Kỹ Năng Sống

Những câu nói hán việt hay về cuộc sống ✅, một số danh ngôn hán việt

Bạn đang xem: những câu nói hán việt hay về cuộc sống ✅, một số danh ngôn hán việt Tại Website chongthamvietnam.vn

Những câu nói Hán Việt hay về cuộc sống yêu thích nhất

Những câu nói Hán Việt hay về cuộc sống là những câu nói có ý nghĩa khác nhau nhằm nói về một vấn đề gì đó trong cuộc sống. Và sau đây hãy cùng Yeah Online Coffees khám phá nhé.

Những câu nói Hán Việt hay về cuộc sống được chia sẻ nhiều nhất

1. Kỳ phùng địch thủ.
Gặp người đồng cân đồng lạng đồng sức.

2. Nhập gia tuỳ tục.
Vào nhà người nào theo phép tắc nhà người đó.

3. Đồng cam cộng khổ.
Cùng nhau chia sẻ khổ cực hoạn nạn.

4. Kính lão đắc thọ.
Kính trọng người già sống lâu.

5. Khí định thần nhàn.
Dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã.

6. Bất chiến tự nhiên thành.
Không đánh mà thắng.

7. Bất di bất dịch.
Không di không chuyển.

8. Ẩm thủy tư nguyên.
Uống nước nhớ nguồn.

9. Cốt nhục tương tàn.
Cùng chung huyết thống giết hại lẫn nhau.

10. Danh bất hư truyền.
Nổi tiếng như vậy là không sai.

11. Dĩ hoà vi quý.
Giữ được hòa khí là điều quý nhất.

12. Dương dương tự đắc.
Vênh vang đắc ý.

13. Cải tà quy chính.
Bỏ tà theo chánh.

14. Cao nhân tất hữu cao nhân trị.
Người giỏi ắt có người giỏi hơn.

15. Chính nhân quân tử.
Con người quân tử, chính đáng.

16. Bất đắc kỳ tử.
Chưa đến lúc chết mà chết, chết bất ngờ.

17. Bất tài vô tướng.
Không có khả năng, không có tướng mạo (vừa bất tài vừa xấu).

18. Bất khả chiến bại.
Không thể bị đánh bại -Toàn thắng, không thua bao giờ.

19. Ác hổ bất thực tử.
Hổ dữ không ăn thịt con.

20. Ác giả ác báo, thiện lai thiện báo.
Làm ác gặp ác, làm thiện gặp thiện.

Những câu nói Hán Việt hay về cuộc sống yêu thích nhất

1. Nhân định thắng thiên.
Ý chí, lòng quyết tâm của con người có thể thắng được ý trời, có thể thay đổi được định mệnh.

2. Bần cư tại thị vô nhân vấn.
Phú tại sơn lâm hữu khách tầm.
Nghèo sống nơi đô thị cũng không ai tìm tới.
Giàu có mà sống nơi rừng núi cũng có người tìm tới.

3. Họa hổ, họa bì, nan họa cốt.
Tri nhân, tri diện, bất tri tâm.
Vẽ cọp, vẽ da, khó vẽ xương.
Biết người, biết mặt, không biết lòng.

4. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,
Vô duyên đối diện bất tương phùng.
Có duyên ngàn dặm cũng đến tìm,
Không duyên thấy mặt cũng bằng không.

5. Nhân nhi vô tín, bất tri kỳ khả dã.
Người không có chữ tín, chẳng làm chi nên việc.

6. Phụ mẫu tại, bất viễn du, du tất hữu phương.
Cha Mẹ còn sống, con cái không nên đi xa, nếu đi phải cho cha mẹ biết nơi đến.

7. Thi ân bất cầu báo, dữ nhân vật truy hối.
Làm ơn không mong trả ơn, cho người ta rồi chớ có cầu người ta trả ơn.

8. Bần nhi cần học khả dĩ lập thân, phú nhi cần học danh nãi quang vinh.
Nghèo mà chăm học có thể lập được thân, giàu mà chăm học tên tuổi sẽ được vẻ vang.

