhân Tông mở khoa thi đầu tiên tên là Tam Trường, Lê Văn Thịnh đậu thủ khoa, mở quốc tử giám, lập hàn lâm viện, tuyển Mạc Hiến Tích làm hàn lâm học sĩ. Đời Trần. Vua Trần Thái Tông mở khoa thi Thái học sinh, khoa tam giáo mở khoa tam khôi tuýển trạng nguyên, bảng nhãn, thàm hoa. Khoa ấy Lê Văn Hưu đổ bảng nhãn, là sử gia Việt Nam đầu tiên, tác giảĐại Việt sử kí. Vua còn mở quốc học viện giảng Tứ thư, Ngũ kinh.Văn học đời Trần rất thịnh, nhờ khoa cử thúc đẩy. Có rất nhiều tác phẩm văn học thời kỉ này có giá trị lịch sửđể lại cho thế hệ sau. Danh nho có Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Trung Ngạn(viết giới hiên toàn tập). Chu Văn An…Đời Hồ(1400-1407), hậuTrần(1407-1413), Minh thuộc(1414-1427).Lê Quý Ly thay nhà Trần, lập nên nhà Hồ. Nước loạn, quân Minh xâm lăng, cướp nước, những gì không đem được thìđốt , thiệt hại không kể xiết. Nhà Minh đưa Tống Nho vào Việt Nam.Đời Hậu Lê (1428- 1788).7Tiểu luận triếtNho học rất được chú trọng, được tôn là quốc học. Khoa cử thúc đẩy, hình thành tầng lớp nhotrí thức đông đảo. Kinh đô có quốc tử giám, thái học viện. Vua Lê Thánh Tông chia nước làm mười ba đạo, hầu hết các đạo ởđồng bằng đều lập trường công, ấn định quy chế thi cử. Năm1463 có chừng1400 người thi Hội ở Thăng Long, năm 1475 tăng lên khoảng 3000 thí sinh. Từ triều Lê, người thi đậu rất vẻ vang : có lễ xướng danh, lễ vinh quy, lễ khắc tên tiến sĩ vào bia đáở Văn miếu.Ở nước ta, nho giáo có lịch sử rất lâu đời. Từ khi bị xãm lược sát nhập vào Trung Quốc, từđời Hán, nho giáo đã du nhập vào Việt Nam. Sĩ Nhiếp( thế kỉ thứ hai sau công nguyên) được coi là An nam học tổ. Người mởđầu cho nho học ở nước ta. Ngay từ sau chiến thắng Bạch Đằng ở thế kỉ thứ X việc xây dựng một nhà nước phong kiến trung ương tập trung đã tỏ ra cần thiết đối với công cuộc dựng nước giữ nướccua dân tộc ta. Tuy nhiên đưới thời các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê vịêc xây dựng một nhà nước chủ thể mới chỉ làm được những bước đầu tiênvà chưa thực sựđược đẩy mạnh, phải đợi đến thế kỉ XI với sự xác lập của vương triều Lý thì nha nước phong kiến tập quỳên mớđược xây dựng một cách quy mô bề thế, với các tổ chức chặt chẽ quy mô của nó. đến thế kỉ XV , sau khi Lê Lợi chiến thắng quân Minh(1428)nhà nước Lêđã dành cho nho giáo vị tríđộc tôn nó trở thành học thuyết chính thống của nhà nước vào thời Lê Thánh Tông, nóđạt đến mức toàn thịnh. Từ thế kỉ XV đến thế kỉ XX nho giáo vẫn giữ vai trò chủ dạo, chi phối ảnh hưởng của nho giáo, do thực tế lịch sử rất lớn. Nhưng nói chung nho giáo cóảnh hưởng đến nước ta về rất nhiều mặt có cả tích cực hạn chế.Những ảnh hưởng của nho giáo cả về chiều hướng tích cực lẫn hạn chế tác động như thế nào đến xã hội việt Nam hiện nay? Để tìm hiêu vấn đềđó ta đi tìm hiểu những giá trị tích cực hạn chế của nho giáo vàảnh hưởng của nó vào Việt Nam hiện nay.8Tiểu luận triết2, Những giá trị tích cực hạn chế của nho giáo.2.1, Tích cực Qua các giai đoạn phát triển, Nho giáo đã có những thời kỳ hưng thịnh cũng như không tránh khỏi những trầm luân. cái khó khăn nhất của nho giáo là làm thế nào để tồn tại phát triển đến ngày nay. Để tồn tại được nó phải có những mặt tích cực mà không ai có thể phủ nhận được.Đó là cải tinh thần cứu đời mà Khổng Tửđã trịnh trọng nêu lên như là cái mục đích cao cả, làm thành cái đặc tính thiềng liêng của một nho sí, như vậy nóđã không chỉ còn cái nguyên văn của triết học, đạo học, hay tôn giáo, xứng đáng với cái nhân văn cao cả của nó.2.1.1. Nho giáo đãđưa ra những tiêu chuẩn đạo đức nhằm cải tạo con người, hoàn thiện nhân cách cua con người.2.1.1.1, Đạo theo nho gia là quy luật chuyển biến, tiến hoá của trời đất, muôn vật.