Kỹ Năng Sống

Mẫu giấy biên nhận giao nhận tiền chuẩn và mới nhất 2022

Mẫu Biên bản giao tiền mới nhất và chuẩn nhất. Mẫu Giấy giao nhận tiền có giá trị pháp lý. Một số lưu ý về giấy biên nhận giao – nhận tiền? Hướng dẫn cách lập mẫu giấy giao nhận tiền mặt khi giao dịch, lập giấy biên nhận giao nhận tiền chuẩn và mới nhất.

Mẫu giấy biên nhận tiền, giấy biên nhận tiền, biên bản giao tiền, biên bản nhận tiền, giấy giao nhận tiền là một trong những biểu mẫu được sử dụng khá phổ biến trong mọi giao dịch liên quan đến tài chính. Đây là căn cứ chứng minh việc các bên đã giao nhận một số tiền nhất định, trong mọi trường hợp không may xảy ra giấy biên nhận tiền là cơ sở pháp lý bảo vệ quyền lợi và yêu cầu trách nhiệm đối với các bên liên quan.

mau-giay-bien-nhan-giao-nhan-tien-chuan-va-moi-nhat

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại 24/7: 1900.6568

Mẫu giấy biên nhận tiền là mẫu văn bản được soạn thảo trong các công việc giao dịch dân sự, mua bán và chuyển nhượng tài sản với mục đích xác nhận là công việc giao tiền và nhận tiền đã hoàn thành, có ký xác minh của cả 2 bên. Việc trao đổi tài chính là vấn đề nhạy cảm, nhất là khi số tiền khá lớn, nên cần có giấy biên nhận để đảm bảo. Để hiểu rõ hơn về cách viết giấy biên nhận tiền và cách viết mẫu giấy biên nhận tiền Dương Gia xin cung cấp cho các bạn một số thông tin sau:

1. Mẫu Giấy biên nhận tiền:

Tải về Giấy biên nhận tiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–***——–

BIÊN NHẬN

(Về việc thu tiền phí, lệ phí, ….)

Xem thêm: Giao nhận có kì hạn là gì? Đặc điểm và ví dụ thực tế?

Tôi là:…

Đơn vị công tác:…

Có nhận của Ông/bà ….

Số CMND:…..

Số tiền là: …..

Bằng chữ:….

Lý do:…..

…….. , ngày     tháng     năm 20…

Xem thêm: Có thể kiện khi người vay không trả nợ

Người giao tiền       

(Ký, ghi rõ họ tên)   

Người nhận tiền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Biên nhận này không còn giá trị khi Sở Tài nguyên và Môi trường đã viết Biên lai thu tiền chính thức khi gửi trả kết quả giải quyết TTHC cho khách hàng.

2. Mẫu Biên bản giao tiền mới nhất:

Tải về Biên bản giao tiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——

BIÊN BẢN BÀN GIAO TIỀN

Hôm nay, ngày…..tháng….năm 2010 tại…, Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:….

Số chứng minh thư:…Ngày cấp:….Nơi cấp:….

Địa chỉ:….

Hộ khẩu thường trú:….

Chỗ ở hiện tại:…

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là : BÊN B):  Ông (Bà):…

Số chứng minh thư:….Ngày cấp:…Nơi cấp:….

Đại chỉ:….

Hộ khẩu thường trú:….

Chỗ ở hiện tại:….

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản Số:…được lập ngày…..tháng…..năm ….. tại…Ông/Bà:…

Đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là:…VNĐ (viết bằng chữ:…).

Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khiếu kiện, kiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Xem thêm :  Phân tích vẻ đẹp chí nam nhi qua bài thơ tỏ lòng của phạm ngũ lão

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…….., ngày………tháng……….năm ………

 BÊN GIAO TIỀN

( ký , ghi rõ họ tên)

 

BÊN NHẬN TIỀN

( ký , ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tên Tôi là:…….

Số chứng minh thư: ….Ngày cấp:….Nơi cấp:…..

Địa chỉ:….

Hộ khẩu thường trú:…..

Chỗ ở hiện tại:…..

Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:….. (Viết bằng chữ:…..)  theo thỏa thuận .

Ký và ghi rõ họ tên

3. Mẫu Biên bản nhận tiền chuẩn nhất:

Tải về Biên bản nhận tiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–***——–

GIẤY NHẬN TIỀN

(Về việc:….)

Tôi là:…..

Địa chỉ:…..

Số CMTND:……

Có nhận của Ông/bà …..

Số CMTND:….

Số tiền là: ……

Bằng chữ:….

Lý do:…..

