Tổng Hợp

Trí nhớ: khái niệm, các quá trình và phân loại. phương pháp rèn luyện trí nhớ

Ngày đăng: 18/04/2018, 00:22

ĐẶT VẤN ĐỀBạn có bao giờ tưởng tượng sẽ như thế nào nếu cuộc sống thiếu đi những kỉ niệm chưa? Chắc hẳn là chưa phải không? Kỉ niệm giống như những mảnh ghép nhỏ tạo nên bức tranh tuyệt vời về cuộc sống. Tuy nhiên, nhớ hay quên không phụ thuộc vào chúng ta, mà do não bộ quản lý. Dù không có chủ đích, não vẫn luôn có những kế hoạch lưu giữ riêng của nó, và sự thật trớ trêu là có cái đáng quên thì lại nhớ, mà cái cần nhớ thì lại toàn quên. Đó chính là trí nhớ của chúng ta. Trí nhớ là một khái niệm không xa lạ và vô cùng quan trọng đối với chúng ta hàng ngày. Không có trí nhớ thì chúng ta không biết được bản thân mình là ai, mình có những mối quan hệ nào, mình đang làm gì, Nhưng cũng không phải ai cũng có được một trí nhớ tốt. Vậy, trí nhớ là gì, vai trò của nó đối với hoạt động nói chung và học tập nói riêng như thế nào, các biện pháp chống quên và rèn luyện trí nhớ ra sao sẽ được trình bày ngay trong đề tài mà em chọn nghiên cứu trong bài tiểu luận lần này: “Trí nhớ: khái niệm, các quá trình và phân loại. Phương pháp rèn luyện trí nhớ”. Bài làm còn nhiều thiếu sót rất mong thầy cô và các bạn đóng góp ý kiến để bài ngày một hoàn thiện hơn. Em xin trân trọng cảm ơn.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀCHƯƠNG I: TRÍ NHỚCon người luôn luôn nhận thức thế giới khách quan và không ngừng cải tạo nó. Để thực hiện dược điều này con người phải tích lũy hiểu biết và kinh nghiệm trong mọi lĩnh vự hoạt động thực tiến của mình. Một trong những yếu tố cơ bản để có thể tích lũy được hiểu biết và kinh nghiệm là trí nhớI. KHÁI NIỆMTrí nhớ là quá trình nhận thức thế giới bằng cách ghi lại, giữ lại và làm xuất hiện lại những gì cá nhân thu nhận được trong hoạt động sống của mình.Cũng như cảm giác và tri giác, trí nhớ cũng là một quá trình nhận thức là sự phản ánh những sự vật, hiện tượng đã tác động vào ta trước đây mà không cần có sự tác động của bản thân chúng trong hiện tại.Trí nhớ phản ánh kinh nghiệm của con người, có thể là những hình ảnh cụ thể, có thể là những trải nghiệm hay rung động, những cảm xúc, ý nghĩ, tư tưởng.II. CÁC QUÁ TRÌNH NHỚ1. Quá trình ghi nhớGhi nhớ là quá trình đầu tiên của hoạt động nhớ. Đó là quá trình tiếp nhận các hình ảnh, ấn tượng xuất hiện trong ý thức dưới tác động của sự vật, hiện tượng trong quá trình cảm giác, tri giác. Theo quan điểm sinh lí học, ghi nhớ là quá trình hình thành, củng cố các dấu vết xuất hiện trong vỏ não.Căn cứ vào mục đích ghi nhớ, người ta chia ghi nhớ thành ghi nhớ không chủ định và ghi nhớ có chủ địnhGhi