Tổng Hợp

Thiết kế trò chơi vận động vào hoạt động giáo dục thể chất

Ngày đăng: 09/10/2017, 09:23

Trong trường mầm non hiện nay các giáo viên nhận thức như thế nào về trò chơi vận động như thế nào và việc sử dụng chúng? Họ lựa chọn sắp xếp sử dụng trò chơi vận động như thế nào? Cách hướng dẫn trò chơi vận động như thế nào? Làm thế nào để giúp giáo viên lựa chọn, sắp xếp và sử dụng hiệu quả trò chơi vận động trong công tác giáo dục cho trẻ mẫu giáo? Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Thực trạng tổ chức trò chơi vận động cho trẻ ở trường Mầm non hiện nay và các giải pháp khắc phục. MỤC LỤC MỤC LỤC 2.1 Khái niệm 2.2 Đặc điểm 2.3 Cách tổ chức .3 2.3.1 Dựa vào phương tiện: 2.3.2 Dựa vào mối tương qua người chơi 2.3.3 Cách tổ chức trò chơi vận động Thực trạng tổ chức trò chơi vận động cho trẻ trường Mầm non .6 3.1 Mục đích nghiên cứu 3.2 Nội dung phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Tìm hiểu nhận thức giáo viên Mầm non trò chơi vận động việc tổ chức trò chơi vận động cho trẻ mẫu giáo trường Mầm non: .6 3.2.2 Tìm hiểu thực trạng việc lựa chọn, xếp sử dụng trò chơi vận động công tác giáo dục cho trẻ mẫu giáo: 3.3 Kết nghiên cứu 3.3.1 Nhận thức giáo viên mầm non trò chơi vận động .6 3.3.2 Thực trạng tổ chức trò chơi vận động cho trẻ mẫu giáo trường Mầm non Các giải pháp khắc phục 10 4.2 Giải pháp 2: Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, địa điểm trước tổ chức cho trẻ tham gia vào trò chơi vận động 11 4.2.1 Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi 12 4.2.2 Chuẩn bị địa điểm để tổ chức cho trẻ chơi 12 4.3 Giải pháp 3: Sáng tác lời ca, thủ thuật tạo hứng thú cho trẻ chơi trò chơi vận động 13 4.3.1 Sưu tầm, sáng tác lời ca, đồng dao 13 4.3.2 Dạy trẻ học thuộc lời ca, lời đồng dao 14 4.4 Giải pháp 4: Tổ chức trò chơi vận động lúc nơi phù hợp với tính chất hoạt động 15 4.5 Giải pháp 5: Tuyên truyền, phối kết hợp với phụ huynh .16 Kết luận 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO 19 Đặt vấn đề: Ngay từ ngày đầu trẻ, việc chơi đùa đóng vai trò quan trọng, cách học sơ khai trẻ Qua trò chơi, trẻ khám phá thân, mối quan hệ với bố mẹ, bạn bè, giới xung quanh Khi tham gia trò chơi, chúng vừa người chơi vừa nhà nghiên cứu nghiệp dư Chúng thắc mắc xúc cắc kêu tiếng, chong chóng lại ? có cánh, mẹ có vui không đổ nước nhà Bên cạnh phát triển mối quan hệ đó, trò chơi giúp trẻ phát triển kỹ vận động logic Chẳng hạn chơi trò gia đình, tạo nhận thức cho trẻ suy nghĩ mái ấm, vai trò bố mẹ Chúng khám phá tình huống, vị trí Nếu bố mẹ tham gia vận động trẻ, trò chơi xây dựng cho chúng thêm tính tự tin Trò chơi vận động cần thiết thiết yếu để phát triển toàn diện cho trẻ lứa tuổi mẫu giáo nên cần phát triển Trò chơi vận động thường dể chơi, dễ hòa nhập, nơi đâu : nhà, sân, ngõ Đều tổ chức trò chơi vận động cho trẻtrò chơi vận động phương tiện giáo dục thể chất hoạt động có ý thức, nhằm đạt kết quả, mục đích có điều kiện đặt Do giúp trẻ phát triển nhiệm vụ quan trọng người giáo viên mầm non Đối vói phát triển toàn diện trẻ nhỏ việc chăm sóc cẩn thận nuôi dưỡng theo nhu cầu phát triển, trẻ cần phải có giao tiếp tình cảm, luyện tập thường xuyên có mục đích với người lớn hình thức trò chơi Bên cạnh thấy trò chơi liên quan đến vận động thể làm cho trẻ sảng khoái tinh thần vui vẻ, trẻ trở nên hoạt bát, nhanh nhẹn tự tin Tôi thấy việc tổ chức trò chơi vận động việc cần thiết có ý nghĩa phát triển toàn diện trẻ Trong trường mầm non giáo viên nhận thức trò chơi vận động việc sử dụng chúng? Họ lựa chọn xếp sử dụng trò chơi vận động nào? Cách hướng dẫn trò chơi vận động nào? Làm để giúp giáo viên lựa chọn, xếp sử dụng hiệu trò chơi vận động công tác giáo dục cho trẻ mẫu giáo độ tuổi vấn đề làm băn khoăn mà chưa tài liệu nghiên cứu lĩnh vục giải đắp thỏa đáng Vì chọn đề tài nghiên cứu cho “Thực trạng tổ chức trò chơi vận động cho “trẻ trường Mầm non giải pháp khắc phục Một số vấn đề chung trò chơi vận động 2.1 Khái niệm Trò chơi vận động phương tiện giáo dục thể chất hoạt đông có ý thức nhằm đạt kết quả, mục đích có điều kiện đặt Trong thực nhiệm vụ trò chơi người có vai trò Trò chơi vận động loại hình hoạt động giải trí thiết thực, bên cạnh phương tiện giáo dục trẻ toàn diện, thúc đẩy phát triển phẩm chất, trí tuệ thể lực lĩnh hội phẩm chất đạo đức, quy tắc hành vi giá trị đạo đức xã hội 2.2 Đặc điểm Đặc điểm trò chơi vận động xoay quanh nguồn gốc ý nghĩa trò chơi, :nhiên chia thành hai đặc điểm theo hai trường phái sau Các nhà nghiên cứu theo chủ nghĩa tâm cho trò chơi mang tính bền vững, không đổi, trò chơi thể “Bản sinh tồn” hoạt động sinh học túy Họ không nhận thấy đặc biệt hoạt động người trò chơi lúc động vật đùa giỡn Ngoài theo họ trò chơi có trước lao động hai hoạt động đối kháng Các nhà nghiên cứu theo chủ nghĩa vật chứng minh lao động sản sinh trò chơi làm tảng cho phát triển trò chơi Vớ nhận thức nhà giáo dục theo chủ nghĩa Mark đề cao giáo dục toàn diện, hướng dẫn trò chơi phải đạt phat triển trí tuệ, đạo đức, thể chất mặt giáo dục khác 2.3 Cách tổ chức 2.3.1 Dựa vào phương tiện: Với nội dung phong phú, trò chơi vận đông sử dụng nhiều phương tiện khác nhau, người ta chia thành dạng hoạt động sử dụng phương tiện :để chơi sau Chơi theo dạng mô gồm có: Diễn xuất cho giống người hay vật Làm theo quy ước giả định có đối kháng.