Tổng Hợp

Nguyên tắc mặc cả thú tội

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (119.65 KB, 15 trang )

Mặc cả thú tội là sự thoả thuận giữ người bị buộc tội và công tố viên,

trong đó người bị cáo buộc phạm tội thú nhận tội lỗi trên thực tế mà mình đa

thực hiện để đổi lại một vài nhượng bộ từ phía công tố viên như giảm lời buộc

tội hoặc đưa ra một mức án khoan dung hơn.

Các công tố viên cũng thực hiện quyền tự quyết trong việc thương thuyết

với luật sư biện hộ. Thông qua nguyên tắc mặc cả thú tội, Luật sư biện hộ và

công tớ viên có thể thảo luận giảm buộc tội hoặc giảm mức án cho bị cáo.

b.

Đặc điểm.

Việc sử dụng nguyên tắc mặc cả thú tội đã được áp dụng rất nhiều và giải

qút thành cơng đới với khơng ít các vụ án hình sự. Mặc cả thú tội- việc thú tội

của người bị buộc tội tại phiên tòa đã góp phần làm việc giải quyết vụ án hình sự

được diễn ra nhanh chóng, thay vì phải xét xử theo trình tự thủ tục luật định.

Trong một vài trường hợp, bị cáo và cơng tớ viên có thể làm việc với Thẩm phán

để định trước hình phạt mà bị cáo phải nhận nếu bị cáo chấp nhận thỏa thuận

nhận tội. Trong hầu hết các vụ án hình sự, vai trò của Tòa án khi giải quyết mà

sử dụng nguyên tắc mặc cả thú tội là không nhiều. Tòa án không được tham gia

vào những cuộc thảo luận giữa luật sư biện hộ và công tố viên khi họ “mặc cả

thú tội”, nhưng các bên phải công bố thoả thuận thú tội tại phiên toà công

khai. Tuy nhiên, thỏa thuận giữa các bên có thể được Tòa án chấp nhận hoặc bác

bỏ.

Mặt khác, về vấn đề thời hạn, pháp luật tố tụng hình sự của Hoa Kỳ

không quy định về thời hạn truy tố hoặc thời hạn truy tố khác nhau giữa các

bang, tùy thuộc vào hệ thống tố tụng. Tuy nhiên, thỏa thuận nhận tội có thể được

các bên tham gia thương lượng, thỏa thuận trong một thời gian rất ngắn. Do đó,

việc các bên giải quyết dựa trên nguyên tắc mặc cả thú tội sẽ làm giảm tải hệ

thống tư pháp, giảm thiểu chi phí tớ tụng cũng như vấn đáp ứng được việc xử lý

đối với các trường hợp vi phạm pháp luật, đảm bảo pháp luật được chấp hành

nghiêm chỉnh, công lý được thực thi.

Mặc cả thú tội được thực hiện giữa người bị cáo, luật sư của họ và cơng tớ

Xem Thêm :   #101 Mẫu Bao Da Chìa Khóa Ô tô Khâu Tay Đẹp, Giá Tốt Nhất [2021]

Xem thêm :  Lời chúc 20/10 ngắn gọn ý nghĩa mừng ngày phụ nữ việt nam

viên.

Bị cáo

7

Bị cáo có thể đề nghị hoặc thông qua sự tư vấn của luật sư bào chữa để

thỏa thuận nhận tội với công tố viên để đởi lấy một cáo buộc ít nghiêm trọng

hơn trước những chứng cứ bất lời và sự buộc tội của công tớ viên. Tuy nhiên, bị

cáo vẫn có qùn rút lại lời khai nhận tội của mình trước khi thẩm phán Tòa án

xét xử chấp nhận lời khai nhận tội của mình.

Luật sư biện hộ.

Luật sư biện hộ là người đại diện bị cáo tham gia tranh tụng vói Cơng tớ

viên. Trong việc thỏa thuận nhận tội, luật sư biện hộ có vai trò như một bên

trung gian thỏa thuận giữa công tố viên và bị cáo. Trước những cáo buộc bất lợi

cho bị cáo, luật sư sẽ tiến tới thỏa thuận với phía Cơng tớ để đởi lấy cáo buộc ít

nghiêm trọng hơn cho bị cáo khi nhận thấy chứng cứ không thể chối cãi. Đồng

thời, cũng là người thuyết phục bị cáo chấp nhận thỏa thuận trên.

