Tổng Hợp

Sử dụng hệ hỗ trợ ra quyết định (DSS) trong bài toán bán hàng trực tuyến

Ngày đăng: 30/12/2015, 15:19

MỤC LỤC MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG I HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH .4 CHƯƠNG II 18 BÀI TOÁN BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN 18 CHƯƠNG III .27 SỬ DỤNG HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH TRONG BÀI TOÁN BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN 27 LỜI KẾT 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 MỞ ĐẦU Tổng quan Trong năm gần phát triển thương mại điện tử ngày cao, với phát triển mạnh mẽ internet, tất người giao thương buôn bán với qua mạng internet, thông qua hình thức trực tuyến Một số công ty thành công việc xây dựng hệ thống bán hàng trực tuyến Phương thức mua bán hàng trực tuyến có nhiều lợi thế, người mua hàng tốn thời gian để tìm hiểu chọn lựa hàng mà muốn mua, thực tế cho thấy phương thức mua bán hàng trực tuyến chưa thuyết phục người mua , người mua hàng có xu hướng cổ điền đến tận nới bán hàng để trực tiếp nhìn nhận mặt hàng trao đổi trực tiếp với nhân viên bán hàng, độ tin tưởng cao Một điều phương thức mua bán cũ trở thành nét văn hóa, văn hóa mua sắm Vậy người ta xem hoạt động mua bán điều thiếu văn hóa Các trang web hay gian hàng thương mại điện tử phát triển mạnh chưa thể thay thé gian hàng mua bán truyền thống Nguyên nhân chủ yếu vấn đề người yếu tố quan trọng mà hệ thống bán hàng trực tuyến chưa thể thay Bên cạnh cần phải tìm nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng thua này? , người mua nhận xét hệ thống này?, làm để nâng cao hiệu cho hệ thống này? Vấn đề đặt Hiện hệ thống bán hàng trực tuyến đưa nhiều sản phẩm có trợ giúp sản phẩm tìm kiếm sản phẩm theo giá, theo tính năng, tìm đến sản phẩm mà nhiều người mua nhất, nhiên điều cần thiết lời gợi ý, hướng dẫn mang tính trợ giúp cho người mua nhân viên bán hàng thực quan trọng Do bên cạnh lợi hệ thốn bán hàng trực tuyến cần phải có thêm “người trợ giúp“, hay nói cách khác module trợ giúp khách hàng mà người xây dựng hệ thống cần phải đưa vào Hệ hỗ trợ định (Decision Support System – DSS) sử dụng nhiều công ty , công việc liên quan đến việc định giúp nhà quản lý đưa định tốt xác , nâng cao hiệu xuất chất lượng định Một hệ thống bán hàng tốt hệ thống có khả giúp người mua hàng đưa định tương đối đắn hợp lý với người mua Tuy đóng vai trò người bán hàng thực phải đưa giúp người mua tiếp cận với sản phẩm phải tương đối xác với yêu cầu khách hàng Qua với tiêu chí nâng cao việc mua bán hàng trực tuyến Mục tiêu đề tài Đề tài tìm hiểu đưa thiếu sót hệ thống mua bán hàng trực tuyến nay, qua đưa cách khắc phục xây dựng hệ thống tối ưu hơn, từ nâng cao vị hệ thống bán hàng trực tuyến kinh tế hàng hóa Cùng với việc tìm hiểu đưa cách khắc phục đề tài đưa phương pháp tiêp cận để giải toán tối ưu đa mục tiêu trình khách hàng lựa chọn sản