Tổng Hợp

Nhân giống vô tính invitro

Ngày đăng: 12/07/2014, 14:58

Chủ đề: Kĩ thuật nhân giống vô tính invitroNhóm 91.Trần Tuấn Đạt 5607875.Nguyễn Thị Quý 5608562.Nguyễn Văn Hùng 5608106.Nguyễn Thị Thảo 5608643.Trương Đình Huynh 5504637.Nguyễn T.Hồng Trang 5756824.Đoàn Thị My 5608308. Đỗ Thị Hải Yến 5608971.Thế nào là nhân giống vô tính cây trồng bằng nuôi cấy mô?Nhân giống vô tính là phương pháp nhân lên hoặc tạo ra cơ thể mới dựa theo sinhsản vô tính, nghĩa là phương pháp tạo nhân lên hoặc tạo ra cơ thể mới từ tế bào,mô, cơ quan của cơ thể bố hoặc mẹ.Nuôi cấy mô tế bào thực vật là phạm trù chung cho tất cả các loại nguyên liệu nuôicấy thực vật hoàn toàn sạch vi sinh vật trên môi trường nhân tạo, trong điều kiệnvô trùng.ð Nhân giống vô tính cây trồng bằng nuôi cấy mô là quá trình sản xuất mộtlượng lơn cây hoàn chỉnh từ các bộ phận cơ quan của cây trồng như: chồi,mắt ngủ, vảy củ, thân lá… của cây mẹ ban đầu thông qua kỹ thuật nuôi cấyin vitro.2.Ưu nhược điểm của nhân giống invitro2.1. Ưu điểm của vi nhân giống Đưa ra sản phẩm nhanh hơn: Từ một cây ưu việt bất kỳ đều có thể tạo ramột quần thể có độ đồng đều cao với số lượng không hạn chế, phục vụ sản xuấtthương mại, dù cây đó là dị hợp về mặt di truyền.Page 2 Nhân nhanh với hệ số nhân giống cao: Trong hầu hết các trường hợp, côngnghệ vi nhân giống đáp ứng tốc độ nhân nhanh cao, từ 1 cây trong vòng 12 nămcó thể tạo thành hàng triệu cây. Sản phẩm cây giống đồng nhất: Vi nhân giống về cơ bản là công nghệ nhândòng. Nó tạo ra quần thể có độ đều cao dù xuất phát từ cây mẹ có kiểu gen dị hợphay đồng hợp. Tiết kiệm không gian: Vì hệ thống sản xuất hoàn toàn trong phòng thínghiệm, không phụ thuộc vào thời tiết và các vật liệu khởi đầu có kích thước nhỏ.Mật độ cây tạo ra trên một đơn vị diện tích lớn hơn rất nhiều so với sản xuất trênđồng ruộng và trong nhà kính theo phương pháp truyền thống. Nâng cao chất lượng cây giống: Nuôi cấy mô là một phương pháp hữu hiệuđể loại trừ virus, nấm khuẩn khỏi các cây giống đã nhiễm bệnh. Cây giống sạchbệnh tạo ra bằng cấy mô thường tăng năng suất 15 30% so với giống gốc. Khả năng tiếp thị sản phẩm tốt hơn và nhanh hơn: Các dạng sản phẩmkhác nhau có thể tạo ra từ hệ thống vi nhân giống như cây con in vitro (trong ốngnghiệm) hoặc trong bầu đất. Các cây giống có thể được bán ở dạng cây, củ bi haylà thân củ. Lợi thế về vận chuyển: Các cây con kích thước nhỏ có thể vận chuyển đixa dễ dàng và thuận lợi, đồng thời cây con tạo ra trong điều kiện vô trùng được xácnhận là sạch bệnh. Do vậy, bảo đảm an toàn, đáp ứng các qui định về vệ sinh thựcvật quốc tế. Sản xuất quanh năm: Quá trình sản xuất có thể tiến hành vào bất kỳ thờigian nào, không phụ thuộc mùa vụ.2.2. Hạn chế của vi nhân giống :_ Đòi hỏi có đầu tư về trang thiết bị , công nghệ, kĩ thuật chuyên môn._ Chi phí còn cao nên chưa phổ biến.3.ĐỐI TƯỢNG CỦA NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH INVITROPage Chủ đề: Kĩ thuật nhân giống vô tính invitro Nhóm 9 1.Trần Tuấn Đạt 560787 5.Nguyễn Thị Quý 560856 2.Nguyễn Văn Hùng 560810 6.Nguyễn Thị Thảo 560864 3.Trương Đình Huynh 550463 7.Nguyễn T.Hồng Trang 575682 4.