Tổng Hợp

Thực trạng giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi ở trường mầm non nam lý đồng hới – quảng

Ngày đăng: 03/11/2017, 15:53

Lời Cảm Ơn Hồn thành khóa luận tơi nhận giúp đỡ quý báu nhiều thầy, cô giáo bạn bè, qua xin bày tỏ lòng biết ơn đến thầy, giáo Khoa Sư phạm Tiểu học Mầm non Trường Đại học Quảng Bình, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, giáo viên cháu Trường Mầm non Nam tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè người thân quan tâm, động viên, khích lệ tơi suốt thời gian thực khóa luận Đặc biệt tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Hương – người dành cho tơi bảo tận tình, góp phần giúp tơi hồn thành khóa luận Bước đầu làm cơng tác nghiên cứu khoa học nên tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận ý kiến đóng góp q thầy bạn để khóa luận hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Đồng Hới, tháng 05 năm 2017 Tác giả Trần Thị Hương Trinh LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết khóa luận trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Đồng Hới, tháng 05 năm 2017 Tác giả Trần Thị Hương Trinh DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TT CHỮ VIẾT ĐẦY ĐỦ CHỮ CÁI VIẾT TẮT ĐVTCĐ Đóng vai theo chủ đề GV Giáo viên GDMN Giáo dục mầm non GDGT Giáo dục giới tính MG Mẫu giáo DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ TT TÊN BẢNG Bảng 3.1 Nhận thức giáo viên ý nghĩa việc GDGT trẻ MG 5-6 tuổi Bảng 3.2 Mức độ tổ chức GDGT GV Bảng 3.3 Bảng đánh giá mức độ hiểu biết trẻ giới tính Bảng 3.4: Những nội dung giáo viên GDGT cho trẻ Bảng 3.5 : Mức độ sử dụng phương pháp GDGT cho trẻ Bảng 3.6 Bảng biện pháp giáo viên sử dụng để GDGT cho trẻ Bảng 3.7: Yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến việc GDGT cho trẻ Bảng 3.8: Các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến GDGT cho trẻ TT TÊN BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Nhận thức giáo viên GDGT cho trẻ MG 5-6 tuổi MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài Đối tượng khách thể nghiên cứu .2 Giả thuyết khoa học .2 Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi thời gian nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu luận 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.3 Phương pháp thống kê toán học Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN VỀ GIỚI TÍNHGIÁO DỤC GIỚI TÍNH CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI 1.1 Lịch sử vấn đề 1.1.1 Nghiên cứu nước 1.1.2 Nghiên cứu tác giả nước 1.2 Một số vấn đề luận giới tính giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5- tuổi 1.2.1 Khái niệm giới giới tính 1.2.2 Khái niệm giáo dục giới tính 1.3 Đặc điểm phát triển tâm sinh trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 11 1.3.1 Đặc điểm phát triển sinh 11 1.3.2 Đặc điểm phát triển tâm 12 1.3.2.1 Đặc điểm phát triển tư 12 1.3.2.2 Đặc điểm phát triển ý 13 1.3.2.3 Đặc điểm phát triển xúc cảm 13 1.4 Một số vấn đề giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5- tuổi 13 1.4.1 Mục đích GDGT trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 13 1.4.2 Nhiệm vụ GDGT 13 1.4.3 Vai trò giáo dục giới tính trẻ mẫu giáo 14 1.4.3.1 Giáo dục giới tính giúp cho trẻ hiểu biết thể 14 1.4.3.2 Giáo dục giới tính có vai trò quan trọng phát triển nhân cách 15 1.4.3.3 Giáo dục giới tính có vai trò đặc biệt tình hình phức tạp gia tăng vấn đề tiêu cực xã hội 15 1.4.4 Nội dung giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 16 1.5 Phương pháp GDGT cho trẻ MG 5-6 tuổi 16 1.5.1 