phẩm, cách đưa giải thuật di truyền vào toán Quá trình mua hàng khách hàng phần trình định , đề tài em tập chung vào việc tìm hiểu áp dụng hệ hỗ trợ định vào toán Các phần đề tài  Tìm hiểu hệ hỗ trợ định (Decision Support System DSS)  Tìm hiểu toán bán hàng trực tuyến  Sử dụng DSS bán hàng trực tuyến  Phân tích thiết kế website bán máy tính xách tay có sử dụng DSS cài đặt CHƯƠNG I HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH 1.1 Tổng quan hệ hỗ trợ định (DSS) Khái niệm DSS : Trong thập niên 1970, Scott Morton đưa khái niệm Hệ hỗ trợ định (Decision Support Systems-DSS) Ông định nghĩa DSS hệ thống máy tính tương tác nhằm giúp người định sử dụng liệu mô hình để giải vấn đề cấu trúc Cho đến chưa có định nghĩa thống DSS Tuy nhiên tất đồng ý mục đích DSS để hỗ trợ cải tiến việc định Thông thường DSS hệ thông tin máy tính hóa, có giao tiếp đồ họa làm việc chế độ tương tác mạng máy tính Các khái niệm sở định nghĩa DSS: Nguồn Gorry & Scott-Morton (1971) Khái niệm sở Kiểu toán, chức hệ Little (1970) thống Chức hệ thống, đặc điểm giao Alter (1980) tiếp Mục tiêu hệ thống, khuôn mẫu sử Moore & Chang (1980) dụng Năng lực hệ thống, khuôn mẫu sử Bonezek et al (1989) Keen (1980) dụng Thành phần hệ thống Quá trình phát triển Bảng 1.1: Các khái niệm sở định nghĩa DSS Cơ sở định nghĩa DSS thay đổi từ nhận thức DSS làm (thí dụ, hỗ trợ định toán phi cấu trúc) cách thức đạt mục tiêu DSS (các thành phần yêu cầu, khuôn mẫu sử dụng, trình phát triển ) Các giải thích: Little (1970): DSS tập thủ tục dựa vào mô hình để xử lý liệu phán xét nhằm trợ giúp nhà định Alter (1980): định nghĩa DSS cách tương phản với hệ xử lý liệu điện tử theo thứ nguyên bảng sau: Thứ nguyên Cách dùng Người dùng Mục tiêu Thời gian Đặc trưng DSS Hệ xử lý liệu điện Tích cực Quản lý Hiệu dụng Hiện tại, tương lai Linh hoạt tử (EDP) Thụ động Thư ký Hiệu Quá khứ Kiên định Bảng 1.2: Bảng giải thích Moore & Chang (1980) cho tính cấu trúc định nghĩa trước không thật có ý nghĩa toán mô tả có cấu trúc hay phi cấu trúc tương ứng theo người định/tình cụ thể Vì vậy, nên định nghĩa DSS hệ thống hỗ trợ mô hình định phân tích liệu tùy biến, sử dụng khoảng thời gian bất kỳ, không hoạch định trước Bonezek et al (1980) cho DSS hệ máy tính gồm thành phần tương tác với nhau: hệ thống ngôn ngữ (cơ chế để giao tiếp người dùng thành phần khác), hệ kiến thức (kho lưu chứa kiến thức lĩnh vực xét dạng liệu hay thủ tục) hệ xử lý vấn đề (liên kết thành phần kia, chứa hay nhiều lực xử lý vấn đề tổng quát cần để định) Keen (1980) áp dụng thuật ngữ DSS cho tình hệ thống cuối xây dựng trình thích nghi học tập tiến hóa Vì vậy, DSS sản phẩm trình phát triển người dùng hệ thống, người xây dựng hệ thống thân hệ thống có khả ảnh hưởng lên gây tiến hóa khuôn mẫu sử dụng 1.2 Năng lực hệ hỗ trợ định Hình 1.1: Mô hình lực DSS DSS hỗ trợ nhà định tình nửa cấu trúc phi cấu trúc cách kết hợp phán xử người xử lý thông tin