Kỹ Năng Sống

Bài soạn văn 8 bài phương pháp thuyết minh (chi tiết), phương pháp thuyết minh

Bạn đang xem: Bài soạn văn 8 bài phương pháp thuyết minh (chi tiết), phương pháp thuyết minh Tại Website chongthamvietnam.vn

Qua bài học giúp các em nắm được muốn làm một bài văn thuyết minh thì người viết cần phải quan sát, học tập, tích lũy kiến thức, bên cạnh đó để bài thuyết minh có sức thuyết phục cao người viết cần phải phối hợp các phương pháp khác như so sánh, đối chiếu, liệt kê,…

Bạn đang xem: Soạn văn 8 bài phương pháp thuyết minh

1. Tóm tắt bài

1.1. Phương pháp thuyết minh

a. Quan sát, học tập, tích lũy tri thức để làm bài văn thuyết minh

b. Làm thế nào để có các tri thức ấy ? Vai trò của quan sát, học tập, tích luỹ ở đây như thế nào?

c.Bằng tưởng tượng, suy luận có thể có tri thức để làm bài văn thuyết minh được không?

1.2. Phương pháp thuyết minh

a. Phương pháp nêu định nghĩa, giải thích

b. Phương pháp liệt kê

c. Phương pháp nêuví dụ

d. Phương pháp dùng sốliệu

e. Phương phápso sánh

g. Phương pháp phân loại, phân tích

1.3. Ghi nhớ

2. Soạn bàiPhương pháp thuyết minh

*

Tóm tắt bài

1.1. Phương pháp thuyết minh

a. Quan sát, học tập, tích lũy tri thức để làm bài văn thuyết minh

a. Quan sát, học tập, tích lũy tri thức để làm bài văn thuyết minh

Đọc lại văn bản thuyết minh vừa học (Cây dừa Bình Định, Tại sao lá cây có màu xanh lục, Huế, Khởi nghĩa Nông Văn Vân, Con giun đất) và cho biết các văn bản ấy đã sử dụng những loại tri thức gì?

Các văn bản Cây dừa Bình Định, Tại sao lá cây có màu xanh lục?, Huế, Khởi nghĩa Nông Văn Vân, Con giun đất đã sử dụng các loại tri thức về sinh học, địa lí, về văn hóa, lịch sử.
b. Làm thế nào để có các tri thức ấy ? Vai trò của quan sát, học tập, tích luỹ ở đây như thế nào?
Để có được những tri thức ấy, người viết phải quan sát, học tập, trau dồi, tích lũy tri thức cho mình. Muốn viết được bài Cây dừa Bình Định, Huế, người viết không thể không quan sát, tham quan; muốn viết được bài Vì sao lá cây có màu xanh lục?, Con giun đất, Khởi nghĩa Nông Văn Vân, người viết không thể không quan sát, tra cứu, học tập… Như vậy, vai trò của quan sát, học tập, tích luỹ kiến thức ở đây vô cùng quan trọng.
c.Bằng tưởng tượng, suy luận có thể có tri thức để làm bài văn thuyết minh được không?
Bằng tưởng tượng, suy luận không thể có tri thức để làm bài văn thuyết minh bởi vì mục đích của văn bản thuyết minh là tri thức, cơ sở của văn bản thuyết minh cũng là tri thức, tri thức lại được hình thành cơ bản từ sự quan sát, học tập, tích luỹ kiến thức. Do vậy, không chỉ sử dụng trí tưởng tượng, phán đoán, suy luận để xây dựng văn bản thuyết minh.

1.2. Phương pháp thuyết minh

a. Phương pháp nêu định nghĩa, giải thích

Các văn bản Cây dừa Bình Định, Tại sao lá cây có màu xanh lục?, Huế, Khởi nghĩa Nông Văn Vân, Con giun đất đã sử dụng các loại tri thức về sinh học, địa lí, về văn hóa, lịch sử.b. Làm thế nào để có các tri thức ấy ? Vai trò của quan sát, học tập, tích luỹ ở đây như thế nào?Để có được những tri thức ấy, người viết phải quan sát, học tập, trau dồi, tích lũy tri thức cho mình. Muốn viết được bài Cây dừa Bình Định, Huế, người viết không thể không quan sát, tham quan; muốn viết được bài Vì sao lá cây có màu xanh lục?, Con giun đất, Khởi nghĩa Nông Văn Vân, người viết không thể không quan sát, tra cứu, học tập… Như vậy, vai trò của quan sát, học tập, tích luỹ kiến thức ở đây vô cùng quan trọng.c.Bằng tưởng tượng, suy luận có thể có tri thức để làm bài văn thuyết minh được không?Bằng tưởng tượng, suy luận không thể có tri thức để làm bài văn thuyết minh bởi vì mục đích của văn bản thuyết minh là tri thức, cơ sở của văn bản thuyết minh cũng là tri thức, tri thức lại được hình thành cơ bản từ sự quan sát, học tập, tích luỹ kiến thức. Do vậy, không chỉ sử dụng trí tưởng tượng, phán đoán, suy luận để xây dựng văn bản thuyết minh.a. Phương pháp nêu định nghĩa, giải thích

Xem thêm :  Câu ca dao quen mà lạ: hỡi cô tát nước bên đàng, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi?

