Phong Thủy

Ngày tam nương 2022 là ngày nào để không rước họa vào thân

ngày tam nương là gì và Cách hóa giải ngày tam nương

Xưa nay, mỗi khi có việc gì đó quan trọng người ta thường tiến hành thao tác chọn ngày lành tháng tốt, để mong giành được may mắn và vượng khí. Tìm ngày lành, tránh ngày hung từ rất lâu đời đã trở thành một niềm tin trong tiềm thức của con người. Các tài liệu và phương pháp xem ngày được các học giả nghiên cứu và đưa vào ứng dụng cho cuộc sống. Trong số các ngày xấu cần tránh đó là ngày Tam nương. Vậy ngày Tam Nương là gì? ngày Tam Nương năm 2020 gồm những ngày nào. Cùng Phong Thủy Số xem chi tiết ngày Tam Nương 2020 trong bài viết dưới đây.

Vậy Ngày Tam Nương là gì?

Theo quan niệm ngày Tam Nương là những ngày 03, 07, 13, 18, 22, 27 âm lịch hàng tháng. Đây được coi là những ngày rất xấu trong tháng. Những ngày phạm vào ngày Tam Nương nói chung và ngày Tam Nương 2020 nói riêng đó là những ngày bất lành, diệt vọng, mọi việc quan trọng trong cuộc đời đều phải tránh sáu ngày trên. Truyền thống ấy như đã trở thành một tín ngưỡng văn hóa ăn sâu, thâm nhập vào đời sống của con người Việt.

Ngày Tam Nương năm 2020 là những ngày nào?

Vào ngày Tam Nương thì bạn nên tránh làm những việc quan trọng, đại sự như cưới hỏi, động thổ, làm nhà hay khai trương,… để hạn chế tai ương hay vận rủi đi theo. Vậy năm 2020 thì ngày Tam Nương sẽ rơi vào những ngày nào?

Ngày Tam Nương trong tháng 1 năm 2020

Ngày 1/1/2020 dương lịch ứng với ngày 7/12/2019 âm lịch

Ngày 7/1/2020 dương lịch ứng với ngày 13/12/2019 âm lịch

Ngày 12/1/2020 dương lịch ứng với ngày 18/12/2019 âm lịch

Ngày 16/01/2020 dương lịch ứng với ngày 22/12/2019 âm lịch

Ngày 21/01/2020 dương lịch ứng với ngày 27/12/2019 âm lịch

Ngày 27/01/2020 dương lịch ứng với ngày 03/01/2020 âm lịch

Ngày 31/01/2020 dương lịch ứng với ngày 07/01/2020 âm lịch

Ngày Tam Nương tháng 2 năm 2020

 

Ngày 06/02/2020 dương lịch là ngày 13/01/2020 âm lịch

Ngày 11/02/2020 dương lịch là ngày 18/01/2020 âm lịch

Ngày 15/02/2020 dương lịch là ngày 22/01/2020 âm lịch

Ngày 20/02/2020 dương lịch là ngày 27/01/2020 âm lịch

Ngày 25/02/2020 dương lịch là ngày 03/02/2020 âm lịch

Ngày 29/02/2020 dương lịch là ngày 07/02/2020 âm lịch

Ngày Tam Nương tháng 3 năm 2020

 

Ngày 06/03/2020 dương lịch là ngày 13/02/2020 âm lịch

Ngày 11/03/2020 dương lịch là ngày 18/02/2020 âm lịch

Ngày 15/03/2020 dương lịch là ngày 22/02/2020 âm lịch

Ngày 20/03/2020 dương lịch là ngày 27/02/2020 âm lịch

Ngày 26/03/2020 dương lịch là ngày 03/03/2020 âm lịch

Ngày 30/03/2020 dương lịch là ngày 07/03/2020 âm lịch

Ngày Tam Nương tháng 4 năm 2020

 

Ngày 05/04/2020 dương lịch là ngày 13/03/2020 âm lịch

Ngày 10/04/2020 dương lịch là ngày 18/03/2020 âm lịch

Ngày 14/04/2020 dương lịch là ngày 22/03/2020 âm lịch

Ngày 19/04/2020 dương lịch là ngày 27/03/2020 âm lịch

Ngày 25/04/2020 dương lịch là ngày 03/04/2020 âm lịch

Ngày 29/04/2020 dương lịch là ngày 07/04/2020 âm lịch

Lịch ngày Tam Nương tháng 5 năm 2020

 

Ngày 05/05/2020 dương lịch tức ngày 13/04/2020 âm lịch

Xem thêm :  Tìm hiểu về nhóm nhóm tam hợp tuổi dậu gồm những tuổi nào ?