Xem thêm :  Các phương châm hội thoại - ngữ văn lớp 9

9. Học dã hảo bất học dã hảo. Học giả như hòa như đạo, bất học giả như cảo như thảo.
Học cũng tốt không học cũng tốt. Kẻ có học như lúa như nếp, kẻ không học thì như lau như cỏ.

10. Thời thế tạo anh hùng.
Những thay đổi khách quan trong hoàn cảnh như loạn lạc chẳng hạn sẽ sinh ra người tài để dẹp loạn.

11. Thuận thiên, hành đạo.
Hành động theo ý trời.

12. Thiên la, địa võng.
Lưới trời lồng lộng. Câu này để chỉ làm ác sẽ có ngày gặp hậu quả. Không bị người phạt thì cũng bị trời phạt.

13. Tri nhân, tri diện bất tri tâm.
Biết người, biết được mặt chứ khó biết được lòng người ta.

14. Tiên học lễ, hậu học văn.
Trước hết phải học lễ nghĩa sau đó mới học chữ.

15. Tứ hải giai huynh đệ.
Bốn bể đều là anh em.

16. An thân, thủ phận. An phận, thủ thường.
Bằng lòng với số phận, cuộc sống hiện tại của bản thân.

17. Ái tiền như mệnh.
Yêu tiền như mạng sống.

18. Công thành danh toại.
Công danh sự nghiệp hoàn tất.

19. Nhất cử lưỡng tiện.
Một công đôi việc.

20. Nhất kiến chung tình.
Một lần gặp mặt thương hoài ngàn năm.

Những câu nói Hán Việt hay về cuộc sống được chia sẻ nhiều nhất

1. Uy vũ bất năng khuất.
Bạo lực không khuất phục được lòng người.

2. Vạn sự khởi đầu nan.
Việc gì bắt đầu bao giờ cũng có nhiều khó khăn, gian nan.

3. Hữu xạ tự nhiên hương.
Tài giỏi tự dưng người ta biết đến, như mùi hương tự nó tỏa ra.

4. Hữu danh vô thực .
Giống với câu tục ngữ “có tiếng mà không có miếng” trong tiếng Việt.

5. Tận nhân lực, tri thiên mệnh.
Làm hết sức của mình mới hiểu được ý trời.

6. Tha phương cầu thực.
Cầu thực để chỉ mong muốn được ăn no. Ngày xưa người ta làm chỉ mong được ăn cho no, mặc cho ấm thôi. Ngày nay câu này có ý nghĩa rộng hơn, đi làm ăn xa để mong khấm khá hơn.

7. Thất bại thị thành công chi mẫu.
Thất bại là mẹ của thành công.

8. Thi ân bất cầu báo.
Làm ơn không cần báo đáp.

9. Thiên bất dung gian
Trời không tha cho kẻ gian tà , kẻ có hành động xấu xa.

10. Thiên duyên tiền định.
Tình duyên là do trời định.

11. Tích cốc phòng cơ, tích tơ phòng hàn.
Để dành đồ ăn cho những lúc đói kém cơ cực, để dành áo ấm cho những lúc đói rét.

12. Niên ấu vô tri.
Trẻ người non dạ.

13. Tửu nhập ngôn xuất.
Rượu vào lời ra.

14. Sự tuy tiểu, bất tác, bất thành.
Việc tuy nhỏ, không làm, không xong.

15. Tử tuy hiền, bất giáo, bất minh.
Con tuy hiền, không dạy, không nên người.

16. Quân tử báo thù, thập niên bất vãn.
Quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

17. Bách niên giai lão.
Trăm năm cùng (song) thọ.

18. Bán tín bán nghi.
Nửa tin nửa ngờ.

19. Điệu hổ ly sơn.
Dẫn dụ hổ ra khỏi rừng.

20. Độc nhất vô nhị.
Có một không hai.

