Tổng Hợp

Trọn bộ bảng mã màu đầy đủ nhất dành cho thiết kế

Đối với dân lập trình, thiết kế hình ảnh hay hoặc đơn giản là làm một blog như của mình thôi thì các mã màu này thực sự rất cần thiết và quan trọng. Mình thấy bảng mã màu đầy đủ và rất tiện lợi trong việc sử dụng nên mình quyết định sẽ chia sẻ lại cho các bạn, các bạn có thể note lại để sử dụng cho nhanh nhé.

Bảng mã code màu HEX, RGB, CMYK đầy đủ cho CSS, HTML, màu trong lập trình, thiết kế đồ họa design corel, CorelDRAW, Photoshop

bảng mã màu đầy đủ

Xác định màu theo hệ thập lục phân – HEX

HEX là viết tắc của từ “hexadecimal”.

Cách viết: gồm dấu “#” kết hợp với dãy ký tự Latin, chỉ bao gồm số hoặc chữ (hệ thập lục phân), không phân biệt chữ hoa hay chữ thường.

Các ký tự Latin có thể chấp nhận là: a,b,c,d,e,f,A,B,C,D,E,F.

Ví dụ: #00ffff

Ta có thể viết gút gọn màu này theo các cách sau:

– Rút gọn 6 ký tự giống nhau thành 3 ký tự: #ffffff => #fff

– Rút gọn 3 cặp ký tự thành 3 ký tự: #ff0066 => #f06

Xác định màu theo kết hợp color RGB

Xác định màu theo RGB là sự kết hợp của 3 màu cơ bản: đỏ (Red), xanh lá cây (Green) và xanh dương (Blue)

Cách viết: rgb(giá trị 1, giá trị 2, giá trị 3)

Với giá trị từ 0 tới 255

Ví dụ: rgb(155,167,1)

Một số giá trị đặc biệt:

Màu đen: rgb(0,0,0)

Màu đỏ: rgb(255,0,0)

Màu xanh lá cây: rgb(0,255,0)

Màu xanh dương: rgb(0,0,255)

Màu vàng: rgb(255,255,0)

Màu Trắng: rgb(255,255,255)

Xác định màu theo tên tiếng anh

Cách viết: tên màu được viết theo tiếng anh.

Ví dụ: blue

Một số tên thường dùng:

Màu đen: black

Màu đỏ: red

Màu xanh lá cây: green

Màu xanh dương: blue

Màu vàng: yellow

Màu trắng: white

Màu nâu: Brown

Màu tím: Purple

Màu hồng: Pink

Một số màu cơ bản và ấn tượng dành cho các bạn pha trộn, tạo màu trong thiết kế web, bảng hiệu, hộp đèn thiết kế thời trang, banner tập vẽ…

Màu sắc gần màu đỏ

SND
Tên màu
TSGGML
HTML
Mã TLP RGB

57
hạt dẻ
hatde
IndianRed
#CD5C5C

66
san hô nhạt
sanhonhat
LightCoral
#F08080

120
cá hồi
cahoi
Salmon
#FA8072

33
cá hồi đậm
cahoidam
DarkSalmon
#E9967A

20
đỏ thẫm
dotham
Crimson
#DC143C

116
đỏ
do
Red
#FF0000

44
đỏ ngói
dongoi
FireBrick
#B22222

32
đỏ tối
dotoi
DarkRed
#8B0000

 

Màu sắc gần màu hồng

SND
Tên màu
TSGGML
HTML
Mã TLP RGB

112
hồng
hong
Pink
#FFC0CB

71
hồng nhạt
hongnhat
LightPink
#FFB6C1

56
hồng tươi
hongtuoi
HotPink
#FF69B4

39
hồng thẫm
hongtham
DeepPink
#FF1493

92
hồng tím
hongtim
MediumVioletRed
#C71585

108
hồng tái
hongtai
PaleVioletRed
#D87093

 

