Tổng Hợp

Đề cương chi tiết học phần nguyên lí thị giác

Ngày đăng: 19/10/2016, 01:24

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ MAY & THỜI TRANG Ngành đào tạo: Mỹ thuật ứng dụng Trình độ đào tạo: Đại học Chương trình đào tạo: Thiết kế thời trang Đề cương chi tiết học phần Tên học phần: Nguyên Lý thị giác Mã học phần: PRVI120652 Tên Tiếng Anh: Principles of Visual Số tín chỉ: tín (2/0/4) (2 tín lý thuyết, tín thực hành/thí nghiệm) Phân bố thời gian: 15 tuần (2 tiết lý thuyết + tiết thực hành + tiết tự học/ tuần) Các giảng viên phụ trách học phần: 1/ GV phụ trách chính: ThS Nguyễn Thị Trúc Đào 2/ Danh sách giảng viên GD: -ThS Nguyễn Xuân Trà -CN Võ Nguyên Thư Điều kiện tham gia học tập học phần Môn học tiên quyết: Không Môn học trước: không Mô tả học phần (Course Description) Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức ngôn ngữ tín hiệu thị giác, nguyên lý sáng tạo, công thức thủ pháp bố cục cần thiết trình thiết kế sản phẩm thời trang Mục tiêu học phần (Course Goals) Mục tiêu (Goals) Mô tả (Goal description) (Học phần trang bị cho sinh viên:) Chuẩn đầu CTĐT G1 Kiến thức nguyên lý, định luật thị giác cho việc xếp hình khối, đường nét, mảng hình, tạo nên tác phẩm có bố cục cân đối hài hòa 1.1, 1.2, 1.3 G2 Khả lập luận, giải vấn đề, khám phá đường nét, mảng hình,… tạo nên bố cục lạ, sáng tạo độc đáo nâng cao kiến thức, kỹ năng, tay nghề 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 G3 Có khả lãnh đạo làm việc theo nhóm 3.1,3.2, 3.3 G4 Hình thành ý tưởng nghệ thuật bắt nguồn từ sống, để vận dụng thiết kế triển khai ý tưởng phục vụ cho chuyên ngành 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 Chuẩn đầu học phần Chuẩn đầu HP G1 G1.1 Mô tả (Sau học xong môn học này, người học có thể:) Chuẩn đầu CDIO Phân biệt nguyên lý, định luật việc xếp bố cục 1.1 G1.2 G1.3 G2.1 G2.2 G2.3 G2 G2.4 G2.5 G3 Nhận định, đánh giá xây dựng bố cục cân đối, hài hòa, đẹp mắt 1.3 Phân tích diện yếu tố, xếp xây dựng chúng thành tác phẩm nghệ thuật Vận dụng nguyên lý vào thực tiễn để thử nghiệm kỹ sáng tạo 2.1.4 Sắp xếp theo trình tự định, có có phụ để tạo nên tổng thể cân đối hài hòa Tư sáng tạo thông qua trình làm việc Phát huy tính kiên trì, nhẫn nại, ham học hỏi để hình thành kỹ Luôn cập nhật thông tin lĩnh vực chuyên ngành, nâng cao kỹ năng, thái độ nghề nghiệp Hành xử chuyên môn cách chuyên nghiệp, có hiệu 2.3.3 2.2.4 2.4.2, 2.4.3 2.5.4, 2.5.2, Hoạt động thành lập nhóm cách có hiệu G3.2 Thuyết trình giao tiếp vấn đề trước lớp 3.2.6 Liệt kê số thuật ngữ chuyên ngành học phần tiếng anh Biết rõ vai trò trách nhiệm người người làm nghệ thuật, sống quanh ta; Định nghĩa chức năng, khái niệm cấu trúc mà ta muốn thiết kế để hình thành ý tưởng phục vụ tốt cho học phần 3.3.1 G4.4 Vận dụng kiến thức có vào chuyên môn, định hướng cho việc thiết kế, xây dựng bố cục phù hợp sống 4.4.3 G4.5 Tích hợp kiến thức học thực tế viết cảm nhận(có hình minh họa) cho nội dung em ghi nhận phân tích 4.5.4 G4.1 G4.3 G4 10 1.2 G3.1 G3.3 hình thành tác phẩm Nhận biết biểu thị ngôn ngữ thị giác thông qua