Tổng Hợp

Phân tích thiết kế phần mềm quản lý bán hàng

Ngày đăng: 21/11/2012, 10:04

quản trị cơ sở dữ liệuDMHH Danh mục hang hoáCSDL Cơ sở dữ liệu DMKH Danh mục khách hangY Yes DMNCC Danh mục nhà cung cấpN No CPNCC Chi phí nhà cung cấpQTDA Quản trị dự án BCTH Báo cáo tổng hợpPM Phần mềm BCDT Báo cáo doanh thuMĐ Mở đầu BC Báo cáoKT Kết thúc HTTT Hệ thống thông tinĐVT Đơn vị tính SL Số lượngBĐ Bắt đầu TT Thành tiềnNCC Nhà cung cấp DM Danh mụcLỜI NÓI ĐẦUTrong những năm qua, công cuộc đổi mới đất nước đạt được những thành tựu quan trọng. Quá trình toàn cầu hoá và tốc độ phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin đã làm thay đổi căn bản những mối quan hệ công việc truyền thống.1 Chuyên đề thực tập Nền kinh tế thị trường đã tồn tại ở nước ta nhiều năm nay. Nhiều doanh nghiệp thương mại đã được hình thành và phát triển tạo ra một thực tế sôi động cho sự phát triển của nền kinh tế. Chúng ta không thể phủ nhận vai trò của các doanh nghiệp trong sự phát triển này. Các doanh nghiệp tạo ra công ăn việc làm cho hàng triệu người, các doanh nghiệp đóng thuế cho nhà nước, các doanh nghiệp tạo ra vị thế của Việt nam trên trường quốc tế. Các doanh nghiệp hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển tạo nên cuộc sống đầy đủ hơn cho mọi tầng lớp nhân dân. Vậy nên nếu các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả thì đất nước sẽ phát triển và chúng ta tiến lên. Trước những tác động từ yêu cầu hiện đại hoá, việc áp dụng tin học trong trong doanh nghiệp nói chung và trong quy trình quản bán hàng nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất được các doanh nghiệp đặt lên hàng đầu. Quá nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của một doanh nghiệp: Thị trường, Sản phẩm, Nhân lực, Tri thức, Trí tuệ . nhưng người ta hay nói: Doanh nghiệp được quản điều hành tốt thì hoạt động sẽ hiệu quả. Một trong những yếu tố quan trọng đối với các giám đốc điều hành doanh nghiệp là thông tin. Thông tin là cái giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp nhìn ra được thực trạng của doanh nghiệp mình và có những quyết sách hợp để khắc phục những điểm yếu và phát huy những điểm mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp.Vậy làm sao để có được thông tin? Thời đại công nghệ thông tin bùng nổ tạo ra một khả năng thu thập và xử thông tin rộng khắp trong mọi mặt của cuộc sống, của nền kinh tế. Các doanh nghiệp là đối tượng nhanh nhậy nhất trong việc áp dụng công nghệ thông tin để phục vụ công việc của mình. Một trong những quá trình ứng dụng công nghệ thông tin của doanh nghiệp đó 2 Chuyên đề thực tập là lựa chọn được một phần mềm bán hàng tốt. Một phầm mềm bán hàng tốt có thể nói nó sẽ mang lại bước đột phá mới cho công tác quản bán hàng, giúp doanh nghiệp nắm bắt được thông tin về háng hoá, vật tư, thông tin khách hàng, và trạng thái các đơn đặt hàng, hay tình hình công nợ… của doanh nghiệp một cách chính xác và kịp thời. Từ đó người quản có thể đưa ra các kế hoạch và quyết định đúng đắn, giảm chi phí và tăng cường khả năng cạnh tranh, nâng cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thực tế đã chứng minh rằng doanh nghiệp nào nhanh chóng đưa việc áp dụng phần mềm vào công việc thì hầu như phát triển tốt. Giám đốc các doanh nghiệp đó đã ý thức được tầm quan trọng của việc “Đo lường hiệu quả kinh doanh”. Họ sẵn sàng đầu tư những khoản tiền đáng kể cho việc mua sắm một Phần mềm tốt. Họ biết rằng việc đầu tư này sẽ có lợi và tạo thêm được lợi thế cạnh tranh trên thương trường.Từ sự cần thiết của việc áp dụng phần mềm bán hàng vào trong các doanh nghiệp hiện nay, việc xây dựng một phần mềm quản bán hàng là tất yếu cho công cuộc tin học hoá ở trong các doanh nghiệp.CHƯƠNG I: CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM GOLDSTARVIETNAM VÀ BÀI TOÁN “PHÂN TÍCH THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN BÁN HÀNG”1. Giới thiệu chung – Tên công ty: Công ty Cổ phần Phần mềm Sao Vàng.- Giám đốc hiện tại của công ty: Ông Vũ Trọng Khiêm- Địa chỉ: Số 4 Láng Hạ, Hà Nội.- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần3 Chuyên đề thực tập – Nguồn vốn: Vốn cố định: 675.371.000  Vốn lưu động: 2.034.454.000 Vốn khác: 259.704.000- Doanh thu năm 2007: 2.565.000.000 VND- Những sản phẩm của công ty chủ yếu trên các mặt: Tư vấn quản tài chính và quản trị doanh nghiệp; Giải pháp phần mềm doanh nghiệp; dịch vụ đào tạo và phát triển kinh doanh.Công ty cổ phần phần mềm Goldstar là công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ngành nghề kinh doanh là nghiên cứu, sản xuất phần mềm. Trong định hướng của mình Goldstar xây dựng một lớp các sản phẩm phần mềm phục vụ cho quản doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức ở tất cả các khâu và lĩnh vực. Mạnh nhất trong lớp sản phẩm phần mềm của Goldstar và giải pháp phần mềm quản tài chính kế toán doanh nghiệp với định hướng ERP ngay từ đầu, mà mở đầu bằng Weekend Accounting 1.0 và đạt đến Weekend Accounting 6.5 trên Visual Foxpro. Một bước đột phá vào thời điểm cuối năm 2004, GS phát triển sản phẩm Weekend Accounting SQL 1.0 và tiến đến Weekend Accounting SQL 2.0 như hiện nay. Giải pháp này là tập hợp các modul chi tiết nhằm giải quyết tốt nhất các vấn đề quản thực tế tại doanh nghiệp một cách linh động, bên cạnh đó đây cũng là giải pháp mở cho phép tương thích khi tích hợp các giải pháp đơn lẻ khác như: quản kế hoạch, quản quá trình sản xuất, quản lao động tiền lương, qản kho, quản bảo hành…Quan điểm phát triển sản phẩm của Goldstar là coi trọng chuyên môn, nghiệp vụ theo hệ thống văn bản pháp luật về Tài chính, kế toán, kiểm toán, định giá, thuế, thống của Việt Nam kết hợp với tính kế thừa không ngừng 4 Chuyên đề thực tập của quá trình phát triển công nghệ hiện nay trên toàn cầu. Cách thức mà Goldstar cung cấp sản phẩm cho khách hàng là “Custommize saling” (Cung cấp theo yêu cầu đặc thù của khách hàng).Goldstar khẳng định với những thuyết minh nói trên bởi Goldstar tồn tại trong một tổ hợp mạnh về: Tư vấn tài chính kế toán, Kiểm toán, Phần mềm được phối hợp giữa: Kiểm toán Đông Dương (I.A) – Phần mềm Goldstar – Tư vấn tài chính và quản trị Goldstar – Đào tạo phát triển kinh doanh Goldstar. Do đó, đội ngũ cố vấn chuyên môn của Goldstar rất mạnh giúp cho sản phẩm thay đổi và hoàn thiện từng ngày theo đặc thù phát triển của doanh nghiệp khách hàng cũng như yêu cầu phù hợp với pháp luật Việt Nam. Hơn thế nữa, Goldstar khẳng định năng lực của mình bằng đội ngũ cán bộ lập trình và cán bộ triển khai trẻ, am hiểu công nghệ và làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả. Phương châm của phòng lập trình là: “Chỉ cần khách hàng có ý tưởng logic, Goldstar sẽ biến thành sự thật trong quản lý”.2. Công ty Cổ phần Phần mềm GoldStar2.1. Sản phẩm dịch vụ của GoldStar STT Sản phẩm, dịch vụ phần mềmChi tiết1WEEKEND→ AccountingStandardPhiên bản áp dụng theo Quyết đinh 15/QĐ- BTC ngày 20/3/2006 và phiên bản theo Quyết định 48/QĐ – BTC ngày 14/9/2006.5 Chuyên đề thực tập 2WEEKEND→Accounting – Trading 2.0Phần mềm kế toán áp dụng trong đơn vị thương mại, dịch vụ.3WEEKEND→Accounting – Construction 2.0Phần mềm kế toán áp dụng trong đơn vị xây dựng, xây lắp.4WEEKEND→Accounting – Production 2.0Phần mề kế toán áp dụng trong đơn vị sản xuất, lắp ráp một hoặc nhiều công đoạn.5WEEKEND→Accounting – Full 2.0Phần mềm kế toán áp dụng trong đơn vị đa ngành nghề, đa chi nhánh.6WEEKEND→ AccountingCustommizeLập trình theo yêu cầu đặc thù của từng đơn vị doanh nghiệp. 7WEEKEND→Accounting – Medicine 2.0Phần mềm kế toán theo đặc thù ngành sản xuất kinh doanh dược phẩm.8WEEKEND→Accounting – Telephone 2.0Phầm mềm kế toán theo đặc thù ngành điện thoại. (Quản Emei, Serial)STT Sản phẩm, dịch vụ phần mềmChi tiết9WEEKEND→Accounting – Motor 2.0Phần mềm kế toán theo đặc thù ngành sản xuất, lắp ráp, kinh doanh ôtô, xe máy. (Quản số khung, số máy, số đăng kiểm…)10WEEKEND→ HRM 1.0Quản trị nhân sự, tính lương theo thời gian, tính lương theo sản phẩm… Quản thời gian làm việc, chấm công, khen thưởng kỉ luật…6 Chuyên đề thực tập 11WEEKEND→Labor servicesquản hồ sơ, quản hoạt động và tiến trình phục vụ xuất nhập khẩu lao động.12WEEKEND→ DecissionTư vấn phân tích thông tin hỗ trợ ra quyết định cho nhà quản lý.13WEEKEND→ InventoryQuản trị luân chuyển kho, nhập xuất tồn theo kho, điều động và tính toán dự trữ tồn kho tối ưu, tính toán và đặt hàng tối ưu.14WEEKEND→ HotelPhần mềm quản theo đặc thù nhà hàng khách sạn.15WEEKEND→ Smart BarPhần mềm quản theo đặc thù ngành kinh doanh nhà hàng, quầy bar.16WEEKEND→ ProjectsTheo yêu cầu đặc thù chi tiết khác2.2. Danh sách một số khách hàng của công tyMột số công ty đa chi nhánhTập đoàn Hòa