Kỹ Năng Sống

Soạn bài văn 9 sự phát triển của từ vựng tiếp theo ), soạn bài sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

Bạn đang xem: Soạn bài văn 9 sự phát triển của từ vựng tiếp theo ), soạn bài sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) Tại Website chongthamvietnam.vn
Soạn bài Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

Bài học sự phát triển của từ vựng tiếp theo lần này là phần tiếp nối đuôi nhau, lan rộng ra kiến thức và kỹ năng của bài học kinh nghiệm sự phát triển của từ vựng trước. Những yếu tố trong tiếng Việt như câu cú, từ vựng, giải pháp tu từ … là kiến thức và kỹ năng quan trọng mà học viên cần nắm rõ. Không chỉ dùng trong môn học ngữ văn để đạt điểm trên cao mà còn dùng trong cách hành văn. Sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn những em cách soạn bài sự phát triển của từ vựng tiếp theo, sách giáo khoa trang 72 đến 74 ngữ văn lớp 9. Mời những bạn và những em cùng đọc !

 Soạn bài Sự phát triển của từ vựng tiếp theo chi tiết nhất

Trước khi khởi đầu vào bài soạn sự phát triển của từ vựng tiếp theo thì tất cả chúng ta cùng ôn lại 1 số ít kỹ năng và kiến thức quan trọng cơ bản sau :– Tạo từ ngữ mới làm chi vốn từ ngữ tăng lên cũng là cách để phát triển từ vựng tiếng Việt .

Trước khi khởi đầu vào bài soạn sự phát triển của từ vựng tiếp theo thì tất cả chúng ta cùng ôn lại 1 số ít kỹ năng và kiến thức quan trọng cơ bản sau :– Tạo từ ngữ mới làm chi vốn từ ngữ tăng lên cũng là cách để phát triển từ vựng tiếng Việt .

– Hình thức mượn từ ngữ tiếng nước ngoài cũng là cách phát triển từ vựng tiếng Việt, làm cho nghĩa của từ được hiểu rộng hơn.

Bạn đang đọc: Soạn Bài Văn 9 Sự Phát Triển Của Từ Vựng Tiếp Theo | Lessonopoly

Sơ đồ sự phát triển của từ vựng tiếng Việt

– Bộ phận mượn từ nhiều nhất trong tiếng Việt là từ gốc Hán. Đó là điều tất yếu vì trong từ vựng tiếng Việt chiếm hơn 70 % từ gốc Hán, 30 % từ thuần Việt. Đây là quy trình lịch sử vẻ vang vĩnh viễn của tiếng Việt .

 I. Tạo từ ngữ mới 

Đề bài:

Câu 1 : Hãy cho biết trong thời hạn gần đây có những từ ngữ mới nào được tạo nên từ cơ sở những từ sau : điện thoại thông minh, kinh tế tài chính, di động, chiếm hữu, tri thức, đặc khu, trí tuệ. Giải thích nghĩa của những từ ngữ mới cấu trúc đó .Câu 2 : Trong tiếng Việt có những từ nào được cấu trúc theo quy mô x + tặc ( như không tặc, hải tặc … ). Hãy tìm những từ ngữ mới cấu trúc theo quy mô đó .

Câu 1 : Hãy cho biết trong thời hạn gần đây có những từ ngữ mới nào được tạo nên từ cơ sở những từ sau : điện thoại thông minh, kinh tế tài chính, di động, chiếm hữu, tri thức, đặc khu, trí tuệ. Giải thích nghĩa của những từ ngữ mới cấu trúc đó .Câu 2 : Trong tiếng Việt có những từ nào được cấu trúc theo quy mô x + tặc ( như không tặc, hải tặc … ). Hãy tìm những từ ngữ mới cấu trúc theo quy mô đó .

 Trả lời câu 1 trang 72 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi bài soạn Sự phát triển của từ vựng đầy đủ nhất.

– Các từ ngữ mới được tạo thành từ các từ trên là:

– Giải thích nghĩa của các từ trên:

+ : điện thoại nhỏ, không dây, được sử dụng trong vùng phủ sóng của hãng cho thuê bao. Điện thoại di động nhỏ gọn, có thể mang theo người. 

