Tổng Hợp

Mục tiêu theo nguyên tắc SMART của công ty vinamilk

Ngày đăng: 10/12/2017, 18:06

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOANLỜI CẢM ƠN MỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Mục tiêu nghiên cứu13. Phương pháp nghiên cứu24. Đối tượng nghiên cứu25. Kết cấu của đề tài2Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THIẾT LẬP MỤC TIÊU THEO PHƯƠNG THỨC SMART31.1 Một số khái niệm và đặc điểm của thiết lập mục tiêu theo phương thức smart.31.1.1 S Specific: cụ thể31.1.2 MMeasurable: Đo lường, định lượng được31.1.3 AAttainable: Tính khả thi41.1.4 R Realistic: Tính thực tế41.1.5 TTime bound: Có thời hạn41.2. Nội dung thiết lập mục tiêu theo phương thức Smart51.2.1 Đề ra mục tiêu cụ thể (S)51.2.1.1 Quyết định điều bạn muốn51.2.1.2 Làm cụ thể. “Specific” (Cụ thể)51.2.1.3 Xác định những người liên quan51.2.1.4 Hỏi bạn muốn hoàn thành điều gì51.2.1.5 Xác định địa diểm xảy ra.51,2,1,6 Suy nghĩ về thời gian xảy ra51.2.1.7 Quyết định yêu cầu và hạn chế của quá trình:51.21.8 Lý do bạn đề ra mục tiêu là gì:61.2.2 Đề ra mục tiêu có thể đo lường được (M)61.2.2.1 Tạo “ thước đo” để đo lường kế quả.61.2.2.2 Đưa ra câu hỏi làm sắc bén sự tập trung.61.2.2.3 Kiểm tra và tính toán tiến độ.61.2.3 Đề ra mục tiêu có tính khả thi (A)61.2.3.1 Đánh giá mức độ cam kết.61.2.3.2 Đề ra mục tiêu có thể hoàn thành.61.2.3.3 Phản ánh mong muốn của bản thân.61.2.4 Đề ra mục tiêu phù hợp(R)61.2.4.1 Cân nhắc mục tiêu và trường hợp khác.61.2.4.2 Điều chỉnh mục tiêu sao cho phù hợp.71.2.5 Đề ra mục tiêu phải có thời hạn (T)71.2.5.1 Thiết lập dấu làm chuẩn.71.2.5.2 Tập trung vào mục tiêu dài hạn và ngắn hạn.73. Vai trò của việc thiết lập mục tiêu thao phương thức SMART7Chương 2. THỰC TRẠNG THIẾT LẬP MỤC TIÊU THEO PHƯƠNG THỨC SMART CỦA CÔNG TY VINAMILK82.1 Khái quát về công ty Vinamilk82.1.1 Đôi nét về công ty Vinamilk82.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển82.1.2.1 Thời bao cấp82.1.2.2 Thời kỳ đổi mới92.1.3 Các danh hiệu đạt được102.1.4 Các dòng sản phẩm của Vinmilk102.1.5 Cơ cấu quản lý của công ty Vinamilk112.2 Thực trạng thiết lập mục tiêu theo phương thức smart của công ty Vinamilk.112.2.1 Một vài mục tiêu cụ thể của công ty Vinamilk:122.2.1.1 Mục tiêu chất lượng122.2.1.2 Về doanh số và vị thế122.2.1.3 Về sản phẩm122.2.1.4 Mục tiêu về nguồn nhân lực122.2.1.5 Mục tiêu về tỷ lệ phế phẩm132.2.1.6 Mục tiêu về khách hàng132.2.1.7 Mục tiêu về quản trị doanh nghiệp132.2.1.8 Mục tiêu về nguyên nhiên vật liệu142.2.2 Một số mục tiêu đã đạt được của công ty142.2.3 Khó khăn gặp phải của công ty khi áp dụng nguyên tắc SMART152.2.4 Ưu điểm và nhược điểm của việc thiết lập mục tiêu theo phương thức SMART của công ty15Chương 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUÁ TRÌNH THIẾT LẬP MỤC TIÊU THEO PHƯƠNG THỨC SMART CỦA CÔNG TY153.1 Định hướng, mục tiêu phát triển của công ty trong thời gian tới163.1.1 Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới163.1.1.1 Nội dung định hướng phát triển bền vững của Vinamilk163.1.2 Mục tiêu phát triển của công ty trong thời gian tới173.1.3 Tầm nhìn, sứ mệnh của công ty183.