Tổng Hợp

Học Đánh Vần Tiếng Anh pdf miễn phí

Ngày đăng: 22/05/2018, 07:22

Tôi đã từng rất ham thích học tiếng Anh, thấy sách, tài liệu nào hay là tôi mua về đọc. Và hết năm này sang năm khác tôi cứ loay hoay với rất nhiều loại tài liệu mà không biết nên học tiếng Anh theo cách nào có được hiệu quả.Tôi cũng đã từng tham gia một số khóa học như giao tiếp, ngữ pháp, khóa học tổng quát nhưng không có bất kỳ sự cải thiện nào đáng kể.Chỉ sau nhiều năm nghiên cứu, tìm tòi các quy tắc để đánh vần và đọc tiếng Anh lưu loát tôi mới thấy mình đang đi đúng hướng và thấy mình thực sự thích nói tiếng Anh.Nhờ các quy tắc đó, tôi đã đào tạo được hàng ngàn sinh viên, người đi làm và các bạn học sinh.Nếu chỉ mình tôi giảng dạy, sẽ cần rất nhiều thời gian nữa mới thay đổi được tư duy của người học. Nhưng nếu tôi tổng hợp các quy tắc vào một cuốn sách thì sẽ giúp được nhiều người hơn nữa. Không phải ai cũng biết đến khóa học của tôi, không phải ai cũng có thể đến học trực tiếp, đó chính là lý do cuốn sách này đến với bạn.Tôi đã cố gắng viết với nội dung đơn giản, súc tích nhất để bất kỳ ai cũng có thể tự học được. Và tôi tin chắc chắn bạn cũng sẽ đọc và nói tiếng Anh tốt sau khi tham khảo hết cuốn sách này.Cảm ơn bạn rất nhiều vì bạn đã tin tưởng vào nội dung của cuốn sách. Nếu bạn cảm thấy không hài lòng, muốn góp ý về bất kỳ nội dung gì trong cuốn sách Học đánh vần tiếng Anh này, bạn vui lòng gửi email tới địa chỉ: nam.enprogmail.comTôi sẽ đọc cẩn thận tất cả email của bạn và sẽ cố gắng trả lời bạn trong thời gian sớm nhất.” 49 QUY TẮC ĐÁNH VẦN VÀ ĐỌC TIẾNG ANH đƣợc trích từ PHƢƠNG PHÁP HỌC ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH nghiên cứu giảng dạy: Nguyễn Ngọc Nam Ebook miễn phí tại: Webtiekiem.com LƢU Ý: Quy tắc không hiệu thực hữu ích bạn cần đọc hiểu để biết từ vựng; Nó khơng giúp cho bạn bạn nghĩ bạn đọc tiếng Anh nhƣ ổn rồi, không cần chỉnh sửa thêm nữa; Nó hồn tồn vơ dụng bạn tâm vào học Ngữ pháp Nói chung, quy tắc thật vô bổ bạn download bỏ Không đọc, không nghiên cứu, không áp dụng Tiếng Việt ngôn ngữ gốc Latin nên có nhiều âm tƣơng đồng với tiếng Anh, bạn không nên cầu kỳ, tự làm khó học theo sách Video hƣớng dẫn mạng Rất nhiều Clip họ làm để hƣớng dẫn cho ngƣời học tiếng Anh toàn giới Và giới có nhiều ngơn ngữ có âm khác biệt nên họ cần hƣớng dẫn chi tiết CẢNH BÁO: Các quy tắc phần hệ thống Quy tắc đánh vần tiếng Anh, bao gồm: Sách học Đánh vần tiếng Anh, buổi đào tạo khóa học Đánh vần tiếng Anh Nó bổ sung kiến thức giúp bạn nhiều bạn đã, học Phát âm tiếng Anh thật muốn đọc tiếng Anh Tuy nhiên, chúng đƣợc trình bày theo tính liệt kê, khơng mang tính hệ thống Vì bạn đăng ký Email để nhận quy tắc này, nên coi đặc quyền riêng bạn Do đó, bạn vui lòng khơng forward (chuyển tiêp), không share (chia sẻ), không phát tán (post) lên diễn đàn, mạng xã hội Quy tắc Không phải quy tắc 49 Quy tắc giúp bạn đọc chuẩn hết 100% số từ, có nghĩa số từ ngoại lệ (exceptions) mà ngƣời bạn ngữ phải chấp nhận Bản quyền thuộc Nguyễn Ngọc Nam – Đánh vần tiếng Anh www.danhvantienganh.com / Facebook: www.fb.com/danhvantienganh Ebook miễn phí tại: Webtiekiem.com HỌC ĐÁNH VẦN học lần, sử dụng mãi Ebook miễn phí tại: Webtiekiem.com CÁCH VẬN DỤNG CÁC QUY TẮC: Sử dụng kiến thức