Đối với con người đạo là con đường đúng đằn phải noi theo để xây dựng quan hệ lành mạnh, tốt đẹp. Đạo của người theo quan điểm cua nho gia là phải phù hợp với tình người do con người lập nên.trong kinh dịch, sau hai câu “lập đạo của trời , nói âm dương” , lập đạo của đất, nói nhu cương” là câu “lập đạo của người nói nhân nghĩa”. Khổng Tử chủ trương cải tạo xã hội bằng đạo đức. Theo ông làm người cần phải cóđức. 2.1.1.2,Nhân nghĩa theo cách hiểu thông thường thì nhân là lòng thương người, nghĩa là dạ thuỷ chung, mọi đức khác đều từ nhân mà ra cũng như muôn vật muôn loài trên trời, dưới đất đều do âm dương nhu cương mà ra. Nhân cao hơn các đức khác, có phần bao gồm cả các đức mục khác nhưng nhân cũng có những tiêu chí riêng. khổng Tử nói : “ ai làm được điều này trong thiên hạ người đó có nhân: cung, khoan, tín, mẫn, huệ”.cung là khiêm tốn, biết tôn trọng người tôn trọng công việc không tỏ ra coi thường người 9Tiểu luận triếtkhác thành ra kiêu ngạo, thành ra khơng chu đáo. khoan là rộng rãi , khơng biết rộng, thu nhận của người đến kiệt. tín là nói sao làm vậy. Mẫn là nhanh nhen khơng lề mề, ỷ lại. làm được năm điều đó dân sẽ tin tưởng , dễ sai khiến. đó làđức mục của người cầm quyền trong quan hệ với dân. nhân như vậy phải đòi hỏi xuất phát từ lòng thương người, từ sụ tơn trọng của con người mà làm việc có hiệu quả.Ngồi ra nhân còn bao gồm các đức là lễ, nghĩa, trí, tín. “lễ” vừa là cách thức thờ cúng vừa là những quy định có tính luật pháp, vừa là những phong tục tâập qn vừa là một kỉ luật tinh thần “ tự khắc kỷ phục lễ”. Suy cho cùng lễ chỉ là sự bổ sung cụ thể hố chochính danh nhằm thiết lập trật tự xã hội phong kiến. nghĩa là những việc nên làm nhằm duy trìđạo lí, như ta thường nói “hành hiệp trượng nghĩa”. Trítri thức, phải có tri thức mới thành nhân được. Vậy con người phải tu nhân để tề gia trị quốc bình thiên hạ. tín là lời nói việc làm phải thống nhất với nhau. Có tín thì mới có tin. Như vậy đứcnhân trong nho giáo khơng chỉ là thương người mà thực chất làđạo làm người. Nhân bao gồm nhiều tiêu chuẩn đạo đức nên một người có một số tiêu chủân khác màkhơng có nhân thì khơng gọi là người cóđạo đức được.2.1.1.3, Đức gắn chặt với đạo. từđức trong kinh điển nho gia thường được dùng để chỉ một cái gì thể hiện phẩm chất tốt đẹp của con người trong tâm hồn ý thức cũng như hình thức ,dáng điệu…theo nho gia mối quan hệ giữa đạo vàđức trong cuộc sống con người: đường đi lối lại đúng đắn phải xây dựng quan hệ lành mạnh, tốt đẹp làđạo, noi theo đạo một cách nghiêm chỉnh, đúng đẳn trong cuộc sống thì cóđược đức trong sáng q báu ở trong tâm.2.1.1.4, Trong kinh điển của nho gia, ta thấy năm quan hệ lớn. Bao qt gọi là “ ngũ ln” đãđược khái qt bằng quan hệ: vua- tơi, cha- con, anh- em, vợ-chồng, bạn-bè. Từ quan hệấy , kinh lễđã nêu lên mười một đức lớn : vua nhân, tơi trung, cha từ, con hiếu, anh lành, em đễ, chồng có nghĩa, vợ vâng lời, trưởng cóân, ấu ngoan ngỗn, với bạn hữu phảo cóđức tín. 10[…]… nhiệm vụ khoa học của đề tài B,Nội dung 1.Sựdu nhập phát triển nho giáo ở Việt Nam 1.1, Định nghĩa nho giáo 1.2, Nguồn gốc nho giáo óng góp của KhổngTử 1.3 Sự du nhập cuả nho giáo vào Việt Nam 2 .giáo 2.1 ,Tích cực 2.1.1 Nho giáo đãđưa ra những tiêu chuẩn đạo đức nhằm cải tạo con người, hoàn thiện nhân cách con người 2.1.1.1, Đạo theo nho giáo là qui luật… của nho giáo trong xã hội phong kiến có sự phân biệt rõ rànggiữ các tầng lớp quan lại, nho sĩ, dăn thường 4, Ảnh hưởng của nho giáo đến Việt Nam hiện nay Vượt biên Trung quốc , nho giáo du nhập vào Việt Nam, hình