Chứng từ này được đi kèm với: …..

….. , ngày     tháng     năm 20…

Người nhận tiền

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Xác nhận của người làm chứng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày … tháng … năm … ông/bà … đã nhận đủ số tiền …..(bằng chữ ….) của ông/bà ..

4. Mẫu Giấy giao nhận tiền có giá trị pháp lý:

Tải về Giấy giao nhận tiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——

GIẤY GIAO NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày……tháng……năm……… tại…….…., chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:……

Số CMND: ……Ngày cấp:…………….Nơi cấp: ………….

Địa chỉ:…

Hộ khẩu thường trú: ……

Chỗ ở hiện tại: ……

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B): Ông (Bà):……

Số CMND: ……..Ngày cấp:……..Nơi cấp: …….

Địa chỉ:….

Hộ khẩu thường trú: …….

Chỗ ở hiện tại: ……

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản số:…….được lập ngày…….tháng…..năm …….tại….. Ông/Bà:…… đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là:……VNĐ (viết bằng chữ:……….).

Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khiếu kiện, kiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 …., ngày……tháng….….năm……

BÊN GIAO TIỀN                             BÊN NHẬN TIỀN

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tên tôi là:….

Số CMND: ….Ngày cấp:……Nơi cấp: ….

Địa chỉ:…..

Hộ khẩu thường trú: …..

Chỗ ở hiện tại: …..

Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:…….. (Viết bằng chữ: ……..) theo thỏa thuận.

Ký và ghi rõ họ tên

5. Một số lưu ý về giấy biên nhận giao – nhận tiền:

* Ý nghĩa của giấy biên nhận giao – nhận tiền

Xem thêm :  Tóm tắt bài tuyên bố thế giới về sự sống còn ❤️️ 10 mẫu

– Trong nghiệp vụ kế toán, giấy biên nhận tiền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đối với những khoản tiền có giá trị lớn hoặc nhỏ bắt buộc phải sử dụng đến giấy biên nhận tiền. Đây được xem là bằng chứng duy nhất để chứng minh một cuộc giao dịch có thực và đảm bảo quyền lợi cũng như ràng buộc trách nhiệm của các bên liên quan.

– Trong trường hợp bạn thực hiện cuộc giao dịch mua bán bất cứ một sản phẩm nào đó mà bản thân mặt hàng ấy không có phiếu bảo hành kèm theo, biểu mẫu này có giá trị như phiếu bảo hành hoặc đổi trả hàng hóa khi có nhu cầu.

– Trường hợp giao dịch với một đơn vị, thông thường, trong khoảng thời gian nhất định, bộ phận kế toán sẽ rà soát lại các hóa đơn và thống kê tài chính. Nếu có thắc mắc về khoản tiền có liên quan đến giao dịch nào đó, lúc này giấy biên nhận tiền sẽ là cơ sở chứng minh cho việc bạn đã trả tiền và hoàn thành đầy đủ các thủ tục cần thiết.

* Nội dung giấy biên nhận giao – nhận tiền

– Các thông tin bắt buộc trong giấy biên nhận tiền bao gồm: Thời gian, địa điểm thiết lập giấy, các thành phần có liên quan. Họ và tên, chứng minh thư nhân dân của bên giao và bên nhận tiền, đồng thời nội dung giao nhận tiền là gì trong giấy biên nhận cũng phải ghi rõ.

– Sau khi thông tin đầy đủ nội dung cần thiết các bên tiến hành ký cam kết và thực hiện đúng các thỏa thuận như: Bên giao có trách nhiệm chuẩn bị đủ số tiền tương ứng với tài sản có nhu cầu mua. Bên nhận có toàn quyền sử dụng số tiền trên vào mục đích cá nhân hoặc đưa vào nguồn quỹ tài chính tùy thuộc theo nhu cầu. Trong các trường hợp không xảy ra mâu thuẫn và mọi thủ tục thực hiện đúng theo quy định, cả 2 bên không có quyền kiện cáo hoặc khiếu nại làm ảnh hưởng đến danh dự và quyền lợi của nhau.

– Giấy biên nhận tiền được in thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản để làm cơ sở chứng minh cho giao dịch thành công.

* Giấy biên nhận giao – nhận tiền có thể sử dụng người làm chứng

– Trong một số trường hợp, chúng ta có thể sử dụng đến bên thứ 3 để làm chứng cho mọi cuộc giao dịch tiền mặt có giá trị từ nhỏ đến lớn. Theo đó, người làm chứng phải cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân như: Họ tên, chứng minh thư, địa chỉ, hộ khẩu thường trú. Bản thân người này phải được chứng kiến toàn bộ quá trình giao dịch của bên A và bên B, khẳng định cuộc giao dịch này hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện, không có yếu tố ép buộc.

