Tổng Hợp

Thuyết nhu cầu của maslow và thuyết hai yếu tố herzberg so sánh và vận dụng

Ngày đăng: 02/10/2017, 10:27

1 Hãy lựa chọn hai học thuyết tạo động lực cho người lao động Phân tích chất mối liên hệ giữ hai học thuyết lựa chọn trên? Hiện công ty (tổ chức) nơi anh/chị công tác gặp phải vấn đề tiêu cực động làm việc? Hãy vận dụng học thuyết để phân tích động làm việc họ Đề xuất số giải pháp nhằm cải thiện tiêu cực Nội dung làm: Môn học quản trị Hành vi tổ chức (organization behavior) xem môn khoa học, môn học tập trung nghiên cứu ảnh hưởng cá nhân, nhóm tổ chức lên hành vi tổ chức; Nghiên cứu hành vi tổ chức ảnh hưởng đến hiệu tổ chức; Nghiên cứu hành vi thái độ mà cá nhân thể tổ chức; Tập trung vấn đề suất, bỏ việc, thoả mãn công việc trung thành với tổ chức; Cố gắng tìm kiếm giải thích khoa học thay cho cảm giác hành vi tổ chức Đối tượng nghiên cứu môn học cá nhân, nhóm tổ chức Thông qua vấn đề môn học (Hành vi tổ chức) nhà lãnh đạo, quản lý dùng để vận dụng công tác quản lý, điều hành tổ chức, doanh nghiệp cách hiệu tạo động lực kích thích nhân viên, động viên cấp đem hết khả làm việc với nỗ lực cao để thực mục đích công ty Để thúc đẩy nhân viên, nhà lãnh đạo, quản lý phải biết cách đối xử với người Động viên thúc đẩy người ta làm việc Tác dụng động viên tùy thuộc vào khuyến khích (bằng vật chất tinh thần) mà kích thích nhân viên sử dụng hết khả tiềm tàng họ cố gắng tối đa thực công việc Để đạt kết mức cao nhất, nhà lãnh đạo, quản lý phải đảm bảo người công nhân tình trạng thỏa mãn nhu cầu riêng nhu cầu chung tổ chức “Organization behavior” giới thiệu lý thuyết hành vi đồng thời đưa phương pháp tạo động lực làm việc nhân viên nhằm đánh giá khả vai trò người lãnh đạo việc tạo động lực làm việc cho nhân viên Một lý thuyết Thuyết nhu cầu Maslow Thuyết hai yếu tố Herzberg Thuyết nhu cầu Maslow Nhu cầu thiếu hụt mà người cảm nhận Nhu cầu người có phân cấp từ thấp đến cao Một số đặc điểm thuyết nhu cầu Maslow – Một nhu cầu thoả mãn không động lực – Một nhu cầu động lực trước nhu cầu đứng trước tháp thoả mãn – Nếu không đạt thoả mãn nhu cầu cấp thấp trở thành động lực – Khao kát bẩm sinh người leo lên cao tháp nhu cầuNhu cầu tự khẳng định thân không giống với nhu cầu khác Thuyết nhu cầu Maslow người có cấp độ khác nhu cầu Khi nhu cầu cấp độ thấp thỏa mãn, nhu cầu cấp độ cao trở thành tác lực thúc đẩy Sau nhu cầu đáp ứng, nhu cầu khác xuất Kết người luôn có nhu cầu chưa đáp ứng nhu cầu thúc đẩy người thực công việc để thỏa mãn chúng Nhu cầu cá nhân phong phú đa dạng, để đáp ứng nhu cầu phức tạp Để làm điều Maslow người quản lý cần phải có biện pháp tìm thoả mãn nhu cầu người lao động cấp độ nào, từ cho phép người lãnh đạo, quản lý đưa giải pháp phù hợp cho việc thoả mãn nhu cầu người lao động đồng thời bảo đảm mục tiêu tổ chức, tạo động lực cho người lao động Cấp độ nhu cầu Maslow diễn tả qua Tháp nhu cầu MaslowNhu cầu sinh học Nằm vị trí thấp hệ thống thứ bậc nhu cầu nhu sinh học Chúng bao gồm nhu cầu như: thức ăn, nước uống, nghỉ ngơi hay nhà Cơ thể người cần phải có nhu cầu để tồn Tại nơi làm việc, người phải thỏa mãn nhu cầu vật chất anh ta, cần trả lương hợp lý để nuôi sống thân gia đình Anh ta phải ăn trưa có khoảng thời gian nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe, thoát khỏi mệt mỏi hay đơn điệu công việc – Nhu cầu an toàn Khi nhu cầu mức thấp thỏa mãn, người bắt đầu cảm thấy cần thỏa mãn nhu cầu cấp độ cao Anh ta muốn đảm bảo an toàn thân thể Anh ta muốn làm việc nơi an toàn, chẳng hạn phân xưởng ban lãnh đạo quan tâm bảo vệ sức khỏe an toàn cho công nhân Hơn nữa, người công nhân muốn có an toàn, ổn định việc làm lâu dài để đảm bảo sống lâu dài Anh ta không muốn bị đẩy đường lý không đáng – Nhu cầu liên kiết Bản chất tự nhiên người sống thành tập thể Mỗi người muốn thành viên nhóm trì mối liên hệ với người khác Các nhu cầu cần thiết nhu cầu tồn an toàn đáp ứng Tại nơi làm việc, người ăn bữa trưa, tham gia vào đội bóng đá công ty tham gia chuyến du lịch hay thực chương trình công tác xã hội khác Những hoạt động tạo điều kiện cho nhân viên phận gặp gỡ, tiếp