Công tố viên.

Quyền tuỳ nghi truy tố là quyền đặc biệt của Công tố viên. Với tư cách là

một nhân viên được bầu hoặc được bở nhiệm, cơng tớ viên là người có quyền

lực nhất trong hệ thống tư pháp hình sự. Các công tố viên thực hiện quyền tự

quyết không bị ràng buộc, có quyền quyết định ai là người bị truy tố, đưa ra

những lời buộc tội nào, khi nào thì bỏ qua lời buộc tội, có thực hiện việc mặc cả

thú tội hay không và cần phải tổ chức thực hiện việc truy tố như thế nào. Các

công tố viên thực hiện quyền tự quyết khi ra quyết định trong ba lĩnh vực chủ

yếu là: Quyết định đưa ra lời buộc tội, quyết định đình chỉ vụ án (bãi bỏ lời buộc

tội) và mặc cả thú tội.

Quyết định việc truy tố dựa trên 3 yếu tố: Thứ nhất, truy tố khi có đủ chứng cứ

pháp lý (đủ các ́u tớ tối thiểu để phát động truy tố hình sự), theo đó, một văn

phòng cơng tớ có thể tiếp nhận nhiều vụ án để truy tố nhưng xử lý phần lớn các

vụ án đó thơng qua thủ tục mặc cả thú tội. Thứ hai, để đẩy nhanh tiến trình tố

tụng đối với các vụ án, giảm sự ùn tắc số lượng án tại các Tòa án, duy trì quyền

công tố và giảm các phí tởn từ các nguồn lực của Tòa án, các công tố viên bỏ

qua những vụ án chứng cứ yếu từ ngay đầu vào và giảm mức độ nghiêm trọng

Xem Thêm :   Đèn cảnh báo nguy hiểm trên xe tay ga hiện đại

Xem thêm :  Tuổi 1998 mậu dần mệnh gì ? hợp tuổi nào hợp màu gì

x́ng thành tội ít nghiêm trọng nhằm giải qút các vụ án thông qua mặc cả thú

8

tội. Thứ ba, các cơng tớ viên chỉ truy tớ khi có đủ khả năng để xét xử, bao gồm

cơ sở truy tố, điều tra của cảnh sát và đối chứng của luật sư. Các công tố viên

chỉ đệ trình bản buộc tội trong trường hợp có đủ bằng chứng để đảm bảo việc

kết án và chỉ sử dụng tối thiểu thủ tục mặc cả thú tội2.

c.

Các loại thỏa thuận nhận tội

Một là, giảm cáo trạng. Là một hình thức thỏa thuận phổ biến nhất nhằm

giảm mức cáo buộc của cáo trạng đưa ra x́ng mức độ ít nghiêm trọng hơn, khi

bị cáo đồng ý nhận tội sẽ có lợi hơn cho bị cáo.

Hai là, xóa cáo trạng tăng nặng. Hình thức thương lượng lời khai thứ hai

là chưởng lý hạt đồng ý xóa bỏ những lời buộc tội khác đang dành cho một cá

nhân. Một biến thể của hình thức này là thỏa thuận khơng khởi tớ “theo chiều

dọc”, có nghĩa là không đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng hơn chống lại cá

nhân đó. Loại thỏa thuận thứ hai là bác những cáo buộc “theo chiều ngang”, đó

là bác bỏ những cáo trạng bổ sung đối với cùng một tội đang dành cho bị cáo.