Đoàn Thị My 560830 8. Đỗ Thị Hải Yến 560897 1.Thế nào là nhân giống vô tính cây trồng bằng nuôi cấy mô? Nhân giống vô tính là phương pháp nhân lên hoặc tạo ra cơ thể mới dựa theo sinh sản vô tính, nghĩa là phương pháp tạo nhân lên hoặc tạo ra cơ thể mới từ tế bào, mô, cơ quan của cơ thể bố hoặc mẹ. Nuôi cấy mô tế bào thực vật là phạm trù chung cho tất cả các loại nguyên liệu nuôi cấy thực vật hoàn toàn sạch vi sinh vật trên môi trường nhân tạo, trong điều kiện vô trùng. ð Nhân giống vô tính cây trồng bằng nuôi cấy mô là quá trình sản xuất một lượng lơn cây hoàn chỉnh từ các bộ phận cơ quan của cây trồng như: chồi, mắt ngủ, vảy củ, thân lá… của cây mẹ ban đầu thông qua kỹ thuật nuôi cấy in vitro. 2.Ưu nhược điểm của nhân giống invitro 2.1. Ưu điểm của vi nhân giống – Đưa ra sản phẩm nhanh hơn: Từ một cây ưu việt bất kỳ đều có thể tạo ra một quần thể có độ đồng đều cao với số lượng không hạn chế, phục vụ sản xuất thương mại, dù cây đó là dị hợp về mặt di truyền. Page 2 – Nhân nhanh với hệ số nhân giống cao: Trong hầu hết các trường hợp, công nghệ vi nhân giống đáp ứng tốc độ nhân nhanh cao, từ 1 cây trong vòng 1-2 năm có thể tạo thành hàng triệu cây. – Sản phẩm cây giống đồng nhất: Vi nhân giống về cơ bản là công nghệ nhân dòng. Nó tạo ra quần thể có độ đều cao dù xuất phát từ cây mẹ có kiểu gen dị hợp hay đồng hợp. – Tiết kiệm không gian: Vì hệ thống sản xuất hoàn toàn trong phòng thí nghiệm, không phụ thuộc vào thời tiết và các vật liệu khởi đầu có kích thước nhỏ. Mật độ cây tạo ra trên một đơn vị diện tích lớn hơn rất nhiều so với sản xuất trên đồng ruộng và trong nhà kính theo phương pháp truyền thống. – Nâng cao chất lượng cây giống: Nuôi cấy mô là một phương pháp hữu hiệu để loại trừ virus, nấm khuẩn khỏi các cây giống đã nhiễm bệnh. Cây giống sạch bệnh tạo ra bằng cấy mô thường tăng năng suất 15 – 30% so với giống gốc. – Khả năng tiếp thị sản phẩm tốt hơn và nhanh hơn: Các dạng sản phẩm khác nhau có thể tạo ra từ hệ thống vi nhân giống như cây con in vitro (trong ống nghiệm) hoặc trong bầu đất. Các cây giống có thể được bán ở dạng cây, củ bi hay là thân củ. – Lợi thế về vận chuyển: Các cây con kích thước nhỏ có thể vận chuyển đi xa dễ dàng và thuận lợi, đồng thời cây con tạo ra trong điều kiện vô trùng được xác nhận là sạch bệnh. Do vậy, bảo đảm an toàn, đáp ứng các qui định về vệ sinh thực vật quốc tế. – Sản xuất quanh năm: Quá trình sản xuất có thể tiến hành vào bất kỳ thời gian nào, không phụ thuộc mùa vụ. 2.2. Hạn chế của vi nhân giống : _ Đòi hỏi có đầu tư về trang thiết bị , công nghệ, kĩ thuật chuyên môn. _ Chi phí còn cao nên chưa phổ biến. 3.