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả quá trình thiết lập mục tiêu theo phương thức SMART của công ty183.2.1 Cần phải thiết lập mục tiêu cá nhân nhỏ hơn183.2.2 Theo sát tiến trình183.2.3 Gợi ý thiết lập mục tiêu183.2.4 Chinh phục mục tiêu193.2.5 Tìm ra điểm cốt lõi203.2.6 lập kế hoạch hành động203.2.7 không bỏ cuộc20KẾT LUẬN21DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO22 LỜI CAM ĐOAN Em thực đề tài “ Mục tiêu theo nguyên tắc SMART công ty Vinamilk” Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu em suốt thời gian qua Em xin chịu hoàn tồn trách nhiệm có khơng trung trực thơng tin sử dụng cơng trình nghiên cứu Hà nội, ngày 23 tháng 12 năm 2016 Sinh viên LỜI CẢM ƠN Để hoành thành nghiên cứu em xin chân thành gửi lời cảm ơn tình cảm truyền thu kiến thức cô giáo chủ nhiệm, với thầy cô Khoa Tổ chức quản lý nhân lực, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội hướng dẫn cho em suốt trình học tập tìm hiểu đề tài Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Vi Tiến Cường – Giảng viên học phần Quản trị học tận tình dạy giúp em hồn thành nghiên cứu Nếu khơng có hướng dẫn, dạy bảo thầy thì đề tài nghiên cứu em khó hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn đến Ban giám đốc phòng Hành – nhân cơng ty Vinamilk Trong thời gian tìm hiểu để làm đề tài cho phép tạo điều kiện giúp đỡ em tìm hiểu, thu thập thông tin cách thuận lợi Em nhận giúp đỡ nhiệt tình tạo điều kiện thuận lợi Ban Giám đốc công ty đặc biệt anh chị phòng Nhân sự,cùng anh, chị tồn thể cơng ty Tuy nhiên q trình nghiên cứu, có cố gắng song trình độ kinh nhiệm thân hạn chế nên em mong nhận góp ý thầy cô Em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu .2 Kết cấu đề tài Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THIẾT LẬP MỤC TIÊU THEO PHƯƠNG THỨC SMART .3 1.1 Một số khái niệm đặc điểm thiết lập mục tiêu theo phương thức smart 1.1.1 S- Specific: cụ thể .3 1.1.2 M-Measurable: Đo lường, định lượng 1.1.3 A-Attainable: Tính khả thi 1.1.4 R- Realistic: Tính thực tế .4 1.1.5 T-Time bound: Có thời hạn 1.2 Nội dung thiết lập mục tiêu theo phương thức Smart 1.2.1 Đề mục tiêu cụ thể (S) .5 1.2.1.1 Quyết định điều bạn muốn 1.2.1.2 Làm cụ thể “Specific” (Cụ thể) 1.2.1.3 Xác định người liên quan 1.2.1.4 Hỏi bạn muốn hồn thành điều 1.2.1.5 Xác định địa diểm xảy 1,2,1,6 Suy nghĩ thời gian xảy 1.2.1.7 Quyết định yêu cầu hạn chế trình: 1.21.8 Lý bạn đề mục tiêu gì: 1.2.2 Đề mục tiêu đo lường (M) 1.2.2.1 Tạo “ thước đo” để đo lường kế 1.2.2.2 Đưa câu hỏi làm sắc bén tập trung 1.2.2.3 Kiểm tra tính tốn tiến độ .6 1.2.3 Đề mục tiêu có tính khả thi (A) .6 1.2.3.1 Đánh giá mức độ cam kết 1.2.3.2 Đề mục tiêu hồn thành .6 1.2.3.3 Phản ánh mong muốn thân 1.2.4 Đề mục tiêu phù hợp(R) 1.2.4.1 Cân nhắc mục tiêu trường hợp khác 1.2.4.2 Điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp 1.2.5 Đề mục tiêu phải có thời hạn (T) 1.2.5.1 