+ : khu vực kinh tế dành riêng để thu hút vốn và công nghệ nước ngoài. 

+ : quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm: quyền tác giả, quyền sở hữu bằng phát minh, sáng chế…

+ : nền kinh tế có chất lượng tri thức cao. Dựa trên cơ sở đặt sự phát triển của tri thức lên hàng đầu để phát triển kinh tế. Tri thức vừa là nguyên liệu, vừa là sản phẩm và có chất lượng cao nhất trong giá trị xây dựng nền kinh tế.  

 Trả lời câu 2 trang 72 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1

– Những từ ngữ trong tiếng Việt được cấu trúc theo quy mô X + tặc là : không tặc, hải tặc, lâm tặc, tin tặc …

Xem thêm :  Đức maria thăm viếng bà ê-li-sa-bét.

– Những từ ngữ trong tiếng Việt được cấu trúc theo quy mô X + tặc là : không tặc, hải tặc, lâm tặc, tin tặc …

Giải thích nghĩa các từ trên: 

+ Lâm tặc : kẻ phá hoại rừng, chặt phá rừng, khai thác gỗ trái phép .+ Tin tặc : xâm nhập vào mạng máy tính để đánh cắp tài liệu hoặc dùng thông tin đó để làm mục tiêu riêng .+ Đạo tặc : bọn trộm cướp+ Nghịch tặc : kẻ phản nghịch .

+ Lâm tặc : kẻ phá hoại rừng, chặt phá rừng, khai thác gỗ trái phép .+ Tin tặc : xâm nhập vào mạng máy tính để đánh cắp tài liệu hoặc dùng thông tin đó để làm mục tiêu riêng .+ Đạo tặc : bọn trộm cướp+ Nghịch tặc : kẻ phản nghịch .

 II. Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài

Câu 1 : Hãy tìm những từ Hán Việt trong hai đoạn trích sau đây :

  1. a )

Thanh minh trong tiết tháng ba ,Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh .Gần xa nô nức yến anh ,Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân .Dập dìu tài tử giai nhân ,Ngựa xe như nước áo quần như nêm .( Nguyễn Du, Truyện Kiều )

  1. b ) Kẻ bạc mệnh này duyên phận hẩm hiu, chồng con rẫy bỏ, điều đâu bay buộc, tiếng chịu nhuốc nhơ, thần sông có linh, xin ngài chứng giám. Thiếp nếu đoan trang giữ tiết, trinh bạch gìn lòng, vào nước xin làm ngọc Mỵ Nương, xuống đất xin làm cỏ Ngu mĩ. Nhược bằng lòng chim dạ cá, lừa chồng dối con, dưới xin làm mồi cho cá tôm, trên xin làm cơm cho diều quạ, và xin chịu khắp mọi người phỉ nhổ .

( Nguyễn Dữ, Chuyện người con gái Nam Xương ) .Câu 2 : Tiếng Việt dùng những từ nào để chỉ những khái niệm sau : a ) Bệnh mất năng lực miễn dịch, gây tử trận ; b ) Nghiên cứu một cách có mạng lưới hệ thống những điều kiện kèm theo để tiêu thụ hàng hoá, ( ví dụ điển hình nghiên cứu và điều tra nhu yếu, thị hiếu của người mua … ). Những từ này có nguồn gốc từ đâu ?

Câu 1 : Hãy tìm những từ Hán Việt trong hai đoạn trích sau đây :Thanh minh trong tiết tháng ba ,Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh .Gần xa nô nức yến anh ,Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân .Dập dìu tài tử giai nhân ,Ngựa xe như nước áo quần như nêm .( Nguyễn Du, Truyện Kiều )( Nguyễn Dữ, Chuyện người con gái Nam Xương ) .Câu 2 : Tiếng Việt dùng những từ nào để chỉ những khái niệm sau : a ) Bệnh mất năng lực miễn dịch, gây tử trận ; b ) Nghiên cứu một cách có mạng lưới hệ thống những điều kiện kèm theo để tiêu thụ hàng hoá, ( ví dụ điển hình nghiên cứu và điều tra nhu yếu, thị hiếu của người mua … ). Những từ này có nguồn gốc từ đâu ?