ĐỐI TƯỢNG CỦA NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH INVITRO Page 3 Hiện nay kĩ thuật nhân giống vô tính invitro đã được áp dụng để nhân nhanh rất nhiều loài thực vật phục vụ các mục đích khách nhau của con người và nhân giống vô tính invitro đã mang lại hiệu quả kinh tế to lớn thực sự. Trong sản xuất các loại cây có nhu cầu thương mại lớn, giá trị kinh tế cao đã được ứng dụng kĩ thuật nhân giống vô tính invitro để nhân nhanh các giống tốt, sạch bệnh đáp ứng nhu cầu về giống. Ví dụ: các cây lương thực,thực phẩm (khoai tây, súp lơ, măng tây, cà chua, cà phê, mía) các cây ăn quả (chuối, dứa, cam, dâu tây), các cây lâm nghiệp (bạch đàn, keo lai), các giống hoa (đồng tiền, cúc, cẩm chướng, hoa ly….). Nhân giống invitro trên cây chuối Đặc biệt là các loại cây khó nhân giống nhanh bằng phương pháp thông thường mà lại có giá trị kinh tế lớn như hoa lan thì kĩ thuật nhân giống vô tinh invitro là lựa chọn tối ưu. Ở Việt Nam và trên thế giới một số loại lan quý như lan hồ điệp, lan hài đỏ (hồng hài), hài hằng cũng đã được áp dụng thành công kĩ thuật này để nhân giống một cách nhanh chóng. Phân viện sinh học tại Đà Lạt đã rất thành công trong việc nhân giống và trồng lan hài đỏ bằng phương pháp gây vết thương trong trong gieo hạt invitro nhằm kích thích sự hình thành chồi. Page 4 Lan hài đỏ – loài lan quý hiếm ở Việt Nam Các cây có kiểu gen quý hiếm, có ý nghĩa di truyền được nhân nhanh và duy trì bằng nhân giống vô tính invitro để làm vật liệu cho công tác chọn tạo giống. Các loài thực vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng cao cũng là đối tượng cần áp dụng phương pháp nhân giống vô tính invitro để cải thiện số lượng cá thể, tránh nguy cơ bị biến mất hoàn toàn. Ví dụ như cây sưa đỏ, gỗ nghiến ở Việt Nam. Cây sưa con Page 5 Công tác nghiên cứu các quá trình sinh lý, sinh hóa hay di truyền thực vật hay các vấn đề sinh học khác cũng đòi hỏi một số lượng cây lớn và nhân giống vô tính invitro giúp giải quyết hiệu quả vấn đề này. Trong lĩnh vực y học các dược liệu quý như nhân sâm cũng được sản xuất nhanh nhờ thu sinh khối callus hoặc thể huyền phù. Ví dụ như cây sâm Ngọc Linh đã được nhân vô tính và trồng thành công ở Lâm Đồng. a b a: Phôi vô tính cây sâm Ngọc Linh b: Rễ của sâm Ngọc Linh Nhiều nơi đã ứng dụng hệ thống bioreactor nhân giống thành công nhiều loại phôi vô tính và các thể chồi, cụm chồi hoặc củ nhỏ. Ở Brasil trên các bioriactor dung tích từ 2-4 lít. Nồi vận hành theo các nguyên tắc của một nồi lên men (có thể không dùng cánh khuấy mà chỉ dùng bọt khí để thực hiện việc truyền khí và truyền nhiệt). Mỗi mẻ có thể thu được 4-5 triệu phôi vô tính cà phê. Củ siêu bi (microtuber) được thị trường quốc tế công nhận là dạng khoai tây giống của thế kỷ 21. Củ khoai tây siêu bi có kích thước bằng hoặc nhỏ hơn hạt ngô, hoàn toàn sạch bệnh virus được công ty Microtuber Inc. (Mỹ) sản xuất trong các bioreactor là các đoạn thân khoai tây nhân giống bằng cấy mô. Page 8 Bioreactor Ngoài ra kĩ thuật nhân giống vô tính invitro con giúp tạo ra khối lượng lớn sinh khối tảo nhằm cung cấp các sản phẩm cho con người và gia súc cũng với đó là phục vụ nghiên cứu khoa học về tảo. Vì tảo có khả năng sử dụng ánh sáng mặt trời để tổng hợp nên các chất dinh dưỡng năng lượng sinh học cho quá trình sống. Ngày nay thì càng có nhiều sản phẩm ứng dụng từ việc sản xuất sinh khối tảo thu được. Ví dụ như các thực phẩm (mỳ sợi vi tảo, bánh mỳ vi tảo, đồ uống vi tảo), dược phẩm tăng cường thể lực, giúp giảm cân, tránh tiểu đường, chống