Thiết lập dấu làm chuẩn 1.2.5.2 Tập trung vào mục tiêu dài hạn ngắn hạn Vai trò việc thiết lập mục tiêu thao phương thức SMART Chương THỰC TRẠNG THIẾT LẬP MỤC TIÊU THEO PHƯƠNG THỨC SMART CỦA CÔNG TY VINAMILK .8 2.1 Khái quát công ty Vinamilk 2.1.1 Đôi nét công ty Vinamilk 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.2.1 Thời bao cấp 2.1.2.2 Thời kỳ đổi 2.1.3 Các danh hiệu đạt 10 2.1.4 Các dòng sản phẩm Vinmilk 10 2.1.5 Cơ cấu quản lý công ty Vinamilk 11 2.2 Thực trạng thiết lập mục tiêu theo phương thức smart công ty Vinamilk 11 2.2.1 Một vài mục tiêu cụ thể công ty Vinamilk: 12 2.2.1.1 Mục tiêu chất lượng 12 2.2.1.2 Về doanh số vị 12 2.2.1.3 Về sản phẩm 12 2.2.1.4 Mục tiêu nguồn nhân lực 12 2.2.1.5 Mục tiêu tỷ lệ phế phẩm .13 2.2.1.6 Mục tiêu khách hàng 13 2.2.1.7 Mục tiêu quản trị doanh nghiệp 13 2.2.1.8 Mục tiêu nguyên nhiên vật liệu 14 2.2.2 Một số mục tiêu đạt cơng ty 14 2.2.3 Khó khăn gặp phải công ty áp dụng nguyên tắc SMART .15 2.2.4 Ưu điểm nhược điểm việc thiết lập mục tiêu theo phương thức SMART công ty 15 Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUÁ TRÌNH THIẾT LẬP MỤC TIÊU THEO PHƯƠNG THỨC SMART CỦA CÔNG TY .15 3.1 Định hướng, mục tiêu phát triển công ty thời gian tới 16 3.1.1 Định hướng phát triển công ty thời gian tới 16 3.1.1.1 Nội dung định hướng phát triển bền vững Vinamilk .16 3.1.2 Mục tiêu phát triển công ty thời gian tới 17 3.1.3 Tầm nhìn, sứ mệnh công ty 18 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu trình thiết lập mục tiêu theo phương thức SMART công ty 18 3.2.1 Cần phải thiết lập mục tiêu cá nhân nhỏ .18 3.2.2 Theo sát tiến trình 18 3.2.3 Gợi ý thiết lập mục tiêu 18 3.2.4 Chinh phục mục tiêu 19 3.2.5 Tìm điểm cốt lõi 20 3.2.6 lập kế hoạch hành động .20 3.2.7 không bỏ 20 KẾT LUẬN 21 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .22 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cuộc sống ngày với đòi hỏi ngày cao cơng việc bắt buộc phải có kĩ làm việc tốt để thích nghi với nó, đạt kết cao công việc cân với sống cá nhân gia đình Tuy nhiên với quỹ thời gian bất biến khơng phải lúc giải hài hòa việc Mỗi ngày có 24 tiếng, tuần có ngày, tháng có 30 ngày năm qua có 365 ngày Vậy chừng mực thời gian định, có người chẳng làm nên trò trống số người làm vô khối khối việc lớn to tát? Phải họ có khả siêu sàm quỹ thời gian nhiều so với người bình thường khác? Qũy thời gian người nhau,vì câu trả lời khơng nằm chỗ có thời gian để làm cơng việc cho hiệu Đa số chuyên gia quản lý nhân cho để dụng thời gian cách tốt nhất, trước hết cá nhân phải nhận định lực làm việc thân dựa phân tích điểm mạnh, điểm yếu cơng việc đảm nhiệm, từ mà biết mong muốn điều nghiệp thời điểm tương lai Đây cơng việc đặt cho thân mục tiêu để hướng tới Làm để xác định mục tiêu xác? Trong kinh doanh đại người ta thường đề cập đến nguyên tắc SMART, làm việc thông minh cụm từ nhiều chuyên gia quản lý nhân đánh giá quan trọng Vì nhờ mà người tối ưu hóa hiệu cơng việc Xuất phát từ tầm quan trọng việc thiết lập