Kỹ Năng Sống

Những ngày năm mới hạnh phúc

Việc coi ngày lành tháng tốt cưới hỏi rất quan trọng, nhất là theo quan điểm của người Việt Nam. Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu về Dữ liệu lớn ngày hạnh phúc trong năm của hôn nhân bạn. Mời các bạn tham khảo.

Tại sao việc chọn ngày lành tháng tốt lại quan trọng?

Theo quan niệm của người Việt, việc cưới xin hay làm những việc trọng đại đều cần phải xem và chọn ngày lành tháng tốt. Khi tổ chức đám cưới hay một sự kiện đặc biệt vào ngày lành tháng tốt sẽ mang lại nhiều may mắn, hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho đôi bạn trẻ. Việc chọn ngày, tháng phù hợp sẽ tránh được những mặt tiêu cực, giúp tâm trạng của mọi người luôn thoải mái.

Chúc mừng ngày cưới năm 2021

Một ngày đẹp trời trong tháng 11 năm 2021 để tổ chức đám cưới

 • Thứ 3 ngày 2 tháng 11 năm 2021 dương lịch tức ngày 28 tháng 9 năm 2021 âm lịch.
 • Thứ năm, ngày 4 tháng 11 năm 2021 dương lịch, ngày 30 tháng 9 năm 2021 âm lịch.
 • Thứ sáu ngày 5 tháng 11 năm 2021 dương lịch tức ngày 1 tháng 10 năm 2021 âm lịch.
 • Thứ bảy, ngày 6 tháng 11 năm 2021 dương lịch, ngày 2 tháng 10 năm 2021 âm lịch.
 • Thứ 2 ngày 8 tháng 11 năm 2021 Dương lịch tức ngày 4 tháng 10 năm 2021 âm lịch.
 • Thứ 4 ngày 17 tháng 11 năm 2021 dương lịch tức ngày 13 tháng 10 năm 2021 âm lịch.
 • Chủ nhật ngày 21 tháng 11 năm 2021 dương lịch tức ngày 17 tháng 10 năm 2021 âm lịch.
 • Thứ 3 ngày 23 tháng 11 năm 2021 dương lịch tức ngày 19 tháng 10 năm 2021 âm lịch.
 • Thứ năm, ngày 25 tháng 11 năm 2021 dương lịch là ngày 21 tháng 10 năm 2021 dương lịch
 • Thứ 3 ngày 30 tháng 11 năm 2021 dương lịch tức ngày 26 tháng 10 năm 2021 âm lịch.

Tháng 12 năm 2021 Ngày cưới hạnh phúc

 • Thứ 5 ngày 02/12/2021 dương lịch tức ngày 28/10/2021 âm lịch.
 • Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2021 dương lịch tức ngày 29 tháng 10 năm 2021 âm lịch.
 • Thứ bảy ngày 4 tháng 12 năm 2021 dương lịch tức ngày 1 tháng 11 năm 2021 âm lịch.
 • Thứ 2 ngày 6 tháng 12 năm 2021 dương lịch tức là ngày 3 tháng 11 năm 2021 âm lịch.
 • Thứ 2 ngày 13 tháng 12 năm 2021 dương lịch tức ngày 10 tháng 11 năm 2021 âm lịch.
 • Thứ 4 ngày 15 tháng 12 năm 2021 dương lịch tức ngày 12 tháng 11 năm 2021 âm lịch.
 • Thứ năm, ngày 16 tháng 12 năm 2021 dương lịch tức là ngày 13 tháng 11 năm 2021 âm lịch
 • Chủ nhật ngày 19 tháng 12 năm 2021 dương lịch tức ngày 16 tháng 11 năm 2021 âm lịch.
 • Thứ 3 ngày 21 tháng 12 năm 2021 dương lịch tức ngày 18 tháng 11 năm 2021 âm lịch.
 • Thứ năm ngày 23 tháng 12 năm 2021 dương lịch tức ngày 20 tháng 11 năm 2021 âm lịch.
 • Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 dương lịch tức là ngày 25 tháng 11 năm 2021 âm lịch
 • Thứ năm ngày 30 tháng 12 năm 2021 dương lịch tức ngày 27 tháng 11 năm 2021 âm lịch.
 • Thứ sáu ngày 31 tháng 12 năm 2021 dương lịch tức là ngày 28 tháng 11 năm 2021 âm lịch
Xem thêm :  Bà còng đi chợ trời mưa – câu chuyện vui vẻ với ý nghĩa giáo dục sâu sắc