Màu sắc gần màu cam

SND
Tên màu
TSGGML
HTML
Mã TLP RGB

72
cá hồi nhạt
cahoinhat
LightSalmon
#FFA07A

17
san hô
sanho
Coral
#FF7F50

135
cà chua
cachua
Tomato
#FF6347

103
cam đỏ
camdo
OrangeRed
#FF4500

30
cam đậm
camdam
Darkorange
#FF8C00

102
cam
cam
Orange
#FFA500

 

Màu sắc gần màu vàng

SND
Tên màu
TSGGML
HTML
Mã TLP RGB

50
vàng
vang
Gold
#FFD700

142
màu da bưởi
buoi
Yellow
#FFFF00

Xem Thêm :   Cách tạo video từ hình ảnh và nhạc cực dễ trên Windows 10

Xem thêm :  Hướng dẫn tách nền trong Corel “dễ như ăn kẹo”

78
bưởi nhạt
buoinhat
LightYellow
#FFFFE0

64
vàng sa
vangsa
LemonChiffon
#FFFACD

68
mật đông nhạt
matdongnhat
LightGoldenRodYellow
#FAFAD2

109
khói đu đủ
khoidudu
PapayaWhip
#FFEFD5

96
rắn hổ mang
ranhomang
Moccasin
#FFE4B5

110
khói quả đào
khoiquadao
PeachPuff
#FFDAB9

105
mật đông tái
matdongtai
PaleGoldenRod
#EEE8AA

60
ka ki
kaki
Khaki
#F0E68C

27
ka ki đậm
kakidam
DarkKhaki
#BDB76B

 

Màu sắc gần màu tím

SND
Tên màu
TSGGML
HTML
Mã TLP RGB

134
cây kế
cayke
Thistle
#D8BFD8

113
màu trái mận
man
Plum
#DDA0DD

137
tím
tim
Violet
#EE82EE

104
phong lan
phonglan
Orchid
#DA70D6

47
hoa vân anh
hoavananh
Fuchsia
#FF00FF

82
thuốc nhuộm
thuocnhuom
Magenta
#FF00FF

86
phong lan trung
phonglantrung
MediumOrchid
#BA55D3

87
tía trung
tiatrung
MediumPurple
#9370D8

11
tím lam
timlam
BlueViolet
#8A2BE2

38
tím tối
timtoi
DarkViolet
#9400D3

31
phong lan tối
phonglantoi
DarkOrchid
#9932CC

28
thuốc nhuộm tối
thuocnhuomtoi
DarkMagenta
#8B008B

115
tía
tia
Purple
#800080

58
chàm
cham
Indigo
#4B0082

127
lam phiến
lamphien
SlateBlue
#6A5ACD

35
lam phiến tối
lamphientoi
DarkSlateBlue
#483D8B

 

Màu sắc gần màu xanh lá cây

SND
Tên màu
TSGGML
HTML
Mã TLP RGB

54
vàng lục
vangluc
GreenYellow
#ADFF2F

15
rượu tu viện
ruoutuvien
Chartreuse
#7FFF00

63
xanh cỏ
xanhco
LawnGreen
#7CFC00

79
chanh
chanh
Lime
#00FF00

80
lục chanh
lucchanh
LimeGreen
#32CD32

106
lục tái
luctai
PaleGreen
#98FB98

70
lục nhạt
lucnhat
LightGreen
#90EE90

90
lục xuân trung
lucxuantrung
MediumSpringGreen
#00FA9A

130
lục xuân
lucxuan
SpringGreen
#00FF7F

88
lục biển trung
lucbientrung
MediumSeaGreen
#3CB371

122
lục biển
lucbien
SeaGreen
#2E8B57

46
lục rừng
lucrung
ForestGreen
#228B22

53
lục
luc
Green
#008000

26
lục đậm
lucdam
DarkGreen
#006400

143
lục vàng
lucvang
YellowGreen
#9ACD32

101
xám oliu
xamoliu
OliveDrab
#6B8E23

100
oliu
oliu
Olive
#808000

29
lục oliu đậm
lucoliudam
DarkOliveGreen
#556B2F

84
nước biển trung
nuocbientrung
MediumAquaMarine
#66CDAA

34
lục biển tối
lucbientoi
DarkSeaGreen
#8FBC8F

73
lục biển nhạt
lucbiennhat
LightSeaGreen
#20B2AA

23
xanh lơ đậm
xanhlodam
DarkCyan
#008B8B

133
mòng kết
mongket
Teal
#008080

 