 Trả lời câu 1 trang 73 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1

Giải bài tập chi tiết: 

Một số từ Hán Việt có trong 2 đoạn trích :

Một số từ Hán Việt có trong 2 đoạn trích :

 Trả lời câu 2 trang 73 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1

Giải bài tập chi tiết: 

Những từ tiếng Việt dùng để chỉ những khái niệm là :

  1. AIDS ( viết tắt của từ Acquired Immued Deficiency Syndrome ) : Bệnh mất năng lực miễn dịch, gây tử trận
  2. Marketing : Nghiên cứu một cách có mạng lưới hệ thống những điều kiện kèm theo để tiêu thụ sản phẩm & hàng hóa

– Các từ trên đều có nguồn gốc từ quốc tế. Sử dụng từ quốc tế để biểu lộ những nghĩa mà chưa có từ tiếng Việt biểu lộ để Open từ mới .Xem thêm : Soạn bài Sự phát triển của từ vựng phần 1

Những từ tiếng Việt dùng để chỉ những khái niệm là :– Các từ trên đều có nguồn gốc từ quốc tế. Sử dụng từ quốc tế để biểu lộ những nghĩa mà chưa có từ tiếng Việt biểu lộ để Open từ mới .Xem thêm : Soạn bài Sự phát triển của từ vựng phần 1

 III. Luyện tập

Câu 1 trang 74 SGK Ngữ văn 9 tập 1: Tìm hai mô hình có khả năng tạo ra những từ ngữ mới như kiểu x + tặc ở trên (mục I.2).

Câu 2 trang 74 SGK Ngữ văn 9 tập 1: Tìm năm từ ngữ mới được dùng phổ biến gần đây và giải thích nghĩa của những từ đó.

Câu 3 trang 74 SGK Ngữ văn 9 tập 1: Dựa vào những kiến thức đã học ở lớp 6 (bài Từ mượn, trong Ngữ văn 6, tập một, tr. 24) và lớp 7 (bài Từ Hán Việt, trong Ngữ văn 7, tập một, tr. 69 và 81), hãy chỉ rõ trong những từ sau đây, từ nào mượn của tiếng Hán, từ nào mượn của các ngôn ngữ châu Âu:

Xem thêm :  Phân tích bài ca dao “trâu ơi ta bảo trâu này” (1)

Câu 4 trang 74 SGK Ngữ văn 9 tập 1: Nêu vắn tắt những cách phát triển từ vựng và thảo luận vấn đề: Từ vựng của một ngôn ngữ có thể không thay đổi được không?

 Trả lời câu 1 trang 74 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1

Mô hình có năng lực tạo từ mới như kiểu X + tặc là :– X + viên : giáo viên, giảng viên, học viên, sinh viên, công tố viên …– X + sĩ : ca sĩ, họa sỹ, tiến sỹ, thạc sĩ, nha sĩ …– X + sư : kỹ sư, kiến trúc sư, nhà sư …– X + hóa : oxi hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thương mại hóa …

Mô hình có năng lực tạo từ mới như kiểu X + tặc là :– X + viên : giáo viên, giảng viên, học viên, sinh viên, công tố viên …– X + sĩ : ca sĩ, họa sỹ, tiến sỹ, thạc sĩ, nha sĩ …– X + sư : kỹ sư, kiến trúc sư, nhà sư …– X + hóa : oxi hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thương mại hóa …

– X + sách: chính sách, hạ sách, quốc sách…

 Trả lời câu 2 trang 74 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1

– là thư được gửi qua mạng internet.

– là những hiện tượng nổi bật được nhiều người ưa chuộng, có sự phát triển đi trước thời đại.

– là dòng nhạc sử dụng các dụng cụ chơi nhạc bằng điện và kết hợp với công nghệ hiện đại để làm thành một bản nhạc bắt tai, sôi động.

– có nghĩa là nói những lời ác ý, không hay với người khác. 

– là phong phú về gien, về giống loài sinh vật trong tự nhiên.