tiếng Anh có, vận dụng quy tắc đánh vần để tập viết phiên âm đọc tiếng Anh Sau dùng phần mềm từ điển kiểm tra lại xem tự đọc có giống chƣa, viết phiên âm hay sai Bản quyền thuộc Nguyễn Ngọc Nam – Đánh vần tiếng Anh www.danhvantienganh.com / Facebook: www.fb.com/danhvantienganh HỌC ĐÁNH VẦN học lần, sử dụng mãi Ebook miễn phí tại: Webtiekiem.com QUY TẮC SỐ 1: [Số âm tiết từ] Đếm số nguyên âm để biết từ có âm tiết – Từ có âm tiết: bat Từ có âm tiết: batman Từ có âm tiết: superman Từ có âm tiết: cameraman QUY TẮC SỐ 2: [Nhận biết số âm tiết từ có âm “e” đứng cuối] Những từ có âm “e” đứng cuối trƣớc âm “e” phụ âm [L], không coi âm “e” âm tiết từ – Từ có âm tiết: late Từ có âm tiết: climate Từ có âm tiết: estimate Từ có âm tiết: certificate QUY TẮC SỐ 3: [Từ có âm “le” đứng cuối] Những từ có âm “le” đứng cuối, âm “e” đƣợc coi âm tiết từ – Từ có âm tiết: table Từ có âm tiết: article Từ có âm tiết: accessible QUY TẮC SỐ 4: [Thế nguyên âm đôi, nguyên âm dài?] Nguyên âm đôi âm viết phiên âm có hai nguyên âm đứng cạnh – Âm [o] viết thành /ou/ Âm [a] viết thành /ei/ Âm [i] viết thành /ai/ Bản quyền thuộc Nguyễn Ngọc Nam – Đánh vần tiếng Anh www.danhvantienganh.com / Facebook: www.fb.com/danhvantienganh HỌC ĐÁNH VẦN học lần, sử dụng mãi Ebook miễn phí tại: Webtiekiem.com Âm /ou/, /ai/ /ei/ gọi nguyên âm đôi Nguyên âm dài âm viết phiên âm có nguyên âm có dấu (:) đứng sau nguyên âm – Âm [e] viết thành /i:/ Âm /i:/ gọi nguyên âm dài Riêng âm [u] đọc thành nguyên âm đôi nguyên âm dài, phụ thuộc vào phụ âm đứng trƣớc (có quy tắc nhận dạng khác) QUY TẮC SỐ 5: [Nhận dạng để đánh vần từ có âm tiết, âm “e” đứng cuối] Từ có âm tiết, có Nguyên âm + phụ âm (trừ R) + E, thì: nguyên âm đọc thành nguyên âm đôi nguyên âm dài Nguyên âm đơi: – Âm [o] viết thành /ou/ Ví dụ: note Âm [a] viết thành /ei/: Ví dụ: late Âm [i] viết thành /ai/ Ví dụ: nice Nguyên âm dài: – Âm [e] viết thành /i:/ Ví dụ: scene QUY TẮC SỐ 6: [Cách đọc nguyên âm đôi nguyên âm dài] – Nguyên âm đôi: Ban đầu đọc nguyên âm thứ nhất, chuyển vị trí miệng nối sang âm thứ hai Nguyên âm dài: Đọc nguyên âm nhƣng kéo dài bình thƣờng Bản quyền thuộc Nguyễn Ngọc Nam – Đánh vần tiếng Anh www.danhvantienganh.com / Facebook: www.fb.com/danhvantienganh HỌC ĐÁNH VẦN học lần, sử dụng mãi Ebook miễn phí tại: Webtiekiem.com QUY TẮC SỐ [Cách đọc từ âm tiết dạng ogue] Có quy tắc nhỏ quy tắc này: – Đây từ có âm tiết; Âm [o] ln đọc thành nguyên âm đôi /ou/ Viết phiên âm bỏ âm [ue] Giữ lại phụ âm [g] đọc viết phiên âm Ví dụ: vogue /voug/, rogue /roug/ Và nhiều từ khác QUY TẮC SỐ 8: [Nhận dạng phụ âm] Các phụ âm đƣợc giữ nguyên viết phiên âm đọc tiếng Anh (trừ số âm câm – silent sound) Bao gồm: b, f, h, k, l, m, n, p, r, v, z, tr => Khi nhìn thấy từ tiếng Anh, có phụ âm nằm danh sách bạn giữ ngun đọc bình thƣờng QUY TẮC SỐ 9: [Nhận dạng phụ âm] Các phụ âm PHẢI thay đổi viết phiên âm đọc tiếng Anh(trừ số âm câm – silent sound) Bao gồm: c, j, q, x, y (bán nguyên âm), ch, sh QUY TẮC SỐ 10: [Nhận dạng phụ âm] Các phụ âm ln CĨ THỂ HOẶC GIỮ NGUN viết phiên âm đọc tiếng Anh(trừ số âm câm – silent sound) Bao gồm: d, g, s, t Bản quyền thuộc Nguyễn Ngọc Nam – Đánh vần tiếng Anh www.danhvantienganh.com / Facebook: www.fb.com/danhvantienganh HỌC ĐÁNH