– Bên cạnh giấy biên nhận tiền thì mẫu giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu cũng được sử dụng khá phổ biến hiện nay, nội dung của mẫu giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu cần nêu rõ đặc điểm các tài liệu được giao cùng với thông tin cá nhân của những người liên quan.

Thực chất của hoạt động làm chứng nhằm mang đến giá trị hiệu lực cao nhất cho giấy biên nhận tiền, đồng thời đây cũng là một trong những nội dung quan trọng mà hầu hết các loại giấy tờ hành chính, kế toán hiện nay đều áp dụng.

Xem thêm :  Các tập thơ tố hữu – gió lộng

* Nội dung chính của Mẫu giấy biên nhận tiền:

– Xác nhận việc giao tiền và nhận tiền giữa các cá nhân, tổ chức
– Ghi rõ số tiền, cam kết giao nhận
– Thực hiện các thỏa thuận theo đúng cam kết

* Một số lưu ý khi viết giấy biên nhận giao – nhận tiền

– Có đầy đủ thông tin của bên giao và bên nhận

– Giấy biên nhận tiền phải ghi một cách chính xác thông tin của bên giao và thông tin của bên nhận. Về họ tên, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, chỗ ở hiện tại…Người viết văn bản cần phải chú ý đến những thông tin này để ghi chính xác, đầy đủ và kịp thời sửa chữa nếu như có sai sót.

– Số tiền bao giao là bao nhiêu?

– Mục đính chính của giấy biên nhận tiền là bên B đã thanh toán, chi trả cho bên A số tiền là bao nhiêu? Số tiền này cần phải được ghi bằng chữ để tránh những nhầm lẫn không đáng có. Về mục đích sử dụng tiền trong bản hợp đồng đầu tiên đã có ghi rõ, trong văn bản lần này mục đích chính là nói về việc ban giao vì thế người làm giấy biên nhận tiền không cần phải ghi điều khoản này vào văn bản nữa.

– Có xác nhận của người làm chứng

– Giấy biên nhận tiền ngoài những thông tin cần thiết nêu trên thì cần phải có xác nhận của người làm chứng, hay còn gọi là người thứ ba. Mục đích là giúp hai bên có thể xác minh, chứng thực thông tin một cách chính xác nhất. Tài chính là vấn đề nhạy cảm nhưng cũng rất cần tới sự minh bạch, rõ ràng nếu như không có bên thứ ba làm chứng thì chữ ký cũng có thể giả mạo được, sự chính xác và độ an toàn về thông tin không hề cao.

– Giấy biên nhận tiền phải ghi rõ chữ ký và họ tên của người làm chứng, đồng thời cam kết những gì mình nói hoàn toàn là sự thật. Khi có bất kỳ tranh chấp, khiếu nại nào xảy ra thì người làm chứng sẽ có trách nhiệm làm nhân chứng, đồng thời khai báo đúng sự thật. Nếu như có sự thông đồng hoặc cố tình gian lận về thông tin thì cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.


MẪU GIẤY GIAO NHẬN TIỀN


MẪU GIẤY GIAO NHẬN TIỀN
Tải mẫu giấy giao nhận tiền tại đây: https://drive.google.com/file/d/1L0tuPRz_vpCTPhLRFxP5TXq0KtgcMapF/view?usp=sharing
MẪU GIẤY GIAO NHẬN TIỀN
MẪU GIẤY GIAO NHẬN TIỀN
MẪU GIẤY GIAO NHẬN TIỀN
HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT VÀ LẬP MẪU GIẤY GIAO NHẬN TIỀN MUA BÁN THEO HỢP ĐỒNG.
Nội dung của giấy biên nhận tiền mua đất
Tương tự như những mẫu văn bản biên nhận khác, giấy biên nhận tiền mua đất sẽ bản gồm rất nhiều thông tin khác nhau. Bạn cần chú ý một số nội dung cơ bản, quan trọng không thể thiếu dưới đây:
Tên biên bản
Thông tin của bên giao và nhận tiền, thông tin của bên làm chứng (nếu có): Họ và tên, số CMND, địa chỉ, SĐT,…
Thời gian, địa điểm giao nhận tiền
Nội dung giao nhận tiền
Quyền và nghĩa vụ của các bên
Chữ ký của các bên tham gia

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kỹ Năng Sống
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kỹ Năng Sống

Related Articles

Back to top button