thành một vành đai nho giáo theo cách riêng của mình Nghiên cứu nho giáo Việt Nam trong. .. nhiên mà nho giáo đã tạo nhiều thuận lợi Tóm lại nho giáo có rất nhiều ảnh hưởng tích cực trong công cuộc xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa ở nước ta 4.3 .Giáo dục Kế thừa tính tiến bộ trong quan điểm về giáo dục của nho giáo đó là tinh thần hiếu học Tư tưởng về giáo dục , vể thái độ phương pháp học tập của Khổng Tử chính là bộ phận giàu sức sống nhất trong tư tưởng của nho giáo mà… đạo của nho giáo trong ứng xử , giao tiếp giữa người người của nho giáo là một việc làm cần thiết D NHỮNGTÁCPHẨMTHAMKHẢO 1 Nho gíao- Trần Trọng Kim-nhà xuất bản 1 Một số vấn đề về nho giáo Việt Nam- Phan Đại Doãn- học viện chính trị quốc gia 2 Giáo trình triết học Mác Lênin_bộ giáo dục ào tạo- nhà xuất bản chính trị quốc gia 3 Tạp chí triết học 4 hỏi đáp triết hoc Mác Lênin- học viện chính trị quốc… thất giáo cho cả sự thở cúng thần linh, đã là người thì phải học lễ biết lễ có lễ Con người học lễ từ khi còn trẻ thơ chính vì thế lễ là một nội dung cơ bản của đạo nho Lễ với những cách hiểu trên là cơ sở, là công cụ chính trị, là vũ khí của một phương pháp trị nước, trị dân lâu đời của nho giáo. Đó chính là lễ trị 2.4 .Nho giáo đưa ra những quan điểm về quản lý xã hội 2.4.1, Dựa vào nho giáo chế ộ… đặc tính cua rnho giáo không thể không làm cho người ta ngưỡng m Những đóng góp của nho giáo trong tinh thần văn hóa của dân tộc ta rất lớn Chúng ta cần nghiên cứu nho giáo để xem nóảnh hưởng như thế nào vào trong xã hội Việt Nam Vận dụng những tưưởng tiến bộ của nho giáo vào việc xây dựng đát nước trong thời kì quáđộ lên chủ nghĩa xã hội đang là nhiệm vụđặt ra của chúng ta Từ nho giáo chuyể sanh… tích iều phạm trong kinh thư, kinh xuân thu làm tiêu chuẩn để bình giá mọi sự việc Bệnh giáo điều này đãăn sâu vào trong lĩnh vực khoa học nghệ thuật nhất là trong văn học sử học khiến cho sự sáng tạo trong các lĩnh vực này bị dập vào những cái khuôn có sẵn đó là một bệnh tật đãđược rèn đúc ngay từ khi người nho sĩ phải mài dũa văn chương để tiến vào con đường cử nghiệp Sự thịnh trị của nho giáo. .. của nho giáo như tư tưởng tam tòng tứđức, tư tưởng nam quyền,… thì việc kế thừa gia đình để xây dựng gia đình mới nhằm đáp ứng được nhu cầu hiện đại hoá của đất nước Những tư tưởng nhân đạo, khát vọng hoà bình của nho giáo cũng là tư tưởng khát vọng của chúng ta hiện nay mặc dù bị hạn chế do lịch sử song một tư tưởng cũng như biện pháp của nho giáo. .. không có những nhà nho nổi tiếng cóđóng góp lớn cho văn hoá Việt Nam Có thể nói nho giáo tồn tại ở nước ta rất lâu đời , ảnh hưởng của nho giáo không chỉ dừng lại ở qua khứ, mà còn ảnh hưởn đến hiện nay cả tương lai nữa chúng ta không thể phủ nhận những tư tưởng tiến bộ của nho giáo, cho đến sau này chúng ta vẫn còn phải tiếp thu những tiến bộđó Mặc dù nho giáo cũng có những điểm tích cực trong việc… tư tưởngvề giáo dục về thái độ phương pháp học tập của Khổn Tử chính là bộ phận giàu sức sống nhất trong tư tưởng nho giáo theo Khổng Tử giáo dục là cải tạo nhân tính Muốn dẫn nhân loại trở về tính gần nhau, tức là chỗ “thịên bản nhiên” thì phải để công vào giáo dục vì giáo dục có thể hoáác thành thiện “tu sửa đạo làm người” “ làm sáng tỏđức sáng” là mục đích tối cao của giáo dục trong việc cải . những giá trị tích cực và hạn chế của nho giáo và nh hưởng của nó vào Việt Nam hiện nay.8Tiểu luận triết2, Những giá trị tích cực và hạn chế của nho giáo. 2.1,. to lớn của nho giáo đối với đời sống, con người Việt Nam nên em đã chọn đề tài Những giá trị tích cực và hạn chế trong học thuyết nho giáo và nh hưởng