VẦN học lần, sử dụng mãi Ebook miễn phí tại: Webtiekiem.com QUY TẮC SỐ 11: [Cách đọc âm không nhấn trọng âm] Đọc với giọng xuống, nhanh lƣớt (không lên cao nhƣ đa số ngƣời học tiếng Anh đọc QUY TẮC SỐ 12: [Cách đọc từ hai âm tiết có dạng nguyên âm “o” + phụ âm + “us”] – Trọng âm: Rơi vào âm tiết thứ Âm [o] đọc thành /ou/ Ví dụ: focus /‟foukəs/ QUY TẮC SỐ 13: [Cách đọc từ hai âm tiết có dạng nguyên âm “a” + phụ âm + “us”] – Trọng âm: Rơi vào âm tiết thứ Âm [a] đọc thành /ei/ Ví dụ: gradus /‟greidəs/ QUY TẮC SỐ 14: [Cách đọc từ hai âm tiết có dạng nguyên âm “i” + phụ âm + “us”] – Trọng âm: Rơi vào âm tiết thứ Âm [i] đọc thành /ai/ Ví dụ: minus /‟mainəs/ QUY TẮC SỐ 15 & 16: [Cách đọc từ có âm tiết trở lên có “OGUE”] Dù cho bạn học phát âm (pronunciation) từ năm qua năm khác, bạn biết phát âm hết all phụ âm, nguyên âm nhƣng cách nhận dạng khơng có nhiều tác dụng, bạn phải tra từ điển từ, từ ** Bản quyền thuộc Nguyễn Ngọc Nam – Đánh vần tiếng Anh www.danhvantienganh.com / Facebook: www.fb.com/danhvantienganh HỌC ĐÁNH VẦN học lần, sử dụng mãi Ebook miễn phí tại: Webtiekiem.com Có quy tắc liên quan đến từ kết thúc “OGUE” Trọng âm: Những từ có “ogue” có trọng âm cách “ogue” âm tiết Ví dụ: Catalogue (Trọng âm rơi vào âm 1, âm [a]) Cách đọc đuôi “OGUE” Cả “ogue” viết phiên âm thành /ɒg/ (có nghĩa đọc viết phiên âm bỏ âm UE đứng cuối, âm /ɒ/ đọc với vị trí miệng mở rộng (giống nhƣ ngáp) nhƣng đọc với giọng xuống âm khơng đƣợc nhấn trọng âm) >> Lƣu ý: Khi nói khơng bỏ sót phụ âm /g/ đứng cuối từ Cách đọc âm đƣợc nhấn trọng âm phụ thuộc vào từ khác nhau, liên quan đến quy tắc đọc nguyên âm đƣợc nhấn trọng âm (Chúng ta đọc sách Học đánh vần tiếng Anh để hiểu rõ thành thục quy tắc này) Từ quy tắc trên, tự đọc đƣợc nhiều từ tƣơng tự nhƣ: catalogue, dialogue, analogue, apologue, dialogue, dialog, monologue, sinologue, Đây nguyên lý học Đánh vần tiếng Anh, không phát âm, mà hiểu lại phát âm nhƣ Đây cách học 1, biết 10 Học lần, sử dụng mãi QUY TẮC SỐ 17 & 18: [Chia đoạn nhấn trọng âm câu] Khi học, bạn không nên cố gắng học thật nhiều Hãy chia nhỏ học để có niềm vui, đừng cố nhồi nhét q nhiều Ví dụ, ngày bạn áp dụng quy tắc Đánh vần, đọc nói để phân tích quy tắc cách đọc câu tiếng Anh Ví dụ cụ thể: Bản quyền thuộc Nguyễn Ngọc Nam – Đánh vần tiếng Anh www.danhvantienganh.com / Facebook: www.fb.com/danhvantienganh HỌC ĐÁNH VẦN học lần, sử dụng mãi Ebook miễn phí tại: Webtiekiem.com “The Ministry of Education and Training (MOET) has revised its decision on prohibiting preschools to organize foreign language classes.” Quy tắc chung: Không ngắt nghỉ câu theo cảm tính, theo độ dài, độ khỏe thở Khơng thích nói Khi đọc lên phải tạo đƣợc độ cao thấp giọng, có độ trầm bổng Chia đoạn: Câu chia thành đoạn nhƣ bên dƣới The Ministry of Education and Training (MOET) // has revised its decision // on prohibiting preschools // to organize foreign language classes.” Trọng âm đoạn: Đoạn 1: Trọng âm Đoạn 2: Trọng âm Đoạn 3: Trọng âm Đoạn 4: Trọng âm vào từ: Ministry, Education, Training vào từ: revised, decision vào từ: prohibiting, preschool vào từ: organize, foreign, language classes Còn lại từ khác đọc với giọng xuống, nhanh lƣớt: the, of, an, has, to, on, to ** Chi tiết quy tắc bạn tham khảo