Tổng Hợp

Đề thi tiếng anh công chức trình độ a2 có đáp án

Congchuc24h.com giới thiệu bộ đề thi tiếng anh công chức trình độ a2 có đáp án với 1128 câu hỏi trắc nghiệm bao gồm 4 phần chính đó là: ngữ pháp, điền từ (đục lỗ), sắp xếp câu, hoàn thiện câu và đọc hiểu. Bộ de thi tiếng anh công chức trình độ a2 này phù hợp với các bạn có nhu cầu ôn thi công chức, viên chức, thăng hạng công chức, viên chức trên toàn quốc.

Giới thiệu bộ đề thi tiếng anh công chức trình độ a2 có đáp án

Như các bạn đã biết, việc thi tuyển công chức, viên chức bắt buộc phải thi môn tiếng anh (môn tin học tùy từng đơn vị tuyển dụng có thể thi hoặc không thi) để qua được vòng 1. Các bạn có thể tham khảo quy định mới tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, trong đó quy định cụ thể về thi tuyển công chức tại link này

Việc thi môn tiếng anh có thể thi viết hoặc thi trên máy tùy từng đơn vị tuyển dụng nhưng có một điểm chung đều là hình thức thi trắc nghiệm.

Để qua được môn tiếng anh các bạn phải xác định phải làm đúng được từ 50% số lượng câu hỏi tức là phải từ 5 điểm trở lên.

Một vài năm trở lại đây, đề thi tiếng anh đối với thi công chức ngày càng khó khăn. Nhất là đợt thi tuyển công chức thuế vừa qua, một số bạn đã không thể vượt qua được vòng 1 không phải vì môn kiến thức chung hoặc tin học khó mà là vì đề thi tiếng quá khó (nhất là các bài điền từ đục lỗ).

Như vậy có thể thấy rằng mặc dù 5 điểm có thể qua được môn tiếng anh này nhưng nếu không chịu chăm chỉ luyện tập, dùi mài kiến thức thức thì coi như cánh cổng thi đỗ công chức viên chức của các bạn gần như khép lại.

Do đó, nhằm tạo điều kiện cho các bạn có cầu ôn thi công chức, viên chức, thăng hạng công chức, viên chức trên toàn quốc, congchuc24h.com đã biên soạn bộ tài liệu bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh A2 – Khung năng lực bậc 2 ôn thi công chức, viên chức bao gồm 1128 câu hỏi và đáp án cho các bạn ôn luyện.

Nội dung Đề thi tiếng anh a2

Vì sắp sếp thành các đều rất khó khăn nên đội ngũ biên soạn đã biên soạn Đề thi tiếng anh công chức trình độ a2 được chia luôn thành 04 phần chính gồm các nội dung:

Phần 1: Ngữ pháp đề thi tiếng anh a2

Choose the word or phrase which best completes each sentence. Circle A, B, C or D.

Câu 1.    Mark …………. at the party last night.

A.            were happy

B.            happy was

C.            was happy

D.            was he happy

Câu 2.    . …………….. a lot in the mountains.

A.            Snows it

B.            Is snowing

C.            It snows

D.            Snowing is

Câu 3.    Sarah and her husband …………….. the movies last Saturday.

A.            Was going

B.            went to

C.            they went

D.            went they to

……

Phần 2: Điền từ (Đục lỗ) đề thi tiếng anh a2

Choose the word (A, B, C or D) that best fits the blank space. ( Thêm từ vào Câu X)

Thehamburger is eaten all over the world. Thefirsthamburgers(1)…………………… in Connecticut in 1895 by an Americanchefcalled LouisLassen. Louis (2)………………. them hamburgers because he (3)………………… the recipe by sailors from Hamburg in Germany. Hamburgers (4)…………………… afavourite in America in the early twentieth century. Their popularity(5)…………………. even more after the Second WorldWar, when they(6)…………….. in large quantities by teenagers who (7) ………………. fast foodto family meals. In 1948, two brothers, Dick and Mac McDonald(8) …………………. a drive-in hamburger restaurant in San Bernardino, California.Since then, over 25,000 McDonald’s restaurants (9)……………… worldwide andnow 35 million McDonald’s hamburgers (10)……………………….. every day in 115countries from India to the Artie Circle.

Câu 904. (1)
A. are sold
B. were sold
C. have been sold
D. sold

Câu 905. (2)
A. is called
B. called
C. was called
D. calls

…..

Phần 3: Sắp xếp câu, hoàn thiện câu đề thi tiếng anh a2

Phần 3: Sắp xếp câu, hoàn thiện câu
Choose the sentence (A, B, C or D) which has a similar meaning to the original sentence.

Câu 1024. after / What / you / do / usually do / school ?
A. What you do after school usually do ?
B. What you usually do after do school?
C. What do you usually do after school?
D. What you do usually do after school?

Câu 1025. Ireland/her/grandmother/in/born/was
A. Grandmother her was in Ireland born
B. Grandmother her born was in Ireland
C. Her grandmother was in Ireland born
D. Her grandmother was born in Ireland

….

Phần 4: Đọc hiểu của bộ đề thi tiếng anh công chức trình độ a2

In this section you will find a number of questions or unfinished statements about the passage, each with four suggested answers or ways of finishing. You must choose the one you think fits best.

Walt Whitman, born in New York, in 1891, was one of America’s unusual literary figures. As an individualist, he rambled through the countryside seeing people and places, and making them his own. His experiences in earning a living were varied; at times he was a printer, a teacher, a carpenter, a nurse and a newspaper editor.

……

Câu 1089.             The best title for this passage is

A.            Walt Whitman

B.            Leaves of Grass

C.            Poetry: A New Form

D.            A Country Man

Câu 1090.             Whitman’s big-heartedness is shown by his

A.            being an individualist

B.            visiting the countryside

C.            caring for the wounded

…..

Các tải về bộ de thi tiếng anh công chức trình độ a2

Bộ đề thi tiếng anh công chức trình độ a2 được bán với giá 100k/bộ.

Sau khi chuyển tiền đủ vào tài khoản:

– DANG TRAN HOANG

– STK: 7900205230234 AGRIBANK Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam, link để tải tài liệu sẽ được chuyển qua email cho các bạn.

Hy vọng bộ tài liệu ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mầm non sẽ hữu ích cho các bạn.

Chúc các bạn ôn thi tốt!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Xem Thêm :   Báo giá xe máy Yamaha Honda tháng 11 năm 2020 khuyến mãi khủng trước Tết Tân Sửu Satria Sonic R15 Sh

Xem thêm :  Cách NỐI DÂY camera bị Đứt [Cáp Đồng Trục, Cáp Mạng]

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button