Xem Thêm :   Tại sao Internet GIẬT LAG và cách xử lý | SPIDERUM | CURLY RAE BRACES | Kiến Thức Cuộc Sống

Xem thêm :  Ngành thú y

Những giá trị tích cực và hạn chế trong học thuyết nho giáo Tiểu luận triếtLỜIMỞĐẦUTrong cuộc sống của người Phương Đông bịảnh hướng nhiều nhất bởi tư tưởng củagiáo.xuất hiệnvào khoảng thế kỉ VI trước công nguyên dưới thời Xuân Thu. Người khởi xướng là Khổng tửđã cóđóng góp rất quancho sự hình thànhtư tưởng củagiáo.Nhocó một lịch sử phát triển lâu dài, trên hai ngàn năm trăm năm nếu không muốn nói là lâu hơn. trải qua nhiều sựđổi thaykhác biệt về văn hoá chính trị, xã hội…bao thăng trầmlịch sử xã hội con người,vẫn giữđượcthếđứnglòng mỗi người nhất làlòng người Phương Đông.Qua các giai đoạn phát riển,cũng cóthời kì hưng thịnhcũng không tránh khỏithăng trầmkhông ai có thể phủ nhậnđóng góp củađối với xã hội loài người.đã trở thành hệ tư tưởng độc tônluôn giữđược vịcủa nó cho đến ngày cuối cùng của xã hội phong kiến. điều đóđã chứng tỏ rằng;phải có gìđặc biệt thì mới cóảnh hưởng sâu rộng đến như vậy. Có phải đó là tư tưỏng nhân nghĩa,chính danh, đạo đức… đã làm nênảnh hưởng đến cách sống của con người ngày nay.Tuy nhiên bên cạnhmặtcòn bộc lộchế. đó làlà cơ sởđể chếđộ phong kiến dựa vào đóđể cai trị, cuộc sống của con người bị chàđạp, bất bình đẳng, tam tòng tứđức đè nặng lên người dân. chính vì thế mà ngày nay có rrát nhiều ý kiến khác nhau vềcựcvàcủaảnh hưởng như thế nào đến xã hội, lối sốngnhân cách của mỗi con người.Hơn một nghìn năm Bắc thuộc Việt Nam chịu ảnh hưởng rất nhiều củaTrung Quốc.đẵ du nhập vào Việt Nam như thế nào,nó cógìgì?. Nóảnh hưởng như thế nào đến xã hội việt Nam, con người Việt Nam từ thời phong kiến đến ngày nay.1Tiểu luận triếtChính vìý nghĩa to lớn củađối với đời sống, con người Việt Nam nên em đã chọn đề tài “Nhữngvàảnh hưởng của nóở Việt Nam hiện nay”.Do kiến thức cònhẹp nênbài viết còn nhiều thiếu sót mong thầy cô giúp đỡ em hoàn thành đề tài tốt hơnEm xin chân thành cảm ơn. Hà Nội, tháng 3 năm 20082Tiểu luận triếtĐẶTVẤNĐỀXuất hiện vào thế kỉ XVI trước công nguyên thời Xuân Thu,do Khổng Tử sáng lập ra.du nhập vào việt Nam sớm từ thời Bắc thuộc vàđã cóảnh hưởng rất sâu đậm trng kinh tế chính trị, văn hoá, xã hội của người Việt Nam. Khi du nhập vào Việt Namđã cóbiến đổi như thế nào?nó cóảnh hưởng gì? nghiên cứu vấn đề nhogiáo ở nước ta hiện nay thực chất là vấn đề tư tưởng củavới việc hiện đại hoáđất nước.Tư tưởng củanhư thế nào? Đó chỉnh là tư tưởng nhân sinh.Nhovốn quynhân sinh thànhxã hội, cho rằng con người phải có trách nhiệm nhất định đối vớiđình, xã hội, đất nướccả thế giới ;đó là lí tưởng cuộc đờilẽ sống của mỗi người. Mặt khác,cũng đồng thời quynhân sinh vàotrịđạo đức, màtrịđạo đứclấy hiếu thân( hiếu với cha mẹ) làm nền tảng- trung với nước cũng suy từ híều với cha mẹ mà ra.tư tưởng củacó tác dụng như thế nàocông cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, chúng ta hãy đi tìm hiểuchế, ảnh hưởng củavào Vịêt Nam ngày nay để hiểu rõ hơn.3Tiểu luận triếtB. NỘIDUNG1. Sự du nhậpphát triển củaở Việt Nam1.1. Khái niệmgiáo.Gọi làvì chữ Nhu mà ra nó gồm bộ Nhân là ngườichữ Nhu có nghĩa làđợi hay cần dùng, nói chung là người hay dùng đến. Từ trước các người códo quan Tưđồ chọn ra cho đivăn chươnglục nghệ lễ, nhạc , xử, ngự, thưsố cho nên có người nói “do Tưđồ mà ra”. Từ cuối thời Xuân Thu Khổng Tửđã nóilà nói về sự biến hóa của vũ trụ, quan hệ với nhân loại,về luân thường đạo lí,trong xã hôị, về lễ nghi cúng tế quỷ thần.1.2. Nguồn gốc ra đờitư tưởng chủđạo củagiáo.Vìđiều đó là cốt yếu của tônnên Khổng Tửđược tôn làm ông tổ củagiáo, do