máy tính Các toán không thể/không thuận tiện giải công cụ máy tính hóa hay phương pháp định lượng Phù hợp cho cấp quản lý khác từ cao đến thấp Phù hợp cho cá nhân lẫn nhóm Các toán có tính cấu trúc thường liên đới đến nhiều cá nhân đơn vị chức hay mức tổ chức khác tổ chức khác Hỗ trợ cho định tuần tự, liên thuộc, đưa lần, vài lần hay lặp lại Hỗ trợ cho giai đoạn trình định: tìm hiểu, thiết kế, lựa chọn thực Phù hợp cho số phong cách trình định Có thể tiến hóa theo thời gian Người dùng thêm, bỏ, kết hợp, thay đổi phần tử hệ thống Dễ dùng thân thiện với người dùng Nhằm vào nâng cao tính hiệu dụng định (chính xác, thời gian tính, chất lượng) thay tính hiệu (giá phí việc định) 10 Người định kiểm soát toàn bước trình định, DSS trợ giúp, không thay người định 11 Người dùng cuối tự kiến tạo sửa đổi hệ thống nhỏ đơn giản 12 Thường dùng mô hình để phân tích tình định 13 Cung ứng truy đạt liệu từ nhiều nguồn, dạng thức kiểu khác 14 Có thể dùng công cụ độc lập hay kết hợp với DSS/ứng dụng khác, dùng đơn lẻ hay mạng lưới máy tính (intranet, extranet) với công nghệ WEB 1.3 Các thành phần DSS Hình 1.2: Các thành phần DSS Phân hệ quản lý liệu gồm sở liệu (database) chứa liệu cần thiết tình quản lý hệ quản trị sở liệu (DBMS – data base management system) Phân hệ kết nối với nhà kho liệu tổ chức (data warehouse) – kho chứa liệu tổ chức có liên đới đến vấn đề định Phân hệ quản lý mô hình gọi hệ quản trị sở mô hình (MBMS – model base management system) gói phần mềm gồm thành phần thống kê, tài chánh, khoa học quản lý hay phương pháp định lượng nhằm trang bị cho hệ thống lực phân tích; có ngôn ngữ mô hình hóa Thành phần kết nối với kho chứa mô hình tổ chức hay bên khác Phân hệ quản lý dựa vào kiến thức hỗ trợ phân hệ khác hay hoạt động độc lập nhằm đưa tính thông minh định đưa Nó kết nối với kho kiến thức khác tổ chức Phân hệ giao diện người dùng giúp người sử dụng giao tiếp với lệnh cho hệ thống Các thành phần vừa kể tạo nên DSS, kết nối với intranet/extranet tổ chức hay kết nối trực tiếp với Internet 1.3.1 Phân hệ quản lý liệu Hình 1.3: Phân hệ quản lý liệu Phân hệ quản lý liệu bao gồm phần tử sau (phần khung hình chữ nhật hình vẽ)  Cơ sở liệu  Hệ quản trị sở liệu  Danh mục liệu  Phương tiện truy vấn Cơ sở liệu (CSDL): tập hợp liệu có liên quan phục vụ cho nhu cầu tổ chức, dùng nhiều người (vị trí), đơn vị chức ứng dụng khác CSDL DSS lấy từ nhà kho liệu, xây dựng theo yêu cầu riêng Dữ liệu trích lọc từ nguồn bên bên tổ chức Dữ liệu nội thường từ hệ xử lý giao tác (TPS – transaction processing system) tổ chức, đơn vị chức khác VD: lịch bảo trì máy móc, thông tin cấp phát ngân sách, dự báo bán hàng, giá phí phụ tùng hết hàng Hệ quản trị sở liệu: thường DSS trang bị hệ quản trị sở liệu tiêu chuẩn (thương mại) có khả hỗ trợ tác vụ quản lý – duyệt xét ghi liệu, tạo lập trì quan hệ liệu, tạo sinh báo cáo theo nhu cầu Tuy nhiên, sức mạnh thực DSS xuất tích