nhớ không chủ định là ghi nhớ không có mục đích chuyên biệt cụ thể. Ghi nhớ dường như mang tính chất ngẫu nhiên, tự phát không cần có sự nỗ lực ý chí và hành động. Ghi nhớ không có chủ định phụ thuộc vào tầm quan trọng, ý nghĩa của tài liệu, nhu cầu, hứng thú, động cơ.Ghi nhớ có chủ định là quá trình ghi nhớ tuân theo mục đính chuyên biệt, cụ thể, rõ rang và bao giờ cũng có nỗ lực ý chí và sự tham gia cảu các hành động nhất định. Chất lượng, hiệu quả của ghi nhớ có chủ định phụ thuộc vào các yếu tố: mục đính ghi nhớ, nhu cầu, động cơ tương ứng, các biện pháp, thủ thuật nhớ.Thông thường người ta chia ghi nhớ có chủ định thành 2 loại:Ghi nhớ máy móc là loại ghi nhớ dựa trên sự lặp đi lặp lại nhiều lần một cách giản đơn, không cần hiểu sâu, ý nghĩa của tài liệu ĐẶT VẤN ĐỀ Bạn có tưởng tượng sống thiếu kỉ niệm chưa? Chắc chưa phải không? Kỉ niệm giống mảnh ghép nhỏ tạo nên tranh tuyệt vời sống Tuy nhiên, nhớ hay quên không phụ thuộc vào chúng ta, mà não quản lý Dù khơng có chủ đích, não ln có kế hoạch lưu giữ riêng nó, thật trớ trêu có đáng qn lại nhớ, mà cần nhớ lại tồn qn Đó trí nhớ Trí nhớ khái niệm không xa lạ vô quan trọng hàng ngày Khơng có trí nhớ khơng biết thân ai, có mối quan hệ nào, làm gì, Nhưng khơng phải có m ột trí nh t ốt Vậy, trí nhớ gì, vai trò hoạt động nói chung h ọc t ập nói riêng nào, biện pháp chống quên rèn luyện trí nh trình bày đề tài mà em chọn nghiên c ứu tiểu luận lần này: “Trí nhớ: khái niệm, trình phân lo ại Phương pháp rèn luyện trí nhớ” Bài làm nhiều thiếu sót mong thầy bạn đóng góp ý kiến để ngày m ột hoàn thi ện h ơn Em xin trân trọng cảm ơn GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHƯƠNG I: TRÍ NHỚ Con người ln ln nhận thức giới khách quan không ngừng cải tạo Để thực dược điều người phải tích lũy hi ểu bi ết kinh nghiệm lĩnh vự hoạt động thực tiến Một yếu tố để tích lũy hiểu biết kinh nghiệm trí nhớ I KHÁI NIỆM Trí nhớ q trình nhận thức giới cách ghi lại, giữ lại làm xuất lại cá nhân thu nhận hoạt đ ộng s ống Cũng cảm giác tri giác, trí nhớ trình nhận th ức phản ánh vật, tượng tác động vào ta tr ước mà khơng cần có tác động thân chúng tại.Trí nh phản ánh kinh nghiệm người, hình ảnh c ụ th ể, trải nghiệm hay rung động, nh ững c ảm xúc, ý nghĩ, t tưởng II CÁC QUÁ TRÌNH NHỚ Quá trình ghi nhớ Ghi nhớ trình hoạt động nhớ Đó q trình tiếp nhận hình ảnh, ấn tượng xuất ý th ức tác động vật, tượng trình cảm giác, tri giác Theo quan điểm sinh lí học, ghi nhớ q trình hình thành, củng cố dấu v ết xuất vỏ não Căn vào mục đích ghi nhớ, người ta chia ghi nh thành ghi nh không chủ định ghi nhớ có chủ định Ghi nhớ khơng chủ định ghi nhớ khơng