Phương pháp trò chuyện 17 1.5.2 Phương pháp giải thích kết hợp với hỏi đáp gợi mở tranh ảnh minh họa 18 1.5.3.Phương pháp rèn luyện theo chế độ sinh hoạt hàng ngày 18 1.5.4 Phương pháp tạo tình giáo dục 21 1.5.5 Phương pháp trò chơi 22 1.6 Những yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo trường mầm non 24 1.6.1 Yếu tố chủ quan 24 1.6.2 Yếu tố khách quan 24 1.6.2.1 Gia đình 24 1.6.2.2 Nhà trường 25 1.6.2.3 Xã hội .26 TIỂU KẾT CHƯƠNG 27 CHƯƠNG TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Vài nét địa bàn khách thể nghiên cứu 28 2.1.1 Vài nét địa bàn nghiên cứu 28 2.1.2 Vài nét khách thể nghiên cứu 31 2.2 Tổ chức nghiên cứu 31 2.3 Triển khai nghiên cứu phương pháp nghiên cứu cụ thể 31 2.3.1 Nghiên cứu lí luận .31 2.3.2 Nghiên cứu thực trạng 32 2.3 Phương pháp nghiên cứu 32 2.3.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận 32 2.3.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn (thực trạng) 32 2.3.2.1 Phương pháp điều tra bảng hỏi (Phương pháp chính) .32 2.3.2.2 Phương pháp quan sát 35 2.3.2.3 Phương pháp đàm thoại 35 2.3.2.4 Phương pháp tổng kết kinh nghiệm 36 2.3.3 Phương pháp thống kê toán học 36 TIỂU KẾT CHƯƠNG 37 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI TRƯỜNG MẦM NON NAM ĐỒNG HỚI QUẢNG BÌNH 38 3.1 Thực trạng giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Trường Mầm non Nam Đồng Hới Quảng Bình 38 3.1.1 Nhận thức giáo viên tầm quan trọng ý nghĩa giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 38 3.1.1.1 Nhận thức giáo viên tầm quan trọng giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 38 3.1.1.2 Nhận thức giáo viên ý nghĩa việc giáo dục giới tính trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 39 3.1.1.3 Mức độ GDGT giáo viên 41 3.1.2 Biểu hiểu biết trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi giới tính .42 3.1.3 Các nội dung giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi .44 3.1.4 Các phương pháp giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 46 3.1.5 Các biện pháp giáo viên sử dụng để giáo dục giới tính cho trẻ 48 3.1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 49 3.1.6.1 Các yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến việc giáo dục giới tính cho trẻ 49 3.1.6.2 Các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến giáo dục giới tính cho trẻ 50 3.2 Biện pháp giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 52 3.2.1 Biện pháp 1: Xây dựng chủ đề giáo dục giới tính tổ chức cho trẻ khám phá chủ đề giáo dục giới tính 52 3.2.2 Biện pháp 2: Lồng ghép việc giáo dục giới tính tất chủ đề trẻ trường mầm non 55 3.2.3 Biện pháp 3: Giáo viên thiết kế trò chơi để giáo dục giới tính cho trẻ đưa vào hoạt động 57 3.2.4 Biện pháp 4: Phối hợp chặt chẽ gia đình – nhà trường – xã hội việc giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 61 3.2.5 Biện pháp 5: Giáo viên mầm non không ngừng bồi dưỡng tự bồi dưỡng phương pháp kiến thức giáo dục giới tính cho trẻ 65 TIỂU KẾT CHƯƠNG 68 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69 Kết luận 69 1.1 Về mặt luận 69 1.2 Về mặt thực tiễn 69 Kiến nghị 70 2.1 Đối với gia đình 70 2.2 Đối với trường mầm non 70 2.3 Đối với giáo viên mầm non 70 2.4 Đối với xã hội 71 2.5 Đối với trẻ 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 PHỤ LỤC ` MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực đất nước, Đảng ta nhấn mạnh “con người vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển kinh tế – xã hội” Tổ chức Văn hóa Khoa học Giáo dục liên hợp quốc (UNESCO) khuyến nghị