hợp liệu với mô hình Phương tiện truy vấn: trình xây dựng sử dụng DSS 1.3.2 Phân hệ quản lý mô hình Hình 1.4: Phân hệ quản lý mô hình 1.3.3 Phân hệ quản lý dựa kiến thức – Cung cấp khả cần để giải vài khía cạnh toán tăng cường lực vận hành thành phần khác DSS – Silverman (1995) đề nghị cách tích hợp hệ chuyên gia dựa kiến thức với mô hình toán: + Trợ giúp định dựa kiến thức – giúp hỗ trợ bước trình định không giải toán + Các hệ mô hình hóa định thông minh – giúp người dùng xây dựng, áp dụng quản lý thư viện mô hình + Các hệ chuyên gia phân tích định – tích hợp phương pháp lý thuyết nghiêm ngặt tính bất định vào sở kiến thức hệ chuyên gia – Khi có thành phần này, có tên gọi: DSS thông minh (intelligent DSS) Hệ chuyên gia (ESS – expert support system), DSS tích cực (active DSS), DSS dựa kiến thức (knowledge-based DSS) 1.3.4 Phân hệ giao diện người dùng Hình 1.5: Phân hệ quản lý giao diện người dung 1.4 Phân loại DSS theo kiết xuất hệ thống (Alter, 1980): 10 Hình 4.12: Lược đồ trình tự cho usecase Thanh toán 4.2 Thiết kế 4.2.1 Thiết kế hệ thống Hệ thống gồm module chính: Module ứng dụng cửa hàng web bán máy tính xách tay module áp dụng thuật toán GA tìm kiếm máy tính xách tay theo sở thích người dùng Module ứng dụng thuật toán GA phân gồm gói riêng biệt Gói ShopLaptop chứa thông tin thuộc tính máy tính xách tay, có chức kết nối đưa thông tin sở liệu lên nhớ Gói GenecticAlgorithm(GA) chứa thuật toán di truyền Sơ đồ kiến trúc thành phần hệ thống: Hình 4.13: Mô hình kiến trúc hệ thống 4.2.2 Thiết kế sở liệu 4.2.2.a Lược đồ sở liệu quan hệ 49 Hình 4.14: Sơ đồ liệu quan hệ 4.2.2.b Danh sách bảng ST Tên bảng Ghi T laptop hang_san_xuat ct_hoa_don hoa_don khach_hang loai_laptop Danh sách máy tính xách tay Hãng sản xuất máy tính xách tay Chi tiết đơn hang Chi tiết mua hang Thông tin khách hang Thông tin đời máy tính xách tay Bảng 4.1: Danh sách bảng sở liệu 4.2.2.c Chi tiết bảng liệu ST Tên thuộc tính Ý nghĩa Kiểu liệu T Miền Ghi giá trị ma_laptop Mã hiệu máy Varchar(200 Khóa ) Varchar(200 ten_laptop tính xách tay Tên sản phẩm máy tính xách ) 50 10 11 12 ma_hang_san_xuat tay(MTXT) Mã hang sản Varchar(200 ma_loai_laptop xuất Mã loại MTXT ) Varchar(200 trong_luong ) Khối lượng máy Varchar(200 don_gia tính xách tay Giá thành ) Varchar(200 Kích thước ) Varchar(200 tinh_nang_noi_bat Tính ) Varchar(250 hinh bật Đường dẫn đến 0) Varchar(200 hình ảnh ) MTXT Bộ xử lý Varchar(200 Bo mạch ) Varchar(200 Bộ nhớ (Ram) ) Varchar(200 kich_thuoc bo_xu_ly bo_mach bo_nho ) 13 14 15 16 17 Ổ cứng (HDD) Varchar(200 Màn hình ) Varchar(200 Hỗ trợ đồ họa ) Varchar(200 am_thanh Hỗ trợ âm ) Varchar(200 dia_quang Ổ CD-rom ) Varchar(200 dia_cung man_hinh do_hoa ) 51 18 19 20 21 22 23 24 giao_tiep_mo_rong Giao tiếp mở Varchar(200 giao_tiep_mang rộng Giao tiếp mạng ) Varchar(200 Đầu đọc thẻ ) Varchar(200 Webcam ) Varchar(200 Hệ điều hành ) Varchar(200 Pin Dung lượng ) Varchar(200 