(Các trò chơi kèm theo hát, (câu đồng dao, thơ, hò vè, âm , dẫm nhịp Các trò chơi tiếp sức: Nhiều người luân phiên thực công việc chạy, nhảy, nói, hát, vẽ vv (.Vượt qua chướng ngại vật (có độ cao, độ khó khác Hoạt động phán đoán, tìm kiếm để đật kết từ thông tin thu nhận (các suy luận mang tính logic, âm thanh, hình ảnh, cảm giác thông qua (các giác quan Các trò chơi có hổ trợ phường tiện kĩ thuật đại 2.3.2 Dựa vào mối tương qua người chơi : (Trò chơi cá nhân (không phân chia thành đội * Là trò hoạt động tập thể, có đặc điểm chình tham gia vào chơi người độc lập, chịu trách nhiệm với riêng vai trò hành động, không bị ràng buộc, liên quan với thành viên khác Trong nhóm chơi người tham gia lúc tham gia lần lượt, trình chơi có “đố chọi” trò chơi :Trò cá nhân chuyển thành đồng đội * Là trò chơi lúc đầu người hoạt động riêng lẻ, xuất tình “bất ngờ” bắt phải kết hợp thành nhóm (tổ) để phối hợp hành động, kết hợp không ổn đinh suốt trò chơi :Trò chơi đồng đội * Các trò chơi thuộc nhóm mang tính chất đua đơn vị tập thể (nhóm, tổ, đội) có đặc điểm hành động, dẫn tới kết thành công hay thất bại ảnh hưởng đến cá nhân người thực ảnh hưởng tới tập thể Mỗi tập thể phải biết tổ chức, đoàn kết, trách nhiệm để mang lại phần thắng 2.3.3 Cách tổ chức trò chơi vận động :Đối với người hướng dẫn trò chơi vận động * Người hướng dẫn phải có kiến thức kĩ hướng dẫn trò chơi Khi có trình độ định giáo dục thể chất tổ chức trò chơi không rơi vào việc nhằm mục đích thắng thua đơn mà thông qua choi phải mang lợi ích toàn diện cho trẻ mẫu giáo tham gia chơi Để phát triển toàn diện, không tham gia lần chơi hay học, mà phải tập luyện liên tục trình theo hệ thống biên soạn chặt chẽ, hợp lý Chỉ người có kiến thức giáo dục thể chất đưa vào trò chơi :hướng dẫn tham gia hoàn thành nhiệm vụ sau Củng cố tăng cường sức khỏe phát triển thể chất mục đích lựa chọn Thúc đẩy việc hình thành kỹ kỹ xảo vận động cần thiết ý định Giáo dục ý chí đạo đức mặt khác Với kiến thức kỹ hướng dẫn trang bị, người hướng dẫn phải nghiên cứu kỹ trò chơi, xem xét đối tượng tham gia để dự kiến chia đội giao trách nhiệm cá nhân cho phù hợp với sức trình độ người tham gia Khi chuyển qua chơi trò khác phải lúc không nên để người tham gia trò đến luc nhàm chán trò chơi xếp phải có tính kế thừa, có “nghỉ ngơi tích cực” riêng cho phận thể, nhờ luân chuyển hoạt động :Giới thiệu, giả thích trò chơi vận động * Một trò chơi vận động giới thiệu giải thích tốt lôi người tham gia từ đầu ảnh hưởng nhiều đến kết chơi Căn để dựa vào lúc giới thiệu trò chơi mức độ phức tạp trò chơi trình độ tiếp thu người tham gia trò chơi Các trò chơi phức tạp (nhiều quy định thao tác điều luật ngăn cấm) mà người tham gia chưa rõ Phải tiến hành phần, thông thường lấy nhóm làm mẫu, sau tiến hành lớp :Mỗi giới thiệu trò chơi phải theo trình tự Nêu tên trò chơi Nói cách chơi luật lệ kèm theo Các yêu cầu tổ chức kỹ luật Cách đánh giá thắng thua Các điểm cần ý lúc tiến hành :Giải thích trò chơi cần Ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, phải xếp trình tự âm lượng hợp lý để tất thông suốt nắm vững cách chơi với luật lệ chơi Trường hợp mà trò chơi trẻ biết phải nâng yêu cầu quy định cao trước để trẻ phải cố gắng nỗ lực động viên sáng tạo trẻ :Điều khiển trò chơi vận động * Sau lựa chọn trò chơi, giới thiệu giải thích trò chơi, người hướng dẫn phải tiến :hành công việc điều khiển sau Hoạt động chuẩn bị: Sắp xếp dụng cụ, bố trí đội hình chơi, tập tác động tác cần thiết, làm thử để nắm vững trò chơi hoàn toàn Hoạt động tiến trình chơi Quan sát theo dõi diễn biến chơi Sữa chửa nhắc nhở kịp thời lỗi sai Chỉnh dần cách làm cho đội cá nhân tham gia Phê phán có tượng xấu, vi phạm luật đạo đức lúc chơi :Điều chỉnh lượng vận động cho phù hợp với trẻ tham gia băng biện pháp Thay đổi vai trò, vị trí trẻ chơi Thay đổi số lương trẻ tham gia Rút ngắn thời gian số lần chơi (Cho nghỉ quảng (Giải lao Thu hẹp diện tích sân chơi Đôn đốc cổ vũ tạo không khí chơi hào hứng Phân chia nhóm chọn người giư “vai trò” trò chơi * Trong trò chời cần có xếp “vai trò” trò chơi cá nhân chia đội nhưngx trò chơi đồng đội Việc định “chạy” “rượt đuổi” hay chia đội tổ (lớp) biên chế có sẵn làm trò choi sinh động :Phần chia đội (nhóm) tiến hành trò chơi