Đọc các câu văn sau và trả lời câu hỏi: Trong câu văn trên ta thường gặp từ gì? Sau từ ấy, người ta cung cấp một kiến thức như thế nào? Hãy nêu vai trò và đặc điểm của loại câu văn định nghĩa, giải thích trong văn bản thuyết minh

– Huế là một trong những trung tâm văn hóa, nghê thuật lớn của Việt Nam.

(Huế)

–Nông Văn Vân là tù trưởng dân tộc Tày, giữ chức tri châu Bảo Lạc (Cao Bằng)

(Khởi nghĩa Nông Văn Vân)

Các câu trên đều có từ “là”.Đây là kiểu câu định nghĩa, giải thích thường thấy trong văn bản thuyết minh.Phần sau từ “là” thường nêu những kiến thức khái quát về bản chất, đặc trưng, tính chất của đối tượng.Vai trò của kiểu câu này là nêu vấn đề, đưa ra nội dung cần thuyết minh.
b. Phương pháp liệt kê

Các câu trên đều có từ “là”.Đây là kiểu câu định nghĩa, giải thích thường thấy trong văn bản thuyết minh.Phần sau từ “là” thường nêu những kiến thức khái quát về bản chất, đặc trưng, tính chất của đối tượng.Vai trò của kiểu câu này là nêu vấn đề, đưa ra nội dung cần thuyết minh.b. Phương pháp liệt kê

Đọc các câu, đoạn văn (trang 127) và cho biết phương pháp liệt kê có tác dụng như thế nào đối với việc trình bày tính chất của sự vật.

Người viết đã dùng phương pháp liệt kê trong các câu, đoạn văn trên.Tác giả lần lượt trình bày tính chất của sự vật, các biểu hiện cụ thể của đối tượng theo một trật tự nhất định.Tác dụng của phương pháp này là làm cho người đọc nắm đặc điểm, tính chất của sự vật, hiện tượng một cách cụ thể, rõ ràng.
c. Phương pháp nêu ví dụ

Người viết đã dùng phương pháp liệt kê trong các câu, đoạn văn trên.Tác giả lần lượt trình bày tính chất của sự vật, các biểu hiện cụ thể của đối tượng theo một trật tự nhất định.Tác dụng của phương pháp này là làm cho người đọc nắm đặc điểm, tính chất của sự vật, hiện tượng một cách cụ thể, rõ ràng.c. Phương pháp nêu ví dụ

Chỉ ra ví dụ trong đoạn văn (trang 127) và nêu tác dụng của nó đối với việc trình bày cách xử phạt những người hút thuốc lá ở nơi công cộng.

Đoạn văn trên đưa ra ví dụ cụ thể, điển hình về việc xử phạt những người hút thuốc lá ở nơi công cộng: ở Bỉ, từ năm 1987, vi phạm lần thứ nhất phạt 40 đô la, tái phạm phạt 500 đô la.Ví dụ này có tác dụng nhấn mạnh nội dung diễn đạt, thuyết phục người đọc, làm cho người đọc nhìn nhận vấn đề chống thuốc lá một cách nghiêm túc hơn.
d. Phương pháp dùng số liệu

Đoạn văn trên đưa ra ví dụ cụ thể, điển hình về việc xử phạt những người hút thuốc lá ở nơi công cộng: ở Bỉ, từ năm 1987, vi phạm lần thứ nhất phạt 40 đô la, tái phạm phạt 500 đô la.Ví dụ này có tác dụng nhấn mạnh nội dung diễn đạt, thuyết phục người đọc, làm cho người đọc nhìn nhận vấn đề chống thuốc lá một cách nghiêm túc hơn.d. Phương pháp dùng số liệu

Xem thêm :  Top các bài thơ thương chồng hay nhất

Đọc đoạn văn (trang 127) và trả lời câu hỏi: Đoạn văn sau cung cấp những số liệu nào? Nếu không có số liệu, có thể làm sáng tỏ được vai trò của cỏ trong thành phố không?