Chúc mừng ngày cưới năm 2022

Tháng 1 năm 2022 là một ngày cưới đẹp

 • Thứ bảy ngày 1 tháng 1 năm 2022 dương lịch tức ngày 29 tháng 11 năm 2021 âm lịch.
 • Thứ 2 ngày 3 tháng 1 năm 2022 dương lịch tức ngày 1 tháng 12 năm 2021 âm lịch.
 • Thứ 2 ngày 10 tháng 1 năm 2022 dương lịch tức ngày 8 tháng 12 năm 2021 âm lịch.
 • Thứ 4 ngày 12 tháng 1 năm 2022 dương lịch tức ngày 10 tháng 12 năm 2021 âm lịch.
 • Thứ 5 ngày 13 tháng 1 năm 2022 dương lịch tức ngày 11 tháng 12 năm 2021 âm lịch.
 • Thứ 3 ngày 18 tháng 1 năm 2022 dương lịch tức ngày 16 tháng 12 năm 2021 âm lịch.
 • Thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2022 dương lịch tức ngày 18 tháng 12 năm 2021 âm lịch.
 • Thứ sáu ngày 28 tháng 1 năm 2022 dương lịch tức ngày 26 tháng 12 năm 2021 âm lịch.
 • Thứ bảy ngày 29 tháng 1 năm 2022 dương lịch tức ngày 27 tháng 12 năm 2021 âm lịch.

Tháng 2 năm 2022 ngày cưới hạnh phúc

 • Thứ hai, ngày 7 tháng 2 năm 2022 dương lịch tức là ngày 7 tháng 1 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ 4 ngày 9 tháng 2 năm 2022 dương lịch tức ngày 9 tháng 1 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ năm ngày 10 tháng 2 năm 2022 dương lịch, tức ngày 10 tháng 1 năm 2022 âm lịch.
 • Chủ nhật ngày 13 tháng 2 năm 2022 dương lịch Ngày 13 tháng 1 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ 3 ngày 15 tháng 2 năm 2022 dương lịch Ngày 15 tháng 1 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ năm ngày 17 tháng 2 năm 2022 dương lịch Ngày 17 tháng 1 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ 3, ngày 22 tháng 2 năm 2022 dương lịch, tức ngày 22 tháng 1 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ năm ngày 24 tháng 2 năm 2022 dương lịch ngày 24 tháng 1 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ sáu ngày 25 tháng 2 năm 2022 dương lịch Ngày 25 tháng 1 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ bảy, ngày 26 tháng 2 năm 2022 dương lịch tức là ngày 26 tháng 1 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ hai ngày 28 tháng 2 năm 2022 dương lịch ngày 28 tháng 1 năm 2022 âm lịch.

Mừng ngày cưới

Ngày hạnh phúc tháng 3 năm 2022 để kết hôn

 • Thứ 4 ngày 9 tháng 3 năm 2022 dương lịch, ngày 7 tháng 2 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ năm, ngày 10 tháng 3 năm 2022 dương lịch, ngày 8 tháng 2 năm 2022 âm lịch.
 • Chủ nhật, ngày 13 tháng 3 năm 2022 dương lịch, ngày 11 tháng 2 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ ba, ngày 15 tháng 3 năm 2022 dương lịch, ngày 13 tháng 2 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ năm, ngày 17 tháng 3 năm 2022 dương lịch, ngày 15 tháng 2 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ ba, ngày 22 tháng 3 năm 2022 dương lịch, ngày 20 tháng 2 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ năm, ngày 24 tháng 3 năm 2022 dương lịch, ngày 22 tháng 2 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ bảy, ngày 26 tháng 3 năm 2022 dương lịch, tức ngày 24 tháng 2 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ hai, ngày 28 tháng 3 năm 2022 dương lịch, ngày 26 tháng 2 năm 2022 âm lịch.