xúc với nhân viên cua phận khác Đồng thời, chúng giúp phát triển ý thức cộng đồng hay tinh thần đồng đội – Nhu cầu tăng trưởng Cấp độ nhu cầu tăng trưởng, nhu cầu tăng trưởng thừa nhận thành đạt, tài năng, lực kiến thức cá nhân Tại nơi làm việc, vật tượng trưng cho địa vị thỏa mãn nhu cầu Những phần thưởng phục vụ lâu dài giải thưởng dành cho công nhân sản xuất giỏi tháng trao tặng để chứng tỏ đánh giá công nhận thành tích cá nhân người – Nhu cầu tự hoàn thiện Cấp độ cao nhu cầu biểu lộ phát triển khả cá nhân Tại nơi làm việc, nhu cầu đặc biệt quan trọng nhà quản lý tự khẳng định thân Việc thiếu thỏa mãn thách thức công việc lý thường dẫn tới việc nhà quản trị hàng đầu rời bỏ công việc họ Thuyết hai yếu tố Herzberg Herzberg cho có hai nhóm yếu tố tác động đến trình làm việc cá nhân doanh nghiệp Một nhóm có tác dụng động lực mà với cá nhân doanh nghiệp làm việc tốt – Yếu tố tạo động lực thách thức công việc trưởng thành; thành tích trách nhiệm; triển vọng công việc – Các yếu tố tạo động lực làm việc: Động lực việc thúc đẩy cá nhân nâng cao thành tích công việc, việc nhà quản lý ghi nhận thành tích mà nhân viên, cấp đạt đồng thời biết công nhận thành tích, sản phẩm nhân viên, cấp Nhà lãnh đạo phải công việc mà nhân viên, cấp thực công việc có ý nghĩa mang lại hiệu cao cho doanh nghiệp Đồng thời, người lãnh đạo phải biết gắn trách nhiệm với công việc thành tích mà nhân viên, cấp thực hiện, nhân viên, cấp có hội để thăng tiến, để phát triển xứng đáng với hiệu hiệu xuất công việc mà có gắng hoàn thành phấn đấu Một nhóm yếu tố có tác dụng trì hoạt động người – Yếu tố trì đảm bảo giám sát điều kiện làm việc; lương bổng sống riêng tư; điều kiện làm việc; sách doanh nghiệp – Nếu yếu tố trì gây bất mãn điều kiện làm việc có phù hợp thoải mái; địa vị công tác có phù hợp với trình độ hay không; tiền lương tương xướng với sức lao động bỏ ra; mối quan hệ cá nhân; công việc ổn định Thuyết hai yếu tố Herzberg yếu tố tạo thỏa mãn công việc không mâu thuẫn trực tiếp với yếu tố tạo bất mãn với công việc Những yếu tố tạo động lực làm việc theo quan điểm Herzberg cảm nhận người thân công việc: hoàn thành công việc, công nhận, chất công việc, trách nhiệm, hội phát triển Những yếu tố trì liên quan đến môi trường làm việc: điều kiện làm việc, quản lý sách doanh nghiệp, giám sát, mối quan hệ cá nhân với cá nhân, lương, địa vị, công việc ổn định Những điều Herzberg khám phá có ý nghĩa nhà quản trị Chúng hướng ý vào thực tế nội dung công việc có ảnh hưởng lớn đến hành vi người nơi làm việc, thân yếu tố lương bổng điều kiện làm việc không động lực làm việc Thông qua chất Thuyết nhu cầu Maslow Thuyết hai yếu tố Herzberg ta thấy Maslow Herzberg có chung điểm nghiên cứu dựa mối quan hệ nhu cầu nội nỗ lực tạo kết nhằm thoả mãn nhu cầu nội Việc trì bảo đảm thoả mãn nhu cầu sinh học là: điều kiện ăn ở, làm việc, nhu cầu an toàn công việc ổn định lương bổng phù hợp, nhu cầu liên kết với bảo đảm chế, sách ổn định doanh nghiệp, tổ chức với tiếp xúc, giao lưu học hỏi doanh nghiệp, tổ chức tháp nhu cầu Maslow xem yếu tố trì Herzberg điều kiện việc làm, lương bổng, sống riêng tư, sách doanh nghiệp, tổ chức Yếu tố động lực Herzberg thách thức công việc trưởng thành kèm với thành tích trách nhiệm động lực thúc đẩy mà Maslow đưa nhu cầu người đạt tới mức độ thừa nhận thành đạt, tài năng, lực kiến thức, nhu cầu tự hoàn thiện tự khẳng định thân Tuy nhiên Herzberg đưa hai yếu tố nhằm tách biệt động lực thúc đẩy nhằm nâng cao hiệu thành tích lao động với việc trì điều kiện ổn định việc làm Trong tháp nhu cầu Maslow thể nhu cầu thoả mãn điều kiện, môi trường, sách làm việc động lực phấn đấu qua thứ bậc nhu cầu Tháp nhu cầu Maslow người thoả mãn yếu tố họ nảy sinh nhu cầu khác cao nhu cầu trước Tuy nhiên để thoả mãn tiếp nhu cầu cao vấn đề đặt phải trì nhu cầu trước Khi mục tiêu họ đặt thoả mãn nhu cầu cao Nhu cầu động họ kết hợp với mục tiêu mà họ đặt tạo thành hành vi họ Vì doanh nghiệp, chế độ sách mà đảm bảo tốt cho người lao động kích thích người lao động hăng say làm việc Hành vi họ có tác động tích cực đến trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Mặt khác chế độ sách doanh nghiệp mà không thảo mãn nhu cầu cho người lao động kích thích họ hăng say làm việc Thuyết hai yếu tố Herzberg yếu tố tạo thỏa mãn công việc không mâu thuẫn trực tiếp với yếu tố tạo bất mãn với công việc Những yếu tố tạo động lực làm việc theo quan điểm Herzberg cảm nhận người thân công việc: hoàn thành công việc, công nhận, chất công việc, trách nhiệm, hội phát triển Những yếu tố trì liên quan đến môi trường làm việc: điều kiện làm việc, quản lý sách doanh nghiệp, giám sát, mối quan hệ cá nhân với cá nhân, lương, địa vị, công việc ổn định Những điều Herzberg khám phá có ý nghĩa nhà quản trị Chúng hướng ý vào thực tế nội dung công việc có ảnh hưởng lớn đến hành vi người nơi làm việc, thân yếu tố lương bổng điều kiện làm việc không động lực làm việc Thực Nghị số 59/2007/NQ-CP việc triển khai phận “một cửa” theo chế cửa liên thông, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp thực phận “một cửa” lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp Thủ tục đăng ký doanh nghiệp phận “một cửa” thực công khai, minh bạch đầu mục hồ sơ, thời gian giải công việc Cán bố trí làm việc phận “một cửa” người có trình độ lực làm việc, đặc biệt có lĩnh chịu đựng áp lực công việc Trung bình hàng ngày phận “một cửa” phải đón tiếp từ 45 đến 55 lượt khách hàng đến giao dịch Thời gian đầu triển khai phận “một cửa” nhận thấy người làm việc hăng say, nhiệt tình với nhiệm vụ, công việc giao Tuy nhiên, sau thời gian triển khai phận này, Lãnh đạo phòng nhận thấy mức độ nhiệt tình, thái độ làm việc tinh thần cán phận giảm xuống rõ rệt đồng thời nhận tiếng phàn nàn từ phía tổ chức, công dân đến liên hệ thái độ phục vụ, hướng dẫn hồ nhân viên phận “một cửa” Xét thấy tình hình ngày có chiều hướng xấu làm lòng tin tổ chức, công dân, đồng thời xác định công việc tiếp công dân công tác quan trọng Lãnh đạo phòng định họp kín để tìm nguyên nhân, động dẫn đến tình trạng nêu Lãnh đạo phòng trực tiếp gặp gỡ đồng chí làm việc phận để trao đổi, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc xa sút thái độ ứng xử với tổ chức công dân Sau tìm hiểu tìm nguyên nhân chủ yếu sau: – Nguyên nhân thứ nhất: Công việc làm phận nhàm chán, lặp lặp lại nhiều lần – Nguyên nhân thứ hai: Thường xuyên phải tiếp xúc với tổ chức, cá nhân đồng thời phải hướng dẫn giải thích – Nguyên nhân thứ ba: Hệ thống văn bản, quy định pháp luật không cập nhật phổ biến kịp thời, thường xuyên tới người – Nguyên nhân thứ tư: Thời gian làm việc phận “một cửa” gò bó Sau tìm hiểu đánh giá nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên, Lãnh đạo phòng định sử dụng phương pháp chuyển cán theo tuần làm việc nhằm tạo thoải mái cho cán công chức phòng đảm bảo chất lượng công việc đề Đồng thời mời chuyên gia lĩnh vực giao tiếp, ứng xử để tập huấn, trau dồi kỹ văn hoá giao tiếp, ứng xử cho cán nhận viên phòng Bên cạnh cán bộ, nhân viên phòng luôn cập nhật văn pháp quy nhằm bổ sung kiến thức góp phần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn thân Sau thời gian trì luân chuyển vị trí làm việc, tinh thần làm việc người quay trở lại, hình ảnh tốt đẹp phận “một cửa” lấy lại, tiếng phàn nàn thái độ phục vụ không đồ chuyển cán bộ, công chức làm việc phận “một cửa” Tiếp nhận hồ Trả kết Hướng dẫn hồ Xử lý hồ Content: Organizational Behavior Management is considered a science course focusing on researching influence of individual, group and organizational behavior in the organization; Behavioral research in organization and its impact on organizational performance; Study of behavior and attitudes of individuals in the organization Concentrate on basic issues such as productivity, quit, and job satisfaction and loyalty to the organization; Try to find scientific explanations rather a sense of organizational behavior Object of study subjects are individuals, groups and organizations Through the basics of the course (Organizational Behavior), leaders, managers use it to apply in the management and administration of the organization in an effective way as well as create