dùng cách sau ( Theo biên chế cua đơn vị (tổ, lớp Theo điều kiện hoàn cảnh người chơi (áo màu, bỏ áo vào quần mặc ( thêm áo khoác ( Dựa vào tầm vóc ( chiều cao, cân nặng Chọn đội trưởng, sau đội trưởng chọn người đội .Thi bốc thăm theo cặp ngẩu nhiên Lấy tinh thần xung phong, v.v :Chọn người giữ vai trò trò chơi Do người hướng dẫn (giáo viên) định gợi ý Do người tha gia đề cử Lấy từ kết trò chơi trước Do kết thi tài số từ điểm số thứ tự v.v Đánh giá, nhận xét trò chơi vận động sau tiến hành xong chơi * Phải dựa vào yêu cầu luật lệ trò chơi phổ biến từ đầu chơi Phải nêu rõ cụ thể (tính chất thống kê) vi phạm đội (hoặc cá nhân) qua trình diễn biến trò chơi (cần co thêm trọng tài phụ trò chơi có (luật diễn biến phức tạp Phải công nghiêm khắc phải khuyến khích bao dung đội (hoặc cá nhân) yếu Thực trạng tổ chức trò chơi vận động cho trẻ trường Mầm non 3.1 Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng việc tổ chức, lựa chọn, xếp sử dụng trò chơi vận động cho trẻ mẫu giáo trường Mầm non 3.2 Nội dung phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Tìm hiểu nhận thức giáo viên Mầm non trò chơi vận động việc tổ chức trò chơi vận động cho trẻ mẫu giáo trường Mầm non: Dùng phiếu điều tra (mỗi phiếu có 10 câu hỏi) để tìm hiểu nhận thức 20 giáo viên trường Mầm non Bảo Ninh địa bàn thành phố Đồng Hới, Quảng Bình trò chơi vận động, vai trò trò chơi vận động phát triển trẻ, việc sử dụng trò chơi vận động giáo dục thuận lợi, khó khăn đề xuất họ nhằm tăng cường việc sử dụng trò chơi vận động cho trẻ mẫu giáo 3.2.2 Tìm hiểu thực trạng việc lựa chọn, xếp sử dụng trò chơi vận động công tác giáo dục cho trẻ mẫu giáo: Qua nghiên cứu 10 kế hoạch giáo dục thể chất độ tuổi: mẫu giáo bé, mẫu giáo nhỡ, mẫu giáo lớn hiệu phó phụ trách chuyên môn qua giáo án 20 giáo viên chủ nhiệm trường mầm non, tìm hiểu việc tổ chức, lựa chọn, xếp sử dụng trò chơi vận động cho trẻ mẫu giáo (Trong tháng vừa qua (02/2016 đến tháng 05/2016 3.3 Kết nghiên cứu 3.3.1 Nhận thức giáo viên mầm non trò chơi vận động Kết điều tra cho thấy 82,50% giáo viên mầm non có nhận thức đắn trò chơi vận động, họ nói rằng: Trò chơi vận động trò chơi sáng tao, lưu truyền rộng rãi, hình thức phát triển toàn diện phù hợp hiệu lứa tuổi mẫu giáo Chỉ có giáo viên nhận thức chưa đầy đủ khái niệm trò chơi vận động Qua xử lý số liệu thu cho thấy phần lớn giáo viên nhận thức trò chơi vận động đánh giá cao tầm quan trọng cần thiết trò chơi vận động giáo dục toàn diện cho trẻ mẫu giáo Nhận thức dẫn đến hành động Liệu nhận thức trò chơi vận động có ảnh hưởng đến việc tổ chức giáo dục cho trẻ mẫu giáo? Về số lượng trò chơi vận động sử dụng công tác chăm sóc, giáo dục trẻ nhóm lớp có 87,5% giáo viên cho vừa đủ, 12,5% giáo viên cho ít.Tuy nhiên 100% giáo viên không giải thích họ lại đánh Để đánh giá số lượng trò chơi vận động sử dụng chương trình vừa đủ hay cần lập luận xác đáng, khoa học dựa vào ý kiến chủ quan, cảm tính Xét việc tổ chức trò chơi vận động không đánh giá số lượng trò chơi sử dụng, mà phải đánh giá việc lựa chọn, xếp, hướng dẫn trò chơi giáo viên Để tìm hiểu vấn đề hỏi cô giáo cách thức lựa chọn trò chơi vận động để đưa vào công tác giáo dục cho trẻ mẫu giáo Kết cho thấy: có tới 82,5% ý kiến cho biết chủ yếu dựa vào kế hoạch hiệu phó phụ trách chuyên môn, 75% ý kiến cho biết họ thường lựa chọn trò chơi quen thuộc trẻ có 7,5% giáo viên biết cách chủ động lựa chọn lập kế hoạch sử dụng chúng Như vậy, giáo viên dựa vào kế hoạch hiệu phó phụ trách chuyên môn để lựa chọn tổ chức trò chơi vận động Tôi nghĩ kế hoạch cô phó phụ trách chuyên môn ví dụ cụ thể, giáo viên tham khảo để áp dụng sáng tạo vò tình hình thực tế nhóm lớp Nếu rập khuôn theo kế hoạch cô phó phụ trách chuyên môn mà không tính đến yêu cầu khác việc sử dụng trò chơi vận động không mang lại kết mong muốn Việc phận lơn sử dụng trò chơi quen thuộc với trẻ đả nói lên hạn chế nhận thức họ Trong việc lựa chọn tổ chức chơi vận động cầm đảm bảo tính vứa sức đồng thời phải đảm bảo tính hệ thống, tính khoa học tính phát triển Néu không bổ sung trò chơi hay phức tạp hóa trò chơi quen thuộc làm hàn chế hứng thú vận động trẻ, cản trở trình hình thành kỹ năng, kỹ xảo, vận động, làm giảm sút tố chất trẻ Vì vây giáo viên nên chủ động lựa chọn lập kế hoạch tổ chức trò chơi vận động sở vào tình hình cụ thể nhóm lớp khả phát triển trẻ, từ phát huy tính tích cực vận động, tính chủ động, sáng tạo trẻ tham gia vào trò chơi vận động Khi tìm hiểu việc sử dụng trò chơi vận đông 90% giáo viên cho biết trò chơi vận động chủ yếu tổ chức hoạt động trời (vào buổi sáng) Điều dễ hiểu, cấu trúc hoạt động trời thường có trò chơi vận động, đông thời có không gian rộng rãi, thời gian thoải mái so với hoạt động khác, trò chơi vận động dễ tổ chức Như biết trò chơi vận động