sách Học đánh vần tiếng Anh QUY TẮC SỐ 19: Có điều khác biệt học theo phƣơng pháp Đánh vần tiếng Anh, bạn phải viết đƣợc phiên âm từ tiếng Anh Nó khơng giống với cách học khác mà bạn học: Phải xem từ điển để biết phiên âm, chí xem từ điển nên đọc nhƣ Giống nhƣ bạn học tiếng Việt, bạn phải tập viết nhiều bắt đầu học chữ Sau thời gian bạn quen rồi, nói từ bạn biết từ đƣợc viết nhƣ Với phiên âm tiếng Anh, bạn cần tập viết phiên âm khoảng 15 ngày Khi bạn quen với cách nhấn trọng âm, phiên âm, bạn nói gần nhƣ tất từ tiếng Anh thoải mái với hình ảnh phiên âm đầu Nếu bạn đâu, bạn xem hình ảnh bên dƣới để biết Quy trình viết phiên âm từ tiếng Anh Bản quyền thuộc Nguyễn Ngọc Nam – Đánh vần tiếng Anh www.danhvantienganh.com / Facebook: www.fb.com/danhvantienganh HỌC ĐÁNH VẦN học lần, sử dụng mãi Ebook miễn phí tại: Webtiekiem.com QUY TẮC SỐ 20 & 21: [Quy trình phân tích, đánh vần, viết phiên âm đọc từ tiếng Anh] Bao gồm Quy tắc nhấn trọng âm quy tắc đọc /a/ đƣợc nhấn trọng âm Mình lấy thử từ để bạn hình dung cách sử dụng quy tắc Đánh vần để đọc đƣợc từ tiếng Anh mà không cần dùng đến từ điển, dù từ bạn chƣa gặp Đó từ “aviation” (hàng khơng) Vậy làm để đọc đƣợc từ này? AVIATION Quy tắc trọng âm: Ngay trƣớc âm /io/ Quy tắc đọc âm đƣợc nhấn trọng âm: /a/ trƣớc /io, ia, ie, iu/ đọc thành /ei/ >>> AVIATION /,eivə’eiʃən/ * Nếu nhìn thấy chữ, đoạn, báo tiếng Anh mà bạn khơng dám đọc, có nghĩa bạn chƣa biết đọc ** Nếu bạn đọc từ tiếng Anh mà khơng hiểu lại đọc nhƣ vậy, có nghĩa bạn chƣa biết đọc Bản quyền thuộc Nguyễn Ngọc Nam – Đánh vần tiếng Anh www.danhvantienganh.com / Facebook: www.fb.com/danhvantienganh HỌC ĐÁNH VẦN học lần, sử dụng mãi Ebook miễn phí tại: Webtiekiem.com *** Nếu bạn đọc từ tiếng Anh, ngƣời khác bảo bạn đọc sai thân bạn khơng đọc sai hay đúng, có nghĩa bạn chƣa biết đọc **** Nếu bạn nghe ngƣời khác đọc từ tiếng Anh, bạn họ đọc hay sai, có nghĩa bạn chƣa biết đọc ***** Nếu bạn đọc hiểu tiếng Anh, nhƣng không hƣớng dẫn (dạy) đƣợc cho ngƣời khác cách đọc từ tiếng Anh, có nghĩa bạn chƣa biết đọc >> Học tiếng Việt năm biết đọc, nhƣng học tiếng Anh 10 năm chƣa biết đọc, có nghĩa bạn ĐANG HỌC KHƠNG ĐÚNG CÁCH BẠN ĐƢỢC DẠY KHƠNG ĐÚNG CÁCH Hi vọng bạn khơng trƣờng hợp QUY TẮC SỐ 22: [Cách đọc từ có “ible”] Bạn làm để đọc đƣợc từ “incredible” “impossible” khơng có từ điển bạn cạnh? Nếu bạn biết đến phƣơng pháp học Đánh vần tiếng Anh học Đánh vần tiếng Anh bạn hiểu muốn đọc chuẩn từ nhƣ cần phải biết TRỌNG ÂM Quy tắc để đọc đƣợc từ có dạng xác định trọng âm đứng trƣớc “ible” (Trong tiếng Anh có 100 từ có đuôi “ible”) Và đuôi “ible” đƣợc viết phiên âm /ibəl/ /əbəl/ Bây bạn thoải mái đọc đƣợc từ nhƣ dƣới đây: terrible tangible permissible perfectible sensible reversible frangible evincible ** Những từ có đuôi “igible” nằm quy tắc nhận dạng khác, đƣợc giới thiệu vào dịp khác 10 Bản quyền thuộc Nguyễn Ngọc Nam – Đánh vần tiếng Anh www.danhvantienganh.com / Facebook: www.fb.com/danhvantienganh HỌC ĐÁNH VẦN học lần, sử dụng mãi Ebook miễn phí tại: Webtiekiem.com QUY TẮC SỐ 23: [Quy tắc đánh vần & đọc từ WEDNESDAY (Thứ 4)] Nhiều, nhiều ngƣời học tiếng Anh đọc từ /wed nis day/, nhìn vào mặt chữ từ thây có âm tiết Có lần hỏi cậu Giáo viên ngƣời Canada, nhiều ngƣời nói sai