xep_loai Pin, loại pin Đánh giá độ tin ) Varchar(200 cậy sản ) card_reader Webcam he_dieu_hanh phẩm Bảng 4.2: bảng danh mục máy tính xách tay STT Tên thuộc tính Ý nghĩa Kiểu Miền Ghi liệu giá trị ma_hang_san_xuat Mã hãng sản Varchar(2 Khóa 00) Varchar(2 xuất ten_hang_san_xuat Tên hang sản xuất Địa 00) Varchar(2 Website 00) Varchar(2 Hòm thư 00) Varchar(2 điện tử 00) dia_chi website email 52 Bảng 4.3: Bảng liệu hãng sản xuất STT Tên Ý nghĩa thuộc Kiểu Miền liệu giá trị Ghi tính Số hóa đơn Varchar(2 Khóa Mã máy tính 00) Varchar(2 Khóa so_luong Số lượng 00) Int don_gia máy tính Giá sản Varchar(2 phẩm 00) so_hoa_don ma_laptop Bảng 4.4 : Bảng liệu chi tiết hóa đơn STT Tên thuộc Ý nghĩa tính Kiểu Miền liệu giá Ghi trị so_hoa_don Số hóa đơn Date ma_khach_han Mã khách hàng Khóa 0) ngay_hoa_don g Varchar(20 tri_gia Giá trị hóa đơn Varchar(20 0) Varchar(20 0) 53 Bảng 4.5 : Bảng liệu hóa đơn bán hàng STT Tên thuộc Ý nghĩa Kiểu liệu tính Miền Ghi giá trị ma_khach_hang Mã khách Varchar(20 Khóa 0) Varchar(20 hàng ten_khach_hang Tên khách gioi_tinh dia_chi dien_thoai email hang Giới tính Địa 0) tyint Varchar(20 Điện thoại 0) Varchar(20 Thư điện tử 0) Varchar(20 0) Bảng 4.6 : Bảng liệu thông tin khách hàng STT Tên thuộc Ý nghĩa Kiểu tính liệu 54 Miền giá Ghi trị ma_loai_lapto Mã loại máy Varchar(2 Khóa p tính ten_loai_lapto tay Tên loại máy Varchar(2 xách 00) p 00) Bảng 4.7: Bảng liệu model máy tính xách tay 4.2.3 Sơ đồ phối hợp trang web Hình 4.15: Sơ đồ phối hợp trang web 4.3 Cài đặt 4.3.1 Môi trường phát triển ứng dụng 55 Hệ thống website cài đặt dựa môi trường phát triển sau: – Môi trường cài đặt ứng dung: PHP&MySQL – Hệ quản trị sở liệu: MySQL Server – Phần mềm mô hình hóa ứng dụng: Rational Rose 4.3.2 Cài đặt chương trình Tập tin sở liệu SQL Server cài đặt máy Server Hệ chương trình viết ngôn ngữ PHP gồm phần: +, Phần cài đặt thuật toán GA gồm project : project ShopLaptop chứa kết nối xử lý đến sở liệu project GeneticAlgorithm(GA) chứa cài đặt thuật toán di truyền theo trọng số +, Phần trang web Mua bán máy tính xách tay gồm project WebLaptop cài đặt theo mô hình ứng dụng web tầng: – Tầng liệu bao gồm phương thức đọc, ghi sở liệu sử dụng kỹ thuật MySQLConnect để kết nối truy cập liệu Các hàm chứa lớp đối tượng PHP&MySQL Khi khởi động chương trình, hệ thống đọc vào nhớ danh sách thuộc tính máy tính xách tay Trong trình hoạt động, có nhu cầu đọc, ghi liệu, hệ thống kết nối với Server để đọc thông tin liệu vào nhớ hệ thống ghi liệu từ nhớ vào tập tin sở liệu Server – Tầng xử lý bao gồm hàm xử lý nghiệp vụ Các hàm xử lý xử lý liệu thực trực tiếp liệu đọc vào nhớ Nếu chưa có liệu nhớ, hàm xử lý triệu gọi đến hàm đọc ghi liệu tầng liệu Trong chương trình, hàm xử lý thiết kế độc lập với giao diện người dùng – Tầng giao tiếp bao gồm hàm hiển thị thông tin xử lý liệu hình thiết kế Các hàm cài đặt trực tiếp trang web Khi trang web triệu gọi, thông tin