Đoạn văn trên cung cấp những số liệu về dưỡng khí và thán khí có trong không khí để làm nổi bật vai trò của cỏ và qua đó nói lên tầm quan trọng của việc trồng cây xanh trong thành phố.Trong lĩnh vực tự nhiên, số liệu là cơ sở quan trọng để người viết thuyết minh. Số liệu dùng cho thuyết minh phải có độ tin cậy cao, được chứng thực bằng phương pháp khoa học.
e. Phương pháp so sánh

Đoạn văn trên cung cấp những số liệu về dưỡng khí và thán khí có trong không khí để làm nổi bật vai trò của cỏ và qua đó nói lên tầm quan trọng của việc trồng cây xanh trong thành phố.Trong lĩnh vực tự nhiên, số liệu là cơ sở quan trọng để người viết thuyết minh. Số liệu dùng cho thuyết minh phải có độ tin cậy cao, được chứng thực bằng phương pháp khoa học.e. Phương pháp so sánh

Đọc câu văn (trang 128) và cho biết tác dụng của phương pháp so sánh.

Phương pháp so sánh cũng là phương pháp được sử dụng phổ biến trong văn thuyết minh để làm nổi bật sự khác biệt về đặc điểm, tính chất của sự vật, sự việc.Đoạn văn đã so sánh sự to lớn của biển Thái Bình Dương đối với các đại dương (to gấp 14 lần diện tích biển Bắc Băng Dương).
g. Phương pháp phân loại, phân tích

Phương pháp so sánh cũng là phương pháp được sử dụng phổ biến trong văn thuyết minh để làm nổi bật sự khác biệt về đặc điểm, tính chất của sự vật, sự việc.Đoạn văn đã so sánh sự to lớn của biển Thái Bình Dương đối với các đại dương (to gấp 14 lần diện tích biển Bắc Băng Dương).g. Phương pháp phân loại, phân tích

Hãy cho biết bài Huế đã trình bày các đặc điểm của thành phố Huế theo những mặt nào?

Người ta áp dụng phương pháp này đối với sự vật đa dạng, nhiều cá thể để phân loại, trình bày rõ ràng.Để trình bày các đặc điểm của thành phố Huế, người ta phải dùng phương pháp phân loại, phân tích:Trung tâm văn hóa, nghệ thuật.Thiên nhiên Huế rất đẹp.Các kiến trúc của Huế rất nổi tiếng.Món ăn của Huế rất phong phú, đa dạng.Huế đấu tranh kiên cường.Huế đẹp và thơ mộng đã đi vào lịch sử của những thành phố anh hùng.

1.3. Ghi nhớ

Muốn có tri thức để làm tốt bài văn thuyết minh, người viết phải quan sát, tìm hiểu sự vật, hiện tượng cần thuyết minh, nhất là phải nắm bắt được bản chất, đặc trưng của chúng, để tránh xa vào trình bày các biểu hiện không tiêu biểu, không quan trọng.Để bài văn thuyết minh, có sức thuyết phục dễ hiểu, sáng rõ người ta có thể sử dụng phối hợp nhiều phương pháp thuyết minh như: nêu định nghĩa, giải thích, liệt kê, nêu ví dụ, dùng số liệu, so sánh, phân tích, phân loại.

Xem thêm:

2. Soạn bàiPhương pháp thuyết minh

Người ta áp dụng phương pháp này đối với sự vật đa dạng, nhiều cá thể để phân loại, trình bày rõ ràng.Để trình bày các đặc điểm của thành phố Huế, người ta phải dùng phương pháp phân loại, phân tích:Trung tâm văn hóa, nghệ thuật.Thiên nhiên Huế rất đẹp.Các kiến trúc của Huế rất nổi tiếng.Món ăn của Huế rất phong phú, đa dạng.Huế đấu tranh kiên cường.Huế đẹp và thơ mộng đã đi vào lịch sử của những thành phố anh hùng.Muốn có tri thức để làm tốt bài văn thuyết minh, người viết phải quan sát, tìm hiểu sự vật, hiện tượng cần thuyết minh, nhất là phải nắm bắt được bản chất, đặc trưng của chúng, để tránh xa vào trình bày các biểu hiện không tiêu biểu, không quan trọng.Để bài văn thuyết minh, có sức thuyết phục dễ hiểu, sáng rõ người ta có thể sử dụng phối hợp nhiều phương pháp thuyết minh như: nêu định nghĩa, giải thích, liệt kê, nêu ví dụ, dùng số liệu, so sánh, phân tích, phân loại.Xem thêm: Bỏ Túi Ngay Cách Đăng Xuất Tài Khoản Gmail Trên Điện Thoại Nhanh Chóng Nhất

Xem thêm :  Status tiếng anh hay nhất ❤️ bộ 1001 stt tiếng anh đủ loại

Để nắm được cáchlàm một bài văn thuyết minh, các em có thể tham khảo bài soạnPhương pháp thuyết minh.