trò chơi phổ biến rộng rãi, phần lớn kèm theo đồng giao, hát Ngộ nghĩnh, hóm hỉnh thu hút tham gia tích cực trẻ Vì vậy, tìm hiểu thuận lợi qua trình hướng dẫn trò choi vân động, có đến 82,5% giáo viên cho trẻ húng thú, tích cực tham gia, yêu cầu chỗ chơi, đồ chơi đơn giản trò chơi dễ điều khiển Về khó khăn họ gặp phải tình hướng dẫn tổ chức trò chơi vận động 90% giáo viên cho họ lúng túng việc lựa chọn, xếp hướng dẫn trò chơi vận động cho trẻ, 75% giáo viên cho tài liệu hướng dẫn trò chơi vận động cho trẻ mẫu giáo chưa cụ thể Như vây, phải nghuyên nhân dẫn đến giáo viên chưa có khả nang chủ đông tổ chức trò chơi vận động cho trẻ mẫu giáo nhóm lớp Từ khó khăn mà hầu hết giáo viên (90%) đề xuất: nên có tài liệu hướng dẫn việc tổ chức, lựa chọn, xếp, sử dụng trò chơi vận động phù hợp với độ tuổi, 75% ý kiến giáo viên đề nghị nên có tài liệu giới thiệu trò chơi vận động để họ tiện sử dụng để làm phong phú them kho tàng trò chơi vận động cho trẻ Tóm lại: Trò chơi vận ffộng vừa phương tiện, nội dung giáo dục toàn diện có hiệu trẻ mẫu giáo Tuy nhiên trương mầm non giáo viên đả có nhừng nhận thức đắn đầy đủ trò chơi vận động vai trò giáo dục cho trẻmẫu giáo, họ chưa biết cách tổ chức (lựa chon, xêp, sử dụng, hướng dẫn) trò chơi cách hợp lý, khoa học Đó hạn chế cần sớm khắc phục, để cho trẻ chơi nhiều trò chơi vận động phù hợp, bổ ích 3.3.2 Thực trạng tổ chức trò chơi vận động cho trẻ mẫu giáo trường Mầm non :qua tìm hiểu rút nhận xét sau :Đối với lớp Mẫu giáo đến tuổi * Việc lựa chọn trò chơi vận động Qua thống kê thấy giáo viên lựa chọn trò chơi phù hợp với khả trẻ 3-4 tuổi: đo trò chơi có luật đơn giản Tuy nhiên có 37% trò chơi lựa chọn phù hợp với không gian, thời gian sử dụng, có 69,3% trò chơi vận động lựa chọn phù hợp với tính chất vận động Việc xếp trò chơi vận động Qua nghiên cứu thấy giáo viên hạn chế việc xếp trò .chơi vận động để đảm bảo tính hệ thống tính phát triển Ví dụ: trò chơi “Cướp cờ”, “Mèo đuổi chuột” trải tháng, hai trò chơi thuộc vào lọa trò chơi dễ Như vậy, xếp số trò chơi thời gian dài luật chơi chúng không bổ sung, làm phức tạp lên không đảm bảo tính hệ thống tính phát triển giáo dục trẻ Việc sử dụng trò chơi vận động Tôi thấy việc số lượng trò chơi vận động sử dụng cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi Mỗi tháng có từ 10 đên 14 trò chơi vận động, trò chơi lặp lặp lại không biến đổi nhiều lần Đối với lớp Mẫu giáo 4-5 tuổi * Việc lựa chon trò chơi vận động Tôi thấy nói chung trò chơi giáo viên lựa chọn để đưa vào sử dụng phù hợp với khả trẻ 4-5 tuổi: Các cô giáo đả biết lựa chọn cho trẻ độ tuổi trò chơi phức tạp lương vận động, ngôn từ khó so với trẻ mẫu giáo bé Tuy nhiên số trò chơi đơn giản sử dụng mẫu giáo nhỡ Qua thống kê thấy có 41% lượng trò chơi phù hợp với không gian, thời gian sử dụng Đồng thời có 75% trò chơi vận động lựa chọn phù hợp với lượng vận động bản, góp phần hỗ trờ cho vận động :Việc xếp trò chơi vận động Cũng trẻ lớp mẫu giáo 3-4 tuổi, lớp 4-5 tuổi giáo viên chưa biết cách xêp trò chơi vận động kế hoạch chăm sóc-giáo dục trẻ khoa học, đảm bảo nghuyên tắc hệ thống phát triển Hầu hết trò chơi quen thuộc trẻ giáo viên xếp lặp lặp lại nhiều mà không tính đén phát triển cuar trẻ :Việc sử dụng trò chơi vận động Việc sử dụng trò chơi vận động cho trẻ độ tuổi mẫu giáo nhỡ tháng có khoảng 14 đên 18 trò chơi vận động sử dụng trò chơi lạp lặp lại nhiều lần Như vây, số lượng trò chơi vận động sử dụng kế hoạch chăm sóc-giáo dục tre 4-5 tuổi không hợp lý, so với yêu cầu phát tiển chúng :Đối với lớp Mẫu giáo 5-6 tuổi * :Việc lựa chọn trò chơi vận động Chỉ có 49% trò chơi vận động lựa chọn phù hợp với không gian thời gian sử dụng Trong số có 2/3 trò chơi vận động sử dụng tưng ứng với vận động bản, góp phần hỗ trợ cho vận động co bảm mà trẻ làm quen :Việc xếp trò chơi vận động Nhìn chung giáo viên hạn chế việc bố trí, xếp trò chơi kế hoạch chăm sóc- giáo dục trẻ Những trò chơi quen thuộc trẻ bố trí dàn trải lặp lặp lại cách không biến đổi nhiều, trò chơi tương đối đơn giản Nhìn vào bố trí trò chơi vận động không thấy phứctạp vận động kĩ thuật vận động, điièu làm giảm hứng thú vận động trẻ hạn chế phát triển trẻ Việc sủ dụng trò chơi vận động So với hai lứa tuổi trước lứa tuổi lượng trò choi vjn động sử dụng nhiều Mỗi tháng có khoảng 24 đến 26 trò chơi, có trò chơi lặp lặp lại nhiều lần Tóm lại: Công tác sử dụng trò chơi vận động đả sử dụng cho trẻ mẫu giáo cồn hạn chế số lượng lẫn chất lượng, giáo viên mầm non cong khó khăn việc tổ chức trò chơi vận động Một nguyên nhân tình trang họ chưa trang bị cách thức việc tổ chức trò choi vận động, tài liệu sưu tầm hướng dẫn trò chơi vận động cho trẻ độ tuổi mẫu giáo Các giải pháp khắc phục Giải pháp 1: Sưu tầm lựa chọn trò chơi vận động phù hợp với trẻ theo 4.1 chủ đề