mục tiêu theo phương thức smart em định chọn đề tài: “ Mục tiêu theo phương thức SMART công ty Vinamilk” Mục tiêu nghiên cứu – Phân tích, đánh giá thực trạng việc thiết lập mục tiêu theo phương thức SMART công ty Vinamilk – Đưa thuận lợi,khó khăn ưu nhược điểm trình thiết lập mục tiêu theo phương thức SMART công ty – Đề xuất giải nâng cao nâng cao hiệu trình thiết lập mục tiêu theo phương thức smart công ty Vinamilk Phương pháp nghiên cứu – Phương pháp so sánh – phương pháp thống kê – Phương pháp thu thập thông tin trực tiếp: Quan sát – Phương pháp thu thập thông tin gián tiếp + Nghiên cứu tài liệu, tư liệu tham khảo + Nguồn tin từ mạng Internet + Nguồn tin mục tiêu smart công ty Đối tượng nghiên cứu – Mục tiêu theo phương thức smart công ty Vinamilk Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết thúc, danh mục tài liệu tham khảo đề tài chia làm chương: – Chương 1: Cơ sở lý luận thiết lập mục tiêu theo phương thức SMART – Chương 2: Thực trạng thiết lập mục tiêu theo phương thức SMART công ty Vinamilk – Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu trình thiết lập mục tiêu theo phương thức SMART công ty Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THIẾT LẬP MỤC TIÊU THEO PHƯƠNG THỨC SMART 1.1 Một số khái niệm đặc điểm thiết lập mục tiêu theo phương thức smart SMART từ viết tắt cho khuôn khổ tạo mục tiêu hiệu Nó viết tắt tính chất mà mục tiêu phải có: Cụ thể(specific), Tính tốn (measurable), có khả thực (achievable), phù hợp(relevant) kiểm soát thời gian(time-bound) Phương pháp SMART công cụ phổ biến hiệu để đặt mục tiêu thực tế có khả hồnh thành Bạn người đứng đầu tổ chức gồm 300 người hay chủ doanh nghiệp nhỏ, hay đơn giản người muốn giảm cân Dù nữa, học cách đề mục tiêu SMART nâng cao hội thành cơng bạn 1.1.1 S- Specific: cụ thể Mục tiêu đặt phải rõ ràng, tránh tình trạng mập mờ, rắc rối.Phải thể hiệ xác bạn muốn chuyện xảy Yếu tố SPECIFIC giúp tập trung sức lực để làm cho vấn đề trở nên sáng tỏ, biết cần phải làm Để làm chuyện có thêm cơng cụ nhỏ là: WHAT, WHY, HOW – WHAT:Mình thực muốn làm gì? Vấn đề làm phải nhóm, cơng ty – WHY: Tại hàng tá mục tiêu phải ưu tiên cho trước? Tại đến chưa thực hiên mục tiêu? – WHO: để làm điều đó? Làm để bước nhỏ? 1.1.2 M-Measurable: Đo lường, định lượng Nghĩa mục tiêu phải gắn liền với số Nguyên tắc đảm bảo mục tiêu bạn có sức nặng, cân, đo, đong, đếm Bạn biết xác cần đạt gì, Một mục tiêu định lượng việc đánh giá đạt mục tiêu hay không đơn giản nhiều Giả sử mục tiêu mà bạn hướng đến “ sản xuất sản phẩm có chất lượng cao” Đối với bạn sản phẩm có “chất lượng cao”? Vì có nhiều cách định nghĩa chất lượng, mục tiêu đưa phải đưa cách thức đánh giá cụ thể sản phẩm bạn có chất lượng cao hay khơng Thậm chí lĩnh vực khó định lượng, bạn phải tìm vài cách cụ thể để xác định xem mục tiêu bạn có đạt khơng 1.1.3 A-Attainable: Tính khả thi Tại phải đặt mục tiêu mà bạn khơng thể xác định bạn có đạt mục tiêu hay khơng? Khi bạn xác định mục tiêu quan trọng với bạn nào, bạn bước hình dung đường