motion for employees and encourage subordinates to bring out the ability to work with the best effort to accomplish the purpose of the company To promote staff, leaders and managers must know how to treat people Motivation is to promote people to work The effect of motivation depends on the (physical and mental) encouragement that stimulates employees to use all their potentials and try to the job To achieve results at the highest level, leaders and managers must find ways to satisfy demand of individuals as well as the general needs of the organization “Organizational behavior” has introduced the theories of behavior and method to create work motivation for employees to assess the ability and the role of leaders in creating motivation for employees Two of the theories are Maslow’s Needs theory and Herzberg’s two factor theory Maslow’s Needs theory Demand is the lack of something that people can feel Human needs are classified from low to high Some characteristics of Maslow’s needs theory: – A demand that has been satisfied will no longer be the driving force – One need is not a driving force before the other needs in the hierarchy are met – Lower-level needs that are not satisfied will become a driving force – Instinct demand of human is to climb up to the top of tower of needs – The need to confirm themselves is unlike other needs Maslow’s needs theory indicates that people have different levels of demand When the low-level needs are satisfied, higher-level needs become the driving force Once a need is met, other needs will appear The result is that people always have unsatisfied needs and these needs motivated people perform certain tasks in order to satisfy them Needs of individuals are so abundant and diversified that satisfying these needs are also complicated To this, Maslow points out those managers need to take measures to find and meet the needs of employees It will create incentives for employees Level of needs described through Tower of Maslow needs – Biological demand Located at the lowest position in the hierarchy of needs is a biological need These include basic needs such as: food, water, housing and resting The human body needs to have these needs in order to survive At work, all physical demand of a person should be satisfied He should be paid a reasonable salary to be able to feed himself and his family He must be eating lunch and have time to rest to recover health and to get rid of fatigue and monotony of work – Safety need When the needs at the lowest level are met, people began to feel the need to satisfy a higher level need He wanted to be assured of the safety of the body He wants to work in a safe place, such as in a workshop the health and safety of workers are assured Moreover, the workers want a safe and stable job to ensure long life He did not want to be pushed off the road for no legitimate reason – Connection need Human nature is to live in a community Everyone wants to be a member of a certain group and maintain relationships with others These needs will be necessary once the survival and safety needs are met At work, people are eating lunch together, join the football team of the company and participate in the trip or make other social work programs These activities enable employees of a department to meet and contact the staff of other departments At the same time, we also help develop a sense of community and teamwork – Growth need Next level is the growth need Growth need is recognized for success, talent, ability and knowledge of an individual At work, the symbol of position can satisfy these needs The reward for long term service and the award for best production workers in the month were given to show appreciation and recognition of personal achievement – The self-improvement need The highest level is the need to express and develop the capabilities of individuals At work, this need is particularly important for managers to assert itself The lack of satisfaction and challenge of the work is the reason why the top executives leave their jobs