Kỹ Năng Sống

Mẫu giấy biên nhận tiền thường dùng hiện nay

Mẫu Giấy biên nhận tiền thường được sử dụng trong các giao dịch dân sự, mua bán. Đây là căn cứ quan trọng để xác nhận việc giao tiền và nhận tiền giữa 02 bên để tránh tranh chấp sau này.

Giấy biên nhận tiền là gì?

Giấy biên nhận tiền có thể hiểu đơn giản là một văn bản thể hiện việc giao tiền và nhận tiền giữa 02 bên, có chữ ký xác nhận đầy đủ. Trong nhiều trường hợp giấy biên nhận tiền sẽ có thêm nội dung người làm chứng để tăng độ tin cậy.

Mẫu Giấy biên nhận tiền thường được sử dụng trong các giao dịch dân sự, mua bán, vay mượn… Để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có, người ta sử dụng Giấy biên nhận tiền để đảm bảo với nhau về mặt pháp lý.

Mẫu giấy biên nhận tiền thường bao gồm những thông tin như sau: Thời gian, địa điểm thiết lập giấy, họ và tên 02 bên nhận tiền và giao tiền, chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh của cả hai bên, nội dung giao nhận tiền.

Sau khi điền đầy đủ thông tin vào giấy biên nhận tiền, một bên giao tiền, bên nhận tiền kiểm đếm đầy đủ thì bên nhận tiền có trách nhiệm ký vào Giấy biên nhận tiền.

Giấy biên nhận tiền phải được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản để làm cơ sở chứng minh cho giao dịch tài chính thành công và làm cơ sở để giải quyết tranh chấp (nếu có).

Xem thêm :  Sâu lắng trước những câu nói hay về thất vọng ý nghĩa nhất

Việc có thêm nội dung làm chứng sẽ tăng giá trị của Giấy biên nhận tiền nếu xảy ra tranh chấp.

Người làm chứng cũng phải cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân như: Họ tên, chứng minh thư. Người này phải là người chứng kiến toàn bộ quá trình giao dịch của 02 bên và nội dung làm chứng phải khẳng định giao dịch hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện, không có yếu tố ép buộc.

 

Mẫu Giấy biên nhận tiền (Ảnh minh họa)
 

Mẫu Giấy biên nhận tiền thường dùng hiện nay

Mẫu thứ nhất

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/23/mau-giay-bien-nhan-tien_0503155403_2311164756.doc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——

GIẤY GIAO NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày……tháng……năm……… tại…….…., chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:……………..

Số CMND: ……Ngày cấp:…………….Nơi cấp: …………..

Địa chỉ:………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B): Ông (Bà):……

Số CMND: ……..Ngày cấp:……..Nơi cấp: …………………

Địa chỉ:………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………

Căn cứ vào thỏa thuận về việc mua bán nhà đất theo Hợp đồng đặt cọc số………. được lập vào ngày………………….. tại…………………, bằng Giấy biện nhận tiền này xác nhận ông:………… đã  bàn giao số tiền là…………………… cho bà…………………….

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xem thêm :  Giường ngủ gỗ, giường tầng mẫu mới xu hướng 【hot 2022】

 …., ngày……tháng….….năm……

BÊN GIAO TIỀN

BÊN NHẬN TIỀN

 

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tên tôi là:……………………………………………………………

Số CMND: ….Ngày cấp:……Nơi cấp: ………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………….

Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:…………….. (Viết bằng chữ: ………………………) theo thỏa thuận.

                                                 NGƯỜI LÀM CHỨNG

 

Mẫu thứ hai

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/23/mau-giay-bien-nhan-tien-2_0503155403_2311165146.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN

Tên tôi là: …………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………..

Có nhận của ông bà:…………………………………………………………..

Số CMND: ……………………………………………………………………….

Số tiền: …………………………………………………………………………….

Bằng chữ: …………………………………………………………………………

Về việc: ……………………………………………………………………………

                                                                ……….., ngày…tháng…năm…

                                                                             Người nhận tiền

Lưu ý: Mặc dù đã có Giấy biên nhận tiền thể hiện có sự giao và nhận tiền nhưng vẫn cần ghi chi tiết lý do để tránh xảy ra tranh chấp sau này.

 


MẪU GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN VIẾT TAY


MẪU GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN VIẾT TAY
Tải mẫu giấy biên nhận tiền viết tay tại đây: https://drive.google.com/file/d/1_1ae37hW4wXL95Nic6Y18XJZM_GnUF/view?usp=sharing
MẪU GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN VIẾT TAY
MẪU GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN VIẾT TAY
MẪU GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN VIẾT TAY
HƯỚNG DẪN CÁC BẠN VIẾT GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN VIẾT TAY NGẮN GỌN VÀ ĐẦY ĐỦ TÍNH PHÁP LÝ.
NỘI DUNG MẪU BIÊN NHẬN TIỀN VIẾT TAY NHƯ SAU:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN
Hôm nay, ngày… tháng… năm………., tại…………………………, chúng tôi gồm:
BÊN GIAO TIỀN (Gọi tắt là BÊN A): Ông/bà
Số CMND:…………………. Ngày cấp:………….. Nơi cấp:
Địa chỉ:
Hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện tại:
BÊN NHẬN TIỀN (Gọi tắt là BÊN B): Ông/bà
Số CMND:………………… Ngày cấp:…………… Nơi cấp:
Địa chỉ:
Hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện tại:
Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản số:……………….được lập ngày… tháng… năm………. tại……………….. Ông/bà………………đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là:……………………VNĐ (Bằng chữ:………………………………………….)
Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khiếu kiện, khiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.
Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thỏa thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
…………, ngày… tháng… năm……..
BÊN GIAO BÊN NHẬN

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kỹ Năng Sống
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kỹ Năng Sống

Related Articles

Back to top button