để biến mục tiêu thành mục tiêu thành thực Ở giai đoạn bạn bắt đầu phát triển thứ cần thiết quan điểm, khả năng, kĩ năng, lực tài để thực mục tiêu Đây dịp để bạn nhìn lại khứ, định thân đẩy bạn khỏi ước mơ, sáng suốt lúc lựa chon hành động sống Sự lưạ chon hành động giúp bạn đến gần với sống đẩy bạn xa, cân nhắc 1.1.4 R- Realistic: Tính thực tế Mục tiêu bạn đặt phải thực tế nằm lộ trình phải phù hợp với chiến lược lâu dài bạn.Ví dụ bạn xây kho lạnh để kinh doanh(hoặc cho người khác thuê kinh doanh) mặt hàng thực phẩm đông lạnh để chứa gỗ Hay bạn cử nhân viên học nghiệp vụ Marketing để bố trí họ làm phận bán hàng phận nhân Hãy nhớ bạn thực mục tiêu nhanh việc bạn làm thực tế Hãy chắn bạn vay thêm khoản tiền không nhỏ để mua ô tô nhằm phục vụ cho công việc( trực tiếp gián tiếp) để giải khâu oai 1.1.5 T-Time bound: Có thời hạn Một mục tiêu phải xác định giới hạn thời gian, bạn khơng gắn thời gian với mục tiêu bạn khơng cảm nhận tính cấp bách Bất mục tiêu lớn nhỏ cần xác định thời gian cụ thể, giống bạn đặt lịch cho hẹn Nó tạo cho bạn giới hạn xác định thời điểm đạt Với việc xác định thời gian , trình thực hiện, bạn biết bạn điểm hành trình kịp thời chấn chỉnh mức độ phấn đấu.Đối với mục tiêu lớn bạn nên chia làm nhiều giai đoạn để dễ thực 1.2 Nội dung thiết lập mục tiêu theo phương thức Smart 1.2.1 Đề mục tiêu cụ thể (S) 1.2.1.1 Quyết định điều bạn muốn Bước trình đặt mục tiêu định điều bạn mong muốn đạt Ở giai đoạn này, bạn nói chung chung 1.2.1.2 Làm cụ thể “Specific” (Cụ thể) Cơ hội hoàn thành mục tiêu cụ thể lớn mục tiêu chung chung Vì nhiệm vụ giai đoạn phân tích suy nghĩ bước thành thứ cụ thể 1.2.1.3 Xác định người liên quan Cách hay để đề mục tiêu cụ thể trả lời câu hỏi “W”: Ai(Who), Cái (What), Khi (When), Ở đâu (Where), Cái (Which), Tại (Why) Bắt đầu cách hỏi người liên quan 1.2.1.4 Hỏi bạn muốn hồn thành điều Đây câu hỏi điều bạn hy vọng đạt 1.2.1.5 Xác định địa diểm xảy Xác định vị trí mà bạn đấu tranh thực mục tiêu 1,2,1,6 Suy nghĩ thời gian xảy Tạo thời gian biểu cụ thể hạn chót để đạt mục tiêu Điều tập trung phần nhiều vào cuối trình để đạt mục tiêu.Còn bạn nghĩ tranh toàn cảnh 1.2.1.7 Quyết định yêu cầu hạn chế q trình: Nói cách khác, bạn cần để đạt mục tiêu? Bạn phải đối mặt với trở ngại gì? 1.21.8 Lý bạn đề mục tiêu gì: THỰC TRẠNG THIẾT LẬP MỤC TIÊU THEO PHƯƠNG THỨC SMART CỦA CÔNG TY VINAMILK 2.1 Khái quát công ty Vinamilk 2.1.1 Đôi nét công ty Vinamilk – Được hình thành từ năm 1976, Cơng ty Sữa Việt Nam (VINAMILK) lớn mạnh trở thành doanh nghiệp hàng đầu ngành công nghiệp chế biến sữa, chiếm lĩnh 75% thị trường sữa Việt Nam (số vốn điều lệ 1.590.000.000.000) – Tên hợp pháp Công ty tiếng Việt Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Tên đăng ký hợp pháp công ty tiếng anh Vietnam Dairy Products Joint- Stock Company Tên viết tắt Vinamilk – Công ty thành lập theo phương thức chuyên từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, tổ chức quản lý hoạt động theo Luật doanh nghiệp Theo đó, cơng ty có tư