Phát Công ty Du lịch và XNK Lạng Sơn Công ty Tân Hồng Hà Đại diện NOKIA Việt Nam, Nhà phân phốiđiện thoại di động Nokia, Sam sung,Motorola, HT mobile,…Công ty TMThuận Phát Tổng công ty XK Lao động Hàng KhôngVN (Trung tâm XK lao động và TMAIRSERCO)Tổng công ty XNK Xây Dựng Việt NamVINACONEX (Công ty XK Lao ĐộngVinaconex)7 Chuyên đề thực tập Công ty Xi măng Phúc Sơn Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Nội BàiCông ty TM Dược phẩm K & G Hà nội Công ty Xuất nhập khẩu hàng không Tổng Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tếThanh HoáDệt may Công ty Liên doanh may Việt Hàn Công ty May Woojin Việt Nam Công ty Dư Kim Công ty Kaiyang Việt Nam Công ty Sản xuất thương mại Hoàng Vũ Doanh nghiệp mút xốp Việt Thắng Công ty Lông vũ Anh và Em .Nội thất, mỹ nghệ Công ty Nội thất Hòa Phát Công ty Nội thất Hà Anh Công ty Nội thất Hòa Phát Quảng Ninh Công ty Văn Minh Công ty Gốm Việt Thành Công ty Hoàng M ấm .Tin học, viễn thông, thiết bị văn phòng, Công ty Tân Hồng Hà Công ty TM và dịch vụ Xem SơnĐiện tử – điện lạnh Công ty Điện lạnh Hòa Phát Công ty Điện tử công nghiệp Công ty Công nghệ điện tử KOKO HưngYên .Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng Công ty Tân Vũ Công ty Hữu Thảo Công ty Tuyết Yên Công ty Thương mại và xây dựng Hali Công ty Đông Ấn Doanh nghiệp Sắt thép 27-7 Công ty xốp nhựa và nhựa Thái Hà…Xây dựngCông ty kỹ thuật xây dựng Đồng Phong Công ty NANO Công ty Xây lắp Việt Tiến Công ty Xây dựng Sao Mai Công ty Xây dựng Thái Phát Công ty XNK và Xây dựng Công ty Thành Phát Công ty Kiến trúc không gian mở Công ty Bất động sản và TM Vĩnh Hà Công ty TM dịch vụ xây dựng HoànThiện Doanh nghiệp Thành An Công ty Xây dựng Tuấn Thành8 Chuyên đề thực tập Công ty Chí Đức Công ty Công nghệ tin học viễn thông Công ty Điện thoại Thăng Long Công ty TM Thuận Phát Công ty Đức Tâm Trung tâm máy tính HLC .Cơ khí, kim khí Công ty Thép HPS Công ty Tôn mạ màu Việt Pháp Công ty Điện máy Hải Phòng Công ty Thàng máy và thiết bị Thăng Long Công ty Thàng máy Thyssenkrupp VN Công ty công nghiệp tàu thủy Shinec Công ty Khải Hưng DNTN cơ khí Tân Lập Công ty Kim Quy Công ty Meinfa, công ty Hữu Nghị .Vận tải, bến bãi Công ty Đường bộ Hải Phòng Cảng Thanh Hóa Công ty taxi tải Thành Hưng Công ty Bến xe khách Hải Phòng Công ty Quản bến xe bến tàu Quảng Ninh Công ty TM vận tải biển Hà Nội Công ty Tàu Biển Ngọc Công ty Tàu biển Hải Âu .Sản xuất – kinh doanh ô tô, xe máy Công ty TM và dịch vụ ô tô Bắc Việt DNTN Hoàng Mạnh Công ty Liên doanh Thượng Hải Công ty Duy Thịnh Cty SX & kinh doanh phụ tùng xe gắnmáy Công ty Nguyễn Thành .Khách sạn, du lịch Công ty Du lịch và XNK Lạng Sơn DNTN Vạn Xuân Công ty Khánh Phúc .Dược phẩm, y tế Công ty Dược phẩm Sao Mai Công ty TM Hà Lan Công ty Á Châu Công ty Vật tư y tế Hà Nội Công ty Đầu tư dược phẩm Hà Nội Công ty Đại Bắc Công ty Dược phẩm sao đỏ Công ty Dược phẩm TM Hương Việt Tổng Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tếThanh Hoá .Bao bì Công ty xốp nhựa và nhựa Thái Hà9 Chuyên đề thực tập .In ấn, phát hành, báo chí Báo Tiền Phong Tạp chí nhà quản Công ty Văn hóa Phương Bắc Công ty Tem Việt NamLương thực, thực phẩm, đồ uống Công ty Bia Á Châu Công ty Bia và nước giải khát Công ty Bia Trúc Bạch Công ty TM Minh Đức Công ty XNK Tân Tùng Phát …Khai thác, chế biến HTX khai thác tận thu chế biến quặng sắtTrại Cau HTX Phương Viên Công ty KTCT thủy lợi Huyện Nho Quan Công ty KTCT thủy lợi Huyện Kim Sơn Công ty KTCT thủy lợi Huyện Gia Viễn Công ty KTCT thuỷ lợi Huyện Hoa Lư Công ty KTCT thủy lợi Huyện Yên Mô Thương mại tổng hợp Công ty TM quốc tế Trường Sơn Công ty XNK TM tổng hợp Đất Việt Công ty TM Hùng Vương DNTN Hoàng Liên Sơn Công ty Đầu tư thương mại TST Công ty Bắc Hà Công ty TM Hương NgaThức ăn chăn nuôi Công ty Minh Hiếu Công ty thức ăn chăn nuôi Đại MinhDịch vụ tư vấn, giám định Công ty Kiểm toán VACO Công ty Dịch vụ KT & TM Hàn Việt Công ty Khoa học giáo dục và công nghệ Công ty Tư vấn thiết kế kiến trúc VN Công ty Tư vấn và đầu tư thiết kế Công ty Tư vấn tài chính Nam Việt Công ty Giám định hàng hóa XNKAsiancontrol .Máy móc, thiết bị Công ty 3C Công nghiệp Công ty Điện máy Hải Phòng Tổng Công ty XNK máy và phụ tùng Công ty Điện Đức Giang Công ty Công nghệ thiết bị năng lượng . Công ty Công thương Công ty Phát triển trí tuệ Việt Nam10[…]… trình lập