đó có khi người ta gọi là Khổng giáo. người ta gọi ông là Khổng Tử hay Khổng Phụ Tử, ông là người làng Xương Bình, huyện khúcPhụ, phủ Diễn Châu , tỉnh Sơn Đông Trung Quốc.Khổng Tử là người cóđóng góp rất lớn chogiáo, ông là người đặt nền móng chophát triển. Khổng Tử sinh năm 551mất năm 479 trước công nguyên, ông là người rất ham học, sớm nổi tiếng uyên bác, thông hiểu văn hiến lễ nhạc nhà Hạ, nhà Thương, nhà Chu, tức là các vương triều cổđại Trung Hoa. Ngoài năm mươi tuổi ông bỏ quan đi chu du các nước vàđểđến hơn hai chục năm trời chuyên tâm vào việc sưu tập văn hoádạytrò. Khổng Tử có công sưu tầmviết lại năm bộ sách: Thi, Thư, Dịch, Lễ,Xuân Thu gọi chung là Ngữ kinh do Khổng Tửđể lại là kinh điển củagiáo.Khổng Tử sốngthời kì biến động lớn của xã hội. từ lâu, chínhrối loạn, mỗi người đều chọn cho mình một thái độ sống khác nhau là một triết nhân thái độ sống của Khổng Tử hết sức phức tạp, ông vừa hoài cổ, vừa sượng sùng đổi mới.tâm trạng phân vân, dần dần ông hình thành 4Tiểu luận triếttưtưởng lấy nhân nghĩa để giữ vững sự tồn tại chungkhai sáng hệ tư tưởng gọi là pháiđã tạo ra ảnh hưởng sâu sắc tới xã hội Trung Quốc nói riêngxã hội Phương Đông nói chung.Những tư tưởng chính củađựơc cáctrò của Khổng Tử phát triểnlưu truyền tới các thế hệ sau, nóđược thể hiện qua các phương diện sau: Về vũ trụgiới tự nhiên: Khổng Tử tin có trời.đối với ông, trời cóý chí, ý trời là thiên mệnh không thể thay đổi được, không thể cải được mệnh trời. Ông gộp trời đất vào một thể. Quan điểm này được thể hiện đầy đủ rõ ràngbao quát bằng từ dich. Đối với quỷ thần ông có tư tưởng thiếu nhất quán. Đến các thế hệtrò của ông trừ Tuân Tử tư tưởng thiên mệnh được củng cốkhẳng địnhlà tư tưởng cơ bản củachi phối các tư tưởng khác. Vềđạo đức: đạo theolà quy luật biến chuyển, tiến hoácủa trời đất, muôn vật. đạo của người chính là nhân nghĩa. Nhân là lòng thương người, nghĩa là dạ thuỷ chung.đặc biệt quan tâm đến vấn đềđao đức của con người.Đức gắn chặt với đạo, từđứcquan đỉêm củathường được dùng để chỉ một cái gì thể hiện phẩm chất tốt đẹp của con ngườitâm hồn ý thức. Nội dung cơ bản của đạo đức cuachính là luân thường. Có năm luân cơ bản là:cha -con, vua-tôi, anh-em, vợ- chồng, bè- ban.trong đó ba điều chính làvua tôi, cha con , vợ chồng gọi là tam cương. Đặc biệt quanlà quan hệ vua tôi bíểu hiện bằng chữ trung, quan hệ cha con được biểu hiện bằng chữ hiếu. Thường có năm điều chính gọi là ngũ thường đều làđức tính trời phú cho con người: nhân ,nghĩa, lễ,, tín. Đứng đầu ngũ thường là nhân nghĩa. Đạo của Khổng Tử trước hết làđạo nhân nghĩa thì nhân là chủđạo.Về chínhxã hội, một xã hội không loạn lạc cũng là xã hội có trật tự, không lộn xộn. chính vì thế nên ông tổđã mong ước lập một tổ chức xã hội màởđó có trên có dưới phân minh phổ biến thìđó là trật tự danh vị 5Tiểu luận triếtcủachính danh. chính danh là danhthực phải phù hợp với nhau. Danhphận của mỗi người, trước hết do các mối quan hệ quy định. Theo ông mỗi cái danh đều bao hàm một số trách nhiệmvà bổn phận mà mỗi cá nhân mang cái danh đó phải có trách nhiệmbổn phận phù hợp với cái danh đó. Ngoài ra Khổng Tử còn chủ trương dùnglễ trịđểđưa ra cáchnước an dân. Về nhân thức luận: Khổng Tử quan tâm tớidục vì theo ôngdục để cải tạo nhân tính của con người.1.3, Sự du nhậpphát triển củavào Việt Nam.Nhodu nhập vào Việt Namở thời kì Bắc thuộcqua ba thời kì như nhau:-111 trước công nguyên-39: các đời TâyvàĐông Hán.-43-544: các đời Đông Hán, Tam Quốc, Tấn, Nam Bắc Triều.