bốn mục tiêu giáo dục năm 2000 cho kỉ XXI là: Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định [22] Xu hướng giáo dục ngày coi trọng giáo dục phát triển nhân cách tồn diện, phải chăm sóc giáo dục nhân cách từ trẻ lọt lòng mẹ liên tục suốt thời kì thơ ấu đến tuổi trưởng thành Chính vậy, Báo cáo trị Đại hội IX Đảng, đề cập đến chiến lược người nhấn mạnh phải “chăm lo phát triển giáo dục mầm non” Bậc học mầm non bậc thang đưa trẻ tới phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành yếu tố nhân cách người, tác động giáo dục đắn thời kì mảng màu đẹp, tạo nên tranh nhân cách toàn diện cho trẻ lứa tuổi MG nét đặc trưng tính cách cá thể hình thành phát triển, trẻ có ý thức thân mình, ý thức khác thân trẻ người khác Vì GDGT tiến hành từ tuổi mẫu giáo GDGT giúp cho trẻ có hiểu biết thể, biết phân biệt với người khác từ có hành thái độ, hành vi phù hợp với giới tính mình…Có thể tích hợp GTGT vào hoạt động hàng ngày trẻ vui chơi, học, hoạt động chăm sóc khác Nhận thức tầm quan trọng việc giáo dục giới tính, nhiều nước giới trọng tới việc giáo dục giới tính cho trẻ từ trẻmầm non Những nghiên cứu gần sinh học phát triển trẻ em Việt Nam từ đến tuổi cho biết: Có tượng tăng tốc phát triển trẻ em, biểu ba dấu hiệu chủ yếu sau: Tăng kích thước thể, trưởng thành sinh dục sớm, phát triển trí tuệ sớm Tuy nhiên nay, trường mầm non giáo dục giới tính vấn đề bị “né tránh” xem “tế nhị” chưa trọng, nội dung giáo dục giới tính chưa phong phú, phương pháp giáo dục chưa cách Giáo dục giới tính đề tài nhiều nhà khoa học lựa chọn nghiên cứu, nhiên chưa có nghiên cứu việc giáo dục giới tính cho trẻ cụ thể độ tuổi Xuất phát từ vai trò ý nghĩa thực tiễn GDGT phát triển nhân cách toàn diện trẻ, lựa chọn đề tài “Thực trạng giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Trường Mầm non Nam Đồng Hới Quảng Bình” để làm đề tài khóa luận mình, với hi vọng có thêm hiểu biết số vấn đề quan tâm giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Mục đích nghiên cứu đề tài Trên sở nghiên cứu luận thực trạng giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Trường Mầm non Nam Đồng HớiQuảng Bình, từ đề xuất số biện pháp góp phần nâng cao hiệu giáo dục giới tính cho trẻ Đối tượng khách thể nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Q trình giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Trường Mầm non Nam Đồng HớiQuảng Bình 3.2 Khách thể nghiên cứu 30 giáo viên Trường Mầm non Nam Đồng HớiQuảng Bình 40 trẻ 5-6 tuổi, Trường Mầm non Nam Đồng HớiQuảng Bình Giả thuyết khoa học Giáo dục giới tính cho trẻ 5-6 tuổi trường mầm non việc làm cần thiết quan trọng Nếu giáo dục giới tính cho trẻ với nội dung, phương pháp, cách thức tốt, phù hợp góp phần nâng cao hiệu giáo dục giới tính, tạo tiền đề cho phát triển nhân cách trẻ Nhiệm vụ nghiên cứu – Nghiên cứu số vấn đề luận giới tính giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non – Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non – Đề xuất số biện pháp giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non Phạm vi thời gian nghiên cứu 6.1 Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu 40 trẻ, lấy ý kiến 30 giáo viên Trường Mầm non Nam Đồng HớiQuảng Bình 6.2 Thời gian nghiên cứu: Bắt đầu nghiên cứu từ tháng 11/2016 đến tháng 4/2017 Phương pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu luận Nghiên cứu nguồn tài liệu, lí luận văn bản, sách tham khảo cơng trình nghiên cứu liên quan đến giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn a Phương pháp quan sát Trực tiếp quan sát