trinh các phần mềm Để dễ tiếp thu các công nghệ mà công ty đang áp dụng, cũng như cọ xát với cách làm việc ở đây em đã chọn đề tài: Phân tíchphân tíchthiết kế 3.2 Mục tiêu của đề tài Đề tài: Phân tíchthiết kế vật ngoài là: a) Lập kế hoạch thiết kế vật ngoài b) Thiết kế chi tiết các giao diện (vào, ra) c) Thiết kế cách thức tương tác với phần tin học hóa d) Thiết kế các thủ tục thủ công e) Chuẩn bị và trình bày báo cáo về thiết kế vật ngoài Giai đoạn 6: Triển khai kỹ thuật hệ thống Kết quả quan trọng nhất của giai đoạn thực hiện kỹ thuật là phần tin học hóa của HTTT, có nghĩa là phần mềm. .. đã biết, hiện nay công việc bán hàng phần lớn là được thực hiện một cách thủ công bằng giấy bút, một số nơi dùng excel Các phương pháp đấy mất nhiều thời gian, không chuyên nghiệp, đưa ra báo cáo không xát yêu cầu của nhà quản Với một nơi có số lượng hàng hoá lớn thì các phương pháp trên thể hiện rõ nhược điểm của mình Với quản bán hàng được tốt hơn, giảm nhẹ… Marketing của công ty Tiến trình Kế hoạch doanh Nội dùng công việc kinh Lập kế hoạch Giám Đốc công ty Phê Kế hoạch kiêm phiếu giao việc Liên hệ khách hàng, kinh doanh trực tiếp Đánh giá khách hàng, phân công đàm phán Lưu hồ sơ Phân loại lại khách hàng và lặp lại quy trình Giao nhiệm vụ Phân loại khách hàng Triển khai đàm phán khách hàng và ký HD Lưu hồ sơ, Phân loại lại, Đánh giá kế hoạch Nhiệm vụ Phụ trách… của công ty Tiến trình Kế hoạch doanh Nội dùng công việc kinh Lập kế hoạch Giám Đốc công ty Phê Kế hoạch kiêm phiếu giao việc Liên hệ khách hàng, kinh doanh trực tiếp Đánh giá khách hàng, phân công đàm phán Lưu hồ sơ Phân loại lại khách hàng và lặp lại quy trình Giao nhiệm vụ Phân loại khách hàng Triển khai đàm phán khách hàng và ký hợp đồng Lưu hồ sơ Phân loại lại Đánh giá kế hoạch Nhiệm vụ Phụ trách… Outputs), nội dung của cơ sở dữ liệu (các tệp, các quan hệ giữa các tệp), các xử và hợp thức hóa sẽ phải thực hiện (các xử lý) và các dữ liệu sẽ được nhập vào (các Inputs) Mô hình logic sẽ phải được những người sử dụng xem xét và chuẩn y Thiết kế logic bao gồm các công đoạn sau: a) Thiết kế cơ sở dữ liệu b) Thiết kế xử c) Thiết kế các luồng dữ liệu vào d) Chỉnh sửa tài liệu cho mức logic e) Hợp thức… các hệ thống thông tin quản phần lớn dựa vào các dữ liệu sản sinh từ các hệ xử giao dịch do đó chất lượng thông tin mà nó sản sinh ra phụ thuộc rất nhiều vào việc vận hành tốt hay xấu của hệ xử giao dịch Hệ thống phân tích năng lực bán hàng, theo dõi chi tiêu, theo dõi năng suất hoặc sự vắng mặt của nhân viên, nghiên cứu về thị trường…là các hệ thống thông tin quản – Hệ thống trợ giúp ra… danh mục, 1 phiếu xuất hàng, 1 đơn đặt hàng – Số báo cáo dự kiến là 6 22 Chuyên đề thực tập CHƯƠNG II: CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN XÂY DỰNG PHẦN MỀM 1 Khái quát về hệ thống thông tin 1.1 Định nghĩa và các bộ phận cấu thành hệ thống thông tin Hệ thống thông tin là một tập hợp những con người, các thiết bị phần cứng, phần mềm, dữ liệu…thực hiện hoạt động thu thập, lưu trữ, xử phân phối thông tin trong… Chẳng hạn hệ thống lập hóa đơn bán hàng có nhiều sai sót, nhiều khách hàng kêu ca về số tiền phải trả ghi cao hơn giá trị thực mua sẽ dẫn đến hình ảnh xấu về cửa hàng, 28 Chuyên đề thực tập lượng khách hàng bán sẽ giảm và doanh số bán sẽ sụt xuống Nếu số trường ghi trong hóa đơn thấp hơn số tiền phải trả, trong trường hợp này chẳng có khách hàng nào than phiền tuy nhiên cửa hàng sẽ bị thất thu Tính đầy… thông tin quản MIS (Management Information System) Là những hệ thống trợ giúp các hoạt động quản của tổ chức, các hoạt động này nằm ở mức điều khiển tác nghiệp, điều khiển quản hoặc lập kế hoạch chiến lược Chúng dựa chủ yếu vào các cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi các hệ xử giao dịch cũng như từ các nguồn tài liệu ngoài tổ chức Nói chung chúng tạo ra các báo cáo cho nhà quản một cách định . CỔ PHẦN PHẦN MỀM GOLDSTARVIETNAM VÀ BÀI TOÁN “PHÂN TÍCH THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG”1. Giới thiệu chung – Tên công ty: Công ty Cổ phần Phần mềm. mềm quản lý bán hàng . Một chương trình mà công ty cũng đang tiến hành phân tích và thiết kế. 3.2. Mục tiêu của đề tài Đề tài: Phân tích và thiết

Xem Thêm :   Làm sao để bán hàng online hiệu quả RA ĐƠN ẦM ẦM

Xem thêm :  Lượng vitamin c có trong thực phẩm nào là nhiều nhất?