có mục đích chuyên biệt cụ thể Ghi nhớ dường mang tính chất ngẫu nhiên, tự phát khơng cần có nỗ lực ý chí hành động Ghi nhớ khơng có chủ định ph ụ thuộc vào tầm quan trọng, ý nghĩa tài liệu, nhu cầu, h ứng thú, đ ộng Ghi nhớ có chủ định q trình ghi nhớ tuân theo mục đính chuyên biệt, cụ thể, rõ rang có n ỗ l ực ý chí s ự tham gia cảu hành động định Chất lượng, hiệu ghi nh có chủ định phụ thuộc vào yếu tố: mục đính ghi nhớ, nhu cầu, động c tương ứng, biện pháp, thủ thuật nhớ Thông thường người ta chia ghi nhớ có chủ định thành loại: Ghi nhớ máy móc loại ghi nhớ dựa lặp lặp lại nhiều lần cách giản đơn, không cần hiểu sâu, ý nghĩa tài liệu Ghi nhớ ý nghĩa loại ghi nhớ dựa thông hiểu, nội dung, ý nghĩa chất vấn đề cần ghi nhớ, mối liên hệ logic phận tài liệu Quá trình giữ gìn Giữ gìn trình trì, lưu giữ nội dung đ ược ghi nh đầu óc Theo quan niệm sinh học, q trình gi ữ l ại nh ững v ết vỏ não Có hai loại giữ gìn giữ gìn tích cực gi ữ gìn tiêu c ực Giữ gìn tích cực: Là giữ gìn cách nhớ lại óc tài liệu ghi nhớ, khơng cần tri giác tài liệu Giữ gìn tiêu cực: Là giữ gìn dựa tri giác lặp lặp lại nhiều lần cách đơn giản, thụ động tài liệu cần ghi nhớ Quá trình tái Tái trình nhớ mà nội dung ghi lại trước làm sống lại Tái thường diễn d ưới ba hình thức: nhận lại, nhớ lại hồi tưởng Nhận lại hình thức tái tri giác đối tượng lặp lại Ví dụ: ta gặp người bạn từ lâu gặp lại người ta biết người quen Nhớ lại hình thức tái mà lúc s ự tri giác l ại đối t ượng không diễn Ví dụ: Bạn ni chó m ột ngày chó qua đời Khi nhìn lại cảnh vật xung quanh nơi để lại cho bạn chó kỉ niệm ấu thơ mà bạn thấy làm sống lại khoảng khác, nỗi nhớ, trí nhớ bạn Hồi tưởng hành động trí tuệ phức tạp mà kết phụ thuộc vào chỗ nội dung nhiệm vụ tái cá nhân ý th ức rõ rang, sác đến mức Quá trình quên Quên biểu không tái nội dung ghi nh trước vào thời điểm định Nhớ quên hai mặt trái ngược trí nhớ Q trình qn thường biểu mức độ: quên hoàn toàn quên tạm thời Qn hồn tồn mức độ mà dù có khích thích tương tự cũ, dù vật, tượng tri giá trước tr ực ti ếp tác động vào giác quan, song không nhận lại hay nh l ại đ ược Quên tạm thời mức độ mà nhận lại nhớ lại vật, tượng khoảng thời gian đó, nh ưng sau đó, điều kiện định tái III PHÂN LOẠI TRÍ NHỚ Trí nhớ hình ảnh Trí nhớ hình ảnh loại trí nhớ hình thành dựa nh ững biểu tưởng vật, đối tượng cụ thể như: người, phong cảnh thiên nhiên, vật thể, vẽ, phim ảnh c ả âm hay mùi vị,… Tùy theo đối tượng đuọc ghi nh phụ thuộc vào giác quan phân tích nào( mắt, tai, mũi, da, lưỡi,…) mà người ta phân bi ệt lo ại trí nhớ hình ảnh theo thể trạng việc ghi nhớ đối tượng, người phải sử dụng lúc nhiều giác quan