Sắp xếp trò chơi theo chủ đề cần thiết Tôi nghiên cứu chương trình năm học, đặc điểm tình hình tâm sinh lý trẻ phát triển vận động trẻ Đã lập kế hoạch lựa chọn, xếp trò chơi vận động phù hợp theo chủ đề, môn học Tổ chức trò chơi vận động nhằm phát huy tính tích cực chủ động trẻ Tích cực đưa trò chơi dân gian, kết hợp thay đổi số lời hát trò chơi cho phù hợp chủ đề, vào hoạt động lúc nơi Các trò chơi vận động trò chơi dân gian sưu tầm sáng tạo xếp phù hợp theo chủ đề Chủ đề 1: Trường mầm non * Trò chơi vận động: “ Tung cao nữa”; “Ai nhanh hơn”; “Tìm bạn”; “Ai giỏi ”nhất”; “ Về nhà”;“ Đổi đồ chơi cho bạn Trò chơi dân gian: “Trốn tìm”; “Nu na nu nống Chủ đề 2: Bé gia đình * Trò chơi vận động: “Bắt chước tạo dáng”; “Chuyền bóng”; “Ai nhanh nhất”; “Bé với ”cái bóng ”Trò chơi dân gian: “Tập tầm vông”; “Lộn cầu vồng.Chủ đề 3: Nghề nghiệp * Trò chơi vận động: “Gánh gánh gồng gồng”; “Đuổi bắt” ; “Ai nhanh nhất”; “Hái hoa – .”tặng cô ”Trò chơi dân gian: “Bịt mắt bắt dê”; “Dung dăng dung dẻ Chủ đề 4: Thế giới động vật * Trò chơi vận động: “Gà vườn rau”; “Cáo thỏ”; “Nhũng vật ngộ nghĩnh đáng yêu”;“Ai nhanh nhất”; “ Những ếch tài giỏi”;“Mèo chim sẻ”; “Cho thỏ ”ăn”; “Tìm chuồng ;”Trò chơi dân gian: “ Cắp cua bỏ giỏ”; “ Kéo cưa lừa xẻ ”Xỉa cá mè “ Chủ đề 5: Tết lễ hội mùa xuân * Trò chơi vận động: “Thi xem nhanh”;“Bé chợ tết”;“Bày mâm mũ quả”; “ ;” Chuyền bóng qua đầu ” Trò chơi dân gian :“Rồng rắn lên mây”;“Nu na nu nống”;“Ném Chủ đề 6: Thế giới thực vật * Trò chơi vận động:“Trời nắng trời mưa”; “Về vườn ”;“Gieo hạt”; “ Hái quả”;“ ” Chuyển ”Trò chơi dân gian: “Rồng rắn lên mây”; “Mèo đuổi chuột Chủ đề 7: Phương tiện quy định giao thông * Trò chơi vận động: “Bánh xe quay”, “Ai nhanh nhất”;“Chèo thuyền ”; “Thuyền vào bến”; “Ô vào bến ”;“Đèn xanh, đèn đỏ”; “Máy bay”; “Ô chim sẻ”; Về ”bến”; “Tín hiệu ”Trò chơi dân gian : “ Kéo cưa lừa xẻ”; “ Dung dăng dung dẻ Chủ đề 8: Nước tượng tự nhiên * ;”Trò chơi vận động: “Trời nắng trời mưa”; “Nắng mưa ”Nhảy qua suối”; “Tung bắt bóng”; “Ném bóng vào chậu “ ”Trò chơi dân gian :“ Nhảy lò cò”; “Lộn cầu vồng Chủ đề 9: Quê hương- Bác Hồ * ”Trò chơi vận động: “Ai nhanh hơn”;“Thi xem tổ nhanh”; “Ai nhanh ”Trò chơi dân gian: “Trốn tìm”; “Bịt mắt bắt dê”;“ Thả đỉa ba ba Kết quả: Với cách xếp trò chơi phù hợp theo chủ đề Trẻ lớp hứng * thú, tích cực nhiều vận động, trẻ vận động cách thoải mái không gò bó 4.2 Giải pháp 2: Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, địa điểm trước tổ chức cho trẻ tham gia vào trò chơi vận động Trò chơi vận động thu hút nhiều trẻ tham gia chơi.Vậy muốn tổ chức tốt trò :chơi vận động có kết cần làm tốt bước sau 4.2.1 Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi Đồ dùng đồ chơi trò chơi vận động vô đa dạng phong phú, mang tính đặc trưng thiết kế dựa vào cách chơi luật chơi trò chơi Mỗi trò chơi vận động có nhiều loại đồ dùng, đồ chơi tương ứng mà thiếu trò chơi tiến hành Ví dụ: Khi tổ chức cho trẻ chơi trò chơi: “ Mèo chim sẻ” dụng cụ cần có mũ mèo mũ chim sẻ… Hay đơn giản trò chơi “ Bịt mắt bắt dê” tổ chức dải vải dải khăn bịt mắt Chính vậy, trước tổ chức cho trẻ chơi trò chơi giáo viên cần tìm hiểu rõ cách chơi để từ chuẩn bị đầy đủ yếu tố cần thiết cho trò chơi Ngoài đồ dùng, đồ chơi có sẵn, làm thêm số đồ dùng tự tạo :khác để phục vụ cho trò chơi trẻ phù hợp với nội dung chơi Mô hình đầu xe ô tô, xe máy, xe đạp mô hình phương tiện giao thông ứng + dụng vào trò chơi “ Tín hiệu” chủ điểm giao thông Mũ vật, tranh ảnh, rối vật phục vụ cho trò chơi “ Tìm + chuồng”; “ Bắt bướm” đồ dùng làm từ nguyên vật liệu phế thải qua sử dụng như: Vỏ hộp sữa, bìa cứng, thùng cát tông, bóng nhựa bị xịt hơi, xốp, ống nước nhựa, giấy màu, giấy báo, lốp xe máy, lốp ô tô,… thiết kế tạo đồ dùng phù hợp với trò chơi tương ứng với chủ đề Chính vậy, trước tổ chức cho trẻ chơi trò chơi vận động đó, giáo viên cần tìm hiểu kỹ lưỡng luật chơi, cách chơi việc có hay đồ dùng đồ chơi phục vụ cho trò chơi để từ chuẩn bị đầy đủ yếu tố cần thiết cho trò chơi 4.2.2 Chuẩn bị địa điểm để tổ chức cho trẻ chơi Địa điểm tổ chức trò chơi vận động cho trẻ yếu tố quan trọng cần thiết Chính trước tổ chức cho trẻ chơi trò chơi vận động giáo viên cần nắm rõ cách chơi, luật chơi, đặc điểm trò chơi để từ lựa chọn địa điểm cho phù hợp Có trò chơi mang tính chất tập thể thường có số lượng người tham gia chơi đông đòi hỏi địa điểm chơi phải rộng trò chơi: “Đuổi bắt”; “Kéo co”; “Rồng rắn lên mây”; “Mèo đuổi chuột” : tổ chức cho trẻ chơi sân trường phẳng có lát gạch đảm bảo an toàn đủ diện tích cho trẻ Các trò chơi vận động tổ chức cho trẻ chơi bãi cỏ nhằm tạo cho trẻ vui chơi tự do, gần gũi với thiên nhiên đảm bảo cho trẻ ngã không bị đau xước da trò chơi: “Gà vườn rau”; “ Bịt mắt bắt dê”; “ Trốn tìm ”… Nhưng có trò chơi trẻ chơi theo