Tài liệu tham khảo kỹ thuật công nghệ, chuyên ngành tin học Phân tích thiết kế phần mềm quản lý bán hàng Chuyên đề thực tập DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTChữ viết tắt Giải thích Chữ viết tắt Giải thíchHQTCSDL Hệtrị cơ sở dữ liệuDMHH Danh mụchoáCSDL Cơ sở dữ liệu DMKH Danh mục khách hangY Yes DMNCC Danh mục nhà cung cấpN No CPNCC Chi phí nhà cung cấpQTDAtrị dự án BCTH Báo cáo tổng hợpPMBCDT Báo cáo doanh thuMĐ Mở đầu BC Báo cáoKT Kết thúc HTTT Hệ thống thông tinĐVT Đơn vị tính SL Số lượngBĐ Bắt đầu TT Thành tiềnNCC Nhà cung cấp DM Danh mụcLỜI NÓI ĐẦUTrong những năm qua, công cuộc đổi mới đất nước đạt được những thành tựutrọng. Quá trình toàn cầu hoá và tốc độ phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin đã làm thay đổi cănnhững mốihệ công việc truyền thống.1 Chuyên đề thực tập Nền kinh tế thị trường đã tồn tại ở nước ta nhiều năm nay. Nhiều doanh nghiệp thương mại đã được hình thành và phát triển tạo ra một thực tế sôi động cho sự phát triển của nền kinh tế. Chúng ta không thể phủ nhận vai trò của các doanh nghiệp trong sự phát triển này. Các doanh nghiệp tạo ra công ăn việc làm chotriệu người, các doanh nghiệp đóng thuế cho nhà nước, các doanh nghiệp tạo ra vị thế của Việt nam trên trường quốc tế. Các doanh nghiệp hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển tạo nên cuộc sống đầy đủ hơn cho mọi tầng lớp nhân dân. Vậy nên nếu các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả thì đất nước sẽ phát triển và chúng ta tiến lên. Trước những tác động từ yêu cầu hiện đại hoá, việc áp dụng tin học trong trong doanh nghiệp nói chung và trong quy trìnhnói riêng là một trong những nhiệm vụtrọng nhất được các doanh nghiệp đặt lênđầu. Quá nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của một doanh nghiệp: Thị trường, Sản phẩm, Nhân lực, Tri thức, Trí tuệ . nhưng người ta hay nói: Doanh nghiệp đượcđiều hành tốt thì hoạt động sẽ hiệu quả. Một trong những yếu tốtrọng đối với các giám đốc điều hành doanh nghiệp là thông tin. Thông tin là cái giúp cho các nhàtrị doanh nghiệp nhìn ra được thực trạng của doanh nghiệp mình và có những quyết sách hợpđể khắc phục những điểm yếu và phát huy những điểm mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp.Vậy làm sao để có được thông tin? Thời đại công nghệ thông tin bùng nổ tạo ra một khả năng thu thập và xửthông tin rộng khắp trong mọi mặt của cuộc sống, của nền kinh tế. Các doanh nghiệp là đối tượng nhanh nhậy nhất trong việc áp dụng công nghệ thông tin để phục vụ công việc của mình. Một trong những quá trình ứng dụng công nghệ thông tin của doanh nghiệp đó 2 Chuyên đề thực tập là lựa chọn được mộttốt. Một phầmtốt có thể nói nó sẽ mang lại bước đột phá mới cho công táchàng, giúp doanh nghiệp nắm bắt được thông tin vềhoá, vật tư, thông tin khách hàng, và trạng thái các đơn đặt hàng, hay tình hình công nợ… của doanh nghiệp một cách chính xác và kịp thời. Từ đó ngườicó thể đưa ra cáchoạch và quyết định đúng đắn, giảm chi phí và tăng cường khả năng cạnh tranh, nâng cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thực tế đã chứng minh rằng doanh nghiệp nào nhanh chóng đưa việc áp dụngvào công việc thì hầu như phát triển tốt. Giám đốc các doanh nghiệp đó đã ý thức được tầmtrọng của việc “Đo lường hiệu quả kinh doanh”. Họ sẵn sàng đầu tư những khoản tiền đángcho việc mua sắm mộttốt. Họ biết rằng việc đầu tư này sẽ có lợi và tạo thêm được lợi thế cạnh tranh trên thương trường.Từ sự cầncủa việc áp dụngvào trong các doanh nghiệp hiện nay, việc xây dựng mộtlà tất yếu cho công cuộc tin học hoá ở trong các doanh nghiệp.CHƯƠNG I: CÔNG TY CỔGOLDSTARVIETNAM VÀ BÀI TOÁN “PHÂNHÀNG”1. Giới thiệu chung – Tên công ty: Công ty CổSao Vàng.- Giám đốc hiện tại của công ty: Ông Vũ Trọng Khiêm- Địa chỉ: Số 4 Láng Hạ, Hà Nội.- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần3 Chuyên đề thực tập – Nguồn vốn: Vốn cố định: 675.371.000  Vốn lưu động: 2.034.454.000 Vốn khác: 259.704.000- Doanh thu năm 2007: 2.565.000.000 VND- Những sản phẩm của công ty chủ yếu trên các mặt: Tư vấntài chính vàtrị doanh nghiệp; Giải phápdoanh nghiệp; dịch vụ đào tạo và phát triển kinh doanh.Công ty cổGoldstar là công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ngành nghề kinh doanh là nghiên cứu, sản xuấtmềm. Trong định hướng của mình Goldstar xây dựng một lớp các sản phẩmphục vụ chodoanh nghiệp, cơ quan, tổ chức ở tất cả các khâu và lĩnh vực. Mạnh nhất trong lớp sản phẩmcủa Goldstar và giải pháptài chínhtoán doanh nghiệp với định hướng ERP ngay từ đầu, mà mở đầu bằng Weekend Accounting 1.0 và đạt đến Weekend Accounting 6.5 trên Visual Foxpro. Một bước đột phá vào thời điểm cuối năm 2004, GS phát triển sản phẩm Weekend Accounting SQL 1.0 và tiến đến Weekend Accounting SQL 2.0 như hiện nay. Giải pháp này là tập hợp các modul chi tiết nhằm giải quyết tốt nhất các vấn đềthực tế tại doanh nghiệp một cách linh động, bên cạnh đó đây cũng là giải pháp mở cho phép tương thích khihợp các giải pháp đơn lẻ khác như:hoạch,quá trình sản xuất,lao động tiền lương, qảnkho,bảo hành…Quan điểm phát triển sản phẩm của Goldstar là coi trọng chuyên môn, nghiệp vụ theo hệ thống vănpháp luật về Tài chính,toán, kiểm toán, định giá, thuế, thốngcủa Việt Nam kết hợp với tínhthừa không ngừng 4 Chuyên đề thực tập của quá trình phát triển công nghệ hiện nay trên toàn cầu. Cách thức mà Goldstar cung cấp sản phẩm cho kháchlà “Custommize saling” (Cung cấp theo yêu cầu đặc thù của khách hàng).Goldstar khẳng định với những thuyết minh nói trên bởi Goldstar tồn tại trong một tổ hợp mạnh về: Tư vấn tài chínhtoán, Kiểm toán,được phối hợp giữa: Kiểm toán Đông Dương (I.A) –Goldstar – Tư vấn tài chính vàtrị Goldstar – Đào tạo phát triển kinh doanh Goldstar. Do đó, đội ngũ cố vấn chuyên môn của Goldstar rất mạnh giúp cho sản phẩm thay đổi và hoàn thiện từng ngày theo đặc thù phát triển của doanh nghiệp kháchcũng như yêu cầu phù hợp với pháp luật Việt Nam. Hơn thế nữa, Goldstar khẳng định năng lực của mình bằng đội ngũ cán bộ lập trình và cán bộ triển khai trẻ, am hiểu công nghệ và làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả. Phương châm của phòng lập trình là: “Chỉ cần kháchcó ý tưởng logic, Goldstar sẽ biến thành sự thật tronglý”.2. Công ty CổGoldStar2.1. Sản phẩm dịch vụ của GoldStar STT Sản phẩm, dịch vụmềmChi tiết1WEEKEND→ AccountingStandardPhiênáp dụng theo Quyết đinh 15/QĐ- BTC ngày 20/3/2006 và phiêntheo Quyết định 48/QĐ – BTC ngày 14/9/2006.5 Chuyên đề thực tập 2WEEKEND→Accounting – Trading 2.0Phầntoán áp dụng trong đơn vị thương mại, dịch vụ.3WEEKEND→Accounting – Construction 2.0Phầntoán áp dụng trong đơn vị xây dựng, xây lắp.4WEEKEND→Accounting – Production 2.0Phần mềtoán áp dụng trong đơn vị sản xuất, lắp ráp một hoặc nhiều công đoạn.5WEEKEND→Accounting – Full 2.0Phầntoán áp dụng trong đơn vị đa ngành nghề, đa chi nhánh.6WEEKEND→ AccountingCustommizeLập trình theo yêu cầu đặc thù của từng đơn vị doanh nghiệp. 7WEEKEND→Accounting – Medicine 2.0Phầntoán theo đặc thù ngành sản xuất kinh doanh dược phẩm.8WEEKEND→Accounting – Telephone 2.0Phầmtoán theo đặc thù ngành điện thoại. (QuảnEmei, Serial)STT Sản phẩm, dịch vụmềmChi tiết9WEEKEND→Accounting – Motor 2.0Phầntoán theo đặc thù ngành sản xuất, lắp ráp, kinh doanh ôtô, xe máy. (Quảnsố khung, số máy, số đăng kiểm…)10WEEKEND→ HRM 1.0Quản trị nhân sự, tính lương theo thời gian, tính lương theo sản phẩm…thời gian làm việc, chấm công, khen thưởng kỉ luật…6 Chuyên đề thực tập 11WEEKEND→Labor services Phần mềm quản tuyển dụng và xuất nhập khẩu lao động. Tuyển dụng, đào tạo nhân sự,hồ sơ,hoạt động và tiến trình phục vụ xuất nhập khẩu lao động.12WEEKEND→ DecissionTư vấnthông tin hỗ trợ ra quyết định cho nhàlý.13WEEKEND→ InventoryQuản trị luân chuyển kho, nhập xuất tồn theo kho, điều động và tính toán dự trữ tồn kho tối ưu, tính toán và đặttối ưu.14WEEKEND→ HotelPhầntheo đặc thù nhàkhách sạn.15WEEKEND→ Smart BarPhầntheo đặc thù ngành kinh doanh nhà hàng, quầy bar.16WEEKEND→ ProjectsTheo yêu cầu đặc thù chi tiết khác2.2. Danh sách một số kháchcủa công tyMột số công ty đa chi nhánhTập đoàn Hòa Phát Công ty Du lịch và XNK