-603-939: các đời TuỳĐường, Ngũ Quý.Mười thế kỉđầu công nguyêndu nhậpvào Việt Namchưa thịnh, chưa hình thành tầng lớpsĩ nắm vai trò quanxã hộiThành phầnthức lúc bấy giờ lànhà tu, đặc biêt là các cao tăng. Thông qua việcchữđểđọc kinh phật, cac sư tiếp thu luônhọc. Thế nên khi đất nước vừa độc lập, kể từ(839-965), Đinh (968-979) Lê(980-1009)thức tài ra giúp triều đình là các đạo sĩthiền sư. Một số thiền sư có công dạy các tụcđệ tử trở thành nhân tài đất nước như sư Khánh Vânsư Vạn Hạnh lần lượt là thầy dạy Lý Công Uốn…NhoViệt Nam phát triển từ thế kỷ XI, sang đời Nguyễn thì suy.mởđường xuất thân cho kẻ sĩ thông qua khoa cử nhờđó thúc đẩy vănphát triển, văn hoáđược nâng cao. Không ít tiềnViệt Nam là tác gia, đi sâu vào triết Nho.chiến tranh liên miên, sách vở bị cướp , đốt mất quá 6Tiểu luận triếtnhiều, tư tưởngthuật củaViệt Nam hầu như khôngcòn lưu lại gì cho đời sau nghiên cứu. Nói đếnViệt Nam cái nổi bật không phải là tư tưởng triết học, mà lại là văn chương, khoa cử,vai trò chínhcủa sĩ tửlịch sử.NhoViệt Nam qua các triều đại.Đời Lý(1010-1225).Nhomới hưng phát. Vua Lý Thánh Tông cho lập văn miếu, làm tượng thờChu công, Khổng Tử, bảy mươi hai tiên hiền. Vua Lý Nhân Tông mở khoa thi đầu tiên tên là Tam Trường, Lê Văn Thịnh đậu thủ khoa, mở quốc tử giám, lậplâm viện, tuyển Mạc Hiếnlàmlâmsĩ. Đời Trần. Vua Trần Thái Tông mở khoa thi Tháisinh, khoa tammở khoa tam khôi tuýển trạng nguyên, bảng nhãn, thàm hoa. Khoa ấy Lê Văn Hưu đổ bảng nhãn, là sửViệt Nam đầu tiên, tác giảĐại Việt sử kí. Vua còn mở quốcviện giảng Tứ thư, Ngũ kinh.Vănđời Trần rất thịnh,khoa cử thúc đẩy. Có rất nhiều tác phẩm vănthời kỉ này cólịch sửđể lại cho thế hệ sau. Danhcó Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Trung Ngạn(viết giới hiên toàn tập). Chu Văn An…Đời Hồ(1400-1407), hậuTrần(1407-1413), Minh thuộc(1414-1427).Lê Quý Ly thay nhà Trần, lập nên nhà Hồ. Nước loạn, quân Minh xâm lăng, cướp nước,gì không đem được thìđốt , thiệt hại không kể xiết. Nhà Minh đưa Tốngvào Việt Nam.Đời Hậu Lê (1428- 1788).7Tiểu luận triếtNhorất được chú trọng, được tôn là quốc học. Khoa cử thúc đẩy, hình thành tầng lớpsĩthức đông đảo. Kinh đô có quốc tử giám, tháiviện. Vua Lê Thánh Tông chia nước làm mười ba đạo, hầu hết các đạo ởđồng bằng đều lập trường công, ấn định quythi cử. Năm1463 có chừng1400 người thi Hội ở Thăng Long, năm 1475 tăng lên khoảng 3000 thí sinh. Từ triều Lê, người thi đậu rất vẻ vang : có lễ xướng danh, lễ vinh quy, lễ khắc tên tiến sĩ vào bia đáở Văn miếu.Ở nước ta,có lịch sử rất lâu đời. Từ khi bị xãm lượcsát nhập vào Trung Quốc, từđời Hán,đã du nhập vào Việt Nam. Sĩ Nhiếp( thế kỉ thứ hai sau công nguyên) được coi là An namtổ. Người mởđầu choở nước ta. Ngay từ sau chiến thắng Bạch Đằng ở thế kỉ thứ X việc xây dựng một nhà nước phong kiến trung ương tập trung đã tỏ ra cần thiết đối với công cuộc dựng nướcgiữ nướccua dân tộc ta. Tuy nhiên đưới thời các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê vịêc xây dựng một nhà nước chủ thể mới chỉ làm đượcbước đầu tiênvà chưa thực sựđược đẩy mạnh, phải đợi đến thế kỉ XI với sự xác lập của vương triều Lý thì nha nước phong kiến tập quỳên mớđược xây dựng một cách quy mô bề thế, với các tổ chức chặtquy mô của nó. đến thế kỉ XV , sau khi Lê Lợi chiến thắng quân Minh(1428)nhà nước Lêđã dành chovị tríđộc tônnó trở thànhchính thống của nhà nước vào thời Lê Thánh Tông, nóđạt đến mức toàn thịnh. Từ thế kỉ XV đến thế kỉ XXvẫn giữ vai trò chủ dạo, chi phối ảnh hưởng củagiáo, do thực tế lịch sử rất lớn.nói chungcóảnh hưởng đến nước ta về rất nhiều mặt có cảchế.Những ảnh hưởng củacả về chiều hướnglẫntác động như thế nào đến xã hội việt Nam hiện nay? Để tìm hiêu vấn đềđó ta đi tìm hiểucủavàảnh hưởng của nó vào Việt Nam hiện nay.8Tiểu luận triết2,củagiáo.2.1,Qua các giai đoạn phát triển,đã cóthời kỳ hưng thịnh cũng như không tránh khỏitrầm luân. cái khó khăn nhất củalà làm thế nào để tồn tạiphát triển đến ngày nay. Để tồn tại được nó phải cómặtmà không ai có thể phủ nhận được.