nhóm nhỏ trò chơi: “Tập tầm vông”; “Chi chi chành chành”; “Lộn cầu vồng ”; “Bắt bướm ”; “Đàn chuột con”… tổ chức cho trẻ chơi lớp Kết quả: Việc chuẩn bị địa điểm phù hợp để tổ chức trò chơi vận động làm đồ * dùng đồ chơi phục vụ cho cho vận động Sáng tạo nhiều đồ dùng, đồ chơi đẹp, hấp dẫn giúp cho trẻ tham gia vào trò chơi vận động cách thoải mái, trẻ .ghi nhớ trò chơi lâu trẻ hứng thú tham gia vào trò chơi vận động 4.3 Giải pháp 3: Sáng tác lời ca, thủ thuật tạo hứng thú cho trẻ chơi trò chơi vận động 4.3.1 Sưu tầm, sáng tác lời ca, đồng dao Để trò chơi vận động không bị nhàm chán, tăng thêm hứng thú cho trẻ, kích thích trẻ hoạt động tích cực, mạnh dạn, tự tin, yêu cầu giáo viên phải điều chỉnh hình thức, nâng cao yêu cầu trò chơi, đưa thêm trò chơi thay đổi nhịp độ đội hình…Và tìm nhiều hình thức để lôi trẻ vào trò chơi như: Giới thiệu tổ chức cho trẻ chơi trò chơi chơi ngày hội làng VD: Để đưa trẻ vào trò chơi ngày hội làng, thêm hứng thú, dựng cảnh đình hoa, xanh, trang trí màu rực rỡ Sau cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi cho trẻ chơi Cô dùng âm thanh, tín hiệu để thu hút trẻ lại, sau giới thệu tên trò chơi, cách + chơi, luật chơi Dùng lời nói để động viên, khuyến khích trẻ hứng thú tham gia vào trò :chơi :VD: Cô lôi trẻ tập trung hình thức : Cô cầm loa chạy nói …Loa…loa…loa Hôm ngày hội Của thầy cô Các bạn lớp nhỡ C Về dự hội Sau cô giới thiệu chương trình giao lưu kỹ vận động bạn lớp nhỡ C “qua trò chơi: “ Gánh rau qua cầu” chủ đề “ Nghề nghiệp VD: Với trò chơi: “Tín hiệu” trẻ hứng thú trẻ cầm đồ dùng mô hình ô tô, hay xe máy, xe đạp tập làm người điều khiển phương tiện giao thông Để tổ chức cho trẻ chơi trò chơi: “Dung dăng dung dẻ” phù hợp với chủ điểm “ Giao + :thông” thay đổi lời ca trò chơi Dung dăng dung dẻ Dung dăng dung dẻ Dắt trẻ chơi Phố xá đông người Bé nhớ Đèn xanh Vàng chậm lại Đèn đỏ bé nhớ Mau dừng lại Hay trò chơi “Nu na nu nống”; “ Dung dăng dung dẻ” phù hợp với chủ đề: “ Nước + :và tượng thiên nhiên” Tôi thay đổi lời trò chơi Nu na nu nống Nu na nu nống Sấm động mưa rào Rủ chạy vào Chạy mau kéo ướt Dung dăng dung dẻ Dung dăng dung dẻ Dắt trẻ chơi Những buổi đẹp trời Tìm nơi râm mát Cùng ca hát Cất tiếng cười vang Nhảy múa nhịp nhàng Cho người khoan khoái 4.3.2 Dạy trẻ học thuộc lời ca, lời đồng dao Thường trò chơi vận động nhằm phát triển tay, chân, có lời ca, lời hát, đồng dao kèm theo trẻ chơi trẻ thường vừa hát vừa chơi đọc đồng dao Các lời hát, đồng dao khiến cho không khí trò chơi vui vẻ, nhộn nhịp VD: Trò chơi “Trời nắng trời mưa” trẻ vừa hát vừa làm động tác giống thỏ chạy nhảy “Trời nắng trời nắng”; Thỏ tắm nắng – vươn vai – vươn vai – Thỏ rung đôi tai – Nhảy tới – nhảy tới đùa nắng mới… Khi đến câu hát “Mưa to rồi.mưa to rồi” trẻ phải chạy nhanh nhà Hay trò chơi “Lộn cầu vồng”,“Chi chi chành chành”, trẻ đọc lời ca câu hát dường mạch ý rõ ràng thiếu tiến hành Trò chơi tổ chức trẻ thuộc lời đồng dao, lời hát… vừa rèn luyện thể lực vừa phát triển ngôn ngữ cho trẻ đặc biệt với trẻ nhà trẻ trẻ cần phải tập đọc nhiều để vốn từ trẻ mở rộng Chính vậy, thường cho trẻ làm quen với lời hát, thơ, ca, đồng dao, trước hướng dẫn trẻ chơi vào thời điểm ngày trẻ: Hoạt động chiều; Giờ đón – trả trẻ; Hoạt động trời Khi trẻ thuộc lời ca, tổ chức cho trẻ chơi tương ứng với lời đồng dao Vì trẻ chơi hứng thú tích cực tham gia chơi Kết quả: Với việc sử dụng thơ, đồng dao, ca dao tổ chức trò chơi vận * động trẻ lôi cách tự nhiên vào trò chơi, trẻ hứng thú cách chủ động không bị gò bó hay ép buộc 4.4 Giải pháp 4: Tổ chức trò chơi vận động lúc nơi phù hợp với tính chất hoạt động Trò chơi vận động hoạt động cần thiết trẻ Theo chương trình GDMN mới, :giáo viên tổ chức cho trẻ qua hoạt động giáo dục sau Thời gian đón trẻ vào buổi sáng trả trẻ vào buổi chiều + Trong buổi vui chơi lớp trời + Trong hoạt động học + Nếu hoạt động học nhằm cung cấp kiến thức cho trẻ hoạt động trời lại giúp trẻ gần gũi với thiên nhiên, khám phá tượng tự nhiên phát triển thể chất, hay hoạt động góc trẻ lại mở rộng thêm cách chơi theo nhóm, biết chia sẻ bạn đoàn kết… Chính giáo viên cần ý lựa chọn tổ chức trò chơi vận động cho phù hợp với tính chất hoạt động :Với hoạt động học * Giờ thể dục: Một thể dục thường cung cấp cho trẻ vận động vận động ôn Nên giáo viên cần tổ chức vận động ôn cho trẻ thông qua trò chơi vận động nhằm rèn luyện thân thể khỏe mạnh củng cố tố chất nhanh, khéo, luyện tập cho trẻ khả phản ứng nhanh theo tín hiệu Đồng thời phát huy tính tích cực trẻ tham gia hoạt động Nên lựa chọn trò chơi vận động nhằm rèn luyện thân thể khoẻ mạnh, hoạt bát động Nhiều trò chơi đòi hỏi trẻ phải mạnh mẽ, nhanh chân, nhanh mắt, nhanh miệng Trẻ phải có sức khỏe vui chơi ngược lại vui chơi giúp cho trẻ thêm khỏe mạnh động Hoạt động khám phá: Khi lựa