hoạt động trẻ giáo viên địa bàn khảo sát Sử dụng phiếu quan sát để thu thập thông tin phục vụ mục đích nghiên cứu đề tài b Phương pháp điều tra anket ( bảng hỏi) Sử dụng hệ thống câu hỏi để thu thập ý kiến giáo viên phụ huynh Khảo sát, đánh giá nhận thức giáo viên thực trạng giáo dục giới tính cho trẻ 5-6 tuổi hoạt động vui chơi trường mầm non Những yếu tố ảnh hưởng biện pháp mà giáo viên sử dụng để GDGT cho trẻ 5-6 tuổi c Phương pháp đàm thoại Trực tiếp trao đổi với giáo viên trẻ nhằm xác hóa thơng tin thu từ phương pháp nghiên cứu khác d Phương pháp tổng kết kinh nghiệm Nhằm thu thập ý kiến đóng góp nhà chun mơn có kinh nghiệm lĩnh vực nghiên cứu 7.3 Phương pháp thống kê tốn học Thơng qua số liệu, thơng tin thu thập được, tiến hành xử số liệu qua rút kết luận để đánh giá giả thuyết, nhận định việc giáo dục giới tính cho trẻ 5-6 tuổi nhằm khẳng định độ tin cậy, tính thuyết phục đề tài Cấu trúc khóa luận Ngoài phần mở đầu, kết luận kiến nghị, phần nội dung gồm chương: Chương 1: Một số vấn đề luận giới tính giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5- tuổi Chương 2: Tổ chức phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng biện pháp giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Trường Mầm non Nam Đồng HớiQuảng Bình * Mối quan hệ biện pháp Các biện pháp giáo dục giới tính có mối quan hệ thống nhất, hồn chỉnh chặt chẽ đan xen lẫn Các biện pháp có bổ trợ, tương tác giữ vai trò quan trọng việc giáo dục giới tính cho trẻ Biện pháp 1: Xây dựng chủ đề giới tính tổ chức cho trẻ khám phá chủ đề giáo dục giới tính (Giúp giáo viên giáo viên xác định rõ nội dung giới tính cần mang đến cho trẻ thực chúng cách khoa học, có hệ thống, giúp giáo viên chủ động hoạt động trẻ từ việc lên kế hoạch, tiến hành, đánh giá kết đồng thời giúp thân trẻ trực tiếp trải nghiệm, lĩnh hội, giúp trẻ cung cấp kiến thức cách có hệ thống, khoa học, đầy đủ có thực tiễn, hình thành kĩ sống cho trẻ) Biện pháp 2: Lồng ghép việc giáo dục giới tính tất chủ đề trẻ trường mầm non (Việc lồng ghép giáo dục giới tính cho trẻ tất chủ đề hội để giáo viên cho trẻ luyện tập hiểu biết giới tính để trẻ khắc sâu ghi nhớ đồng thời giúp trẻ tiếp nhận kiến thức, kĩ giáo dục giới tính cách hứng thú, khơng nhàm chán, trẻ giáo dục giới tính cách toàn diện, lúc, nơi, tiền đề để biến hiểu biết giới tính học trường thành kĩ sống) Biện pháp 3: Giáo viên thiết kế trò chơi để giáo dục giới tính cho trẻ đưa vào hoạt động học (Giáo viên tổ chức tố trò chơi tốt tăng hội để trẻ tìm hiểu vấn đề liên quan đến vấn đề giới tính, hình thành trẻ kiến thức, giúp trẻ trực tiếp khám phá trải nghiệm trẻ học hình thành biểu tượng bền vững cho trẻ) Biện pháp 4: Phối hợp chặt chẽ gia đình nhà trường hội việc giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáotuổi (Sự phối kết hợp gia đình nhà trường hội yếu tố định đến việc tiến hành hoạt động giới tính cho trẻ) Biện pháp 5: Giáo viên mầm non không ngừng bồi dưỡng tự bồi dưỡng phương pháp kiến thức giáo dục giới tính cho trẻ (giáo viên mầm non ln hồn thiện kiến thức hành trang cần thiết để tiến hành việc giáo dục giới tính cho trẻ) 67 TIỂU KẾT CHƯƠNG Qua trình điều tra thực trạng, thu kết việc GDGT Trường Mầm non Nam Trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non phần lớn có kiến thức ban đầu giới tính Tại trường mầm non hầu hết giáo viên có nhận thức đắn vai trò việc giáo dục giới tính trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Các giáo viên sử dụng nhiều nội dung, biện pháp, phương pháp khác để giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Trong