mà hiểu cậu nói nghe nhiều nên quen hiểu ln Có số điểm lƣu ý đọc từ này: Trong từ thứ tuần: Tuesday, Wednesday, Thursday âm [es] [s] đọc thành /z/ (không phải âm /s/ nhƣ mặt chữ Âm [dn] từ có quy tắc âm câm, nên không đọc âm [d] => /’wenzdei/ (Âm thứ nhất, [wenz] nhấn trọng âm nên đọc với giọng cao, to dài âm /dei/, âm /dei/ đọc với giọng xuống (giống nhƣ có dấu huyền đó) ** Thay làm vẹt bắt chƣớc cách vơ thức, học biết nấy, vẹt hiểu đƣợc bắt chƣớc gì, để học biết đƣợc 100, hiểu đƣợc 1000 khác QUY TẮC SỐ 24: [Cách đọc từ “Selfie” – từ năm 2013] Từ đọc nhấn trọng âm âm thứ /’sel/ Âm thứ hai không đƣợc nhấn trọng âm nên đọc với giọng xuống /fi/ (giống nhƣ có dấu huyền tiếng Việt) => /’SEL fi/ (không nên đọc âm /sel/ /fi/ với độ cao ngang nhau) 11 Bản quyền thuộc Nguyễn Ngọc Nam – Đánh vần tiếng Anh www.danhvantienganh.com / Facebook: www.fb.com/danhvantienganh HỌC ĐÁNH VẦN học lần, sử dụng mãi Ebook miễn phí tại: Webtiekiem.com QUY TẮC SỐ 25 & 26: [Áp dụng quy tắc đánh vần đọc tên ngƣời] Bao gồm quy tắc trọng âm & quy tắc đọc nguyên âm Áp dụng quy tắc Đánh vần đọc tên Diễn viên để nhớ lâu hơn, từ dễ dàng đọc từ tiếng Anh khác Đầu tiên Diễn viên Leonardo DiCaprio Mình chia làm phần: >> Phần 1: Leonardo – Quy tắc phải biết trọng âm Có âm [o] đứng cuối nên trọng âm thƣờng trƣớc âm [o] => Trọng âm vào âm [ar] Âm [ar] + phụ âm nên [ar] viết phiên âm thành /ɒ/ Âm [eo] trọng âm phụ, có quy tắc đƣợc trình bày phần khác để bạn biết cách đọc âm [e] thành /i/ Âm [o] đứng cuối đọc thành /əu/ Âm [o] âm [eo] đọc thành /ə/ /,liə’nɒdou/ >> Phần 2: Di Caprio – Trọng âm: Ngay trƣớc âm [io] Âm [a] có quy tắc để đọc thành /ỉ/ Âm [o] đứng cuối: Lấy lại quy tắc phần trên, âm [o] đọc thành /ou/ Âm [i] không nhấn trọng âm đọc thành /ə/ /də ‘kæprəou/ Từ hai phần trên, quy tắc đƣợc áp dụng vào nhiều từ khác VD: hero, Unesco, cardio 12 Bản quyền thuộc Nguyễn Ngọc Nam – Đánh vần tiếng Anh www.danhvantienganh.com / Facebook: www.fb.com/danhvantienganh HỌC ĐÁNH VẦN học lần, sử dụng mãi Ebook miễn phí tại: Webtiekiem.com QUY TẮC SỐ 27: [Quy tắc đọc từ CONAN] Bạn có thích truyện tranh thám tử lừng danh Conan? Vậy từ Conan đƣợc đọc nhƣ nào? Có phải Cơ nan nhƣ tiếng Việt? >> Từ có âm tiết, âm O + phụ âm + AN [O] đọc thành /ou/ (không phải “ô” hay “o”) => Conan /’kounən/ Bây áp dụng quy tắc để thoải mái đọc từ khác tƣơng tự nhƣ: slogan, Roman, nhiều từ khác Exception quy tắc này: woman /’wumən/ QUY TẮC SỐ 28 & 29: [Quy tắc đọc từ Coca-Cola] Bao gồm quy tắc trọng âm cách đọc nguyên âm Bạn có biết nói tiếng Anh, từ Coca – Cola đƣợc nói nhƣ khơng? (Một điều dĩ nhiên, bạn nói nhƣ tiếng Việt Cơ ca, Cơ la ngƣời khác hiểu) Nhƣng cách học Đánh vần biết hiểu cách đọc từ để từ biết đọc hết từ khác tƣơng tự Vậy quy tắc gì? Từ có hai âm tiết, có cấu tạo từ O + phụ âm + A đứng cuối âm [O] đọc thành /ou/ (không phải âm “Ô” tiếng Việt) => Từ Coca – Cola đọc thành /’koukə – ‘koulə/ Bây từ tƣơng tự đọc đƣợc hết cách áp dụng quy luật trên: coda, coma, Doha, dona, sofa, soda, quota, zola nhiều từ khác 13 Bản quyền thuộc Nguyễn Ngọc Nam – Đánh vần tiếng Anh www.danhvantienganh.com / Facebook: www.fb.com/danhvantienganh HỌC ĐÁNH VẦN học lần, sử dụng mãi Ebook miễn phí tại: Webtiekiem.com QUY TẮC SỐ 30 & 31: [Cách