chọn trò chơi cần đáp ứng tiêu chí sau: Nhằm phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ cho trẻ Cung cấp cho trẻ kỹ chơi theo nhóm, kỹ sử dụng đồ dùng đồ chơi Rèn luyện trí nhớ khả tư cho trẻ Ví dụ: Hoạt động khám phá khoa học: “Một số vật nuôi gia đình” sau cô cho trẻ nhận biết gọi tên, nhận biết đặc điểm gà, vịt Thì đến phần trò chơi củng cố cô cho trẻ chơi trò chơi “Ai nhanh nhất” cô nêu đặc điểm hay tiếng kêu vật trẻ tìm vật giơ lên nói Hay trò chơi: “ Tìm chuồng” cô yêu cầu trẻ tìm chuồng cháu đội mũ vật phải chuồng vật Với trò chơi áp dụng với nhiều chủ đề khác tùy vào nội dung trò chủ điểm mà cô có cách đặt tên khác Nhưng mang mục đích nhằm củng cố ôn luyện kiến thức kỹ vận động cho trẻ Với hoạt động khám phá xã hội: “Một số quy định giao thông đường bộ” sau trẻ + quan sát video đàm thoại số quy định giao thông đường Đến phần trò chơi củng cố cho trẻ chơi trò chơi: “ Bé tham gia giao thông” qua trò chơi giúp trẻ củng cố lại vừa học thấy trẻ hứng thú, nhanh .nhẹn, khoẻ mạnh từ giúp trẻ phát triển tốt thể lực Hoặc với hoạt động khám phá khoa học: “ Một số loại rau” sau cho trẻ quan sát + nêu nhận xét đặc điểm, lợi ích số loại rau đến phần luyện tập củng cố chọn trò chơi “ Hãy chọn đúng” với trò chơi tạo cho trẻ thoải mái trẻ không cảm thấy mệt mỏi mà ghi nhớ lâu thích thú tham gia vào trò chơi Trong làm quen văn học: Để tránh tình trạng trẻ bị nhàm chán mệt mỏi ngồi nghe cô kể chuyện tổ chức đan xen trò chơi vận động để nhằm thay đổi trạng thái động tĩnh cho trẻ Từ nội dung câu chuyện chuyển sang trò chơi ”một cách nhẹ nhàng để trẻ thông qua “ Chơi mà học, học mà chơi Ví dụ: Trong câu chuyện “Quả trứng” cho trẻ đội mũ vịt vào để chơi trò chơi “ Chuyển trứng vào ổ” sau chuyển trứng vào nói: “ Mời vịt ngủ” trẻ ngồi nhắm mắt giả vờ ngủ Cô giả làm tiếng gà gáy ò ó o…trời sáng trẻ mở mắt cô nói cho trẻ biết số trứng trẻ chuyển sau đêm nở thành vịt xinh xắn thấy trẻ hứng thú lắng nghe cô kể truyện đàm thoại với trẻ :Với hoạt động trời * Tận dụng không gian rộng thoáng mát, lựa chọn trò chơi vận động, trò chơi dân gian nhằm rèn luyện nhanh nhẹn phát triển thể lực cho trẻ trò chơi: “Rồng rắn lên mây”; “Cáo thỏ”; “ Trốn tìm”; “Thả đỉa ba ba”; “Mèo đuổi chuột”… Ngoài trò chơi thường tổ chức cho lớp chơi, động viên tất trẻ tham gia vào trò chơi đông vui tất tham gia chơi trò chơi bạn chơi tạo gắn bó đoàn kết tạo thân thiện giữ bé với :Với hoạt động góc * Bên cạnh việc tổ chức cho trẻ chơi trò chơi vận động học, hoạt động trời trẻ chơi trò chơi vận động hoạt động góc Trẻ chơi với dụng cụ góc vận động trẻ sử dụng lốp xe ô tô, lốp xe máy hỏng để chơi lăn lốp xe, bật nhảy, ném trúng đích… Hoặc trẻ sử dụng tạ làm từ bóng nhựa để phát triển khả vận động đôi tay Qua phát triển hoàn thiện thể lực Tôi tổ chức cho trẻ chơi trò chơi vận động theo nhóm nhỏ không gian hẹp: “Kéo cưa lừa xẻ”; “ Chi chi chành chành”; “Cắp …”cua bỏ giỏ 4.5 Giải pháp 5: Tuyên truyền, phối kết hợp với phụ huynh Chúng ta biết thời gian trẻ trường mầm non nhiều thời gian trẻ nhà Những học trường mầm non giúp trẻ phát triển tâm sinh lý lứa tuổi, có sức khỏe tốt, tự tin, mạnh dạn để học tập sống tích cực, phát huy tốt khả sở trường Tuy nhiên để tránh công tác chăm sóc giáo dục trẻ tình trạng trống đánh xuôi kèn thổi ngược thiết phải có phối kết hợp chặt chẽ giáo viên phụ huynh học sinh Hiểu mối quan tâm phụ huynh việc chăm sóc phát triển toàn diện thể trẻ, nhận thức rõ trách nhiệm giáo viên mầm non, suy nghĩ vận dụng với thực tế lớp Trong buổi phụ huynh đầu năm học, sơ kết học kỳ tổng kết, nhấn mạnh tuyên truyền với bậc phụ huynh tầm quan trọng việc phát triển thể lực trẻ cần thiết việc trang bị sở vật chất phục vụ giảng dạy trẻ trường mầm non Giải thích để phụ huynh kết hợp chặt chẽ với giáo viên nhằm phát triển tốt thể lực cho trẻ đặc biệt rèn luyện thông qua trò chơi vận động Bên cạnh đó, thường xuyên lên mạng internet để tìm kiếm tuyên truyền nhờ giúp đỡ bậc phụ huynh để tìm kiếm loại sách báo, viết việc rèn luyện kỹ vận động cho trẻ nhằm phát triển tốt thể lực cho trẻ Tôi treo bảng tuyên truyền để bậc phụ huynh đọc hàng ngày phát tuyên truyền cho phụ huynh theo chủ đề Qua phụ huynh biết số nội dung biện pháp rèn luyện cho trẻ đồng thời kết hợp chặt chẽ với giáo viên để thực tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ Nhờ có phối kết hợp chặt chẽ giáo viên với cha mẹ trẻ mà thấy trẻ lớp mạnh dạn, tự tin , nhanh nhẹn lực tốt để tích cực tham gia vào hoạt động Kết luận Trẻ em niềm vui, niềm hạnh phúc gia đình, tương lai dân tộc “Trẻ em hôm giới ngày mai”.Chăm sóc giáo dục trẻ từ nhỏ vô quan trọng nghiệp chăm lo, đào tạo bồi dưỡng hệ trẻ trở thành người kỉ 21.”Chẳng có tâm hồn tỏa bóng yêu thương mà lại không bắt rễ từ hạt giống ươm sâu lòng nhân ái” Thật từ sinh trẻ cha mẹ yêu thương, nâng niu, chăm sóc Nhưng để trẻ có nhân cách toàn diện, sau trở thành người công dân tốt yêu thương chăm sóc chưa đủ mà cần giáo dục trẻ cách khoa học, phù hợp trường mầm non môi trường thuận lợi để giáo dục trẻ từ năm tháng đầu đời Tư duy, tập trung trẻ mầm non hạn chế, trẻ tiếp thu kiến thức cách bản, có hệ thống trẻ phổ thông.Vì cần tạo cho trẻ môi trường để trẻ hoạt động, trải nghiệm, vui chơi, từ trẻ tiếp thu kiến thức cách nhẹ nhàng, tự nhiên Trẻ học mà chơi, chơi mà học, qua chơi việc học trẻ trở nên nhẹ nhàng đạt hiệu cao Đối với trẻ mầm non vui chơi có vai trò quan trọng phát triển trẻ Hoạt động vui chơi không ảnh hưởng đến hình thành tính chủ định, phát triển tư duy, trí tưởng tượng, ngôn ngữ, tâm lý đời sống tình cảm mà thông qua trò chơi phẩm chất ý chí trẻ hình thành như: Tính mục đích, tính kỷ luật, tính dũng cảm Như hoạt động vui chơi trẻ mầm non thực đóng vai trò chủ đạo phát triển trẻ Thông qua vui chơi, hành động chơi với mối quan hệ bạn bè chơi trẻ tiếp thu kinh nghiệm xã hội loài người mở chặng đường phát triển chất Đó giai đoạn trình hình thành nhân cách, phương tiện để phát triển toàn diện nhân cách Vì cần thấy việc tổ chức trò chơi cho trẻ quan trọng có ý nghĩa giáo dục to lớn Tổ chức trò chơi tổ chức sống trẻ, trò chơi phương tiện để trẻ học làm người Giáo viên mầm non cần tổ chức cho trẻ chơi trò chơi nhiều hình thức khác để việc chăm sóc giáo dục trẻ ngày đạt kết tốt TÀI LIỆU THAM KHẢO Đinh Văn Vang, Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non, NXBGD [1] [2] Nguyễn Ánh Tuyết (2002), Trò chơi trẻ em, NXBPN, Hà Nội Bùi Thi Việt (2000), Trò chơi vận động củng cố kỹ vận động cho trẻ 3-4 [3] tuổi, nghiên cứu GD số chuyên đề (350) quý IV/2000 Đào Thanh Âm (chủ biên), Tri Dân, Nguyễn Thị Hòa (1994), Giáo dục học mầm [4] non, Tập II, Tập III, NXB ĐHQG, Hà Nội Nguyễn Ánh Tuyết (chủ biên), Nguyễn Thị Hòa, Đinh Văn Vang (1996), Tổ chức [5] hướng dẫn trẻ mẫu giáo chơi, NXB ĐHQG, Hà Nội [6] Lê Anh Thơ (số 1, 2001) Nghiên cứu sử dụng số trò chơi VĐDG cho trẻ mẫu giáo – tuổi, Nghiên cứu giáo dục` Lấy nguồn thông tin từ trang www.mamnon.com [7] TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC – MẦM NON - – BÀI TẬP TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI 32: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG CHO TRẺ MẪU GIÁO TRƯỜNG MẦM NON HIỆN NAY GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: PHẠM THỊ YẾN SINH VIÊN: TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO LỚP: ĐHGD MẦM NON C – K54 MSSV: DQB02120134 Quảng Bình, tháng 04 Năm 2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC – MẦM NON - – BÀI TẬP TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI 32: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG CHO TRẺ MẪU GIÁO TRƯỜNG MẦM NON HIỆN NAY GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC HỌC PHẦN: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI CHO TRẺ; DẠY HỌC VỚI SỰ PHÁT TRIỂN TÍNH SÁNG TẠO CHO TRẺ TRONG HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: PHẠM THỊ YẾN SINH VIÊN: TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO LỚP: ĐHGD MẦM NON C – K54 MSSV: DQB02120134 Quảng Bình, tháng 04 Năm 2016 … – MẦM NON - – BÀI TẬP TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI 32: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG CHO TRẺ MẪU GIÁO Ở TRƯỜNG MẦM NON HIỆN NAY VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC HỌC PHẦN: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI CHO TRẺ;… thiết cho trò chơi 4.2.2 Chuẩn bị địa điểm để tổ chức cho trẻ chơi Địa điểm tổ chức trò chơi vận động cho trẻ yếu tố quan trọng cần thiết Chính trước tổ chức cho trẻ chơi trò chơi vận động giáo… việc tổ chức trò chơi cho trẻ quan trọng có ý nghĩa giáo dục to lớn Tổ chức trò chơi tổ chức sống trẻ, trò chơi phương tiện để trẻ học làm người Giáo viên mầm non cần tổ chức cho trẻ chơi trò chơi

Xem thêm :  Sáng kiến kinh nghiệm Sáng tác thơ cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi với chủ đề: “Bé yêu biển đảo Việt Nam”

– Xem thêm –

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Thực trạng tổ chức trò chơi vận động cho trẻ ở trường Mầm non hiện nay và các giải pháp khắc phục, Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Thực trạng tổ chức trò chơi vận động cho trẻ ở trường Mầm non hiện nay và các giải pháp khắc phục, Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Thực trạng tổ chức trò chơi vận động cho trẻ ở trường Mầm non hiện nay và các giải pháp khắc phục, Thực trạng tổ chức trò chơi vận động cho trẻ ở trường Mầm non hiện nay, Các giải pháp khắc phục


Trò chơi vận động: Chăn Vịt | Kỳ Tài Thách Đấu 2017 | Tập 8 (12/11/2017)


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button