ung thư, các bệnh dạ dày, tim mạch hay mỹ phẩm (mặt nạ, kem dưỡng da). Page 8 Tổng hợp lượng lớn sinh khối tảo. 4.Các bước trong nhân giống in vitro Bước 1: Chọn lọc và chuẩn bị cây mẹ Trược khi tiến hành nhân giống in vitro cần chọn lọc cẩn thận các cây mẹ (cây cho nguồn mẫu nuôi cấy). Các cây này cần sạch bệnh, đặc biệt là bệnh virus và ở giai đoạn sinh trưởng mạnh. Việc trồng các cây mẹ trong điều kiện môi trường thích hợp với chế độ chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hiệu quả truớc khi lấy mẫu sẽ làm giảm tỷ lệ mẫu nhiễm, tăng khả năng sống và sinh trưởng của mẫu cấy in vitro. Bước 2: Tạo vật liệu khởi đầu Là giai đoạn khử trùng mẫu vào nuôi cấy in vitro. Giai đoạn này cần đảm bảo các yêu cầu: tỷ lệ nhiễm thấp, tỷ lệ sống cao, mô tồn tại và sinh trưởng tốt. Kết quả giai đoạn này phụ thuộc vào rất nhiều vào cách lấy mẫu, tuỳ thuộc vào mục đích khác nhau, loại cây khác nhau để nuôi cấy phù hợp. Khi lấy mẫu cần chọn đúng mô, đúng giai đoạn phát triển của cây, quan trọng nhất là đỉnh chồi ngọn, đỉnh chồi nách sau đó là đỉnh chồi hoa và cuối cùng là đoạn thân, mảnh lá. Ví dụ: Vật liệu nuôi cấy thích hợp để nhân nhanh in vitro Măng tây: chồi ngọn (Kohter, 1975) Khoai tây: mầm (Morel, 1952) Dứa: chồi nách, chồi đỉnh (Paunethier, 1976) Bắp cải: mảnh lá (Bimomilo, 1975) Súp lơ: hoa tự (Kholer, 1978) Cần thiết phải khử trùng mẫu trước khi đưa vào nuôi cấy bằng hoá chất khử trùng để loại bỏ các vi sinh vật bám trên bề mặt mẫu cấy. Chọn đúng phương pháp khử trùng sẽ đưa lại tỷ lệ sống cao và chọn môi trường dinh dưỡng thích hợp sẽ đạt được tốc độ sinh trưởng nhanh. Thường dùng các chất: HgCl 0.1% xử lý trong 5- 10 phút, NaOCl hoặc Ca(OCl)2 5-7% xử lý trong 15-20 phút, hoặc H2O2, dung dịch Br Một số dạng môi trường dinh dưỡng phổ biến: Muối khoáng: theo White (1943), Heller (1953), Murashige và Skoog (1962) Chất hữu cơ: đường sarcaroza Vitamin: B, B6, inositol, nicotin axit Hoocmon: auxin (IAA, IBA, NAA ), Xytokinin (BA, Kin, 2P ), Gibberelin (GA3) Bước 3: nhân nhanh Mục đích của giai đoạn này là kích thích sự phát triển hình thái và tăng nhanh số Page 8 lượng chồi trên một đơn vị mẫu cấy trong một thời gian nhất định thông qua các con đường: hoạt hoá chồi nách, tạo chồi bất định và tạo phôi vô tính. Vật liệu khởi đầu in vitro được chuyển sang môi trường nhân nhanh có bổ sung chất điều tiết sinh trưởngnhóm xytokinin để tái sinh tù một chồi thành nhiều chồi. Hệ số nhân phụ thuộc vào số lượng chồi tạo ra trong một ống nghiệm. Vấn đề là phải xác định được môi trường và điều kiện ngoại cảnh thích hợp để có hiệu quả cao nhất. Chế độ nuôi cấy thường là 25-270C và 16 giờ chiếu sáng/ngày, cường độ ánh sáng 2000-4000 lux, ánh sáng tím là thành phần quan trọng để kích thích phân hoá chồi (Weiss và Jaffe, 1969). Tuy nhiên với mỗi đối tượng nuôi cấy đòi hỏi chế độ nuôi cấy khác nhau: nhân nhanh súp lơ cần chu kỳ chiếu sáng 9 giờ/ngày, nhân phong lan Phalenopsis ở giai đoạn đầu cần che tối Bước 4: Tạo cây in vitro hoàn chỉnh Kết thúc giai đoạn nhân nhanh cây chúng ta có được một số lượng chồi lớn nhưng chưa