 Trả lời câu 3 trang 74 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1

– Từ mượn tiếng Hán : .

– Từ mượn ngôn ngữ Châu Âu : .

 Trả lời câu 4 trang 74 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1

Từ vựng thường được phát triển bằng 2 phương pháp :– Phát triển nghĩa của từ : nghĩa gốc, nghĩa chuyển .– Phát triển về số lượng từ ngữ : tạo từ ngữ mới hoặc mượn tiếng quốc tế .=> Từ vựng của một ngôn từ luôn biến hóa để cung ứng nhu yếu tiếp xúc, nhận thức của con người trong điều kiện kèm theo tự nhiên, giúp cho quy trình truyền đạt thông tin diễn ra thuận tiện nhất, dễ hiểu nhất .Xem video bài giảng Sự phát triển của từ vựng ( tiếp theo ) :

Từ vựng thường được phát triển bằng 2 phương pháp :– Phát triển nghĩa của từ : nghĩa gốc, nghĩa chuyển .– Phát triển về số lượng từ ngữ : tạo từ ngữ mới hoặc mượn tiếng quốc tế .=> Từ vựng của một ngôn từ luôn biến hóa để cung ứng nhu yếu tiếp xúc, nhận thức của con người trong điều kiện kèm theo tự nhiên, giúp cho quy trình truyền đạt thông tin diễn ra thuận tiện nhất, dễ hiểu nhất .Xem video bài giảng Sự phát triển của từ vựng ( tiếp theo ) :

 Soạn bài Sự phát triển của từ vựng tiếp theo cực ngắn 

Soạn bài văn 9 Sự phát triển của từ vựng tiếp theo cực ngắn

 Tạo từ ngữ mới

Câu 1:

– : điện thoại nhỏ, không dây, mang theo bên người, được sử dụng trong khu vực phủ sóng của hãng cho thuê bao.

– : nền kinh tế cần có hàm lượng tri thức cao.

– : quyền sở hữu với những sản phẩm do chính mình tạo ra, sử dụng với kết quả lao động trí óc cao.

– : khu vực kinh tế dành riêng để thu hút vốn đầu tư của nước ngoài.

Câu 2: 

Những từ ngữ trong tiếng Việt được cấu trúc theo quy mô X + tặc là : không tặc, hải tặc, lâm tặc, tin tặc, đạo tặc …

Những từ ngữ trong tiếng Việt được cấu trúc theo quy mô X + tặc là : không tặc, hải tặc, lâm tặc, tin tặc, đạo tặc …

 Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài

Câu 1:

Các từ Hán Việt được sử dụng :

  1. Thanh minh, tiết, tảo mộ, hội, đạp thanh, yên thanh, bộ hành, tài tử, giai nhân
  2. Bạc mệnh, duyên phận, thần, linh, chứng giám, thiếp, đoan trang, tiết, trinh bạch, ngọc

Các từ Hán Việt được sử dụng :

Câu 2: 

  1. AIDS
  2. Marketing

=> Những từ ngữ này có nguồn gốc từ quốc tế, khi phát triển kinh và giao lưu với quốc tế thì ngôn từ cũng phát triển để hội nhập và nâng tầm quốc tế. Hơn nữa nó biểu lộ đúng thực chất của khái niệm .

Xem thêm :  50 mẫu tranh tô màu máy bay, máy bay trực thăng dành cho các bé

=> Những từ ngữ này có nguồn gốc từ quốc tế, khi phát triển kinh và giao lưu với quốc tế thì ngôn từ cũng phát triển để hội nhập và nâng tầm quốc tế. Hơn nữa nó biểu lộ đúng thực chất của khái niệm .

 Luyện tập

Câu 1: 

Một số quy mô :– X + sĩ– X + học– X + hóa– X + hiệu

Một số quy mô :– X + sĩ– X + học– X + hóa– X + hiệu

Câu 2: 

– Thương hiệu là thương hiệu sản phẩm & hàng hóa được người tiêu dùng biết trên thị trường– Cách mạng 4.0 là xu thế hiện tại của tự động hóa và trao đổi tài liệu trong công nghệ tiên tiến sản xuất .– Đa dạng sinh học là đa dạng và phong phú về gen, giống loài sinh vật trong tự nhiên .– Cơm bụi là cơm giá rẻ, thường bán trong những hàng quán nhỏ, tạm bợ .– Công nghệ cao là công nghệ tiên tiến dựa trên cơ sở khoa học kĩ thuật tân tiến, có độ đúng chuẩn và hiệu suất cao công nghệ cao .