cách pháp nhân kể từ Ngày Thành lập, Cổ đông chịu trách nhiệm nợ nghĩa vụ tài sản khác Công ty phạm vi số vốn góp vào cơng ty □ Trụ sở chính: Cơng ty Cổ Phần Sữa Việt Nam(Vinamilk) □ Số 10, Đường Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, Tp.HCM □ (08) 54 155 555 □ (08) 54 161 226 □ E-mail: [email protected] □ Website: www.vn 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.2.1 Thời bao cấp – Năm 1976, lúc thành lập, Công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk) có tên Cơng ty sữa- Cà Phê Miền Nam Việt Nam: Thống ( thuộc công ty Trung Quốc), Trường Thọ (Thuộc Friesland), Dielac(thuộc Nestle) – Năm 1982, công ty Sữa- Cà phê Miền Nam chuyển giao công nghiệp thực phẩm đổi tên thành Xí nghiệp Liên hiệp Sữa- Cà phê- Bánh kẹo 2.1.2.2 Thời kỳ đổi – Tháng năm 1992, Xí nghiệp Liên hiệp Sữa- Cà phê – Bánh kẹo thức đổi tên thành Cơng ty sữa Việt Nam( Vinamilk) – Trực thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ, chuyên sản xuất, chế bến sữa sản phẩm làm từ sữa – Năm 1944, Công ty Sữa Việt Nam( Vnamilk) xây dựng thêm số nhà máy sữa Hà Nội để phát triển thị trường Miền Bắc chiến lược mở rộng phát triển đáp ứng nhu cầu thị trường Miền Bắc Việt Nam – Năm 1966: Liên doanh với Công ty Cổ phần Đơng lạnh Quy Nhơn để thành lập Xí nghiệp Liên Doanh Sữa Bình Định Liên doanh tạo điều kiện cho Công ty nhập thành công vào thị trường Miền Trung Việt Nam – Năm 2000: Nhà máy sữa Cần Thơ xây dựng Khu Công Nghiệp Trà Nóc, Thành phố Cần Thơ, nhằm múc đích đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng đồng sông Cửu Long – Năm 2013 Công ty chuyển thành Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam(tháng 11) Mã giao dịch sàn giao dịch chứng khoán VNM – Năm 2004: Mua thâu tóm cơng ty Cổ phần Sữa Sài gòn Tăng vốn điều lệ cơng ty lên 1,590 tỷ đồng – Năm 2005: Mua cổ phần lại đối tác liên doanh Công ty Liên doanh Sữa Bình Định(sau gọi Nhà mày Sữa Bình Định) khánh thành Nhà mày Sữa Nghệ An vào ngày 30 thang 06 năm 2005, có địa đặt Khu Cơng Nghiệp Cửa Lò, tỉnh Nghệ An Liên doanh với SABmiller Asia B.V để thành lập Công ty TNHH Liên Doanh SABMiler Việt Nam vào tháng năm 2015 Sản phẩm liên doanh mang thương hiệu Zorok tung thị trường vào đầu năm 2007 – Năm 2006 Vinamilk niêm yết thị trường chứng khốn Thành phố Hồ Chí minh vào ngày 19 tháng 01 năm 2006, vốn Tổng Cồng ty Đầu tư Kinh doanh Vốn Nhà nước có tỷ lệ nắm giữ 50.01% vốn điều lệ Cơng ty Mở Phòng Khám An Khanh Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng năm 2006 Đây phòng khám Việt Nam quản trị hệ thống thơng tin điện tử Phòng khám cung cấp dịnh vụ tư vấn dinh dưỡng, khám phụ khoa, tư vấn nhi khoa khám sức khỏe Khởi động chương trình trang trại bò sữa việc mua thâu tóm trang trại Bò sữa Tuyên Quang tháng 11 năm 2006, trang trại nhỏ với đàn bò sữa khoảng 1.400 Trang trại đưa vào hoạt động sau mua thâu tóm – Năm 2007: Mua cổ phần chi phối 55% Công ty sữa Lam Sơn vào tháng năm 2017, có trụ sở Khu cơng nghiệp Lễ Mơn, Tỉnh Thanh hóa – Năm 2009: Phát