Màu sắc gần màu xanh dương

SND
Tên màu
TSGGML
HTML
Mã TLP RGB

3
nước lơ
nuoclo
Aqua
#00FFFF

21
xanh lơ
xanhlo
Cyan
#00FFFF

67
xanh lơ nhạt
xanhlonhat
LightCyan
#E0FFFF

107
ngọc lam tái
ngoclamtai
PaleTurquoise
#AFEEEE

4
nước biển
nuocbien
Aquamarine
#7FFFD4

136
ngọc lam
ngoclam
Turquoise
#40E0D0

91
ngọc lam trung
ngoclamtrung
MediumTurquoise
#48D1CC

37
ngọc lam tối
ngoclamtoi
DarkTurquoise
#00CED1

14
lam học viên
lamhocvien
CadetBlue
#5F9EA0

131
xanh thép
xanhthep
SteelBlue
#4682B4

77
xanh thép nhạt
xanhthepnhat
LightSteelBlue
#B0C4DE

114
lam bột
lambot
PowderBlue
#B0E0E6

65
lam nhạt
lamnhat
LightBlue
#ADD8E6

126
da trời
datroi
SkyBlue
#87CEEB

74
da trờI nhạt
datroinhat
LightSkyBlue
#87CEFA

40
da trời đậm
datroidam
DeepSkyBlue
#00BFFF

42
lam tinh ranh
lamtinhranh
DodgerBlue
#1E90FF

18
lam hoa bắp
lamhoabap
CornflowerBlue
#6495ED

89
lam phiến trung
lamphientrung
MediumSlateBlue
#7B68EE

118
xanh hoàng gia
xanhhoanggia
RoyalBlue
#4169E1

10
lam
lam
Blue
#0000FF

85
trung lam
trunglam
MediumBlue
#0000CD

22
lam tối
lamtoi
DarkBlue
#00008B

98
xanh dương đậm
xanhduongdam
Navy
#000080

93
lam nữa đêm
lamnuadem
MidnightBlue
#191970

 

Màu sắc gần màu nâu

SND
Tên màu
TSGGML
HTML
Mã TLP RGB

19
tơ bắp
tobap
Cornsilk
#FFF8DC

9
hạnh tái
hanhtai
BlanchedAlmond
#FFEBCD

7
sứ
su
Bisque
#FFE4C4

97
trắng mọi
trangmoi
NavajoWhite
#FFDEAD

139
lúa mì
luami
Wheat
#F5DEB3

Xem Thêm :   Cách làm sốt cam chua ngọt trộn salad, ướp thịt ngon tại nhà

Xem thêm :  5 Bước Độ Sh Việt Nam Lên Đời Thành Sh Nhập Ý 150i Sporty 2010 2011

13
gỗ
go
BurlyWood
#DEB887

132
màu ram nắng
ramnang
Tan
#D2B48C

117
nâu hồng
nauhong
RosyBrown
#BC8F8F

121
nâu cát
naucat
SandyBrown
#F4A460

51
mật đông
matdong
GoldenRod
#DAA520

24
mật đông tối
matdongtoi
DarkGoldenRod
#B8860B

111
peru
peru
Peru
#CD853F

16
sôcôla
socola
Chocolate
#D2691E

119
da nâu
danau
SaddleBrown
#8B4513

124
đất sắt nâu
datsatnau
Sienna
#A0522D

12
nâu
nau
Brown
#A52A2A

83
pháo hoang
phaohoang
Maroon
#800000

 