hình khối, mảng hình, đường nét,… 3.1.1, 3.1.2 4.1.1 4.3.2 Tài liệu học tập – Sách, giáo trình chính: [1] Lê Huy Văn, Trần Từ Thành – Cơ sở tạo hình – NXB Mỹ thuật – 2010 – Sách (TLTK) tham khảo: [2] Nguyễn Luận – Design thị giác – NXB Mỹ thuật – 1990 [3] Nguyễn Quân – Ngôn ngữ hình màu sắc – NXB Văn hóa Thông tin – 2006 [4] Ocvirk, Stinson, Wigg, Bone and Cayton – Những tảng mỹ thuật -NXB Mỹ thuật – 2006 Đánh giá sinh viên: – Thang điểm: 10 – Kế hoạch kiểm tra sau: 2 Hình thức KT Nội dung Thời điểm Công cụ KT Chuẩn đầu KT Bài tập BT# BT# BT# BT# BT# 25 Bài tập tương phản Tuần Bài tập nhỏ lớp G 1.1 Bài tập độ nhấn Tuần Bài tập nhỏ lớp G1.2 Bài tập minh họa cho định luật thị giác Tuần Bài tập nhỏ lớp G1.1 Bài tập cân giác Tuần Bài tập nhỏ lớp G2.3 Bài tập nhỏ lớp G3.3 Kiểm tra 15 phút thuật ngữ chuyên ngành học phần Tuần 14 Bài tập lớn (Project) BL# BL# Sử dụng nguyên lý thị giác, xếp nên bố cục Xây dựng bố cục theo nguyên lý hàng đối Tuần Bài tập G1.1, G2.3 10 Tuần 12 Bài tập G2.3, G4.4, G4.3, G4.5 10 Bài tập G2.3, G4.4, G4.3, G4.5 Xây dựng bố cục theo nguyên lý cân đối Tuần 13 BL# Xây dựng bố cục theo nguyên lý tự Tuần 14 Kiểm tra lần Xây dựng bố cục thể tổng hợp nguyên lý 40 BL# Bài tập G2.3, G4.4, G4.3, G4.5 10 10 10 Tuần 15 Bài tập G2.3, G4.4, G4.3, G4.5 Thi cuối kỳ 10 25 Bài tiểu luận (Nội dung bao quát tất chuẩn đầu quan trọng môn học) Tỉ lệ (%) Tiểu luận G2.3, G2.5 G4.1, G4.4, G4.3, G4.5 25 11 Nội dung chi tiết học phần: Tuần Nội dung Chuẩn đầu học phần Chương 1: Vấn đề nguyên lý thị giác A/ Cácnội dung PPGD lớp: (2) Nội dung GD lý thuyết: 1.Bố cục mặt phẳng với hình vô hướng G1.2, G3.3 1.1.Hình 1.2.Tương phản PPGD chính: + Thuyết trình +Vẽ mẫu, minh họa +Vấn đáp B/Các nội dung cần tự học nhà: (4) + Ôn lại nội dung lớp + Đọc thêm sách: Lê Huy Văn – Trần Từ Thành (2010) “Cơ sở tạo hình” , NXB Mỹ Thuật Chương 1: Vấn đề nguyên lý thị giác(tt) A/Tóm tắt ND PPGD lớp: (2) Nội dung GD lý thuyết: 1.Bố cục mặt phẳng với hình vô hướng (tt) 1.3 Cân giác 1.4.Sắp xếp phụ hai hình thể 1.5.Độ nhấn sắc độ PPGD chính: + Thuyết trình +Vấn đáp +Vẽ mẫu, minh họa 4 G1.2 G1.1, G3.3 B/Các nội dung cần tự học nhà: (4) + Ôn tập nội dung lớp Tự tìm tòi sáng tạo thêm ví du minh họa lý thuyết tập + Đọc phần Vấn đề nguyên lý thị giác sách Cơ sở tạo hình, từ trang đến 29 G1.1 Chương 1: Vấn đề nguyên lý thị giác(tt) A/ Cácnội dung PPGD lớp: (2) G1.3, G2.1 G2.3, G3.3 Nội dung GD lý thuyết: 2.Yêu cầu bố cục 2.1.Sắp xếp 2.2.Cân thị giác 2.3.Tạo sức căng bố cục PPGD chính: + Thuyết trình +Vấn đáp +Vẽ mẫu, minh họa B/Các nội dung cần tự học nhà: (8) + Ôn lại nội dung lớp + Đọc thêm sách: Lê Huy Văn – Trần Từ Thành (2010) “Cơ sở tạo hình” , NXB Mỹ Thuật G2.1, G2.3, G2.5 +Phác thảo bố cục dựa vào ý trên: xếp, cân bằng, tạo sức căng, Chương 1: Vấn đề nguyên lý thị giác(tt) A/ Cácnội dung PPGD lớp: (4) Nội dung GD lý thuyết: 3.Mục tiêu để xây dựng bố cục mặt phẳng 3.1.Hình – 3.2.Tương phản 3.3.Chính – phụ 3.4.Cân giác 3.5.Sức căng hình 3.6.Hàng lối, cân đối, tự 3.7.Nghiên cứu chất liệu mặt phẳng 5 G1.3, G2.3 G2.5, G3.3 