Kỹ Năng Sống

Bai 8 ban den choi nha

Bạn đang xem: Bai 8 ban den choi nha Tại Website chongthamvietnam.vn
Bạn đang xem: Bai 8 ban den choi nha Tại Website chongthamvietnam.vn

Bai 8 Ban den choi nha

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.11 MB, 17 trang )

(1)

(2) KIEÅM TRA BAØI CŨ. 1. Đọc thuộc lòng bài thơ “Qua Đèo Ngang”. 2. Hãy nhận xét về cảnh tượng Đèo Ngang qua sự miêu tả của Bà Huyện Thanh Quan?.

(3) NGUYEÃN KHUYEÁN (Luùc laøm quan).

(4)

(5) BẠN ĐẾN CHƠI NHAØ Đã bấy lâu nay, bác tới nhà, (1) Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa. (2) Ao sâu nước cả, khôn chài cá, (3) Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà. (4) Cải chửa ra cây, cà mới nụ, (5) Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.(6) Đầu trò tiếp khách, trầu không có, (7) Bác đến chơi đây, ta với ta. (8) (Nguyeãn Khuyeán).

(6) Phaàn 1. Phaàn 2. Phaàn 3. BẠN ĐẾN CHƠI NHAØ Đã bấy lâu nay, bác tới nhà, (1) Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa. (2) Ao sâu nước cả, khôn chài cá, (3) Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà. (4) Cải chửa ra cây, cà mới nụ, (5) Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.(6) Đầu trò tiếp khách, trầu không có, (7) Bác đến chơi đây, ta với ta. (8).

(7) Boá cuïc:. 3 phần. – Phần 1: Câu thơ đầu: Giới thiệu sự việc. – Phần 2: Sáu câu thơ tiếp theo: Hoàn cảnh của nhà thơ khi bạn đến chơi. – Phần 3: Caâu thô cuoái: Tình baïn thaém thieát, chaân thaønh..

Xem thêm :  Bộ 4 đề thi giữa hk1 môn ngữ văn 10 có đáp án năm 2021-2022 trường thpt sơn tây

(8) Đã bấy lâu nay, bác tới nhà, Chỉ thời gian rất lâu Xưng không biết chính xác là hô thân mật bao giờ.

(9) Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa. Ao sâu nước cả, khôn chài cá, Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà. Cải chửa ra cây, cà mới nụ, Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa. Đầu trò tiếp khách, trầu không có,.

(10) Bác đến chơi đây ta với ta.

(11) Caâu hoûi thaûo luaän: Bài thơ “Bạn đến chơi nhà” có điểm nào giống và khác so với bài thơ “Qua Đèo Ngang”?.

(12) Gioáng Số câu, số chữ, cách hiệp vần, đối thanh, đối ý.. Khaùc Phaù boû raøng buoäc veà boá cuïc (2/2/2/2) Đề–Thực–Luận–Kết.  Tạo ra một kết cấu độc đáo gồm 3 phần (1/6/1).

(13) Caâu hoûi thaûo luaän: So sánh cụm từ “ta với ta” trong bài Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến với cụm từ “ta với ta” trong bài Qua Đèo Ngang cuûa Baø Huyeän Thanh Quan..

(14) “Ta với ta” trong bài Qua Đèo Ngang của Bà Huyeän Thanh Quan boäc loä noãi coâ ñôn gaàn như tuyệt đối của tác giả. “Ta với ta” trong bài Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến thể hiện sự đồng nhất trọn vẹn giữa chủ và khách, giữa tác giả và bạn tri aâm..

(15) LUYEÄN TAÄP: Ngôn ngữ ở bài thơ Bạn đến chơi nhà có gì khác so với ngôn ngữ ở đoạn thơ Sau phút chia ly mà chúng ta đã học?.

Xem thêm :  Thơ về gió ngắn hay ❤️️ 1001 bài thơ gió lạnh đầu mùa

(16) Ngôn ngữ thơ ở bài “Bạn đến chơi nhà” – Ngôn ngữ đời thường, mộc mạc, giaûn dò. – Ngôn ngữ đùa vui, hoùm hænh. – Sử dụng từ thuần Vieät.. Ngôn ngữ thơ ở đoạn trích “Sau phuùt chia ly” – Ngôn ngữ bác học, uyeân baùc. – Sử dụng từ Hán Việt với các điển tích điển cố mang ý nghĩa tượng tröng..

(17) Xin tr©n träng c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em!.

(18)


Bạn đến chơi nhà – Ngữ văn 7 – Cô Trương San (HAY NHẤT)


? Đăng ký khóa học của thầy cô VietJack giá từ 250k tại: https://bit.ly/30CPP9X.
?Tải app VietJack để xem các bài giảng khác của thầy cô. Link tải: https://vietjack.onelink.me/hJSB/30701ef0
☎️ Hotline hỗ trợ: 084 283 4585
Ngữ văn 7 Bạn đến chơi nhà
Bạn đến chơi nhà là bài học quan trọng trong chương trình Ngữ Văn 7. Trong bài giảng này, cô sẽ giúp các em tìm hiểu tất cả các kiến thức trọng tâm nhất bài học. Từ đó, các em sẽ giải các dạng bài tập từ cơ bản nhất đến nâng cao. Các em chú ý theo dõi bài học cùng cô nhé !
Đăng kí mua khóa học của cô tại: https://m.me/hoc.cung.vietjack
Học trực tuyến tại: https://khoahoc.vietjack.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/
vietjack, nguvan7, bandenchoinha
▶ Danh sách các bài học môn Ngữ văn 7 Cô Trương San:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7VFdvOqi8C7qL9J4xez3xO
▶ Danh sách các bài học môn Sinh học 7 Cô Mạc Phạm Đan Ly:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7Vi8zm6OeX8tUNNOwTFOb4J
▶ Danh sách các bài học môn Tiếng anh 7 Cô Đỗ Linh:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7U1g167kC673iDY0HfEOoIn
▶ Danh sách các bài học môn Toán học 7 Cô Nguyễn Anh:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7UsZMjvLDZAdOxSAg19aoba

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kỹ Năng Sống
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kỹ Năng Sống

Related Articles

Back to top button