Lạng Sơn Công ty Tân Hồng Hà Đại diện NOKIA Việt Nam, Nhàphốiđiện thoại di động Nokia, Sam sung,Motorola, HT mobile,…Công ty TMThuận Phát Tổng công ty XK Lao độngKhôngVN (Trung tâm XK lao động và TMAIRSERCO)Tổng công ty XNK Xây Dựng Việt NamVINACONEX (Công ty XK Lao ĐộngVinaconex)7 Chuyên đề thực tập Công ty Xi măng Phúc Sơn Công ty CP Dịch vụhóa Nội BàiCông ty TM Dược phẩm K & G Hà nội Công ty Xuất nhập khẩukhông Tổng Công ty CổDược Vật tư Y tếThanh HoáDệt may Công ty Liên doanh may Việt Hàn Công ty May Woojin Việt Nam Công ty Dư Kim Công ty Kaiyang Việt Nam Công ty Sản xuất thương mại Hoàng Vũ Doanh nghiệp mút xốp Việt Thắng Công ty Lông vũ Anh và Em .Nội thất, mỹ nghệ Công ty Nội thất Hòa Phát Công ty Nội thất Hà Anh Công ty Nội thất Hòa Phát Quảng Ninh Công ty Văn Minh Công ty Gốm Việt Thành Công ty Hoàng M ấm .Tin học, viễn thông,bị văn phòng, Công ty Tân Hồng Hà Công ty TM và dịch vụ Xem SơnĐiện tử – điện lạnh Công ty Điện lạnh Hòa Phát Công ty Điện tử công nghiệp Công ty Công nghệ điện tử KOKO HưngYên .Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng Công ty Tân Vũ Công ty Hữu Thảo Công ty Tuyết Yên Công ty Thương mại và xây dựng Hali Công ty Đông Ấn Doanh nghiệp Sắt thép 27-7 Công ty xốp nhựa và nhựa Thái Hà…Xây dựngCông ty kỹ thuật xây dựng Đồng Phong Công ty NANO Công ty Xây lắp Việt Tiến Công ty Xây dựng Sao Mai Công ty Xây dựng Thái Phát Công ty XNK và Xây dựng Công ty Thành Phát Công ty Kiến trúc không gian mở Công ty Bất động sản và TM Vĩnh Hà Công ty TM dịch vụ xây dựng HoànThiện Doanh nghiệp Thành An Công ty Xây dựng Tuấn Thành8 Chuyên đề thực tập Công ty Chí Đức Công ty Công nghệ tin học viễn thông Công ty Điện thoại Thăng Long Công ty TM Thuận Phát Công ty Đức Tâm Trung tâm máy tính HLC .Cơ khí, kim khí Công ty Thép HPS Công ty Tôn mạ màu Việt Pháp Công ty Điện máy Hải Phòng Công ty Thàng máy vàbị Thăng Long Công ty Thàng máy Thyssenkrupp VN Công ty công nghiệp tàu thủy Shinec Công ty Khải Hưng DNTN cơ khí Tân Lập Công ty Kim Quy Công ty Meinfa, công ty Hữu Nghị .Vận tải, bến bãi Công ty Đường bộ Hải Phòng Cảng Thanh Hóa Công ty taxi tải Thành Hưng Công ty Bến xe khách Hải Phòng Công tybến xe bến tàu Quảng Ninh Công ty TM vận tải biển Hà Nội Công ty Tàu Biển Ngọc Công ty Tàu biển Hải Âu .Sản xuất – kinh doanh ô tô, xe máy Công ty TM và dịch vụ ô tô Bắc Việt DNTN Hoàng Mạnh Công ty Liên doanh Thượng Hải Công ty Duy Thịnh Cty SX & kinh doanh phụ tùng xe gắnmáy Công ty Nguyễn Thành .Khách sạn, du lịch Công ty Du lịch và XNK Lạng Sơn DNTN Vạn Xuân Công ty Khánh Phúc .Dược phẩm, y tế Công ty Dược phẩm Sao Mai Công ty TM Hà Lan Công ty Á Châu Công ty Vật tư y tế Hà Nội Công ty Đầu tư dược phẩm Hà Nội Công ty Đại Bắc Công ty Dược phẩm sao đỏ Công ty Dược phẩm TM Hương Việt Tổng Công ty CổDược Vật tư Y tếThanh Hoá .Bao bì Công ty xốp nhựa và nhựa Thái Hà9 Chuyên đề thực tập .In ấn, phát hành, báo chí Báo Tiền Phong Tạp chí nhàCông ty Văn hóa Phương Bắc Công ty Tem Việt NamLương thực, thực phẩm, đồ uống Công ty Bia Á Châu Công ty Bia và nước giải khát Công ty Bia Trúc Bạch Công ty TM Minh Đức Công ty XNK Tân Tùng Phát …Khai thác, chế biến HTX khai thác tận thu chế biến quặng sắtTrại Cau HTX Phương Viên Công ty KTCT thủy lợi Huyện NhoCông ty KTCT thủy lợi Huyện Kim Sơn Công ty KTCT thủy lợi Huyện Gia Viễn Công ty KTCT thuỷ lợi Huyện Hoa Lư Công ty KTCT thủy lợi Huyện Yên Mô Thương mại tổng hợp Công ty TM quốc tế Trường Sơn Công ty XNK TM tổng hợp Đất Việt Công ty TM Hùng Vương DNTN Hoàng Liên Sơn Công ty Đầu tư thương mại TST Công ty Bắc Hà Công ty TM Hương NgaThức ăn chăn nuôi Công ty Minh Hiếu Công ty thức ăn chăn nuôi Đại MinhDịch vụ tư vấn, giám định Công ty Kiểm toán VACO Công ty Dịch vụ KT & TM Hàn Việt Công ty Khoa học giáo dục và công nghệ Công ty Tư vấnkiến trúc VN Công ty Tư vấn và đầu tưCông ty Tư vấn tài chính Nam Việt Công ty Giám địnhhóa XNKAsiancontrol .Máy móc,bị Công ty 3C Công nghiệp Công ty Điện máy Hải Phòng Tổng Công ty XNK máy và phụ tùng Công ty Điện Đức Giang Công ty Công nghệbị năng lượng . Công ty Công thương