liệu lấy từ nhớ máy chủ để hiển thị đến trình duyệt người dùng Khi có xử lý 56 nghiệp vụ xảy ra, hàm tầng giao tiếp triệu gọi đến hàm xử lý nghiệp vụ tầng xử lý 4.3.3 Một số giao diện tiêu biểu Khi gọi ứng dụng web, trang hiển thị sau: Trang web: Default.php Tiêu đề: Thế giới số Ý nghĩa: Trang chủ ứng dụng 57 Trang web: hotro.php Ý nghĩa: Trợ giúp người dùng chọn lựa sản phẩm theo tiêu chuẩn cần có máy tính xách tay 58 Sản phẩm trả sau người mua lựa chọn: 59 Trang web: chitietlaptop.php Ý nghĩa: Hiển thị thong tin chi tiết máy tính xách tay mà người mua chọn 60 LỜI KẾT Hệ hỗ trợ định đề tài mẻ, với nhiều đề tài nghiên cứu nổ lực áp dụng thực tế trở thành phận quan trọng hệ thống thông tin đại Tuy nhiên áp dụng mức sơ khai chưa có chuẩn thống nhất.Trong khuôn khổ đề tài em tìm hiểu cách tổng quan Hệ hỗ trợ định Bài toán tối ưu hóa đa mục tiêu thực chất pha Hệ hỗ trợ định, giai đoạn lựa chọn Đã có nhiều cách tiếp cận đặt để giải toán này, xong cách tiếp cận giựa ứng dụng, tình cụ thể thực tế Và thực tế chưa có phương pháp thỏa mãn tất tình chưa có phương pháp để so sánh hiệu phương pháp với nhau.Trong đề tài em cố gắng đưa nhìn tổng quát toán tối ưu hóa đa mục tiêu số cách tiếp cận.Trong em tập trung vào phương pháp dùng thuật giải di truyền, phương pháp tương đối mẻ 61 Với cách tiếp cận em cài đặt phần trợ giúp để khách hàng chọn vừa ý nhanh chóng Do khuôn khổ giới hạn đề tài,tuy trang web đáp ứng thành phần cho trang web bán hàng nhiều thiếu sót hạn chế Sau thực việc cài đặt em nhận thấy với cách tiếp cận trang web đảm bảo mặt thời gian.Thế kết trả khác qua lần chạy (vì miền tối ưu Pareto có nhiều lời giải) Tuy nhiên điểm mạnh phương pháp so với phương pháp tìm kiếm thông thường cho kết tối ưu gần tối ưu Quá trình cài đặt thuật toán cho toán đề tài em nhiều thiếu sót, chưa thực hoàn chỉnh, em mong tiếp tục nhận giúp đỡ thầy cô bạn bè để em cài đặt hoàn chỉnh thuật toán tối ưu cho toán bán hàng trực tuyến có sử dụng DSS TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Giải thuật di truyền lớp tóan lập lịch, Luận Văn Thạc sĩ Khoa Học CNTT, 2002 [2] Nguyễn Hòang Tú Anh, Nghiên cứu phát triển thuật tóan tìm luật kết hợp tối ưu thuộc tính số, Luận Văn Thạc sĩ Khoa Học CNTT, 2002 [3] Ngô Quang Tuấn Huy, Xây dựng hệ thống giải lớp tóan ưu số sở thuật giải di truyền, Luận Văn Cử Nhân CNTT, 2002 [4] DSS Glossary, http://dssresources.com/glossary/ [5] Gorry,G.A, Scott Morton, A framework for Management Information Systems , Sloan Management Review, Vol 13, No 1, (1971) [6] Efraim Turban Jay E Aronson, Decision Support Systems and Intelligent Systems [7] Management Information Systems for the Information Age 62 [8] Susan Sproule Norm Archer, Knowledgeable Agents For Search And Choice Support In E-Commerce: A Decision Support Systems Approach, http://www.csulb.edu/web/journals/jecr/issues/20004/paper4.pdf [9] Bing Xu, Zhi-geng Pan Hong-wei