Đó là cải tinh thần cứu đời mà Khổng Tửđã trịnhnêu lên như là cái mục đích cao cả, làm thành cái đặc tính thiềng liêng của mộtsí,như vậy nóđã không chỉ còn cái nguyên văn của triết học, đạo học, hay tôn giáo, xứng đáng với cái nhân văn cao cả của nó.2.1.1.đãđưa ratiêu chuẩn đạo đức nhằm cải tạo con người, hoàn thiện nhân cách cua con người.2.1.1.1, Đạo theolà quy luật chuyển biến, tiến hoá của trời đất, muôn vật.Đối với con người đạo là con đường đúng đằn phải noi theo để xây dựng quan hệ lành mạnh, tốt đẹp. Đạo của người theo quan điểm cualà phải phù hợp với tình người do con người lập nên.trong kinh dịch, sau hai câu “lập đạo của trời , nói âmdương” , lập đạo của đất, nói nhucương” là câu “lập đạo của người nói nhânnghĩa”. Khổng Tử chủ trương cải tạo xã hội bằng đạo đức. Theo ông làm người cần phải cóđức. 2.1.1.2,Nhân nghĩa theo cách hiểu thông thường thì nhân là lòng thương người, nghĩa là dạ thuỷ chung, mọi đức khác đều từ nhân mà ra cũng như muôn vật muôn loài trên trời, dưới đất đều do âm dương nhu cương mà ra. Nhân cao hơn các đức khác, có phần bao gồm cả các đức mục khácnhân cũng cótiêu chí riêng. khổng Tử nói : “ ai làm được điều nàythiên hạ người đó có nhân: cung, khoan, tín, mẫn, huệ”.cung là khiêm tốn, biết tônngườitôncông việc không tỏ ra coi thường người 9Tiểu luận triếtkhác thành ra kiêu ngạo, thành ra khơng chu đáo. khoan là rộng rãi , khơng biết rộng, thu nhận của người đến kiệt. tín là nói sao làm vậy. Mẫn là nhanh nhen khơng lề mề, ỷ lại. làm được năm điều đó dân sẽ tin tưởng , dễ sai khiến. đó làđức mục của người cầm quyềnquan hệ với dân. nhân như vậy phải đòi hỏi xuất phát từ lòng thương người, từ sụ tơncủa con người mà làm việc có hiệu quả.Ngồi ra nhân còn bao gồm các đức là lễ, nghĩa, trí,tín. “lễ” vừa là cách thức thờ cúng vừa làquy định có tính luật pháp, vừa làphong tục tâập qn vừa là một kỉ luật tinh thần “ tự khắc kỷ phục lễ”. Suy cho cùng lễ chỉ là sự bổ sung cụ thể hố chochính danh nhằm thiết lập trật tự xã hội phong kiến. nghĩa làviệc nên làm nhằm duy trìđạo lí, như ta thường nói “hành hiệp trượng nghĩa”.làthức, phải cóthức mới thành nhân được. Vậy con người phải tu nhân để tềquốcbình thiên hạ. tín là lời nóiviệc làm phải thống nhất với nhau. Có tín thì mới có tin. Như vậy đứcnhânkhơng chỉ là thương người mà thực chất làđạo làm người. Nhân bao gồm nhiều tiêu chuẩn đạo đức nên một người có một số tiêu chủân khác màkhơng có nhân thì khơng gọi là người cóđạo đức được.2.1.1.3, Đức gắn chặt với đạo. từđứckinh điểnthường được dùng để chỉ một cái gì thể hiện phẩm chất tốt đẹp của con ngườitâm hồn ý thức cũng như hình thức ,dáng điệu…theomối quan hệ giữa đạo vàđứccuộc sống con người: đường đi lối lại đúng đắn phải xây dựng quan hệ lành mạnh, tốt đẹp làđạo, noi theo đạo một cách nghiêm chỉnh, đúng đẳncuộc sống thì cóđược đứcsáng q báu ởtâm.2.1.1.4,kinh điển củagia, ta thấy năm quan hệ lớn. Bao qt gọi là “ ngũ ln” đãđược khái qt bằng quan hệ: vua- tơi, cha- con, anh- em, vợ-chồng, bạn-bè. Từ quan hệấy , kinh lễđã nêu lên mười một đức lớn : vua nhân, tơi trung, cha từ, con hiếu, anh lành, em đễ, chồng có nghĩa, vợ vâng lời, trưởng cóân, ấu ngoan ngỗn, với bạn hữu phảo cóđức tín. 10[…]… nhiệm vụ khoacủa đề tài B,Nội dung 1.Sựdu nhậpphát triểnở Việt Nam 1.1, Định nghĩa1.2, Nguồn gốcóng góp của KhổngTử 1.3 Sự du nhập cuảvào Việt