trình tiến hành hoạt động giáo dục giới tính cho trẻ giáo viên gặp nhiều thuận lợi nhiên gặp nhiều khó khăn Trên sở vấn đề luận, tiến hành điều tra nghiên cứu thực trạng vấn đề giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Trường Mầm non Nam Lý, thấy biện pháp giáo viên sử dụng để GDGT cho trẻ vấn đề tồn công tác tổ chức hoạt động giáo dục giới tính cho trẻ trường mầm non, đề xuất biện pháp với nội dung cách tiến hành cụ thể nhằm góp phần nâng cao chất lượng việc giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non, là: Xây dựng chủ đề giới tính tổ chức cho trẻ khám phá chủ đề giáo dục giới tính; Lồng ghép việc giáo dục giới tính tất chủ đề trẻ trường mầm non; Giáo viên thiết kế trò chơi để giáo dục giới tính cho trẻ đưa vào hoạt động học; Phối hợp chặt chẽ gia đình nhà trường hội việc giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo – tuổi; Giáo viên mầm non không ngừng bồi dưỡng tự bồi dưỡng phương pháp kiến thức giáo dục giới tính cho trẻ Các biện pháp xây dựng có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, khăng khít với nhau, tác động bổ sung cho kết hợp thành hệ thống biện pháp giáo dục giới tính cho trẻ Bằng phương pháp khác mà giáo viên cho trẻ tiếp nhận kiến thức giới tính để trẻ khắc sâu ghi nhớ đồng thời giúp trẻ tiếp nhận kiến thức, kĩ giáo dục giới tính cách hứng thú, khơng nhàm chán, trẻ giáo dục giới tính cách toàn diện, lúc, nơi, tiền đề để biến hiểu biết giới tính học trường thành kĩ sống 68 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận 1.1 Về mặt luận Đề tài cung cấp kiến thức vấn đề giáo dục giới tính, vai trò, nội dung, đường giáo dục giới tính Qua nắm bắt thực trạng vấn đề giáo dục giới tính, từ đề xuất số biện pháp nhằm giúp đỡ, nâng cao nhận thức giáo viên, phụ huynh việc giáo dục giới tính cho trẻ 1.2 Về mặt thực tiễn Qua trình điều tra thực trạng, rút số kết luận sau: Đa số GV nhận thức vai trò xác định ý nghĩa quan trọng giáo dục giới tính Bằng nội dung giáo dục phong phú, GV thường xuyên giáo dục trẻ nhằm nâng cao hiểu biết trẻ giới tính GV đa sử dụng nhiều đường khác để giáo dục giới tính cho trẻ: thơng qua hoạt động vui chơi, thông qua hoạt động hàng ngày, thông qua ngày hội ngày lễ GV có biện pháp giáo dục giới tính cho trẻ hiệu Tuy nhiên tồn định cơng tác giáo dục Hiểu biết GV vấn đề mơ hồ chưa đầy đủ, sở vật chất thiết thốn, phối hợp gia đình nhà trường chưa đạt hiệu tối đa, số trẻ đông Trẻ mầm non tương lai đất nước, đất mước có giàu mạnh văn minh hay không phụ thuộc nhiều vào hệ tương lai Trẻ mầm non, đặc biệt trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, trẻ chuẩn bị bước vào việc học tập trường tiểu học, trẻ cần giáo dục toàn diện hiệu “giáo dục giới tính” phần quan trọng tạo nên giáo dục toàn diện Những nhà giáo dục, bậc phụ huynh xã hội cần có nhìn nhận đắn vấn đề này, cần phải quan tâm chung tay xây dựng mơi trường giáo dục giới tính lành mạnh chất lượng cho trẻ Qua trình nghiên cứu, điều tra thực tế, tác giả đề xuất biện pháp giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi với mong muốn đóng góp vào cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm non, tài liệu tham khảo cho giáo viên mầm non sử dụng để giáo dục giới tính cho trẻ, để trẻ mầm non – chủ nhân tương lai đất nước có hành trang cần thiết giới tính 69 Kiến nghị 2.1 Đối với gia đình Ngay từ lọt lòng, trẻ chăm sóc, ni dạy với người thân u gia đình Thời gian trẻ sống gia đình nhiều trường, vậy, mối quan hệ ông bà, cha mẹ anh chị em có ảnh hưởng lớn đến nhận thức