đọc từ hai âm tiết có dạng i + phụ âm + le] Mình gộp hai quy tắc riêng lẻ vào để bạn dễ hình dung, chúng có liên hệ với Tại từ “little” (nhỏ) “title” (tiêu đề) lại không đọc giống nhau? Tại lúc viết phiên âm, hai từ viết chữ “t”, từ “little” có hai chữ “t” để làm gì? Khơng phải ngẫu nhiên từ “little” lại có chữ /t/ mà khơng viết thành “litle” Vì little viết thành “litle” từ phải đọc thành /’laitl/ Vì tiếng Anh, có quy tắc để đọc nhƣ sau: >> Từ âm tiết, có cấu tạo âm [i] + phụ âm + le âm [i] đọc thành /ai/ Do từ “title” theo quy tắc đọc thành /’taitl/ Còn từ little có cấu tạo âm [i] + phụ âm + le (không nằm quy tắc trên) nên âm [i] đọc /i/ Nên từ little đọc thành /’litl/ Từ đọc đƣợc từ khác tƣơng tự nằm quy tắc QUY TẮC SỐ 32 & 33: [Cách đọc từ hai âm tiết có dạng a + phụ âm + le] Bạn nghĩ từ “gabble” (nói lắp bắp) “gable” (cột chống) nhìn giống đọc giống hay khác nhau? Làm cách để biết đƣợc cách đọc? Liệu học phát âm xong có đọc đƣợc hai từ không? Học phát âm học cách phát âm nguyên âm, phụ âm, cách đặt vị trí lƣỡi, mơi nhƣng chắn khơng giúp bạn tự đọc đƣợc hai từ KHÔNG HIỂU lại đọc nhƣ Với cách học Đánh vần tiếng Anh, học theo quy tắc nhận dạng: 14 Bản quyền thuộc Nguyễn Ngọc Nam – Đánh vần tiếng Anh www.danhvantienganh.com / Facebook: www.fb.com/danhvantienganh HỌC ĐÁNH VẦN học lần, sử dụng mãi Ebook miễn phí tại: Webtiekiem.com – Từ có âm tiết, có cấu tạo từ A + phụ âm (trừ R) + “le” âm [a] đọc thành /ei/ Từ suy từ gabble không theo quy tắc nên âm [a] đọc thành /ae/, từ gable theo quy tắc nên [a] thành /ei/ => /’geibl/ QUY TẮC SỐ 34: [Danh sách từ tiếng Anh hay đọc sai] Những từ đƣợc rút dựa cách đọc học viên khóa học Đào tạo đánh vần tiếng Anh Các từ quy tắc bắt đầu chữ P: cable („kæbl?) canal career /„kæriə?) create /krist?) creative crisis /’krisis?) QUY TẮC SỐ 35: [Nhận dạng trọng âm từ có “inary”] Trọng âm rơi vào ngun âm trƣớc Trong tiếng Anh có 10 từ có hậu tố “inary” thơi, nhiên q trình đọc nói tiếng Anh, câu đọc ngon lành, nhƣng có từ bạn khơng biết làm bạn khó chịu Ví dụ với câu: “We’ve decided to change the design based on our preliminary findings.” Bạn băn khoăn từ “preliminary” nên đọc nào, với quy tắc bạn tự đọc đƣợc => /prə’limənəri/: sơ Giờ đọc đƣợc từ extraordinary, imaginary, disciplinary, ordinary trọng âm, chuẩn ngữ điệu 15 Bản quyền thuộc Nguyễn Ngọc Nam – Đánh vần tiếng Anh www.danhvantienganh.com / Facebook: www.fb.com/danhvantienganh HỌC ĐÁNH VẦN học lần, sử dụng mãi Ebook miễn phí tại: Webtiekiem.com QUY TẮC SỐ 36: [Danh sách từ tiếng Anh hay đọc sai] Các từ quy tắc bắt đầu chữ P Trong ngoặc minh họa cách đọc sai mà đa số ngƣời học tiếng Anh gặp phải perfect (hay đọc sai bơ phếc) perfume (Nhiều kiểu sai khác nhau) persuade (hay đọc sai pơ suây???) piano (pianô?) pleasant (hay đọc sai pli:sờn) plumber (hay đọc plăm bờ) poison (hay đọc /s/ /s/ postpone (nhiều kiều sai) prefix (prefís) 10 pronoun (nhiều kiểu sai khác nhau, khó liệt kê hết) 11 purpose (100% ngƣời gặp đọc sai từ này) QUY TẮC SỐ 37: [Lỗi sai đọc từ tiếng Anh] Các từ ngày hôm bắt đầu chữ M Trong ngoặc dấu trọng âm từ Phần nhắc nhở bạn muốn đọc đƣợc từ tiếng Anh chuẩn xác, cần phải biết rõ trọng âm mailbox (trọng âm âm 1) mature (âm 2) minor (âm 1) minus (âm 1) museum (âm 