Ngày 10/05/2020 dương lịch tức ngày 18/04/2020 âm lịch

Ngày 14/05/2020 dương lịch tức ngày 22/04/2020 âm lịch

Ngày 19/05/2020 dương lịch tức ngày 22/04/2020 âm lịch

Ngày 25/05/2020 dương lịch tức ngày 03/04 nhuận/2020 âm lịch

Ngày 29/05/2020 dương lịch tức ngày 07/04 nhuận/2020 âm lịch

Lịch Tam Nương tháng 6 năm 2020

 

Ngày 04/06/2020 dương lịch tức ngày 13/04 nhuận âm lịch

Ngày 09/60/2020 dương lịch tức ngày 18/04 nhuận âm lịch

Ngày 13/06/2020 dương lịch tức ngày 22/04 nhuận âm lịch

Ngày 18/06/2020 dương lịch tức ngày 27/04 nhuận âm lịch

Ngày 23/06/2020 dương lịch tức ngày 03/05/2020 âm lịch

Ngày 27/06/2020 dương lịch tức ngày 07/05/2020 âm lịch

Tổng hợp ngày Tam Nương tháng 7 năm 2020

 

Ngày 03/07/2020 dương lịch là ngày 13/05/2020 âm lịch

Ngày 08/07/2020 dương lịch là ngày 18/05/2020 âm lịch

Ngày 12/07/2020 dương lịch là ngày 22/05/2020 âm lịch

Ngày 17/07/2020 dương lịch là ngày 27/05/2020 âm lịch

Ngày 23/07/2020 dương lịch là ngày 03/06/2020 âm lịch

Ngày 27/07/2020 dương lịch là ngày 07/06/2020 âm lịch

Ngày Tam Nương trong tháng 8 năm 2020

 

Ngày 02/08/2020 dương lịch tức 13/06/2020 âm lịch

Ngày 07/08/2020 dương lịch tức 18/06/2020 âm lịch

Ngày 11/08/2020 dương lịch tức 22/06/2020 âm lịch

Ngày 16/08/2020 dương lịch tức  27/06/2020 âm lịch

Ngày 21/08/2020 dương lịch tức 03/07/2020 âm lịch

Ngày 25/08/2020 dương lịch tức 07/07/2020 âm lịch

Ngày 31/08/2020 dương lịch tức 13/07/2020 âm lịch

Tháng 9 năm 2020 có những ngày nào phạm Tam Nương?

 

Ngày 05/09/2020 dương lịch tức ngày 18/07/2020 âm lịch

Ngày 09/09/2020 dương lịch tức ngày 22/07/2020 âm lịch

Ngày 14/09/2020  dương lịch tức ngày 27/07/2020 âm lịch

Ngày 19/09/2020 dương lịch tức ngày 03/08/2020 âm lịch

Ngày 23/09/2020 dương lịch tức ngày 07/0/2020 âm lịch

Ngày 29/09/2020 dương lịch tức ngày 13/08/2020 âm lịch

Tháng 10 năm 2020 đâu là ngày Tam Nương?

 

Ngày 04/10/2020 dương lịch ứng với ngày 18/08/2020. âm lịch

Ngày 08/10/2020 dương lịch ứng với ngày 22/08/2020 âm lịch

Ngày 13/10/2020 dương lịch ứng với ngày 27/08/2020 âm lịch

Ngày 19/10/2020 dương lịch ứng với ngày 03/09/2020 âm lịch

Ngày 23/10/2020 dương lịch ứng với ngày 07/09/2020 âm lịch

Ngày 29/10/2020 dương lịch ứng với ngày 13/09/2020 âm lịch

Những ngày Tam Nương trong tháng 11 năm 2020

 

Ngày 03/11/2020 dương lịch là ngày 18/09/2020 âm lịch

Ngày 07/11/2020 dương lịch là ngày 22/09/2020 âm lịch

Ngày 12/11/2020 dương lịch là ngày 27/09/2020 âm lịch

Ngày 17/11/2020 dương lịch là ngày 03/10/2020 âm lịch

Ngày 21/11/2020 dương lịch là ngày 07/10/2020 âm lịch

Ngày 27/11/2020 dương lịch là ngày 13/10/2020 âm lịch

Tháng 12 năm 2020 có những ngày Tam Nương nào?