3.8.Khối ảo mặt phẳng 3.9.Không gian – khối – mặt phẳng 3.10.Nghiên cứu thiên nhiên PPGD chính: + Thuyết trình +Vấn đáp +Vẽ mẫu, minh họa B/Các nội dung cần tự học nhà: (8) + Ôn lại nội dung lớp + Đọc thêm sách: Lê Huy Văn – Trần Từ Thành (2010) “Cơ sở tạo hình”, NXB Mỹ Thuật G2.3, G2.4, G2.5 +Tự xây dựng ài bố cục theo kiến thức vừa học Chương 2: Các định luật thị giác A/ Cácnội dung PPGD lớp: (4) G1.1 G3.1, G3.2 G3.3 Nội dung GD lý thuyết: 1.Các định luật thị giác 1.1.Định luật gần 1.2.Định luật đồng 11 1.3.Định luật hẹp rộng PPGD chính: + Thuyết trình +Vấn đáp +Vẽ mẫu, minh họa B/Các nội dung cần tự học nhà: (8) + Đọc phần Các định luật thị giác sách Cơ sở tạo hình, từ trang 41 đến 50 + Tham khảo lại sách Design thị giác tập Nguyễn Luận G1.1 12 Chương 2: Các định luật thị giác A/ Cácnội dung PPGD lớp: (2) Nội dung GD lý thuyết: 1.Các định luật thị giác (tt) 1.4.Định luật khép kín 6 G1.1 G3.1, G3.2 G3.3 1.5.Định luật đường liên tục 1.6 Định luật kinh nghiệm 1.7.Định luật nhấn PPGD chính: + Thuyết trình +Vấn đáp +Vẽ mẫu, minh họa B/Các nội dung cần tự học nhà: (8) + Đọc phần Các định luật thị giác sách Cơ sở tạo hình, từ trang 41 đến 50 + Tham khảo lại sách Design thị giác tập Nguyễn Luận G1.1 Chương 2: Các định luật thị giác (tt) A/ Cácnội dung PPGD lớp: (2) G1.1 G3.1, G3.2 G3.3 Nội dung GD lý thuyết: 1.Các định luật thị giác (tt) 1.8.Định luật chuyển đổi 1.9.Định luật cân đối 1.10.Định luật tương phản 15 PPGD chính: + Thuyết trình +Vấn đáp +Vẽ mẫu, minh họa B/Các nội dung cần tự học nhà: (8) + Đọc phần Các định luật thị giác sách Cơ sở tạo hình, từ trang 41 đến 50 + Tham khảo lại sách Design thị giác tập Nguyễn Luận G1.1 18 Chương 2: Các định luật thị giác (tt) A/ Cácnội dung PPGD lớp: (2) Nội dung GD lý thuyết: 2.Sự biểu thị ngôn ngữ thị giác 2.1.Đường nét – hình mảng, giá trị biểu thị nguyên lý thị giác PPGD chính: + Thuyết trình 7 G1.2, G3.3, +Vấn đáp +Vẽ mẫu, minh họa B/Các nội dung cần tự học nhà: (8) + Ôn lại nội dung lớp + Đọc chương sách Design thị giác tập Nguyễn Luận, từ trang 53 đến 68 + Tham khảo chương Đường nét sách Những tảng mỹ thuật, từ trang 95 đến 113 G1.2 Chương 2: Các định luật thị giác (tt) G1.2, G3.3, A/ Cácnội dung PPGD lớp: (4) Nội dung GD lý thuyết: 2.Sự biểu thị ngôn ngữ thị giác 2.2.Hình – đường viền, giá trị biểu thị nguyên lý thị giác 21 PPGD chính: + Thuyết trình +Vấn đáp +Vẽ mẫu, minh họa B/Các nội dung cần tự học nhà: (8) + Ôn lại nội dung lớp + Đọc thêm sách: Lê Huy Văn – Trần Từ Thành (2010) “Cơ sở tạo hình”, NXB Mỹ Thuật G1.2 24 Chương 2: Các định luật thị giác (tt) A/ Cácnội dung PPGD lớp: (2) G1.2, G3.3, Nội dung GD lý thuyết: 2.3.Tương phản phụ, giá trị biểu thị nguyên lý thị giác 2.3.1.Tương phản thân hình thể 2.3.2.Tương phản qua việc xếp vị trí hình thể PPGD chính: + Thuyết trình +Vấn đáp +Vẽ mẫu, minh họa B/Các nội dung cần tự học nhà: (8) + Ôn lại nội dung lớp + Đọc thêm sách: Lê Huy Văn – Trần Từ Thành (2010) “Cơ sở tạo 8 G1.2 hình”, NXB Mỹ Thuật +Vẽ tập tương phản Chương 2: Các định luật thị giác (tt) A/ Cácnội dung PPGD lớp: (4) G1.2, G3.3, Nội dung GD lý thuyết: 2.4.Cân giác,vai trò giá trị biểu thị nguyên lý thị giác 2.4.1.Sắp xếp hình thể 2.4.2.Cân thị giác 2.4.3.Sức căng hay độ nhấn bố cục 27 PPGD chính: + Thuyết trình +Vấn đáp +Vẽ mẫu, minh họa B/Các nội dung cần tự học nhà: (4) + Ôn tập nội dung lớp Tự tìm tòi sáng tạo thêm ví du minh họa lý G1.2 thuyết tập + Đọc phần Cân giác sách Cơ sở tạo hình từ trang 58 đến 60 + Tham khảo lại sách Design thị giác tập Nguyễn Luận Chương 3: Nguyên lý thị giác bố cục (tt) A/ Cácnội dung PPGD lớp: (2) G1.1, G1.3, Nội dung GD lý thuyết: 1.Các nguyên lý bố cục G2.3, G2.4, G2.5,G3.3, 1.1.Nguyên lý hàng lối 1.2.Nguyên lý cân đối PPGD chính: + Thuyết trình 30 +Vấn đáp +Vẽ mẫu, minh họa B/Các nội dung cần tự học nhà: (8) + Ôn tập nội dung lớp Tự tìm tòi sáng tạo thêm ví du minh họa lý thuyết tập + Đọc phần Nguyên lý hàng lối, cân đối, tự sách Cơ sở tạo hình, từ trang 61 đến 64 + Tham khảo lại sách Design thị giác tập Nguyễn Luận 9 G1.1 Chương 3: Nguyên lý thị giác bố cục (tt) A/ Cácnội dung PPGD lớp: (4) Nội dung GD lý thuyết: 1.Các nguyên lý bố cục (tt) G3.3, G1.1 G1.3 1.3.Nguyên lý tự 2.Không gian khối mặt phẳng PPGD chính: + Thuyết trình 33 +Vấn đáp +Vẽ mẫu, minh họa B/Các nội dung cần tự học nhà: (8) + Ôn tập nội dung lớp Tự tìm tòi sáng tạo thêm ví du minh họa lý thuyết tập + Đọc phần Nguyên lý hàng lối, cân đối, tự sách Cơ sở tạo hình, từ trang 61 đến 64 + Tham khảo lại sách Design thị giác tập Nguyễn Luận +Sắp xếp bố cục sử dụng nguyên lý tổng hợp, có bố cục đẹp G1.1 Chương 3: Nguyên lý thị giác bố cục (tt) A/ Cácnội dung PPGD lớp: (4) G1.1, G1.3, G2.3, G2.5 Nội dung GD lý thuyết: 3.Nguyên lý thị giác với dạng hình khối 3.1.Hình định hướng 3.2.Hình đối lập 36 PPGD chính: + Thuyết trình +Vấn đáp +Vẽ mẫu, minh họa B/Các nội dung cần tự học nhà: (8) + Ôn lại nội dung lớp + Đọc phần Không gian khối mặt phẳng sách Cơ sở tạo hình, từ trang 65 39 Chương 3: Nguyên lý thị giác bố cục (tt) 10 10 G1.1., A/ Cácnội dung PPGD lớp: (4) G2.4, G3.3 Nội dung GD lý thuyết: 3.Nguyên lý thị giác với dạng hình khối (tt) 3.3.Hình đa hướng 3.4.Hướng chuyển động PPGD chính: + Thuyết trình +Vấn đáp +Vẽ mẫu, minh họa B/Các nội dung cần tự học nhà: (8) + Ôn lại nội dung lớp + Đọc phần Không gian khối mặt phẳng sách Cơ sở tạo hình, từ trang 65 12 13 G2.4 Đạo đức khoa học: Các tập nhà tập lớn dự án phải thực từ thân sinh viên Nếu bị phát có chép xử lý sinh viên có liên quan hình thức đánh giá (không) điểm trình cuối kỳ Ngày phê duyệt lần đầu: 11 11 14 15 Cấp phê duyệt: Trưởng khoa Trưởng BM Nhóm biên soạn Vũ Minh Hạnh Võ Nguyên Thư Nguyễn Xuân Trà Tiến trình cập nhật ĐCCT Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày tháng năm 2014

Xem Thêm :   Sketchnote là gì? Khám phá phương pháp ghi nhớ hiệu quả Sketchnote

Xem thêm :  Bánh tai yến – món ngon của người miền tây

– Xem thêm –

Xem thêm: Đề cương chi tiết học phần nguyên lí thị giác, Đề cương chi tiết học phần nguyên lí thị giác, Đề cương chi tiết học phần nguyên lí thị giác

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button