hình thành cây hoàn chỉnh vì chưa có bộ rễ. Vì vậy, cần chuyển từ môi trường nhân nhanh sang môi trường tạo rễ. Tách các chồi riêng cấy chuyển vào môi trường nuôi cấy có bổ sung chất điều tiết sinh trưởng nhóm auxin. Mỗi chồi khi ra rễ là thành một cây hoàn chỉnh. Một số loại cây có thể phát sinh rễ ngay sau khi chuyển từ môi trường nhân nhanh giàu xytokinin sang môi trường không chứa chất điều tiết sinh trưởng. Đối với các phôi vô tính chỉ cần cấy chúng trên môi trường không có chất điều tiết sinh trưởng hoặc môi trường có chứa xytokinin nồng độ thấp thì phôi phát triển thành cây hoàn chỉnh. Bước 5: Thích ứng cây in vitro ngoài điều kiện tự nhiên Để đưa cây từ ống nghiệm ra ngoài vườn ươm với tỷ lệ sống cao, cây sinh trưởng tốt cần đảm bảo một số yêu cầu: – Cây trong ống nghiệm đã đạt những tiêu chuẩn hình thái nhất định (số lá, số rễ, chiều cao cây – Có giá thể tiếp nhận cây in vitro thích hợp: giá thể sạch, tơi xốp, thoát nước. – Cần có thời gian huấn luyện cây con (từ 1-2 tuần tuỳ từng loại cây) để thích nghi với những thay đổi về nhiệt độ, độ ẩm, sâu bệnh bằng cách đặt bình cây ngoài điều kiện tự nhiên, mở nắp bình nuôi 5. Phương thức trong nhân giống in vitro: 5.1. Hoạt hóa chồi nách: Page 9 Hoạt hóa chồi nách bằng cách hủy đỉnh sinh trưởng. Bản chất của phương pháp là á dụng kỹ thuật hủy đỉnh sinh trưởng cưỡng bức, gây ức chế nội tại, kích thích các chồi ngủ tiềm ẩn ở nách lá, đầu rễ, phân hóa thành chồi mới. hoạt hóa chồi nách bằng cách phá vỡ hiện tượng ưu thế ngọn khi nuôi cấy các đỉnh chồi hoặc đoạn thân mang mắt ngủ. Theo phương pháp này thì sự hoạt hóa của chồi nách diễn ra theo 2 cách: Cách 1: Cây phát triển trực tiếp từ chồi đỉnh hay chồi nách: xảy ra khi nuôi cấy cây hai lá mầm như thuốc lá, khoai tây, hoa cúc Cách 2.Tạo cụm chồi từ chồi đỉnh hoặc chồi nách: xảy ra khi nuôi cấy cây một lá mầm như mía, lúa, 5.2 Tạo chồi bất định: Chồi bất định là chồi mọc ra rừ các cơ quan các bộ phận khác của cây không phải là phôi. Ví dụ: chồi hình thành từ mô sẹo. Tạo chồi bất định ta thường sử dụng các bộ phận của cây như: đoạn thân, mô lá, giẻ hành…trong quá trình này cần thực hiện quá trình phản phân hóa và quá trình phân hóa để tế bào hình thành trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua giai đoạn phát triển mô sẹo Tạo cụm chồi là để tái sinh một cách định hướng các tế bào mô nuôi cấy thành các cụm chồi. Mẫu được khử trùng và tách bỏ chồi nách và đỉnh sinh trưởng sau đó được cấy vào trong bình tam giác có môi trường nuôi dưỡng phù hợp . Môi trường thường được sử dụng là môi trường MS có bổ sung saccarose , arga, chất kích thích sinh trưởng. Sau một thời gian các đỉnh dinh trưởng sẽ phát triển và tạo được nhiều cụm chồi với kích thước khác nhau Nhân nhanh cụm chồi sau khi đã phát triển thành nhiều cụm chồi rồi thì các cụm chồi sẽ được tách ra ngoài để nhân nhanh. Các cụm chồi nhỏ 5-10 sẽ được tách ra Page 10 và cấy trên môi trường MS có bổ sung sacharose 3%, arga 9g/lit, chất kích thích sinh trưởng BA 0,5mg/lit và GA3 0,1 mg/lit ở độ PH=5,8 và được cấy trong các bình tam giác. Cụm chồi phát