— Mod Ngữ văn 8 HỌC247

*
MGID

Bài học cùng chương

Ôn dịch, thuốc lá – Ngữ văn 8
Câu ghép (tiếp theo) – Ngữ văn 8
ADSENSE
ADMICRO

Bộ đề thi nổi bật
*
ADSENSE
ADMICRO

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8

Toán 8

MGIDÔn dịch, thuốc lá – Ngữ văn 8Câu ghép (tiếp theo) – Ngữ văn 8ADSENSEADMICROBộ đề thi nổi bậtADSENSEADMICROToán 8

Lý thuyết Toán 8

Giải bài tập SGK Toán 8

Trắc nghiệm Toán 8

Đại số 8 Chương 3

Hình học 8 Chương 3

Đề thi HK1 môn Toán 8

Ngữ văn 8

Ngữ văn 8

Lý thuyết Ngữ Văn 8

Soạn văn 8

Soạn văn 8 (ngắn gọn)

Văn mẫu 8

Soạn bài Quê hương

Đề thi HK1 môn Ngữ Văn 8

Tiếng Anh 8

Tiếng Anh 8

Giải bài Tiếng Anh 8

Giải bài Tiếng Anh 8 (Mới)

Trắc nghiệm Tiếng Anh 8

Tiếng Anh 8 mới Unit 7

Unit 9 Lớp 8 A first – aid course

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 8

Vật lý 8

Vật lý 8

Lý thuyết Vật lý 8

Giải bài tập SGK Vật Lý 8

Trắc nghiệm Vật lý 8

Vật Lý 8 Chương 2

Đề thi HK1 môn Vật Lý 8

Hoá học 8

Hoá học 8

Lý thuyết Hóa 8

Giải bài tập SGK Hóa học 8

Trắc nghiệm Hóa 8

Hóa học 8 Chương 4

Đề thi HK1 môn Hóa 8

Sinh học 8

Sinh học 8

Lý thuyết Sinh 8

Giải bài tập SGK Sinh 8

Trắc nghiệm Sinh 8

Ôn tập Sinh 8 Chương 6

Đề thi HK1 môn Sinh 8

Lịch sử 8

Lịch sử 8

Lý thuyết Lịch sử 8

Giải bài tập SGK Lịch sử 8

Trắc nghiệm Lịch sử 8

Lịch Sử 8 Chương 1 Lịch Sử VN

Đề thi HK1 môn Lịch Sử 8

Địa lý 8

Địa lý 8

Lý thuyết Địa lý 8

Giải bài tập SGK Địa lý 8

Trắc nghiệm Địa lý 8

Địa Lý 8 Tổng Kết

Đề thi HK1 môn Địa lý 8

GDCD 8

GDCD 8

Lý thuyết GDCD 8

Giải bài tập SGK GDCD 8

Trắc nghiệm GDCD 8

GDCD 8 Học kì 2

Đề thi HK1 môn GDCD 8

Công nghệ 8

Công nghệ 8

Lý thuyết Công nghệ 8

Giải bài tập SGK Công nghệ 8

Trắc nghiệm Công nghệ 8

Công nghệ 8 Chương 5

Đề thi HK1 môn Công nghệ 8

Tin học 8

Tin học 8

Lý thuyết Tin học 8

Giải bài tập SGK Tin học 8

Trắc nghiệm Tin học 8

Tin học 8 HK2

Đề thi HK1 môn Tin học 8

Cộng đồng

Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 8

Tư liệu lớp 8

Xem nhiều nhất tuần

Xem nhiều nhất tuần

Đề thi giữa HK1 lớp 8

Đề thi giữa HK2 lớp 8

Đề thi HK1 lớp 8

Đề thi HK2 lớp 8

5 bài văn mẫu hay về bài thơ Nhớ rừng

Nhớ rừng

Quê hương

Khi con tu hú

Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9

Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10

Video Toán Nâng cao lớp 8- HK Hè

Video Toán Nâng cao lớp 8- HK1

Video Toán Nâng cao lớp 8- HK2

Kết nối với chúng tôi

TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

**

Thứ 2 – thứ 7: từ 08h30 – 21h00

remonster.vn.vn

remonster.vn.vn

Thỏa thuận sử dụng

Đơn vị chủ quản: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà – Giám đốc Công ty CP Giáo Dục Học 247


Soạn bài Phương pháp thuyết minh trang 126 SGK Ngữ Văn 8 tập 1


Soạn bài Phương pháp thuyết minh siêu ngắn ngắn nhất ngữ văn lớp 8 với đầy đủ các nội dung cần thiết và bám sát nội dung SGK đảm bảo hay và siêu ngắn.
Xem chi tiết bài soạn tại đây: http://loigiaihay.com/soanbaiphuongphapthuyetminhsieunganc448a71614.html

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kỹ Năng Sống
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kỹ Năng Sống

Related Articles

Back to top button