hiểu biết trẻ Để giáo dục giới tính cho trẻ, cha mẹ cần nắm vững nguyên tắc sau: + Chủ động trò chuyện với trẻ, để biết cần gì, hiểu biết giới tính + Giải thích đơn giản thắc mắc mà trẻ hỏi + Bảo vệ phận thể, đặc biệt vùng nhạy cảm + Giúp trẻ hình thành tự tin thân, Trẻ nhỏ sớm phân biệt khác ngoại hình hai giới nam nữ, đồng nghĩa với việc trẻ có so sánh băn khoăn bạn có, khơng có; bạn to, nhỏ; bạn làm được, không làm được… Hãy quan tâm đến thắc mắc biến đổi suy nghĩ để trẻ thấy rằng, cần tự hào giới tính thân đón nhận lẽ tự nhiên + Cha mẹ ln tích cực tham gia lớp tập huấn giáo dục giới tính cho trẻ, ln tìm tòi kiến thức giới tính thơng qua phương tiên thông tin đại chúng khác 2.2 Đối với trường mầm non Để công tác giáo dục giới tính cho trẻ có hiệu lãnh đạo nhà trường cần: – Thường xuyên trọng đến công tác bồi dưỡng giáo viên, không ngừng nâng cao nhận thức giáo viên vấn đề giáo dục giới tính Tổ chức lớp tập huấn để giáo viên mở rộng kiến thức giáo dục giới tính cho trẻ – Ban giám hiệu nhà trường cần tăng cường tổ chức buổi hội thảo cách nuôi dạy trẻ, kết hợp giáo dục gia đình, nhà trường để giáo dục trẻ – Ngoài nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe nhà trường cần có thêm chun gia vấn đề giới tính để hỗ trợ, tư vấn cho cha mẹ, giáo viên q trình chăm sóc ni dạy trẻ – Hằng năm nên tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, tham quan để tạo mối liên hệ, tăng cường hợp tác cha mẹ nhà trường 2.3 Đối với giáo viên mầm non – Cần nắm vững đặc điểm lứa tuổi để giáo dục phù hợp 70 – Khơng ngừng tự phấn đấu, học hỏi, tìm hiểu nghiên cứu tài liệu sách báo để nâng cao hiểu biết của – Lựa chọn phương pháp giáo dục phù hợp để giáo dục đắn – Thường xuyên trao đổi với cha mẹ trẻ công tác chăm sóc giáo dục trẻ, đảm bảo phương pháp giáo dục mang tính quán – Giáo viên ln tự ý thức trách nhiệm Có lòng tâm huyết với nghề, có đạo đức nghề nghiệp gương sáng cho trẻ học tập 2.4 Đối với xã hội Quan tâm đến giáo dục mầm non trách nhiệm tất ban ngành đoàn thể, gia đình, nhà trường tồn xã hội Để ươm mầm nên mầm non đất nước xã hội cần: – Cần quan tâm đến cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ Đưa nội dung phương pháp hình thức hỗ trợ vật chất, trang thiết bị cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ trường mầm non – Tổ chức nhiều hoạt động bồi dưỡng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ cho giáo viên mầm non – Gắn liền gia đình, nhà trường xa hội thành thể thống Cần quán công tác giáo dục trẻ tổ chức đoàn thể 2.5 Đối với trẻ – Tham gia tích cực hoạt động trườnghội – Cần rèn luyện khả tập trung ý có chủ định – Tham gia buổi hoạt động ngoại khóa trường mầm non vấn đề giới tính – Nghe lời bố mẹ, thầy giáo – Giữ gìn vệ sinh thể – Biết tự bảo vệ thân mình, nhớ thực theo quy tắc “5 ngón tay” 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đào Thanh Âm (Chủ biên) Nguyễn Thị Hoà- Đinh Văn Vang (2004), Giáo trình giáo dục học mầm non tập 2, NXB Đại học sư phạm Quý Thành Diệp (2011), Giới tính điều trẻ mầm non cần biết, NXB phụ nữ Trương Thị Khánh Hà (2013), Giáo trình tâm học phát triển, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội Nguyễn Thị Thu Hà (2001), giáo dục giới tính với trẻ 5-6 tuổi trường mầm non, NXB giáo dục Nguyễn Thị Thu Hà (1989), Trò chơi hoạt động chủ đạo trẻ em trước tuổi đến trường phổ thông, NXB giáo dục Nguyễn Thị Thu Hiền (2008), Giáo trình tổ chức thực chương trình giáo dục mầm non, NXB Giáo dục Dương Thị Diệu Hoa (2011), Giáo trình tâm học phát triển, NXB Đại học sư phạm Võ Thị Minh Huệ ( 2009), Nói chuyện giới tính khơng khó, NXB tổng hợp Nguyễn Văn Lê Nguyễn Thị Đoan( 1997), Giáo dục giới tính, NXB Đại học quốc gia Hà Nội 10 Nhã Nam (2011), Tại trai, NXB Dân trí 11 Nhã Nam (2011), Tại gái, NXB Dân trí 12 Bùi Ngọc Oánh ( 2006), Tâm lí học giới tính giáo dục giới tính, NXB giáo dục 13 Bùi Thị Thơm Nguyễn Thị Vân Anh Phạm Mai Hương (2010), Giáo dục giới tính cho trẻ em, NXB Văn Hố Thơng Tin 14 Nguyễn Ánh Tuyết (Chủ biên) Nguyễn Thị Như Mai Đinh Thị Kim Thoa (2010), Tâm học trẻ em lứa tuổi mầm non, NXB Đại học sư phạm 15 Nguyễn Ánh Tuyết (2007), Trò chơi trẻ em, NXB giáo dục 16 Trần Thị Trọng Phạm Thị Sửu (2001), Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo hướng dẫn thực tuổi, NXB giáo dục 17 Nguyễn Tiến Văn (2009),Những điều phụ huynh cần biết, NXB Trẻ 18 Nguyễn Thị Ngọc Yến (2012), Trẻ mầm non điều trẻ cần biết giới tính, NXB Trẻ 72 19 http://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/cham-con/sai-lam-cua-bo-me-khi-giao-duc- gioi-tinh-cho-con-tuoi-mam-non-2865825.html 20 http://news.zing.vn/tren-the-gioi-giao-duc-gioi-tinh-cho-tre-em-nhu-the-nao- post5744 21 http://www.songkhoetoday.com/me-va-be/nuoi-day-tre/bac-si-chi-cach-giao-ducgioi-tinh-cho-tre-teen.html 22.https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c_gi%E1%BB%9Bi_t %C3%ADnh 23 http://suckhoedoisong.vn/10-nguyen-tac-giao-duc-gioi-tinh-cha-me-can-day-ben79099.html 24 http://tailieu.vn/doc/ve-van-de-giao-duc-gioi-tinh-cho-tre-em-trong-gia-dinhnguyen-thi-to-quyen-1846587.html 25 https://voer.edu.vn/m/ve-van-de-giao-duc-gioi-tinh-cho-tre-em-trong-giadinh/47f987c6 73 PHỤ LỤC (Phiếu điều tra dành cho giáo viên) Câu 1: Theo việc giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo tuổi mức độ nào? Rất quan trọng Quan trọng Bình thường Khơng quan trọng Câu 2: Theo cơ, giáo dục giới tính có ý nghĩa trẻ tuổi? a Giúp trẻ có sở thích phù hợp với giới tính b Giúp trẻ lựa chọn đồ chơi phù hợp với giới tính c Trẻ có hành động chăm sóc, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ phận thể d Trẻ có hành động phù hợp với giới tính f Trẻ có ứng xử phù hợp với bạn khác giới g Trẻ thực hành động phù hợp với giới tính Câu 3: Cô GDGT cho trẻ mức độ nào? a Thường xuyên b b.Thỉnh thoảng c Không Câu 4: Những nội dung cô thường giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5- tuổi ? Mức độ TT Nội dung Thường xuyên Hình thành cho trẻ thái độ tự nhiên dấu hiệu đặc trưng cho giới tính bề ngồi thể Quan tâm giáo dục đặc trưng tính nam, tính nữ cho trẻ thơng qua việc cho trẻ chơi nhiều trò chơi theo hình thức khác Thỉnh thoảng Không Rèn luyện cho trẻ thói quen biết chăm sóc, giữ gìn, bảo vệ phận thể đặc biệt quan sinh dục Dạy trẻ biết cách đối xử với bạn trai bạn gái quan hệ bạn bè Câu 5: Cô sử dụng phương pháp GDGT mức độ nào? Mức độ TT Các phương pháp Thường Thỉnh Không bao xuyên thoảng Phương pháp sử dụng trò chơi Phương pháp giải thích kết hợp với hỏi đáp gợi mở tranh ảnh minh họa Phương pháp rèn luyện theo chế độ sinh hoạt hàng ngày Phương pháp tạo tình giáo dục Phương pháp trò chuyện Câu 6: Các biện pháp mà cô sử dụng việc giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáotuổi ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Câu 7: Những yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo tuổi Mức độ TT Yếu tố chủ quan Ảnh hưởng nhiều Sự hứng thú trẻ cô giảng dạy Nhu cầu khám phá trẻ Ảnh hưởng Khơng ảnh hưởng Khả tiếp thu kiến thức, mức độ tập trung ý trẻ Câu 8: Những yếu tố khách quan ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo tuổi Mức độ TT Yếu tố khách quan Ảnh Ảnh Khơng hưởng hưởng ảnh nhiều A Về phía gia đình Phương pháp giáo dục gia đình Lựa chọn trường học B Về phía nhà trường Sự quan tâm cha mẹ Trình độ nhận thức giáo viên Đầu tư trang thiết bị sở vật chất C Môi trường sống xung quanh trẻ ( Xã hội) Quan hệ trẻ với bạn bè Quan hệ trẻ với người lớn hưởng Xin vui lòng cho biết thêm thông tin Họ tên: …………………………………………………………………………… Tổ môn: …………………………………………………………………………… Chuyên môn: ………………………………………………………………………… Cô là: Giáo viên chủ nhiệm Cán quản lí PHỤ LỤC (Phiếu vấn dành cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi) Tên: Học sinh lớp: Thời gian: 10/03/2017 Địa điểm: Phòng học lớp mẫu giáo lớn Nội dung vấn Câu 1: Con bạn trai bạn gái? a Bạn trai b Bạn gái Câu 2: Con nghĩ trò chơi đá bóng phù hợp với bạn trai hay bạn gái? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 3: Theo búp bê đồ chơi bạn trai hay bạn gái? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 4: Con nghĩ đồ chơi rô bốt, siêu nhân bạn trai hay bạn gái ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 5: Khi chơi góc nấu ăn thường đóng vai gì? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 6: Khi chơi góc xây dựng thường đóng vai gì? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 7: Khi chơi đội mũ vành hay mũ lưỡi trai? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 8: Khi tắm biển mặc quần áo gì? Áo quần thể thao cầu thủ đá bóng Áo dây Câu 9: Con phải cư xử với bạn khác giới nào? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 10: Cho trẻ xác định giới tính 10 bạn lớp, cô chọn 10 bạn lớp để xác định giới tính Cơ cảm ơn con! PHỤ LỤC (Biên quan sát khách thể nghiên cứu) Số trẻ: 40 trẻ Lớp: Mẫu giáo lớn C Thời gian: 09/03/2017 Địa điểm: Trường Mầm non Nam Chuẩn bị – Bút, giấy, đồng hồ, máy ảnh Nội dung quan sát Quan sát trực tiếp hành vi, thái độ, hiểu biết giới tính trẻ tham gia hoạt động cô bạn Ghi chép lại đầy đủ nội dung quan sát hoạt động ngày Cách tiến hành – Tham gia dự vào tiết học lớp – Qua hoạt động khác – Quan sát trẻ hoạt động vui chơi Nhận xét chung Từ thông tin thu thập trao đổi đưa nhận xét đắn vấn đề PHỤ LỤC (Những hình ảnh minh họa) … THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CHO TRẺ MẪU GIÁO 5- 6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON NAM LÝ – ĐỒNG HỚI – QUẢNG BÌNH 38 3.1 Thực trạng giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi Trường Mầm non. .. tâm – giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi Mục đích nghiên cứu đề tài Trên sở nghiên cứu lý luận thực trạng giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi Trường Mầm non Nam Lý – Đồng Hới. .. biện pháp giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi Trường Mầm non Nam Lý – Đồng Hới – Quảng Bình CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GIỚI TÍNH VÀ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CHO TRẺ MẪU GIÁO 5- 6 TUỔI 1.1

Xem Thêm :   Bst 999 bài thơ thả thính ngắn đậm chất ngôn tình mạnh mẽ

Xem thêm :  4 Bản Nhạc Mozart Cho Thai Nhi Thông Minh, Nhạc Mozart Cho Thai Nhi

– Xem thêm –

Xem thêm: Thực trạng giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi ở trường mầm non nam lý đồng hới – quảng bình , Thực trạng giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi ở trường mầm non nam lý đồng hới – quảng bình , Thực trạng giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi ở trường mầm non nam lý đồng hới – quảng bình

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button