Màu sắc gần màu trắng

SND
Tên màu
TSGGML
HTML
Mã TLP RGB

140
trắng
trang
White
#FFFFFF

129
tuyết
tuyet
Snow
#FFFAFA

55
sương mật ong
suongmatong
HoneyDew
#F0FFF0

94
kem bạc hà
kembacha
MintCream
#F5FFFA

5
trắng LHQ
tranglhq
Azure
#F0FFFF

1
lam Alice
lamalice
AliceBlue
#F0F8FF

49
trắng ma
trangma
GhostWhite
#F8F8FF

141
khói trắng
khoitrang
WhiteSmoke
#F5F5F5

123
vỏ sò
voso
SeaShell
#FFF5EE

6
be
be
Beige
#F5F5DC

99
dây buộc cũ
daybuoccu
OldLace
#FDF5E6

45
trắng bông hoa
trangbonghoa
FloralWhite
#FFFAF0

59
ngà
nga
Ivory
#FFFFF0

2
trắng đồ cổ
trangdoco
AntiqueWhite
#FAEBD7

81
vải lanh
vailanh
Linen
#FAF0E6

62
oải hương ửng đỏ
oaihuongungdo
LavenderBlush
#FFF0F5

95
khói hồng
khoihong
MistyRose
#FFE4E1

 

Màu sắc gần màu xám

SND
Tên màu
TSGGML
HTML
Mã TLP RGB

48
tro
tro
Gainsboro
#DCDCDC

69
xám nhạt
xamnhat
LightGrey
#D3D3D3

125
bạc
bac
Silver
#C0C0C0

25
xám đậm
xamdam
DarkGray
#A9A9A9

52
xám
xam
Gray
#808080

41
tối
toi
DimGray
#696969

76
xám phiến nhạt
xamphiennhat
LightSlateGray
#778899

128
xám phiến
xamphien
SlateGray
#708090

36
xám phiến tối
xamphientoi
DarkSlateGray
#2F4F4F

8
đen
den
Black
#000000

 