Herzberg’s two factor theory Herzberg said that there are two groups of factors that affect the work of individuals in business A group containing motivation with which the individuals in the enterprise will work better – The motivating factor is the challenge of the job and maturity; achievements and responsibilities; job prospects – The factors that motivate work: Motivation is the promotion of an individual to improve performance at work, it is the managers’ task to always recognize employee’s performance, as well as the product of the staff and subordinate Leaders point out that the work that employees, subordinates are doing is a very meaningful and it will bring efficiency to business At the same time, the leader must assign the responsibility to the work and achievements of employees, subordinates By this way, employees and subordinates will have the opportunity to have chance to get promotion A group of elements have the effect of maintaining the activities of man – Maintenance factor ensures the monitoring of working conditions; wages and private life; corporate policy – Lack of maintenance factor will cause resentment of working conditions; work status, salary; individual relations and steady jobs Herzberg’s two-factor theory indicates that the factors creating job satisfaction not directly conflict with the factors creating dissatisfaction with the job These factors creating work motivation in the perspective of Herzberg is a man’s sense of his or her own work: the work done, the recognition, the nature of work and responsibilities and opportunities Maintaining factors relate to the working environment: working conditions, management and business policy, supervision, interpersonal relationships with individuals, salary, status and job stability Herzberg’s discovery is significant for administrators They draw attention to the fact that the contents can influence human behavior at work, and the factors such as wages and working conditions are not always work motivation Through the nature of needs theory of Maslow and Herzberg two-factor theory we see Maslow and Herzberg share a same view of studying the relationship between the need and the effort to satisfy that internal need The guarantee to satisfy biological needs: Housing conditions, work, safety need of a stable job with appropriate wages, the demand associated with an assurance mechanisms stability of the enterprise policy, held in conjunction with the contact and exchange learning in enterprises and organizations of the tower needs Maslow also considered maintenance factors of Herzberg employment conditions, wages, the private life, business policy, organization Herzberg’s motivation factors challenges in work and achievement comes with maturity and responsibility is also a driving force that Maslow has given when the needs of people reach the level of recognition for success, talent, ability and knowledge, self-improvement needs to assert itself However Herzberg offers two elements to separate motivation to improve achievement in maintaining labor conditions and job stability Meanwhile Maslow’s tower of needs is the need to satisfy the conditions, the environment, policy work and promotion motivation reflected through by the hierarchy of needs Maslow points out that when people have already satisfied this element, they will ask for higher demand than before However, to satisfy that demand, then a question is still to maintain previous demand At that time the goal they set out is to meet higher demand Their needs and motivations associated with goals that they set will form their behavior So in a business good policies shall stimulate employees eager to work Their behavior will have a positive impact on the process of production and business activities of the enterprise On the other hand if the policies of the enterprise not meet the demand of the employees, they not stimulate employees to work hard Herzberg’s two-factor theory indicates that the factors that create job satisfaction not directly conflict with