triển tốt thì sau 2 tháng sẽ có 4-5 cụm trên 1 chồi. Các chồi cụm phát triển mạnh mẽ sẽ cho các cây có màu xanh Khi cảm ứng rễ trụ phôi cây tùng trong hệ gene cảm ứng sớm auxin có 5 gen lpea được biểu hiện từ 1-5. Sau khi xử lý naa trong 10 p lepa2 và 3 được biểu hiện nhanh chóng, 1 và 4 biểu hiện sau 1h và 5 thì xử lý sau 5h mới biểu hiện sau 24h thì đạt đến đỉnh cao và biểu hiện trong 5 ngày Nghiên cứu thể đột biến của cây thuốc lá cho thấy gen hrgpnt3 biểu hiện tính đặc thù trong thời kỳ cảm ứng rễ bất định. Promoter của hrgpt3 ở thể đột biến không bị hoạt hóa bởi auxin nên ở nồng độ bất kỳ nào xử lý auxin cũng không gây cảm ứng phát sinh rễ ð Gen đặc hiệu phát sinh chồi bất định Phát sinh chồi bất định trước tiên là cảm ứng mô sẹo hình thành mô phân sinh đỉnh chồi=> lá nguyên thủy và chồi nách. Sự hình thành mô phân sinh đỉnh chồi được điều khiển bởi gen nhất định 5.3. Tạo phôi soma. Trong quá trình nghiên cứu in vitro phôi có thể hình thàh từ các tế bào soma gọi là phôi vô tính. Các phôi vô tính có thể phát sinh thành cây hoàn chỉnh hoặc có thể sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất hạt giống nhân tạo. Tương tự như tạo chồi bất định để tạo phôi vô tính cũng cần thực hiện 2 quá trình phản phân hóa và quá trình phân hóa để tách các tế bào soma hình thành phôi. Bước 1: sự phân hóa các tế bào có khả năng hình thành phôi. Trong quá trình này cần môi trường giàu auxin, vì auxin giúp cho việc cảm ứng để tạo các tế bào phôi, Page 11 […]… hoa đồng tiền Kỹ thuật nhân , nuôi hoa đồng tiền thông thường bằng cách tách chiết cây con và gieo hạt, tuy nhiên phương pháp này có hệ số nhân thấp, cây không đồng đều, hoa không đảm bảo chất lượng Hiện nay công nghệ nhân giống hiện đại bằng phương pháp in vitro sẽ khắc phục được các nhược điểm đó, từ một cá thể có thể nhân nuôi thành vài ngàn đến vài triệu cây con A Qui trình nhân giống hoa đồng tiền… khác nhau để qun sát khả năng tạo thành mô sẹo 6.Các tồn tại của nhân giống cây trồng bằng nuôi cấy mô + Hạn chế của vi nhân giống + Hạn chế về chủng loại sản phẩm : trong điều kiện hiện nay không phải tất cả cây trồng thương phẩm đều được nhân giống bằng nuôi cấy mô + nhiều cây trồng có giá trị kinh tế hoặc quý hiếm vẫn chưa thể nhân nhaanh bằng phương pháp này để đáp ứng nhu cầu thương mại hay… tác sai quy trình 7 . Nhân giống vô tính hoa đồng tiền Đồng tiền là một trong những loài hoa có màu sắc đẹp, tươi sáng, đa dạng về chủng loại với đầy đủ các loại màu từ đỏ, cam, vàng, trắng, phấn hồng, tím và có giá trị kinh tế lớn Trên bông hoa có thể có một màu đơn hoặc nhiều màu xen kẽ Page 14 Hoa lớn và đai nên thích hợp để tạo thành bó hoặc tạo thành hoa lẵng hoặc cắm hoa nghệ thuật Ngoài ra, hoa… Chi phí sản xuất cao: đòi hỏi lao động và có 1 trình độ nhất định sử dụng thành thạo máy móc và thao tác kĩ thuật đòi hỏi có trang thiết bị chuyên dụng + giá thành sản phẩm còn cao so với phương pháp truyền thống như nhân giống bằng hạt + Hiện tượng biến dị soma làm mất hoặc thay đổi những đặc tính tốt của cây mẹ và không được thể hiện ở đời con + tỉ lệ biến di thấp ở