phân tích Trí nhớ vận động Trí nhớ vận động loại trí nhớ phản ánh nhũng cử động nhũng hệ khơng cử động, ý nghĩa to lớn cảu trí nhớ vận động ch ỗ sở để hình thành kỹ năng, kỹ xải vận động ( lái xe, đánh đàn, đứng,…) Trí nhớ từ ngữ – logic Loại trí nhớ phản ánh ý nghĩa, quan điểm, tư tưởng người Ý nghĩ, tư tưởng, quan điểm diễn đạt ngôn ngữ Nội dung không tồn khơng có ngơn ng ữ đ ể bi ểu Chúng ta nhớ nội dung qua ngơn ngữ, người ta g ọi loại trí nhớ trí nhớ từ ngữ – logic Đây trí nh đặc tr ưng cho người, vật khơng có Loại trí nhớ trở thành loại ch ủ đạo thể tất loại trí nhớ khác giữ vai trò ch ủ y ếu việc lĩnh hội tri thức tích lũy kinh nghiệm ng ười Trí nhớ cảm xúc Là trí nhớ xúc cảm, tình cảm diễn hoạt đ ộng trước Những xúc cảm, tình cảm nảy sinh gi ữ l ại trí nhớ, tùy theo tính chất nó, thúc đẩy nh ững hành động tích c ực người ngược lại làm cho người trở nên tiêu cực 5 Trí nhớ khơng chủ định Trí nhớ khơng chủ định trí nhớ khơng có mụ đính ghi nhớ, giữ gìn tái tài liệu Trí nhớ có trước đời sống cá nhân Trí nhớ có chủ định Là trí nhớ có mục đích ghi nhớ, giữ gìn tái Trong loại trí nhớ người ta thường dung biện pháp kỹ thu ật đ ể ghi nhớ Trí nhớ có sau trí nhớ khơng có chủ định đ ời s ống cá thể Trí nhớ ngắn hạn Trí nhớ ngắn hạn loại trí nhớ diễn ngắn ngủi, ch ốc lát, nh ất thời Trí nhớ dài hạn Là loại trí nhớ mà khả ghi nhớ, giữ gìn thơng tin bền c s thường xuyên nhắc lại tái CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN TRÍ NHỚ Qua nhiều nghiên cứu, nhà khoa học kết luận : Trí nh khiếu bẩm sinh mà đ ược rèn luy ện Bạn có thắc mắc nhân viên thư viện lại tìm m ột sách hàng triệu sách vài phút khơng? Đó cách họ xếp thông tin kết nối thông tin cách hợp lý V ậy làm họ rèn luyện phương pháp x ếp thơng tin đ ể tăng cường trí nhớ khơng? Câu trả lời hồn tồn có th ể Vậy làm để rèn luyện trí nhớ tốt, bạn áp dụng ph ương pháp sau 1.Phương pháp ghi nhớ Ghi nhớ kỹ khả quan trọng, cần thiết đ ược sử dụng đời Ghi nhớ đóng vai trò cần thiết h ơn nhóm chức tri giác, có việc đọc, lập luận, tính tốn Bí để có trí nhớ tốt cách ghi nh “biến thứ cần ghi nhớ thành thứ qn, biến chúng thành thứ kỳ lạ, hài hước có liên quan gần gũi” nên biết lựa chọn, phối hợp loại ghi nhớ cách hợp lý, phù hợp với tính chất, vốn kinh nghiệp vào q trình ghi nhớ Ví dụ: gắn tên người bình thường với nhân vật n ổi tiếng, chẳng hạn gặp tên Elizabeth, t ưởng tượng người nữ hồng đeo vương miện đ ầu T ất các ho ạt động bạn làm giúp tạo kết nối tế bào thần kinh khác não giúp trí nh bạn đ ược c ải thi ện Phương pháp tập trung cao độ Giữ tập trung thân vào việc cụ thể trì ý xung quanh bạn ồn bị ng quãng giúp bạn