 Bảng mã màu thập lục đẹp cho Blogger

Tên màu

Màu
Black
#000000
Grey0
#150517
Grey18
#250517
Grey21
#2B1B17
Grey23
#302217
Grey24
#302226
Grey25
#342826
Grey26
#34282C
Grey27
#382D2C
Grey28
#3b3131
Grey29
#3E3535
Grey30
#413839
Grey31
#41383C
Grey32
#463E3F
Grey34
#4A4344
Grey35
#4C4646
Grey36
#4E4848
Grey37
#504A4B
Grey38
#544E4F
Grey39
#565051
Grey40
#595454
Grey41
#5C5858
Grey42
#5F5A59
Grey43
#625D5D
Grey44
#646060
Grey45
#666362
Grey46
#696565
Grey47
#6D6968
Grey48
#6E6A6B
Grey49
#726E6D
Grey50
#747170
Grey
#736F6E
Slate Grey4
#616D7E
Slate Grey
#657383
Light Steel Blue4
#646D7E
Light Slate Grey
#6D7B8D
Cadet Blue4
#4C787E
Dark Slate Grey4
#4C7D7E
Thistle4
#806D7E
Medium Slate Blue
#5E5A80
Medium Purple4
#4E387E
Midnight Blue
#151B54
Dark Slate Blue
#2B3856
Dark Slate Grey
#25383C
Dim Grey
#463E41
Cornflower Blue
#151B8D
Royal Blue4
#15317E
Slate Blue4
#342D7E
Royal Blue
#2B60DE
Royal Blue1
#306EFF
Royal Blue2
#2B65EC
Royal Blue3
#2554C7
Deep Sky Blue
#3BB9FF
Deep Sky Blue2
#38ACEC
Slate Blue
#357EC7
Deep Sky Blue3
#3090C7
Deep Sky Blue4
#25587E
Dodger Blue
#1589FF
Dodger Blue2
#157DEC
Dodger Blue3
#1569C7
Dodger Blue4
#153E7E
Steel Blue4
#2B547E
Steel Blue
#4863A0
Slate Blue2
#6960EC
Violet
#8D38C9
Medium Purple3
#7A5DC7
Medium Purple
#8467D7
Medium Purple2
#9172EC
Medium Purple1
#9E7BFF
Light Steel Blue
#728FCE
Steel Blue3
#488AC7
Steel Blue2
#56A5EC
Steel Blue1
#5CB3FF
Sky Blue3
#659EC7
Sky Blue4
#41627E
Slate Blue
#737CA1
Slate Grey3
#98AFC7
Violet Red
#F6358A
Violet Red2
#E4317F
Deep Pink
#F52887
Deep Pink2
#E4287C
Deep Pink3
#C12267
Deep Pink4
#7D053F
Medium Violet Red
#CA226B
Violet Red3
#C12869
Firebrick
#800517
Violet Red4
#7D0541
Maroon4
#7D0552
Maroon
#810541
Maroon3
#C12283
Maroon2
#E3319D
Maroon1
#F535AA
Magenta
#FF00FF
Magenta1
#F433FF
Magenta2
#E238EC
Magenta3
#C031C7
Medium Orchid
#B048B5
Medium Orchid1
#D462FF
Medium Orchid2
#C45AEC
Medium Orchid3
#A74AC7
Medium Orchid4
#6A287E
Purple
#8E35EF
Purple1
#893BFF
Purple2
#7F38EC
Purple3
#6C2DC7
Purple4
#461B7E
Dark Orchid4
#571B7E
Dark Orchid
#7D1B7E
Dark Violet
#842DCE
Dark Orchid3
#8B31C7
Dark Orchid2
#A23BEC
Dark Orchid1
#B041FF
Plum4
#7E587E
Pale Violet Red
#D16587
Pale Violet Red1
#F778A1
Pale Violet Red2
#E56E94
Pale Violet Red3
#C25A7C
Pale Violet Red4
#7E354D
Plum
#B93B8F
Plum1
#F9B7FF
Plum2
#E6A9EC
Plum3
#C38EC7
Thistle
#D2B9D3
Thistle3
#C6AEC7
Lavendar Blush2
#EBDDE2
Lavendar Blush3
#C8BBBE
Thistle2
#E9CFEC
Thistle1
#FCDFFF
Lavendar
#E3E4FA
Lavendar Blush
#FDEEF4
Light Steel Blue1
#C6DEFF
Light Blue
#ADDFFF
Light Blue1
#BDEDFF
Light Cyan
#E0FFFF
Slate Grey1
#C2DFFF
Slate Grey2
#B4CFEC
Light Steel Blue2
#B7CEEC
Turquoise1
#52F3FF
Cyan
#00FFFF
Cyan1
#57FEFF
Cyan2
#50EBEC
Turquoise2
#4EE2EC
Medium Turquoise
#48CCCD
Turquoise
#43C6DB
Dark Slate Grey1
#9AFEFF
Dark Slate Grey2
#8EEBEC
Dark Slate Grey3
#78C7C7
Cyan3
#46C7C7
Turquoise3
#43BFC7
Cadet Blue3
#77BFC7
Pale Turquoise3
#92C7C7
Light Blue2
#AFDCEC
Dark Turquoise
#3B9C9C
Cyan4
#307D7E
Light Sea Green
#3EA99F
Light Sky Blue