triển 135.000 đại lý phâm phối, nhà máy nhiều trang trại ni bò sữa Nghệ An, Tun Quang – Năm 2010- 2012: Xây dựng nhà máy sữa nước sữa bột Bình Dương với tổng số vốn đầu tư 220 triệu USD – Năm 2011: Đưa vào hoạt động nhà máy sữa Đà Nẵng với vốn đầu tư 30 triệu USD 2.1.3 Các danh hiệu đạt Huân chương Lao Động hạng III (1985), hạng II (1991), hạng I (1996) Anh hùng Lao Động (2000) Top 15 công ty Việt Nam(UNDP) Top 200 Doanh Nghiệp Vừa Nhỏ Châu Á Forbes Asia bình chọn (2010) Top 10 thương hiệu người tiêu dùng yêu thích Việt (Nielsen Singapore 2010) Top doanh nghiệp tư nhân lớn thị trường Việt Nam (VNR500) 2.1.4 Các dòng sản phẩm Vinmilk – Với sản phẩm đa dạng Vinamilk cung cấp 200 sản phẩm thị trường toàn quốc xuất sang nước Mỹ, Đức, Canada, Séc, Ba Lan, Trung Quốc, khu vực Trung Đông khu vực Châu Á bao gồm sản phẩm với mặt hàng : Sữa đặc, sữa bột, bột dinh dưỡng, sữa tươi, kem, sữa chua, phomat Sữa đặc: Chiếm 34% doanh thu, có tỷ lệ tăng trưởng 30% chiếm đến 80% thị phần Sữa tươi (hay sữa nước): Chiếm 26% doanh thu, đạt mức tăng trưởng 10 18%, sữa tươi Vinamilk chiếm khoảng 48% thị phần Sữa bột ngũ cốc ăm liền: Choeesm 24% doanh thu, Vinamilk ba công ty dẫn đầu thị trường Việt Nam chiếm 14% thị phần Sữ chua: Chiếm 10% doanh thu 73% thị phần, có mức tăng trưởng 20% 2.1.5 Cơ cấu quản lý công ty Vinamilk ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRI TỔNG GIÁM ĐỐC GĐ KIỂM SOÁT NỘI BỘ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH & PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUỖI CUNG ỨNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TÀI CHÍNH GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH MAKERTI NG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH KINH DOANH GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ 2.2 Thực trạng thiết lập mục tiêu theo phương thức smart công ty Vinamilk Vinamilk thành công áp dụng nguyên tắc SMART việc thiết lập mục tiêu công ty Bởi lẽ, Vinamilk xác định cụ thể mục tiêu tương lai gì? Các mục tiêu đề công ty Vinamilk cụ thể rõng ràng, công ty xác định rõ mục tiêu cần đạt mặt chất lượng, khách hàng, tỷ lệ chế phẩm, doanh số vị thế, nguồn nguyên vật liệu… mục tiêu đo lường được, chúng có tính khả thi có hi vọng hồn thành, đảm bảo tính thực tế có thời gian cụ thể xác định 11 thời hạn Thành tựu năm gần Vinamilk chứng minh mục tiêu chât lượng cơng ty hồn tồn phù hợp với khả công ty xu hướng ngành công nghiệp sữa 2.2.1 Một vài mục tiêu cụ thể công ty Vinamilk: 2.2.1.1 Mục tiêu chất lượng – Doanh thu đạt 100% so với kế hoạch năm 2016 – Lợi nhuận đạt 100% so với kế hoạch năm 2016 – Tỷ lệ % giá trị sản phẩm hỏng không phù hợp/ Doanh thu

Xem Thêm :   Stt mạnh mẽ vươn lên, cố lên trong tình yêu và cuộc sống

Xem thêm :  Tuổi tỵ hợp với tuổi nào, nghề gì, màu gì, hướng nào theo phong thủy

– Xem thêm –

Xem thêm: Mục tiêu theo nguyên tắc SMART của công ty vinamilk, Mục tiêu theo nguyên tắc SMART của công ty vinamilk

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button