rèn luyện trí nhớ tốt Bạn rèn luyện tập trung cách thay đổi thói quen hàng ngày, đừng nên cố gắng th ực nhiều nhiệm v ụ lúc, mà tập trung vào thông tin bạn muốn ghi nh phải có nghị lực, nghị lực, tạo niềm say mê công vi ệc Điều giúp bạn nhớ kĩ sau Trong thực tế, có th ể giúp bạn nhớ điều cụ thể, chí bạn khơng nhớ xác, bạn chắn thấy quen thuộc bạn tập trung Phương pháp liên tưởng Người ta thường dễ nhớ vấn đề biết rõ, khó khăn việc nhớ điều chưa giờ, để ghi nh l ại vấn đề chưa biết liên tưởng m ột ph ương pháp h ữu ích để rèn luyện trí nhớ Khi gặp việc c ần nh mà b ạn ch ưa quen thuộc với liên tưởng móc nối đến nh ững vấn đ ề b ạn biết rõ có liên quan đến bạn dễ nhớ nhớ lâu đ Sử dụng nguyên tắc hình dung, liên tưởng, làm bật s ự vi ệc, tưởng tượng, màu sắc, âm điệu để tạo đầu óc nh ững hình ảnh sống động, nhiều màu sắc, tác động mạnh đễn giác quan nh cậy khơng thể qn như: Hình ảnh, trí nhớ người làm việc thao hình ảnh Chúng ta có khuynh hướng nhớ hình ảnh nhớ từ Hình ảnh tâm trí người rõ rang, sống động chúng nh rõ hình ảnh nhiêu Do đó, phải biết cách chuy ển kiến th ức thành hình ảnh để lưu vào não cách dễ dàng Sự bật, giống với hình ảnh não có khuynh h ướng nhớ việc bật Do nh ững cách tốt h ất đ ể làm bật việc sử dụng chi tiết hài hước tri tiết vô lý Màu sắc, tác động mạnh mẽ đến trí nhớ Màu sắc có th ể tăng cường trí nhớ người lên 50% Do đó, nên dung nhiều màu sắc để ghi Âm điệu tăng khả nhớ lại thơng tn âm điệu kích hoạt bán cầu não phải, bán cầu mà thường bị bỏ quên ta học tập Chúng ta sử dụng âm điệu học tập cách bật nhạc lúc h ọc tạo âm điệu riêng biệt cho thông tin cần nh Tưởng tượng, tưởng tượng sáng tạo việc ghi nhớ đặc biệt việc tạo cảm xúc mạnh mẽ đau đớn, hạnh phúc, yêu thương, tức giận,… việc ghi nhớ rõ rệt, bên lâu nhiêu Vì ta nên kích thích trí tưởng tượng, sang tạo vơ giới hạn c công việc để đem đến hiệu công việc tốt Ví dụ : Bạn có nhớ độ cao Phan xi Păng không? Chắc chắn bạn biết không nhớ khơng nào, số Pi chắn bạn nhớ phải khơng 3,14 Thế bạn cần nhớ số Pi thêm vào số cuối số Pi tức 3.143 m độ cao Phan xi Păng đấy, ch ắn bạn nh su ốt đ ời, phương pháp liên tưởng hiệu trường h ợp ph ải không Sử dụng đồ tư Bản đồ tư công cụ tổ chức tư Đây ph ương pháp tốt để chuyển tải thông tin vào não bạn đưa thơng tin ngồi não Nó phương tiện ghi chép đầy sáng tạo đ ầy sáng tạo theo nghĩa nó, “ xếp” ý nghĩ bạn Dùng sơ đồ tư khơng giúp bạn có th ể ghi nh tốt h ơn mà giúp bạn sáng tạo hơn, có nhìn tổng th ể v ề m ột v ấn đề biết tạo mối liên kết việc cần nh Các liên kết tạo mục lục dạng chuỗi liên kết đầu, giúp dễ dàng tìm lại thơng tin Vì vậy, tìm hiểu ph ương pháp rèn luy ện trí nhớ đồ tư duy, bạn học hỏi nhiều điều Phương pháp quản lí thời gian Thời gian học tập, làm việc nghỉ ngơi hợp lý làm tăng khả trí nhớ Các nghiên cứu cho khoảng th ời gian h ọc tập có hai đỉnh điểm ghi nhớ thông tin t ốt nh ất, th ời gian lúc bắt đầu thời gian kết thúc việc học tập Trong đó, khoảng thời gian hai đỉnh điểm trí nhớ bị gi ảm sút cách rõ rệt Vì vậy, thời gian học tập lý tưởng nh ất m ỗi l ần học không nên dài hai tiếng Mỗi lần học nên chia làm bốn ph ần nhỏ, phần dài 25 phút Giữa phần nên ngh ỉ ng khoảng năm phút Trong lúc nghỉ ngơi nên đ ứng d ậy, làm m ột vài động tác thể dục đơn giản, nghe vài nhạc nhẹ,… đem lại sức sống cho tế bào não, qua có th ể đ ương đ ầu v ới căng thẳng Sau học dài hai tiếng nên thư giãn nửa tiéng trước bắt tay vào khoảng th ời gian h ọc t ập Phương pháp ôn tập Việc ôn tập nên diễn thời gian cụ thể sau lần h ọc Lần ôn tập nên bắt đầu sau học 10 phút Nh ững l ần ôn ti ếp theo nên lần lược diễn sau 24 giờ, tuần, tháng, sau ba đ ến sáu tháng Đó mốc thời gian ơn tập giúp cho trí nh đỉng cao Phải ôn tập thường xuyên, rải rác, phân tán thành nhiều đợt, không nên ôn tập tập trung liên tục loại tài liệu m ột th ời gian dài 10 Cần ơn tập cách tích cực Khi ơn tập nân tích cực nh lại t duy, vận dụng nhiều giác quan vào ôn tập Luôn giữ tinh thần lạc quan, thoải mái Bạn khơng thể nhớ nỗi vấn đề suốt ngày lo lắng, căng thẳng, mệt mỏi Hãy giữ cho tinh thần lạc quan, tho ải mái dù hồn cảnh Tâm trạng khơng tốt khiến cho thứ bị đảo lộn, kết thông tin bạn ghi nh dần bị mã hóa bị quên nên tích cực tham gia hoạt động thực tế không ph ải ch ỉ hoạt động chân tay mà lúc não bạn hoạt động đ ể điều khiển hành động bạn Nh ững thông tin bạn th thu hồi não, phân tích, xử lý ghi nhớ lại Ngoài hoạt đ ộng thực tế giúp bạn giảm căng thẳng, có thời gian cho đầu óc nghĩ ngơi sau thời gian làm việc KẾT LUẬN Đối với trí nhớ tài sản vơ giá người Vì dành thời gian cho việc rèn luyện trí nhớ ngày, khơng ch ỉ giúp cho cơng việc bạn thuận lợi mà cách làm cho s ống c bạn thoải mái Đừng để não già đi, trí nh dần s ự lười biếng bạn 11 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại Học Luật Hà Nội, Giáo trình Tâm lí học Đại cương(Đặng Thanh Nga – Chủ biên), nxb CAND, Hà Nội,2013 Nguyễn Xuân Đức (Chủ biên, 2008), Tâm lí học đại cương, nxb ĐHSP Tony Buzan (2008), Sử dụng trí tuệ bạn (ND Lê Huy Lâm).nxb Tổng hợp TP HCM Robert Feldman (2004), Tâm lí học (ND Nguyễn Xuân Hiền), nxb Đại học Quốc Gia, Hà Nội https://vi.wikipedia.org 12 MỤC LỤC Trang ĐẶT VẤN ĐỀ………………………………… ………………………… GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ……………………… ……………………………1 CHƯƠNG I : TRÍ NHỚ……………………….