– Thương hiệu là thương hiệu sản phẩm & hàng hóa được người tiêu dùng biết trên thị trường– Cách mạng 4.0 là xu thế hiện tại của tự động hóa và trao đổi tài liệu trong công nghệ tiên tiến sản xuất .– Đa dạng sinh học là đa dạng và phong phú về gen, giống loài sinh vật trong tự nhiên .– Cơm bụi là cơm giá rẻ, thường bán trong những hàng quán nhỏ, tạm bợ .– Công nghệ cao là công nghệ tiên tiến dựa trên cơ sở khoa học kĩ thuật tân tiến, có độ đúng chuẩn và hiệu suất cao công nghệ cao .

Câu 3: 

– Từ mượn tiếng Hán : mãng xà, biên phòng, tham ô, tô thuế, phê bình, phê phán, ca sĩ, nô lệ– Từ mượn ngôn từ Châu Âu : xà phòng, xe hơi, oxy, radio, cafe, ca nô

– Từ mượn tiếng Hán : mãng xà, biên phòng, tham ô, tô thuế, phê bình, phê phán, ca sĩ, nô lệ– Từ mượn ngôn từ Châu Âu : xà phòng, xe hơi, oxy, radio, cafe, ca nô

Câu 4: 

– Từ vựng được phát triển theo hai hình thức :+ Phát triển nghĩa của từ+ Phát triển về số lượng từ ngữ : tạo từ ngữ mới hoặc mượn tiếng quốc tế– Từ vựng của một ngôn từ không hề biến hóa .

– Từ vựng được phát triển theo hai hình thức :+ Phát triển nghĩa của từ+ Phát triển về số lượng từ ngữ : tạo từ ngữ mới hoặc mượn tiếng quốc tế– Từ vựng của một ngôn từ không hề biến hóa .

– Do sự phát triển vận động của xã hội, phát triển không ngừng

Bài tập ôn luyện kiến thức đã học.Với phần kỹ năng và kiến thức bài học kinh nghiệm sự phát triển của từ vựng tiếp theo này những em đã biết sử dụng từ, tạo ra từ mới và vay mượn từ quốc tế để lan rộng ra vốn từ tiếng Việt. Bên cạnh đó, những em còn hiểu thêm về phương pháp hoạt động giải trí của từ vựng tiếng Việt trong câu. Kết hợp với những nội dung về phần tiếng Việt trong những san sẻ trước ở lessonopoly để những liên tục học hỏi và ứng dụng nhiều hơn. Hy vọng san sẻ trên đây đã giúp những em hiểu bài và làm bài tập ngữ văn tốt hơn. Thân ái !

– Nhận thức của con người về quốc tế cũng phát triển biến hóa theo– Nếu từ vựng của một ngôn từ không đổi khác thì ngôn từ đó không hề cung ứng nhu yếu tiếp xúc, nhận thức của con người bản ngữVới phần kỹ năng và kiến thức bài học kinh nghiệm sự phát triển của từ vựng tiếp theo này những em đã biết sử dụng từ, tạo ra từ mới và vay mượn từ quốc tế để lan rộng ra vốn từ tiếng Việt. Bên cạnh đó, những em còn hiểu thêm về phương pháp hoạt động giải trí của từ vựng tiếng Việt trong câu. Kết hợp với những nội dung về phần tiếng Việt trong những san sẻ trước ở lessonopoly để những liên tục học hỏi và ứng dụng nhiều hơn. Hy vọng san sẻ trên đây đã giúp những em hiểu bài và làm bài tập ngữ văn tốt hơn. Thân ái !


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kỹ Năng Sống
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kỹ Năng Sống

Related Articles

Back to top button