Công ty Phát triển trí tuệ Việt Nam10[…]… trình lập trinh cácĐể dễ tiếp thu các công nghệ mà công ty đang áp dụng, cũng như cọ xát với cách làm việc ở đây em đã chọn đề tài:và thiết kế phần mềm quản bán hàng Một chương trình mà công ty cũng đang tiến hànhvà3.2 Mục tiêu của đề tài Đề tài:và thiết kế phần mềm quản bán hàng nhằm đưa ra một giải pháp về việc quản bán hàng , giúp công… củavậtngoài là: a) Lậphoạchvậtngoài b)chi tiết các giao diện (vào, ra) c)cách thức tương tác vớitin học hóa d)các thủ tục thủ công e) Chuẩn bị và trình bày báo cáo vềvậtngoài Giai đoạn 6: Triển khai kỹ thuật hệ thống Kết quảtrọng nhất của giai đoạn thực hiện kỹ thuật làtin học hóa của HTTT, có nghĩa làmềm. .. đã biết, hiện nay công việclớn là được thực hiện một cách thủ công bằng giấy bút, một số nơi dùng excel Các phương pháp đấy mất nhiều thời gian, không chuyên nghiệp, đưa ra báo cáo không xát yêu cầu của nhàVới một nơi có số lượnghoá lớn thì các phương pháp trên thể hiện rõ nhược điểm của mình Với phần mềm quản bán hàng nó sẽ giúpđược tốt hơn, giảm nhẹ… Marketing của công ty Tiến trìnhhoạch doanh Nội dùng công việc kinh Lậphoạch Giám Đốc công ty Phêhoạch kiêm phiếu giao việc Liên hệ khách hàng, kinh doanh trực tiếp Đánh giá khách hàng,công đàmLưu hồ sơloại lại kháchvà lặp lại quy trình Giao nhiệm vụloại kháchTriển khai đàmkháchvà ký HD Lưu hồ sơ,loại lại, Đánh giáhoạch Nhiệm vụ Phụ trách… của công ty Tiến trìnhhoạch doanh Nội dùng công việc kinh Lậphoạch Giám Đốc công ty Phêhoạch kiêm phiếu giao việc Liên hệ khách hàng, kinh doanh trực tiếp Đánh giá khách hàng,công đàmLưu hồ sơloại lại kháchvà lặp lại quy trình Giao nhiệm vụloại kháchTriển khai đàmkháchvà ký hợp đồng Lưu hồ sơloại lại Đánh giáhoạch Nhiệm vụ Phụ trách… Outputs), nội dung của cơ sở dữ liệu (các tệp, cáchệ giữa các tệp), các xửvà hợp thức hóa sẽ phải thực hiện (các xử lý) và các dữ liệu sẽ được nhập vào (các Inputs) Mô hình logic sẽ phải được những người sử dụng xem xét và chuẩn ylogic bao gồm các công đoạn sau: a)cơ sở dữ liệu b)xửc)các luồng dữ liệu vào d) Chỉnh sửa tài liệu cho mức logic e) Hợp thức… các hệ thống thông tinlớn dựa vào các dữ liệu sản sinh từ các hệ xửgiao dịch do đó chất lượng thông tin mà nó sản sinh ra phụ thuộc rất nhiều vào việc vận hành tốt hay xấu của hệ xửgiao dịch Hệ thốngnăng lựchàng, theo dõi chi tiêu, theo dõi năng suất hoặc sự vắng mặt của nhân viên, nghiên cứu về thị trường…là các hệ thống thông tin- Hệ thống trợ giúp ra… danh mục, 1 phiếu xuất hàng, 1 đơn đặt- Số báo cáo dự kiến là 6 22 Chuyên đề thực tập CHƯƠNG II: CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN XÂY DỰNG1 Khái quát về hệ thống thông tin 1.1 Định nghĩa và các bộcấu thành hệ thống thông tin Hệ thống thông tin là một tập hợp những con người, cácbịcứng,mềm, dữ liệu…thực hiện hoạt động thu thập, lưu trữ, xửvàphối thông tin trong… Chẳng hạn hệ thống lập hóa đơncó nhiều sai sót, nhiều kháchkêu ca về số tiền phải trả ghi cao hơn giá trị thực mua sẽ dẫn đến hình ảnh xấu về cửa hàng, 28 Chuyên đề thực tập lượng kháchsẽ giảm và doanh sốsẽ sụt xuống Nếu số trường ghi trong hóa đơn thấp hơn số tiền phải trả, trong trường hợp này chẳng có kháchnào than phiền tuy nhiên cửasẽ bị thất thu Tính đầy… thông tinMIS (Management Information System) Là những hệ thống trợ giúp các hoạt độngcủa tổ chức, các hoạt động này nằm ở mức điều khiển tác nghiệp, điều khiểnhoặc lậphoạch chiến lược Chúng dựa chủ yếu vào các cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi các hệ xửgiao dịch cũng như từ các nguồn tài liệu ngoài tổ chức Nói chung chúng tạo ra các báo cáo cho nhàmột cách định . CỔ PHẦN PHẦN MỀM GOLDSTARVIETNAM VÀ BÀI TOÁN “PHÂN TÍCH THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG”1. Giới thiệu chung – Tên công ty: Công ty Cổ phần Phần mềm. mềm quản lý bán hàng . Một chương trình mà công ty cũng đang tiến hành phân tích và thiết kế. 3.2. Mục tiêu của đề tài Đề tài: Phân tích và thiết

Xem Thêm :   #16 cách tiết kiệm tiền hiệu quả tối đa (Cực Bất Ngờ)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button