……………………………1 I.KHÁI NIỆM…………………………………… ….…………………… II.CÁC Q TRÌNH NHỚ……………………….….…………………… 1.Q trình ghi nhớ……………… ……………………………………2 Quá trình giữ gì………………… ………………………………… 3 Quá trình tái hiện…………………………………………………… Q trình qn……………………………………………………… III.PHÂN LOẠI TRÍ NHỚ……….……………………………………… 1.Trí nhớ hình ảnh……………………………………………………….4 2.Trí nhớ vận động………………………………………………………4 3.Trí nhớ từ ngữ – logic………………………………………………….5 4.Trí nhớ cảm xúc……………………………………………………….5 Trí nhớ khơng chủ định……………………………………………….5 Trí nhớ có chủ định………………………………………………… Trí nhớ ngắn hạn…………………………………………………… Trí nhớ ngắn hạn…………………………………………………… CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN TRÍ NHỚ……………… 1.Phương pháp ghi nhớ………………………………………………….6 Phương pháp tập trung cao độ……………………………………… Phương pháp liên tưởng…………………………………………… 13 Sử dụng đồ tư duy………………… ………………………… Phương pháp quản lý thời gian……………………………………… Phương pháp ôn tập………………………………………………… Luôn giữ tinh thần lạc quan thoải mái……………………………….10 KẾT LUẬN…………………………………………………………………10 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 14 PHỤ LỤC PHỤ LỤC TƯ VẤN VỀ THẦN KINH – SUY GIẢM TRÍ NHỚ TỈ LỆ ĐỘ TUỔI Tuổi 32% 51% 12% 5% 60 TỈ LỆ GIỚI TÍNH Tỉ lệ đối tượng bạn đọc 40% 34% Học sinh, sinh viên  60% Nhân viên văn phòng Đối tượng khác Chú thích :   Nữ Nam Nguồn thống kê đối tượng độc giả 2015 BIỂU ĐỒ QUÊN (Thời gian: ngày) Trí nhớ 15 37% 29% … hạn…………………………………………………… Trí nhớ ngắn hạn…………………………………………………… CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN TRÍ NHỚ……………… 1 .Phương pháp ghi nhớ ……………………………………………….6 Phương pháp tập trung cao độ……………………………………… Phương pháp liên… tái Trong loại trí nhớ người ta thường dung biện pháp kỹ thu ật đ ể ghi nhớ Trí nhớ có sau trí nhớ khơng có chủ định đ ời s ống cá thể Trí nhớ ngắn hạn Trí nhớ ngắn hạn loại trí nhớ diễn ngắn… cực 5 Trí nhớ khơng chủ định Trí nhớ khơng chủ định trí nhớ khơng có mụ đính ghi nhớ, giữ gìn tái tài liệu Trí nhớ có trước đời sống cá nhân Trí nhớ có chủ định Là trí nhớ có mục đích ghi nhớ,

Xem thêm :  Cách Ấp Trứng Gà Tại Nhà, Ấp Bằng Phương Pháp Nào Là Hiệu Quả Nhất

– Xem thêm –

Xem thêm: Trí nhớ: khái niệm, các quá trình và phân loại. Phương pháp rèn luyện trí nhớ, Trí nhớ: khái niệm, các quá trình và phân loại. Phương pháp rèn luyện trí nhớ


11 bài tập giúp cải thiện trí nhớ của bạn tới 80%


Ngày nay, rất nhiều người bị ám ảnh bởi lối sống lành mạnh. Họ ăn thức ăn lành mạnh, tập luyện tại phòng tập thể dục, và còn nghe nhạc jazz nữa. Nhưng họ có xu hướng quên rằng não của chúng ta cũng cần tập thể dục. Đặc biệt là nếu bạn đã bắt đầu mất trí nhớ thường xuyên hơn.