Một biến thể khác của hình thức thương lượng lời khai này là thỏa thuận mà

trong đó điều khoản phạm tội nhiều lần được xóa khỏi bản cáo trạng. Ở cấp độ

liên bang và tại nhiều bang, một người bị đánh giá là phạm tội thường xuyên khi

bị kết án lần thứ ba về một trọng tội tại bất cứ nơi nào ở Mỹ. Bản án bắt buộc

cho người phạm tội thường xuyên là tù chung thân. Ở các tòa án bang, lời buộc

tội đối với người phạm tội thường xun được xóa bỏ để đởi lấy lời khai tự nhận

tội. Một thương lượng lời khai khác thuộc loại này là thỏa thuận mà trong đó

những cáo trạng ở các tòa án khác nhau được hợp nhất tại một tòa án để các bản

án được thi hành cùng một lúc. Do những cáo trạng và quyết định của phiên tòa

sơ bộ được lưu giữ ở nhiều khu vực tài phán nên chúng được đưa vào sổ ghi án

xét xử trong một hệ thống luân phiên. Điều này có nghĩa là một bị cáo buộc bớn

điểm giả mạo và tội danh sở hữu cơng cụ giả mạo có thể bị đưa vào sổ ghi án

của năm tòa án khác nhau. Nhìn chung, việc chuyển tất cả những cáo trạng của

Xem Thêm :   Bảng giá xe vespa đầy đủ các mẫu

Xem thêm :  Cách làm lườn cá hồi chiên nước mắm ngon khó cưỡng

một người cho tòa án đầu tiên được liệt kê là tập quán phổ biến ở những địa hạt

2 Thông tin khoa học Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Mơ hình tố tụng hợp chủng quốc Hoa kỳ,

http://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/79/152.

9

có hệ thống nhiều tòa án như vậy. Điều này mang lại cho thẩm phán chủ tọa

quyền tự quyết cho phép tất cả những bản án của bị đơn được thực hiện cùng

một lúc.

Ba là, thương lượng hình phạt. Hình thức thứ ba của thương lượng lời

khai liên quan đến việc để bị cáo tự nhận tội để đổi lấy một thỏa thuận của cơng

tớ u cầu thẩm phán có bản án nhẹ hơn.

d.

Vi phạm thỏa thuận nhận tội.

Việc thỏa thuận nhận tội có một đặc điểm đáng chú ý, đó chính là sự tự

nguyện đồng ý của bị cáo. Do đó, bị cáo phải có nghĩa vụ đới với thỏa thuận

này. Sự vi phạm thỏa thuận sẽ mang lại hệ quả là phá vỡ ràng buộc giữa các bên

tham gia thỏa thuận. Trường hợp phía cơng tớ khơng tn theo thỏa thuận, bị cáo

có thể rút lại lời khai nhận tội của mình hoặc nhờ đến thẩm phán buộc thực hiện

theo đúng thỏa thuận.

3.

a.

Ưu nhược điểm của nguyên tắc Mặc cả thú tội.

Ưu điểm

Thứ nhất, ưu điểm đầu tiên cần nói đến đó là những lợi ích nhất định dành

cho bị cáo. Trước những chứng cứ rõ ràng, không thể chới cãi, một thỏa thuận

nhận tội có mức độ ít nghiêm trọng hơn so với cáo buộc mà phía cơng tố viên

đưa ra sẽ giúp bị cáo chịu mức hình phạt nhẹ hơn so với hành vi phạm tội của

mình. Thêm vào đó, bị cáo sẽ tránh được một phiên tòa có thể bất lợi hơn cho

bản thân nếu có thêm những bằng chứng đới lập với lợi ích của bị cáo.

Thứ hai, đối với công tố viên, thẩm phán và cảnh sát. Văn phòng chưởng

lý hạt và các thẩm phán tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức do họ

không phải chuẩn bị và chủ trì những vụ án khơng có tranh cãi thực sự về sự vô

tội hoặc những vụ không phù hợp với thủ tục xét xử. Nó cũng loại trừ khả năng

bên bị cáo buộc thuyết phục được ban hội thẩm tha bổng. Cuối cùng, khi cảnh

sát không được yêu cầu xuất hiện ở tòa án để chứng thực trong các vụ xét xử

hình sự thì họ sẽ có nhiều thời gian hơn cho việc ngăn ngừa và giải quyết tội

phạm.

10

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Xe Cộ

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button