the factors that create dissatisfaction with the job The work motivating factors in Herzberg’s view is a man’s sense of his or her own work: the completion of work, the recognition, the nature of work and responsibilities, promotion opportunities Maintenance factors related to the working environment: working conditions, management and business policy, supervision, interpersonal relationships with individuals, salary, status, job stability The discovery of Herzberg is extremely significant for administrators We draw attention to the fact that the contents of work can influence human behavior, and factors themselves such as wages and working conditions are not always work motivation According to the Circular No 59/2007/NQ-CP on applying “one door policy” in business registration, registration of new enterprises is made through this division All business registration procedures are carried out in transparent and simple All employees working in this part are experienced, professional and able to work under high pressure On average, this part serves 45 to 55 transactions During the first implementation of the “one door policy” it was easy to see that people work very hard and feel enthusiastic for the task and the work assigned However, after a period of implementation of this division, leaders realized the level of enthusiasmspirit of the staff in this department were significantly reduced The feedback from individuals and organizations about this division was not as good as expected Whereas the situation gets worse, losing the trust of organizations and citizens is unpreventable This prompts leaders to take quick action find out the causes of that situation Leaders directly hold meetings with meet employees working in this division to discuss to find out the reasons and also the method to deal with these matters After thorough studying, they find the following main reasons: – The first reason: The work in this department is boring and repeated – The second reason: Suffering from pressures from frequent contacts with individuals and organizations – The third reason: The legal documents are not updated and timely promulgated to these employees – The forth reason: Time to work in the division is tight – After studying and evaluating the causes of the above situation, the leaders decided to use the method of weekly rotation of officials in order to create comfort while ensuring the quality of the work proposed At the same time experts in this field are invited to conduct training in order to improve cultural communication skills Besides, the staffs are always equipped with updated legal documents to contribute to improving the knowledge of their own After some time of making rotation of positions, everyone’s spirit is back, nice picture of the “one door policy” gradually being regained and complains about the attitude of service being subdued Chart rotation of employees working in the “one-stop policy” Receiving records Paying results Guiding documents Checking documents .. .của người lãnh đạo việc tạo động lực làm việc cho nhân viên Một lý thuyết Thuyết nhu cầu Maslow Thuyết hai yếu tố Herzberg Thuyết nhu cầu Maslow Nhu cầu thiếu hụt mà người cảm nhận Nhu cầu. .. người leo lên cao tháp nhu cầu – Nhu cầu tự khẳng định thân không giống với nhu cầu khác Thuyết nhu cầu Maslow người có cấp độ khác nhu cầu Khi nhu cầu cấp độ thấp thỏa mãn, nhu cầu cấp độ cao trở… tháp nhu cầu Maslow thể nhu cầu thoả mãn điều kiện, môi trường, sách làm việc động lực phấn đấu qua thứ bậc nhu cầu Tháp nhu cầu Maslow người thoả mãn yếu tố họ nảy sinh nhu cầu khác cao nhu cầu

Xem Thêm :   Cách làm chè Bánh Lọt lá dưa nước cốt dừa cực ngon

Xem thêm :  Người bị nhân xơ tử cung kiêng ăn gì và nên ăn gì?

– Xem thêm –

Xem thêm: Thuyết nhu cầu của maslow và thuyết hai yếu tố herzberg so sánh và vận dụng, Thuyết nhu cầu của maslow và thuyết hai yếu tố herzberg so sánh và vận dụng, Thuyết nhu cầu của maslow và thuyết hai yếu tố herzberg so sánh và vận dụng

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button