Vâng, chúng ta học mọi thứ trong suốt cuộc đời, nhưng chúng ta vẫn không biết tất cả mọi thứ vì chúng ta quên rất nhiều thông tin. Vì vậy, nếu mọi người cứ nói bạn não cá vàng, đừng băn khoăn! Các bài tập não đơn giản sau sẽ giúp cải thiện tình hình.

DẤU THỜI GIAN:
Đọc sách thành tiếng 3:31
Đổi tay trong các hoạt động hàng ngày 1:17
Nâng cao nhịp tim của bạn 3 lần một tuần 2:01
Ăn bằng đũa 2:40
Đeo nút tai 3:19
Tạo hình ảnh từ ngữ và câu đố 3:52
Làm 4 bài tập quan sát chi tiết 4:23
Nghe nhạc 5:13
Nắm chặt tay 5:47
Doodle 6:25
Cười thật tươi 7:27

boostyourbrain goodmemory brightside

TÓM LƯỢC:
Khi bạn nói và nghe chính mình nói cùng một lúc, nó giúp não lưu trữ thông tin. Bạn có thể thực hành bài tập này với bạn bè hoặc con của bạn.
Nếu bạn cố gắng chuyển sang tay kia của bạn, thì nó sẽ tăng cường các kết nối thần kinh trong não của bạn, làm cho tâm trí và trí nhớ của bạn sắc nét hơn.
Tập thể dục nhịp điệu thường xuyên có thể làm tăng kích thước của hồi hải mã. Nó là một phần của bộ não chịu trách nhiệm chuyển đổi thông tin thành những ký ức mới.
Ăn bằng đũa là một trong những cách hiệu quả nhất để làm cho bộ não của bạn hoạt động tốt hơn. Và ở đây, cách thức hoạt động của nó: sử dụng đũa phát triển các sợi nhánh mới, là phần mở rộng của các tế bào thần kinh.
Trải nghiệm thế giới không có âm thanh là một sự thúc đẩy tuyệt vời cho khả năng nhận thức của chúng ta, bao gồm cả bộ nhớ. Bạn có thể thử kỹ thuật này, ví dụ, trong bữa sáng gia đình.
Hãy nghĩ về bất kỳ từ nào bạn thích và hình dung chính tả của nó trong đầu của bạn.
Nếu bạn phải nhồi nhét cho một bài kiểm tra hoặc đọc và ghi nhớ một số nội dung liên quan đến công việc của bạn, thì bạn nên có một chút nhạc nền dễ chịu. Nghe nhạc giúp bộ não của chúng ta lưu giữ thông tin.
Nắm chặt bàn tay phải trong 90 giây giúp hình thành trí nhớ. Nếu bạn làm tương tự với tay trái, nó có thể cải thiện khả năng nhớ lại những gì đã được ghi nhận.
Khi chúng ta lắng nghe một điều gì đó, chúng ta có xu hướng mơ mộng, và mơ mộng làm chúng ta mất tập trung vào việc nắm bắt thông tin. Một tác vụ đơn giản, như vẽ nguệch ngoạc, đủ hiệu quả để ngăn chặn sự mơ mộng, khiến chúng ta nhận thức rõ hơn về thông tin thính giác.
Nếu bạn tiếp tục quên nơi bạn đã đặt chìa khóa hoặc điện thoại, có lẽ tất cả những gì bạn cần là một tiếng cười khúc khích ngắn.

Xem thêm :  Sắp Xếp Lại Ban Thờ GIA CHỦ ĐỔI VẬN| Master Phùng Phương Hướng Dẫn Gia Chủ Bài Trí Ban Thần Tài

Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/
Tài liệu chứng khoán (hình ảnh, cảnh quay và khác):
https://www.depositphotos.com
https://www.shutterstock.com
https://www.eastnews.ru
Đăng ký 5 PHÚT THỦ CÔNG https://bit.ly/2F0If0m
Chỉ cần đi bộ về phía nắng, mọi thứ sẽ ổn thôi

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button