 

Ngày 02/12/2020 dương lịch là ngày 18/10/2020 âm lịch

Ngày 06/12/2020 dương lịch là ngày 22/10/2020 âm lịch

Ngày 11/12/2020 dương lịch là ngày 27/10/2020 âm lịch

Ngày 16/12/2020 dương lịch là ngày 03/11/2020 âm lịch

Ngày 20/12/2020 dương lịch là ngày 07/11/2020 âm lịch

Ngày 26/12/2020 dương lịch là ngày 13/11/2020 âm lịch

Ngày 31/12/2020 dương lịch là ngày 18/11/2020 âm lịch

Xem lá số tử vi 2021 miễn phí

Nhập đúng năm sinh âm lịch

Họ và tên:

Giới tính:

Nam

Nữ

 

Ngày Tam Nương có nguồn gốc từ đâu?

 

Theo Lịch sử cổ đại Trung Hoa có ba người phụ nữ nhan sắc tuyệt trần, nhưng ba mỹ nhân này được sử sách đổ tội làm sụp đổ ba triều đại phong kiến vĩ đại trong lịch sử Trung Hoa

Người đầu tiên phải kể tới đó là Muội Hỷ, người phụ nữ này sống trong thời kỳ nhà Hạ (Thế kỷ 21 – thế kỷ 16 TCN), vua cuối cùng của nhà Hạ là Kiệt, một người hung ác, đam mê chiến tranh, hiếu sát, hoang dâm, tửu sắc vô độ. Trong thời gian trị vì, Hạ Kiệt say mê Muội Hỷ bỏ bê việc triều chính, bóc lột nhân dân tàn bạo, làm lắm điều dâm ô, mọi rợ. Thành Thang khởi nghĩa lật đổ hôn quân, lập nên triều đại mới. Và người ta coi Muội Hỷ là người khiến cơ đồ nhà Hạ sụp đổ.

Xem thêm :  Sao thổ tú là gì? sao thổ tú tốt hay xấu? ý nghĩa sao thổ tú 2019

Thành Thang dựng nên nhà Thương, qua mấy lần rời đô đến đất Ân nên còn gọi là nhà Ân (Thế kỷ 17 – thế kỷ 11 TCN). Mặc dù bài học mỹ nhân và giang sơn ở ngay trước mắt thế nhưng con cháu Thành Thang lại một lần nữa sa chân vào vết xe đổ cũ. Cuối đời nhà Ân, Trụ vương hoang dâm vô độ, gây chiến tranh liên miên, thuế má nặng nề, phu phen lao dịch không lúc nào ngơi, khiến trăm họ lâm vào cảnh “chim treo đầu lửa, cá nằm dưới dao”. Không những thế, từ khi có được Đát Kỷ – con gái của Ký Châu hầu Tô Hộ, Trụ vương ngày càng tàn bạo, trong số những việc làm tàn bạo của Trụ vương có phần của Đát Kỷ xúi giục. Nào chế bào lạc để hại tôi trung, lập sái bồn để diệt cung nữ, chặt chân người để xem tủy xương, móc tim hoàng thúc Tỷ Can… Những tội ác của tập đoàn độc tài Trụ vương – Đát Kỷ đã đầy trời, suốt đất. Vua Vũ nhà Chu cùng Khương Thượng khởi binh, hiệu triệu chư hầu tiêu diệt Trụ vương, cứu nhân dân ra khỏi cảnh lầm than, rên siết, đầy đọa. Và như vậy Mỹ nhân thứ hai bị mang tội “khuynh quốc, khuynh thành” đó là Đát Kỷ. Theo các truyền thuyết thì Đát Kỷ vốn là một con hồ ly thuộc hạ của Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương, một lần đi săn Trụ vương qua miếu của bà và buông lời trêu cợt. Bà giận lắm, nên mới sai con hồ ly đến phá tan nát cơ đồ nhà Ân…

Sự thật về ngày Tam nương

(Đát Kỷ, đại mỹ nhân đã khiến Trụ vương mê đắm – Ảnh được thu lại từ một bộ phim truyền hình)

Đến cuối thời Chu, vua U vương say mê Bao Tự đến nỗi làm lắm điều bạo ngược, chư hầu nổi dậy, thời đại Tây Chu chấm dứt, đất nước Trung Hoa rơi vào cảnh loạn lạc, phân ly (Thế kỷ 11 – 771 TCN), Mỹ nhân Bao Tự lại được liệt thêm vào danh sách người đẹp khiến nước mất, nhà tan.