Nam 2 . Những giá trị tích cựcvà hạn chế của nho2.1 ,Tích2.1.1đãđưa ratiêu chuẩn đạo đức nhằm cải tạo con người, hoàn thiện nhân cách con người 2.1.1.1, Đạo theolà qui luật… củaxã hội phong kiến có sự phân biệt rõ rànggiữ các tầng lớp quan lại,sĩ, dăn thường 4, Ảnh hưởng củađến Việt Nam hiện nay Vượt biên Trung quốc ,du nhập vào Việt Nam, hình thành một vành đai nho giáo nho giáo du nhập vào Việt Nam được tiếp thu theo tình hình cụ thểở Việt Nam Việt Nam đã cải tạotheo cách riêng của mình Nghiên cứuViệt Nam trong. .. nhiên màđã tạo nhiều thuận lợi Tóm lạicó rất nhiều ảnh hưởngcông cuộc xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa ở nước ta 4.3 .Giáo dục Kế thừa tính tiến bộquan điểm vềdục củađó là tinh thần hiếuTư tưởng vềdục , vể thái độphương pháptập của Khổng Tử chính là bộ phận giàu sức sống nhấttư tưởng củamà… đạo củaứng xử ,tiếp giữa ngườingười củalà một việc làm cần thiết D NHỮNGTÁCPHẨMTHAMKHẢO 1gíao- TrầnKim-nhà xuất bản 1 Một số vấn đề vềViệt Nam- Phan Đại Doãn-viện chínhquốctrình triếtMác Lênin_bộdụcào tạo- nhà xuất bản chínhquốc3 Tạp chí triết4 hỏi đáp triếtMác Lênin-viện chínhquốc… thấtcho cả sự thở cúng thần linh, đã là người thì phảilễ biết lễcó lễ Con ngườilễ từ khi còn trẻ thơ chính vì thế lễ là một nội dung cơ bản của đạoLễ vớicách hiểu trên là cơ sở, là công cụ chính trị, là vũ khí của một phương phápnước,dân lâu đời củagiáo. Đó chính là lễ2.4 .Nhođưa raquan điểm về quản lý xã hội 2.4.1, Dựa vàoộ… đặc tính cua rnhokhông thể không làm cho người ta ngưỡng mđóng góp củatinh thầnvăn hóa của dân tộc ta rất lớn Chúng ta cần nghiên cứuđể xem nóảnh hưởng như thế nào vàoxã hội Việt Nam Vận dụngtưưởng tiến bộ củavào việc xây dựng đát nướcthời kì quáđộ lên chủ nghĩa xã hội đang là nhiệm vụđặt ra của chúng ta Từchuyể sanh…iều phạmkinh thư, kinh xuân thu làm tiêu chuẩn để bìnhmọi sự việc Bệnhđiều này đãăn sâu vàolĩnh vực khoanghệ thuật nhất làvănsửkhiến cho sự sáng tạocác lĩnh vực này bị dập vàocái khuôn có sẵn đó là một bệnh tật đãđược rèn đúc ngay từ khi ngườisĩ phải mài dũa văn chương để tiến vào con đường cử nghiệp Sự thịnhcủagiáo. .. củanhư tư tưởng tam tòng tứđức, tư tưởng nam quyền,… thì việc kế thừa những giá trị luân lý tích cực của nho giáo vềđình để xây dựngđình mới nhằm đáp ứng được nhu cầu hiện đại hoá của đất nướctư tưởng nhân đạo, khát vọng hoà bình củacũng là tư tưởngkhát vọng của chúng ta hiện nay mặc dù bịdo lịch sử song một tư tưởng cũng như biện pháp củagiáo. .. không cónhànổi tiếng cóđóng góp lớn cho văn hoá Việt Nam Có thể nóitồn tại ở nước ta rất lâu đời , ảnh hưởng củakhông chỉ dừng lại ở qua khứ, mà còn ảnh hưởn đến hiện naycả tương lai nữa chúng ta không thể phủ nhậntư tưởng tiến bộ củagiáo, cho đến sau này chúng ta vẫn còn phải tiếp thutiến bộđó Mặc dùcũng cóđiểmviệc… tư tưởngvềdục về thái độphương pháptập của Khổn Tử chính là bộ phận giàu sức sống nhấttư tưởngtheo Khổng Tửdục là cải tạo nhân tính Muốn dẫn nhân loại trở về tính gần nhau, tức là chỗ “thịên bản nhiên” thì phải để công vàodục vìdục có thể hoáác thành thiện “tu sửa đạo làm người”“ làm sáng tỏđức sáng” là mục đích tối cao củadụcviệc cải . những giá trị tích cực và hạn chế của nho giáo và nh hưởng của nó vào Việt Nam hiện nay.8Tiểu luận triết2, Những giá trị tích cực và hạn chế của nho giáo. 2.1,. to lớn của nho giáo đối với đời sống, con người Việt Nam nên em đã chọn đề tài Những giá trị tích cực và hạn chế trong học thuyết nho giáo và nh hưởng

Xem Thêm :   súp bí đỏ kem tươi thơm ngon gây nghiện-Soba Nguyen-How to make cream pumpkin soup

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button