Xem thêm :  +99 câu nói hay về tình yêu thể hiện đúng tâm trạng.

Những câu nói Hán Việt hay về cuộc sống hay nhất

1. Nhân bất học bất tri lý.
Người không học, không suy xét được phải trái.

2. Danh chính, ngôn thuận, sự tất thành.
Danh bất chính, ngôn bất thuận, sự bất thành.
Việc đúng, nói nghe xuôi tai, việc sẽ trôi chảy.
Việc không đúng, nói nghe không lọt lỗ tai, việc sẽ không tới đâu.

3. Vô dục tốc; vô kiến tiểu lợi. Dục tốc tắc bất đạt; kiến tiểu lợi tắc đại sự bất thành.
Không làm nhanh, không ham lợi nhỏ. Làm nhanh dễ hư chuyện; thấy lợi nhỏ mà ham thì không thể làm nên chuyện lớn.

4. Bất dĩ ngôn cử nhân; bất dĩ nhân phế ngôn.
Không nghe lời tốt mà nhận định người tốt, đừng nhận định người xấu chỉ bởi lời nói.

5. Bất oán thiên, bất vưu nhân, hạ học nhi thượng đạt.
Không oán trời, không trách đất, phàm làm người nên hiểu số mệnh.

6. An cư lạc nghiệp.
Ổn định chỗ ở, cơ nghiệp phát triển.

7. Cẩn tắc vô ưu.
Cẩn thận trong mọi việc thì không lo lắng về sau.

8. Dĩ hoà vi quý.
Giữ hoà khí là điều tốt nhất trong thuật xử thế.

9. Dục tốc bất đạt.
Vội vàng để làm điều gì sẽ hư việc.

10. Đồng thanh tương ứng.
Đồng khí tương cầu.
Cùng suy nghĩ, cùng tiếng nói thì tìm đến nhau.
Cùng chí hướng, cùng đồng cảm thì hỗ trợ lẫn nhau.

11.Hổ phụ sinh hổ tử.
Tương đương với câu “cha nào con nấy” trong tiếng Việt.

12. Hữu dũng vô mưu.
Chỉ có sức mạnh không có mưu trí.

13. Họa vô đơn chí.
Những xui xẻo kéo dài, liên tục và đến một cách rất bất ngờ.

14. Hậu sinh, khả úy.
Thế hệ sau giỏi hơn thế hệ đi trước. Ngày nay còn có thêm câu ngược lại “hậu sinh khả…ố” ngược lại với câu trên.

15. Lực bất tòng tâm
Muốn lắm nhưng làm mãi chẳng được.

16. Ngọc khiết băng thanh.
Dùng để tả sự trong trắng, tinh khiết của người con gái.

17. Thiên lý tuần hoàn.
Lẽ trời xoay chuyển, không có gì tồn tại mãi.

18. Niên ấu vô tri.
Trẻ người non dạ.

19. Tửu nhập sầu trường sầu càng sầu.
Uống rượu để giải toả nỗi buồn ai dè càng buồn hơn.

20. Tam thập nhi lập.
Ba mươi tuổi vững chí mà lập thân.

Tuyển tập những câu nói Hán Việt hay về cuộc sống

1. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.
Mọi sự suy nghĩ, tính toán bởi con người nhưng thành hay không là do trời.

2. Nhân vô thập toàn.
Đã là con người thì không có ai là hoàn mỹ.

3. Ngôn sở bất tri, Tri sở bất ngôn.
Người biết thì không nói ra, người nói ra thì không biết.

4. Nhất ngôn cửu đỉnh.
Người làm lớn nên cân nhắc lời nói, chỉ một lời, không thay đổi.

5. Nhàn cư vi bất thiện.
Ở không lười biếng sinh ra tật xấu.

6. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy.
Một lời nói ra, 4 con ngựa chạy xịt khói cũng khó mà bắt lại được. Ý nói cẩn thận lời ăn tiếng nói, tương đương với câu tục ngữ “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”.

7. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí.
May mắn có thể không lặp lại nhưng điều xui xẻo thì hay đến liên tiếp trong một khoảng thời gian nhất định nào đó.

Xem thêm :  Danh ngôn về hoa và phụ nữ ❤️ câu nói về sắc đẹp hay

8. Phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc.
Giàu có sẽ sinh ra nghi thức, lễ nghĩa, nghèo khó sinh ra kẻ xấu tính, ăn cắp, ăn trộm…Điều này đúng với mọi thời đại.

9. Ác giả ác báo, thiện lai thiện báo.
Làm ác gặp ác, ở hiền gặp lành.

10. Anh hùng nan quá mỹ nhân quan.
Anh hùng khó qua được ải người đẹp.

11. An thân, thủ phận. An phận, thủ thường
Muốn bình an, thì nên biết khả năng của mình. Muốn giữ bình an thì đừng làm gì quá khả năng của mình.

12. Cẩn ngôn vô tội, cẩn tắc vô ưu
Cẩn thận lời nói thì tránh được tội, cẩn thận trong mọi việc thì không lo lắng về sau.

13. Cải tà quy chính .
Bỏ tà theo chánh.

14. Danh bất hư truyền .
Tiếng đồn chẳng ngoa

15. Kinh nhất sự trường nhất trí.
Đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn.

16. Hận ngư đóa châm.
Giận cá chém thớt.

17. Hổ độc bất cật tử.
Hổ dữ không ăn thịt con.

18. Thế thiên hành đạo
Thay trời trừng phạt kẻ có tội mà kẻ có tội này vì lý do gì đó không bị pháp luật trừng trị.

19. Thiên cơ bất khả lậu
Ý trời không thể nói lộ ra.

20. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.
Trước hết tự trách mình, sau mới trách người.

21. Ngọc bất trác, bất thành khí
Ngọc không mài giũa, không sáng đẹp.

22. Niên tứ thập nhi kiến ác yên, kỳ chung dã dĩ.
Người sống đến bốn mươi tuổi đã chứng kiến nhiều điều xấu xa nên giờ coi cái chết nhẹ như không.
Note: Người xưa tuổi thọ kém hơn ngày nay. Sống đến 40 đã là đủ, 60 là thọ lắm rồi.

23. Khẩu Phật, Tâm Xà.
Lời nói hiền từ nhưng tâm địa ác.

24. Tử tuy hiền, bất giáo, bất minh.
Con tuy hiền, không dạy, không nên người.

25. Nhất cận thị, nhị cận giang.
Có nhà thì nhất là ở gần chợ, nhì là gần sông nước.

26. Tiểu phú do cần, triệu phú do thiên.
Giàu nhỏ do tích tụ cần kiệm, giàu to do trời ban.

27. Tái ông thất mã.
Giống với câu thành ngữ “của đi thay người“.

Trên đây là bài viết về Top những câu nói Hán việt hay về cuộc sống. Mong rằng bài viết này sẽ giúp ích bạn biết thêm nhiều ý nghĩa của từ Hán Việt để sử dụng khi cần thiết nhé.

BÀI VIẾT HỮU ÍCH NHẤT

>>> Những câu nói hay về cuộc sống gia đình ý nghĩa nhất

>>> Những câu nói hay về thời gian đáng suy ngẫm nhất

>>> Những câu nói hay về tình bạn tuổi học trò kỷ niệm nhất

>>> Những câu nói hay về sức khỏe đáng lưu tâm nhất

>>> Những câu nói hay về kinh doanh được yêu thích nhất

>>> Những câu nói hay về hoa có ý nghĩa nhất

 


Những câu châm ngôn, thành ngữ hán việt hay nên biết| Nhân Sinh


hãy cùng nghe và cảm nhận nào. đừng quên like và sub cho mình nhé.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kỹ Năng Sống
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kỹ Năng Sống

Related Articles

Back to top button