giai đoạn đầu nhưng sau đó có… sinh phôi và chúng phát triển thành phôi soma Sự phát sinh hình thái của phôi vô tính Tất cả các phôi vô tính đều có cấu trúc lưỡng cực, gồm có mô phân sinh của cả chồi và rễ do đó có thể hình thành một cây hoàn chỉnh trong nuôi cấy in vitro Sự phát sinh hình thái ở phôi vô tính rất giống với phôi hữu tính, những phôi phát triển bình thường sẽ trải…đồng thời nó còn kích thích quá trình phát triển số lượng tế bào thông qua việc liên tiếp phân chia tế bào Các tế bào có khả năng phát sinh là các tế bào nhỏ, nhân lớn, nhiều hạch nhân, không có không bào, tế bào chất đạm đặc, giàu protein và ARN thông tin Bước 2: sự phát triển của phôi mới hình thành trong môi trường ngiên cứu của giai đoạn này… trong thời gian15 phút, tiếp tục rửa sạch mẫu 5 lần bằng nước cất vô trùng Cuối cùng chúng ta được mẫu đỉnh sinh trưởng của hoa đồng tiền sạch 3 Tái sinh cụm chồi Mục đích của giai đoạn này là tái sinh một cách định hướng của các tế bào mô nuôi cấy thành các cụm chồi Mẫu đã được khử trùng sạch đưa vào đĩa petri có giấy thấm vô trùng để thấm khô bề mặt các mẫu Dùng dao để tách đỉnh sinh… sinh trưởng BA 0,7 mg/ lít ở độ pH= 5,8 Sau 3 tháng thì các đỉnh sinh trưởng sẽ phát triển và tạo được nhiều cụm chồi với các kích thước khác nhau 4 Nhân nhanh cụm chồi Sau khi đã phát triển thành nhiều cụm chồi thì các chồi này cần phải được tách ra để nhân nhanh Các cụm chồi nhỏ có kích thước 5-10mm được tách ra và cấy lên môi trường MS có bổ sung saccharose 3%, agar 9 g/lít, chất kích thích sinh… sẽ đạt được từ 4 – 5 chồi/cụm Các chồi, cụm chồi phát triển mạnh sẽ cho thấy các cây con có màu xanh non, lá thẳng dài, kích thước cây từ 30-40mm 5 Duy trì cây Cây sau khi được cấy lên môi trường nhân giống và đạt kích thước 30-40mm thì được cấy chuyền sang môi trường MS có bổ sung saccharose 3%, agar 9 g/lít, chất kích thích sinh trưởng BA 0,1 mg/lít và GA3 0,3 mg/lit ở độ pH= 5,8 để duy trì sự… tiếp sau là pha 3, cây con in vitro phát triển từ những phôi hình cầu qua phôi hình tim và phôi hình thủy lôi + các kiểu phát sinh phôi soma Sự phát sinh phôi soma bất định: các phôi vô tnhs có thể phát triển từ các tế bào hay các mô sẹo có liên quan của mọt số loài thực vật nhiệt đới, các phôi bất định này có thể được tạo trực tiếp từ tế bào đơn trên . hợp, công nghệ vi nhân giống đáp ứng tốc độ nhân nhanh cao, từ 1 cây trong vòng 1-2 năm có thể tạo thành hàng triệu cây. – Sản phẩm cây giống đồng nhất: Vi nhân giống về cơ bản là công nghệ. không phụ thuộc mùa vụ. 2.2. Hạn chế của vi nhân giống : _ Đòi hỏi có đầu tư về trang thiết bị , công nghệ, kĩ thuật chuyên môn. _ Chi phí còn cao nên chưa phổ biến. 3.ĐỐI TƯỢNG CỦA NHÂN GIỐNG VÔ. (hồng hài), hài hằng cũng đã được áp dụng thành công kĩ thuật này để nhân giống một cách nhanh chóng. Phân viện sinh học tại Đà Lạt đã rất thành công trong việc nhân giống và trồng lan hài đỏ

Xem thêm :  Ý nghĩa của màu sắc và cách sử dụng “sức mạnh của màu sắc”


PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH SINH11-Bai41


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button