Yang, Agent-based Model for Intelligent Shopping Assistant and its Application, http://www.vrsj.org/icat/ICAT2003/php/upload/134_camera_ceb49b6ee2a2612fc 7c284e9 ccd13cce.pdf [10] Filippo Menczer cộng sự, IntelliShopper: A Proactive, Personal, Private Shopping Assistant http://www.informatics.indiana.edu/fil/Papers/intellishopper.pdf [11] Nguyễn Đình Thúc, Trí tuệ nhân tạo : Lập trình tiến hóa, Nhà xuất giáo dục, Tp HCM, 2001 [12] Hoàng Kiếm Nguyễn Đình Thúc, Về hội tụ hồi quy di truyền, Hội nghị khoa học trường ĐHKHTN lần , 2000 [13] Bùi Thế Tâm Trần Vũ Thiên, Các phương pháp tối ưu hóa , NXB Giao thông Vận tải, 1998 63 […]… rất quan trọng trong hỗ trợ ra quyết định Giai đọan lựa chọn (Choice Phase) là giai đoạn quan trọng nhất của quá trình ra quyết định Giai đoạn này bao gồm ba bước chính sau đây: – Tìm kiếm, lựa chọn – Đánh giá lựa chọn – Lựa chọn Trong trường hợp người ra quyết định muốn sử dụng mô hình quy chuẩn (normative model) để tìm kiếm một lựa chọn tối ưu, thì Hệ hỗ trợ ra quyết định có thể sử dụng phương pháp… trường hợp đó, các trang điện tử B2B có thể phát hành một hoá đơn như hoá đơn dùng trong thương mại phi điện tử Một số doanh nghiệp sẵn sàng chiết khấu cho khách hàng đối với các đơn hàng điện tử bởi vì việc giao dịch qua mạng ít tốn kém hơn đối với người bán CHƯƠNG III SỬ DỤNG HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH TRONG BÀI TOÁN BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN 3.1 Giới thiệu Để xây dựng được một trang web bán hàng thật sự hoàn… kiện này và đưa ra một kếtquả thỏa đáng Vì mô hình này không xem xét hết tất cả các phương án nên kết quả cúôi cùng có thể chỉ gần tối ưu Mô hình quy chuẩn thường được sử dụng trong bài tóan tối ưu hóa một mục tiêu Mô hình mô tả thường được sử dụng trong bài toán tối ưu hóa đa mục tiêu khi các mục tiêu này có thể mâu thuẫn nhau 1.7 Phân loại Hệ hỗ trợ ra quyết định Hệ hỗ trợ ra quyết định được phân… ưu nhất cho bài toán Và phần giải thuật chính để tiếp cận bài toán bán hàng trực tuyến cũng chính là quá trình phân tích và áp dụng giải thuật di truyền cho quá trình tìm kiếm lời giải tối ưu đa mục tiêu cho bài toán Quá trình xây dựng và áp dụng DSS cùng với giải thuật di truyền vào bài toán sẽ được làm sáng tỏ trong các chương tiếp theo CHƯƠNG II BÀI TOÁN BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN 2.1 Mua bán trở nên thuật… phần quan trọng đối với các Hệ hỗ trợ ra quyết định dạng này Hướng tri thức – Hệ hỗ trợ ra quyết định có thể đề nghị và đưa ra những tư vấn cho người ra quyết định Những hệ này là các hệ chuyên gia với một kiến thức chuyên ngành cụ thể, nắm vững các vấn đề trong chuyên ngành đó và có kĩ năng để giải quyết những vấn đề này Các công cụ khai mỏ dữ liệu có thể dùng để tạo ra các hệ dạng này Theo Holsapple… thể của nó 3.6 Chuyển bài toán chọn sản phẩm thành bài toán tối ưu đa mục tiêu Em sẽ mô tả bài toán mua hàng trực tuyến