Ngày cưới hạnh phúc tháng 4 năm 2022

 • Thứ 2 ngày 4 tháng 4 năm 2022 dương lịch tức ngày 4 tháng 3 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ 4 ngày 6 tháng 4 năm 2022 dương lịch, ngày 6 tháng 3 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ năm, ngày 7 tháng 4 năm 2022 dương lịch, ngày 7 tháng 3 năm 2022 âm lịch.
 • Chủ nhật ngày 10 tháng 4 năm 2022 dương lịch tức ngày 10 tháng 3 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ ba, ngày 12 tháng 4 năm 2022 dương lịch, ngày 12 tháng 3 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2022 dương lịch, ngày 19 tháng 3 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ năm, ngày 21 tháng 4 năm 2022 dương lịch, ngày 21 tháng 3 năm 2022 âm lịch.
Xem thêm :  Viết bài tập làm văn số 3 lớp 9 đề 2 trang 191 sgk ngữ văn 9

Tháng 5 năm 2022 ngày cưới hạnh phúc

 • Thứ 2 ngày 2 tháng 5 năm 2022 dương lịch tức ngày 2 tháng 4 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ 4 ngày 4/5/2022 dương lịch tức 4/4/2022 âm lịch.
 • Chủ nhật ngày 8 tháng 5 năm 2022 dương lịch tức ngày 8 tháng 4 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ ba, ngày 10 tháng 5 năm 2022 dương lịch, ngày 10 tháng 4 năm 2022 dương lịch
 • Thứ năm, ngày 12 tháng 5 năm 2022 dương lịch, ngày 12 tháng 4 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ ba, ngày 17 tháng 5 năm 2022 dương lịch, ngày 17 tháng 4 năm 2022 dương lịch

Chúc mừng ngày cưới tháng 6 năm 2022

 • Thứ 4 ngày 1 tháng 6 năm 2022 dương lịch tức ngày 3 tháng 5 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ năm ngày 2 tháng 6 năm 2022 dương lịch tức ngày 4 tháng 5 năm 2022 âm lịch.
 • Chủ nhật ngày 5 tháng 6 năm 2022 dương lịch tức ngày 7 tháng 5 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ ba ngày 7 tháng 6 năm 2022 dương lịch tức ngày 9 tháng 5 năm 2022 âm lịch.

Ngày tốt tháng 7 năm 2022 cho đám cưới

 • Thứ 4 ngày 5 tháng 7 năm 2022 dương lịch, ngày 7 tháng 6 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ 5 ngày 7/7/2022 dương lịch tức ngày 9/6/2022 âm lịch.
 • Thứ năm, ngày 14 tháng 7 năm 2022 dương lịch, ngày 16 tháng 6 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ sáu, ngày 15 tháng 7 năm 2022 dương lịch, ngày 17 tháng 6 năm 2022 âm lịch.

Tháng 8 năm 2022 là một ngày cưới hạnh phúc

 • Thứ năm, ngày 4 tháng 8 năm 2022 dương lịch, ngày 7 tháng 7 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ 3 ngày 9 tháng 8 năm 2022 dương lịch tức ngày 12 tháng 7 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ sáu ngày 12 tháng 8 năm 2022 dương lịch tức ngày 15 tháng 7 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2022 dương lịch, ngày 16 tháng 7 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ hai, ngày 15 tháng 8 năm 2022 dương lịch tức là ngày 18 tháng 7 năm 2022 âm lịch.

Mừng ngày cưới

Tháng 9 năm 2022 là một ngày cưới hạnh phúc

 • Thứ năm, ngày 1 tháng 9 năm 2022 dương lịch, ngày 6 tháng 8 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ ba, ngày 6 tháng 9 năm 2022 dương lịch, ngày 11 tháng 8 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ năm ngày 8 tháng 9 năm 2022 dương lịch tức ngày 13 tháng 8 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ bảy, ngày 10 tháng 9 năm 2022 dương lịch tức là ngày 15 tháng 8 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ hai, ngày 12 tháng 9 năm 2022 dương lịch, tức ngày 17 tháng 8 năm 2022 âm lịch.