#82CAFA
Light Sky Blue2
#A0CFEC
Light Sky Blue3
#87AFC7
Sky Blue
#82CAFF
Sky Blue2
#B0E2FF
Light Sky Blue4
#566D7E
Sky Blue
#6698FF
Light Slate Blue
#736AFF
Light Cyan2
#CFECEC
Light Cyan3
#AFC7C7
Light Cyan4
#717D7D
Light Blue3
#95B9C7
Light Blue4
#5E767E
Pale Turquoise4
#5E7D7E
Dark Sea Green4
#617C58
Medium Aquamarine
#348781
Medium Sea Green
#306754
Sea Green
#4E8975
Dark Green
#254117
Sea Green4
#387C44
Forest Green
#4E9258
Medium Forest Green
#347235
Spring Green4
#347C2C
Dark Olive Green4
#667C26
Chartreuse4
#437C17
Green4
#347C17
Medium Spring Green
#348017
Spring Green
#4AA02C
Lime Green
#41A317
Spring Green
#4AA02C
Dark Sea Green
#8BB381
Dark Sea Green3
#99C68E
Green3
#4CC417
Chartreuse3
#6CC417
Yellow Green
#52D017
Spring Green3
#4CC552
Sea Green3
#54C571
Spring Green2
#57E964
Spring Green1
#5EFB6E
Sea Green2
#64E986
Sea Green1
#6AFB92
Dark Sea Green2
#B5EAAA
Dark Sea Green1
#C3FDB8
Green
#00FF00
Lawn Green
#87F717
Green1
#5FFB17
Green2
#59E817
Chartreuse2
#7FE817
Chartreuse
#8AFB17
Green Yellow
#B1FB17
Dark Olive Green1
#CCFB5D
Dark Olive Green2
#BCE954
Dark Olive Green3
#A0C544
Yellow
#FFFF00
Yellow1
#FFFC17
Khaki1
#FFF380
Khaki2
#EDE275
Goldenrod
#EDDA74
Gold2
#EAC117
Gold1
#FDD017
Goldenrod1
#FBB917
Goldenrod2
#E9AB17
Gold
#D4A017
Gold3
#C7A317
Goldenrod3
#C68E17
Dark Goldenrod
#AF7817
Khaki
#ADA96E
Khaki3
#C9BE62
Khaki4
#827839
Dark Goldenrod1
#FBB117
Dark Goldenrod2
#E8A317
Dark Goldenrod3
#C58917
Sienna1
#F87431
Sienna2
#E66C2C
Dark Orange
#F88017
Dark Orange1
#F87217
Dark Orange2
#E56717
Dark Orange3
#C35617
Sienna3
#C35817
Sienna
#8A4117
Sienna4
#7E3517
Indian Red4
#7E2217
Dark Orange3
#7E3117
Salmon4
#7E3817
Dark Goldenrod4
#7F5217
Gold4
#806517
Goldenrod4
#805817
Light Salmon4
#7F462C
Chocolate
#C85A17
Coral3
#C34A2C
Coral2
#E55B3C
Coral
#F76541
Dark Salmon
#E18B6B
Salmon1
#F88158
Salmon2
#E67451
Salmon3
#C36241
Light Salmon3
#C47451
Light Salmon2
#E78A61
Light Salmon
#F9966B
Sandy Brown
#EE9A4D
Hot Pink
#F660AB
Hot Pink1
#F665AB
Hot Pink2
#E45E9D
Hot Pink3
#C25283
Hot Pink4
#7D2252
Light Coral
#E77471
Indian Red1
#F75D59
Indian Red2
#E55451
Indian Red3
#C24641
Red
#FF0000
Red1
#F62217
Red2
#E41B17
Firebrick1
#F62817
Firebrick2
#E42217
Firebrick3
#C11B17
Pink
#FAAFBE
Rosy Brown1
#FBBBB9
Rosy Brown2
#E8ADAA
Pink2
#E7A1B0
Light Pink
#FAAFBA
Light Pink1
#F9A7B0
Light Pink2
#E799A3
Pink3
#C48793
Rosy Brown3
#C5908E
Rosy Brown
#B38481
Light Pink3
#C48189
Rosy Brown4
#7F5A58
Light Pink4
#7F4E52
Pink4
#7F525D
Lavendar Blush4
#817679
Light Goldenrod4
#817339
Lemon Chiffon4
#827B60
Lemon Chiffon3
#C9C299
Light Goldenrod3
#C8B560
Light Golden2
#ECD672
Light Goldenrod
#ECD872
Light Goldenrod1
#FFE87C
Lemon Chiffon2
#ECE5B6
Lemon Chiffon
#FFF8C6
Light Goldenrod Yellow
#FAF8CC

Xem Thêm :   Ăn uống trứng gà sống có tác dụng gì, có tốt không? (2021) ❇️ Vozz ❇️

Xem thêm :  TOP những giống hoa hồng ngoại thơm nhất hiện nay

Chúc các bạn phối được những tông màu chuẩn, đẹp trong design

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button