thành các khái niệm trong bài toán tối ưu hóa đa mục tiêu 3.6.1 Lời giải cho bài toán Trong bài toán tìm kiếm sản phẩm, người mua mong muốn chọn ra một mặt hàng thích hợp do đó sản phẩm tối ưu đối với sở thích người mua chính là lời giải của bài toán Nhưng chọn ra chỉ một sản phẩm cho… liệu hóa dữ liệu hình 7 Hỗ trợ đối thoại thích 7 Theo dõi cách dùng dữ 7 Hỗ trợ mô hình thích nghi và linh hoạt liệu nghi và linh hoạt 8 Hỗ trợ dữ liệu thích nghi và linh hoạt Bảng 1.4: Năng lực DSS theo cấu trúc 1.6 Mô hình ra quyết định 12 Một đặc trưng cơ bản của Hệ hỗ trợ ra quyết định là phải có ít nhất một mô hình hỗ trợ ra quyết định Việc chọn lựa và xây dựng mô hình nằm trong giai đoạn thứ hai… Biến quyết định Các phép toán quan hệ Biến kết quả Hình 1.6: Cấu trúc tổng quát của một mô hình Khi lựa chọn quyết định cuối cùng, người ra quyết định có thể muốn có một quyết định tối ưu (optimal) hay một quyết định thỏa đáng, gần tối ưu (good enough) Do vậy có thể chia ra hai loại mô hình hỗ trợ ra quyết định Mô hình quy chuẩn (Normative Model): Mô hình này xem xét tất cả các phương án và chọn ra phương… rộng (WAN), Internet, ISDN, mạng riêng ảo là then chốt trong việc hỗ trợ ra quyết định Các ứng dụng của hệ hỗ trợ ra quyết định hướng giao tiếp là Phần mềm nhóm (Groupware), Hội thảo từ xa (Videoconferencing), Bản tin (Bulletin Boards)… Hướng dữ liệu – Hệ hỗ trợ Ra quyết định dựa trên việc truy xuất và xử lí dữ liệu Phiên bản đầu tiên được gọi là Hệ chỉ dành cho việc truy xuất dữ liệu (Retrieval-Only… toán học để phân tích Đối với mô hình mô tả, ta có thể sử dụng phương pháp kinh nghiệm (heuristic search) để duyệt các lựa chọn dựa trên các quy luật rút ra được từ thử và sai hay kinh nghiệm Phương pháp đánh giá các lựa chọn được quyết định khác nhau trong bài toán một mục tiêu và bài toán đa mục tiêu Bài toán một mục tiêu có thể được mô hình hóa bằng bảng ra quyết định hay cây ra quyết định Một trong … toán bán hàng trực tuyến  Sử dụng DSS bán hàng trực tuyến  Phân tích thiết kế website bán máy tính xách tay có sử dụng DSS cài đặt CHƯƠNG I HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH 1.1 Tổng quan hệ hỗ trợ định. .. khách hàng đơn hàng điện tử việc giao dịch qua mạng tốn người bán CHƯƠNG III SỬ DỤNG HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH TRONG BÀI TOÁN BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN 3.1 Giới thiệu Để xây dựng trang web bán hàng thật… thuật di truyền vào toán Quá trình mua hàng khách hàng phần trình định , đề tài em tập chung vào việc tìm hiểu áp dụng hệ hỗ trợ định vào toán Các phần đề tài  Tìm hiểu hệ hỗ trợ định (Decision Support

Xem Thêm :   Cập nhật giá kho xe máy cũ ở cầu Hóa An Biên Hòa 17/4/21. 0906980067 – 0964454569 Hoàng Diễm

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Xem thêm :  Nghị luận bàn về ý nghĩa của sự lắng nghe

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button