Chúc mừng ngày cưới tháng 10 năm 2022

 • Thứ ba, ngày 4 tháng 10 năm 2022 dương lịch, ngày 9 tháng 9 năm 2022 dương lịch
 • Thứ năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022 dương lịch, ngày 11 tháng 9 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ sáu ngày 7 tháng 10 năm 2022 dương lịch tức ngày 12 tháng 9 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ bảy ngày 8 tháng 10 năm 2022 dương lịch tức là ngày 13 tháng 9 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ 2 ngày 10 tháng 10 năm 2022 dương lịch tức ngày 15 tháng 9 năm 2022 âm lịch.
Xem thêm :  Status ý nghĩa về tình yêu, những câu nói hay về tình yêu

Một ngày đẹp trời trong tháng 11 năm 2022 cho một đám cưới

 • Thứ ba, ngày 1 tháng 11 năm 2022 dương lịch, ngày 8 tháng 10 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ năm, ngày 3 tháng 11 năm 2022 dương lịch, ngày 10 tháng 10 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ sáu, ngày 4 tháng 11 năm 2022 dương lịch, ngày 11 tháng 10 năm 2022 âm lịch.

Chúc mừng ngày cưới tháng 12 năm 2022

 • Thứ năm ngày 1 tháng 12 năm 2022 dương lịch tức ngày 8 tháng 11 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ sáu ngày 2 tháng 12 năm 2022 dương lịch, tức ngày 9 tháng 11 năm 2022 âm lịch.
 • Thứ bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022 dương lịch tức là ngày 10 tháng 11 năm 2022 âm lịch
 • Thứ 2 ngày 5 tháng 12 năm 2022 dương lịch, tức ngày 12 tháng 11 năm 2022 âm lịch.

>>> Xem thêm:

 • Lời cảm ơn sau đám cưới, lời cảm ơn tới khách mời trong đám cưới hay ngắn gọn là
 • Tin vui về đám cưới, những câu nói hay về hôn nhân
 • Những lời chúc, lời chúc đám cưới hay, ý nghĩa và độc đáo
 • 15+ Mẫu váy cưới đẹp và đơn giản dành cho các bạn trẻ

Trên đây là những mẫu ngày kỷ niệm ngày cưới đẹp nhất mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này.

Nếu bạn có nhu cầu trang bị đồ gia dụng, điện máy, tủ lạnh, đồ dùng y tế, văn phòng thật và chất lượng, hãy liên hệ và đặt hàng trên website Mitadoor Đồng Nai hoặc liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới để được nhân viên hỗ trợ thêm.

Mua sắm trực tuyến

Hà Nội:

56 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
Điện thoại: 024.3568.6699

Trong thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh:

716-718 Điện Biên Phủ, P.10, Q.10
Điện thoại: 028.3833.6666

303 Hùng Vương, P.9, Q.5
Điện thoại: 028.3833.6666


Ngày Hạnh Phúc – Bằng Cường ft DJ Oxy [Official MV]


Ngày Hạnh Phúc, Bằng Cường ft DJ Oxy Official MV HD
Bằng Cường Remix https://goo.gl/kH3LSf
Bằng Cường Official MV https://goo.gl/L4S2V8
Nhạc Bằng Cường hay nhất https://goo.gl/KfSxuq
► Facebook : https://facebook.com/BANGCUONG
► Theo dõi kênh Bằng Cường Official: https://goo.gl/Y6EiJ1
Lời bài hát/Lyrics:
Thật hạnh phúc, thật ý nghĩa khi thấy em cười. Mỗi lúc bên người yêu thương như gió và mây. Từng lời nói nguyện yêu mãi, yêu đến bất tận. Thật đẹp biết bao dấu yêu mong làm sao.
Tình yêu đã đến đánh thức con tim ngủ mê bao ngày, thật bối rối mỗi khi em yêu hờn dỗi. Và ngày em đến xua tan màn đêm băng giá ưu phiền, cho tim anh thôi không lẻ loi.
Từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường, nụ hôn bất ngờ trao nhau ánh mắt mộng mơ.
Một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thầm mong suốt đời bên em ngày hạnh phúc..

Copyright © 2015 Bằng Cường

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kỹ Năng Sống
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kỹ Năng Sống

Related Articles

Back to top button