Từ đó, nhân dân Trung Hoa coi sáu ngày trên, (tương truyền là ngày sinh và ngày mất của ba mỹ nhân trên,) báo hiệu một điềm bất lành, khiến cờ đồ nghiêng ngửa diệt vong. Nên tháng nào người ta làm việc gì cũng đều tránh sáu ngày trên, lâu lầu trở thành một tập tục ăn sâu vào tư duy, tiềm thức cho đến ngày nay. Phong tục trên trong quá tình giao lưu kinh tế văn hóa đặc biệt giữa Trung Hoa và nước ta nên lan truyền, ảnh hưởng đến quá trình chọn lựa ngày tốt, ngày xấu của dân tộc ta.

Sau khi nghiên cứu tìm ra được sự thật, bản chất của vấn đề, cá nhân tôi thiết nghĩ: Việc lựa chọn ngày lành tháng tốt để tiến hành những công việc quan trọng là một nét đẹp truyền thống, nó mang tính chất khoa học và màu sắc tín ngưỡng quan trọng. Một xã hội mới ra đời có tính chất phủ định biện chứng, có nghĩa là kế thừa những truyền thống, nền tảng, bản sắc quý báu, tốt đẹp và khơi trong, gan đục xây dựng, phát huy những nét đẹp mới mang tầm vóc thời đại. Thế kỷ XXI, kỷ nguyên của khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ không ngừng, việc kế thừa giá trị truyền thống và xây dựng nâng cao chúng là một công việc được soi xét, cân nhắc kỹ lưỡng dưới góc độ khoa học. Chính vì lẽ đó, nếu như Mộc tinh (Thái tuế) vận động quanh mặt trời có chu kỳ 12 năm, và hệ quả của nó là hệ thống địa chi, hệ thống thập nhị trực. Hệ thống này dùng để Xem ngày tốt, tránh những ngày xấu rất hiệu quả. Chúng được nhà khoa học lỗi lạc Đông Trọng Thư thời Tây Hán biên soạn thành tác phẩm Đổng Công tuyển nhật, mà ngày nay nhiều người vẫn còn sử dụng.

Xem thêm :  Tuổi tý hợp màu gì nhất, khắc màu gì để rước hên tranh xui 2022

Nhị thập bát tú là những vì tinh tú có thật trong vũ trụ, chúng thay nhau trực chiếu và ảnh hưởng tới Trái đất và con người. Vì trong vũ trụ các hành tinh và thiên thể luôn luôn tương tác với nhau với một hằng số hấp dẫn, con người ở trên Trái đất nên không thể nào tách ra khỏi những quy luật tất yếu đó. Quá trình chịu ảnh hưởng này có cả tốt và xấu, cát và hung

 

Chính xác Ngày tam nương 2020 là ngày nào theo lịch Âm Lịch

 

Góc chiếu của Mặt trời trong quá trình chuyển động của Trái đất quanh Mặt trời sẽ có những thời điểm khác nhau về ánh sáng và nhiệt độ, từ ảnh hưởng tới môi trường trên bề mặt Trái đất, tạo ra trường khí khác nhau giữa các ngày, đó chính là các ngày Hoàng đạo, Hắc đạo. Ngày Hoàng đạo là những ngày tốt cho nhiều công việc, mang lại may mắn, và xác suất thành công cũng cao, còn ngược lại, ngày Hắc đạo thì kém may mắn hơn, mức độ thành công hoàn hảo của công việc sẽ giảm đi…

Những phương pháp chọn ngày trên rất có cơ sở khoa học. Còn như việc kiêng kỵ ngày Tam nương nhuốm đầy màu sắc mờ ảo huyền bí trong dân gian từ rất lâu đời. Mà chúng ta cũng chưa thấy có ai phản hồi rằng mưu sự vào ngày Tam nương gặp hậu quả xấu. Việc kiêng hay không kiêng, tránh hay không tránh là tùy tâm tín ngưỡng của một người. Nhưng sự thật về ngày này, được nhiều người thống nhất với nhau một quan điểm, vậy thì bản chất của ngày này theo như cá nhân tôi không đến mức độ xấu như thế, và nó thiếu hẳn một cơ sở lý luận về khoa học, nặng màu sắc: “Kính thần sợ cả cây đa”…

Phong Thủy số

 

Ngày Tam Nương 2021 Là Ngày Nào Tuyệt Đối Không Nên Làm Điều Này Kẻo Hung Hiểm Rình Rập – Kiêng Kỵ

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phong Thủy

Related Articles

Back to top button