2) media (trọng âm vào âm /e/) multimedia (trọng âm vào âm /e/) 16 Bản quyền thuộc Nguyễn Ngọc Nam – Đánh vần tiếng Anh www.danhvantienganh.com / Facebook: www.fb.com/danhvantienganh HỌC ĐÁNH VẦN học lần, sử dụng mãi Ebook miễn phí tại: Webtiekiem.com QUY TẮC SỐ 38: [Quy tắc đọc từ có “eral] Tại học tiếng Anh kêu lâu không học, gốc Mỗi lần học tiếng Anh lại thấy nhƣ sao? v.v Những câu hỏi hầu nhƣ học tiếng Anh mắc phải làm cách giải Mấu chốt bạn đâu có đƣợc đào tạo từ gốc đâu mà Nó giống nhƣ việc xây nhà từ nóc, nên ln cảm thấy bất an, lo lắng kiến thức tiếng Anh thân Không biết đọc mà học dịch tiếng Anh, đọc nhƣng lại học viết nên sau lần học lại nhƣ Không chán việc học tiếng Anh mà khơng biết đọc Khơng hào hứng việc học tiếng Anh mà báo, sách, truyện biết đọc, câu biết nói “Two countries work to boost bilateral relations” Câu title báo Thông thƣờng đa số từ bạn biết đọc, nhiên nhiều ngƣời học tiếng Anh nên đọc từ “bilateral” nhƣ nào, không đọc nhƣ sai Từ “bilateral” có quy tắc nhận dạng trọng âm: Với từ có chứa “eral” đứng cuối cùng, trọng âm rơi vào âm trƣớc “eral” => Trọng âm rơi vào nguyên âm /a/ Nguyên âm /a/ đọc thành /ỉ/ (còn âm /ỉ/ quy tắc nhận dạng theo sơ đồ Đánh vần tiếng Anh dài, khó để trình bày đƣợc) Những âm lại khơng đƣợc nhấn trọng âm, đọc thành /ə/ => /bə’lỉtərəl/ Thế xong rồi, cần quy tắc nhƣ tự đọc đƣợc quan trọng nhớ đƣợc mặt chữ từ lâu (còn nghĩa từ vựng nên tra nghĩa theo ngữ cảnh câu dễ nhớ hơn) Từ quy tắc trên, áp dụng để đọc đƣợc thêm khoảng 50 từ tiếng Anh có “eral” đứng cuối Quy tắc khiêm tốn, học biết đọc đƣợc có 50 từ thơi bạn 17 Bản quyền thuộc Nguyễn Ngọc Nam – Đánh vần tiếng Anh www.danhvantienganh.com / Facebook: www.fb.com/danhvantienganh HỌC ĐÁNH VẦN học lần, sử dụng mãi Ebook miễn phí tại: Webtiekiem.com QUY TẮC SỐ 39: [Quy tắc nhận dạng phụ âm “s”] Thông thƣờng, nhiều ngƣời học tiếng Anh thấy từ có chứa /s/ đọc /s/ mà thực tế khơng phải nhƣ Từ có cấu tạo nhƣ sau: Nguyên âm + S + [u, ia, io] /s/ đọc thành /ʒ/ Ví dụ: Asia, decistion, vision, division, confusion, television, measure, pleasure, usual /‟juʒəl/ QUY TẮC SỐ 40 & 41: [Quy tắc nhận dạng trọng âm cách đọc từ có “itive”] Trong tiếng Anh, có 40 từ có /itive/, thay bạn phải tra từ điển 40 lần (giả dụ bạn gặp 40 từ đó) thay bạn đọc theo kiểu tung đồng xu xác suất 50-50 cần quy tắc này, bạn tự đọc đƣợc 40 từ xác Từ có [itive]: đọc /ətiv/ Với từ có “itive” đứng cuối cùng, trọng âm rơi vào âm tiết đứng trƣớc “itive” Ví dụ: từ competitive, trọng âm trƣớc “itive” nên rơi vào âm /pe/, nên phiên âm từ /kəm‟petətiv/ Bây bạn biết đọc 39 từ lại với cách làm tƣơng tự Ví dụ: acquisitive additive cognitive competitive QUY TẮC SỐ 42: [Quy tắc đọc âm /X/ X nằm âm tiết đƣợc nhấn trọng âm] Khi học tiếng Anh, theo thói quen đa số đọc âm EX thành /iks/ Bạn thử xem quy tắc nhận dạng dƣới đây, bạn thấy nói tiếng Anh dễ Nếu EX âm đƣợc nhấn trọng âm Âm /ex/ đọc /‟eks/ Đọc với giọng lên, cao to âm lại 18 Bản quyền thuộc Nguyễn Ngọc Nam – Đánh vần tiếng Anh www.danhvantienganh.com / Facebook: www.fb.com/danhvantienganh HỌC ĐÁNH VẦN học lần, sử dụng mãi Ebook miễn phí tại: Webtiekiem.com Ví dụ: exercise /‟eksəsaiz/, excellent /‟eksələnt/, expert /‟ekspət/ QUY TẮC SỐ 43 & 44: [Quy tắc đọc âm /X/ X nằm âm tiết không đƣợc nhấn trọng âm] Nếu âm /ex/ khơng đƣợc nhấn trọng âm, có hai trƣờng hợp: Khi /x/ đứng hai nguyên âm: đọc thành /ig’z/ VD: example /ig‟zæmpl/, exact /ig‟zækt/ Khi /x/ đứng phụ âm & nguyên âm: đọc thành /ik’s/ VD: explain /ik‟splein/, excite /ik‟sait/ QUY TẮC SỐ 45: [Quy tắc đọc âm /X/ X nằm cuối t] Khi /X/ đứng cuối từ: X ln đƣợc đọc thành /ks/ Ví dụ: fax /fæks/, fix /fiks/, box /bɒks/, inbox /‟inbɒks/… QUY TẮC SỐ 46: [Quy tắc đọc âm “ur”] Nếu UR + Phụ âm đứng cuối UR đọc /ər/ Nếu UR + Nguyên âm UR đọc /juə/ Do bạn gặp từ có chứa UR mà nói âm thành /u/ khơng Nó đƣợc phép nằm âm Ví dụ: urban, urination, urge, Uruguay, security (Các bạn nên check từ điển để so sánh với quy tắc trên) 19 Bản quyền thuộc Nguyễn Ngọc Nam – Đánh vần tiếng Anh www.danhvantienganh.com / Facebook: www.fb.com/danhvantienganh HỌC ĐÁNH VẦN học lần, sử dụng mãi Ebook miễn phí tại: Webtiekiem.com QUY TẮC SỐ 47: [Quy tắc đọc từ có chứa âm IR] Với từ có chứa âm IR đƣợc nhấn trọng âm Nếu IR + Phụ âm đứng cuối IR đọc /ər/ Nếu IR + Nguyên âm IR đọc /aiə/ Do bạn gặp từ có chứa IR mà nói âm thành /i/ /ai/ sai Nó nằm âm Ví dụ: Shirt, firm, sir, expire, fire, desire QUY TẮC SỐ 48 & 49: [Quy tắc đọc từ có chứa âm ER] Thơng thƣờng ngƣời học tiếng Anh nói theo kiểu hên xui, hên trúng, xui khơng Với quy tắc này, hi vọng giúp đƣợc bạn phần nhỏ trình học tiếng Anh Khi bạn biết đƣợc âm /ER/ ĐƢỢC NHẤN TRỌNG ÂM, bạn nhìn vào phía sau âm ER Nếu sau ER phụ âm ER đọc /ər/ (một số từ điển ə: ɜ:) (Âm âm khó, cách đọc âm bạn xem mạng có nhiều) Nếu sau ER [ia, ie, io, iu] ER đọc /ir/ (hoặc /iə/) Chỉ cần nhớ ghi bạn đọc đƣợc hết từ bạn biết âm ER đƣợc nhấn trọng âm VD nhƣ service, nervous, interior, exterior, inferiority QUY TẮC SỐ 50: Bỏ hết tƣ đọc tiếng Anh theo mặt chữ, theo phán đoán, theo cách đọc bạn bè Chỉ bạn làm đƣợc nhƣ việc áp dụng quy tắc Đánh vần, nhận dạng âm đọc thực hiệu Nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ cách sử dụng quy tắc có chỗ khơng hiểu, muốn đóng góp ý kiến vui lòng liên hệ: Nguyễn Ngọc Nam – 0936 01 09 07 www.danhvantienganh.com www.facebook.com/danhvantienganh 20 Bản quyền thuộc Nguyễn Ngọc Nam – Đánh vần tiếng Anh www.danhvantienganh.com / Facebook: www.fb.com/danhvantienganh Ebook miễn phí tại: Webtiekiem.com HỌC ĐÁNH VẦN học lần, sử dụng mãi Ebook miễn phí tại: Webtiekiem.com … cách học Đánh vần tiếng Anh, học theo quy tắc nhận dạng: 14 Bản quyền thuộc Nguyễn Ngọc Nam – Đánh vần tiếng Anh www.danhvantienganh.com / Facebook: www.fb.com/danhvantienganh HỌC ĐÁNH VẦN học. .. – Đánh vần tiếng Anh www.danhvantienganh.com / Facebook: www.fb.com/danhvantienganh HỌC ĐÁNH VẦN học lần, sử dụng mãi Ebook miễn phí tại: Webtiekiem.com QUY TẮC SỐ 36: [Danh sách từ tiếng Anh. .. Nam – Đánh vần tiếng Anh www.danhvantienganh.com / Facebook: www.fb.com/danhvantienganh HỌC ĐÁNH VẦN học lần, sử dụng mãi Ebook miễn phí tại: Webtiekiem.com QUY TẮC SỐ 23: [Quy tắc đánh vần &

Xem Thêm :   Hướng dẫn phương pháp thiền nằm dễ thực hiện tại nhà

Xem thêm :  Cách tạo chữ nghệ thuật trong Photoshop đơn giản nhất

– Xem thêm –

Xem thêm: Học Đánh Vần Tiếng Anh pdf miễn phí, Học Đánh Vần Tiếng Anh pdf miễn phí

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button