Tổng Hợp

CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU – Tóm lược – Thơ

113. Đoạn Chúa về sống cùng Cha Mẹ Qua tháng ngày lặng lẽ yên vui .

113. Đoạn Chúa về sống cùng Cha Mẹ Qua tháng ngày lặng lẽ yên vui .

113. Đoạn Chúa về sống cùng Cha Mẹ Qua tháng ngày lặng lẽ yên vui .

109. « Tìm tòi con làm gì hở Mẹ ? Việc Cha con , con để tâm lo Ông Bà không biết đó ư ». Mẹ Người ghi nhớ , suy tư trong lòng

109. « Tìm tòi con làm gì hở Mẹ ? Việc Cha con , con để tâm lo Ông Bà không biết đó ư ». Mẹ Người ghi nhớ , suy tư trong lòng

109. « Tìm tòi con làm gì hở Mẹ ? Việc Cha con , con để tâm lo Ông Bà không biết đó ư ». Mẹ Người ghi nhớ , suy tư trong lòng

105. Mẹ Người nói tựa như than thở : « Con Mẹ ơi ! Con có biết không ? Mẹ Cha lo lắng tìm con Ba ngày ròng rã , chẳng còn thiết chi ».

105. Mẹ Người nói tựa như than thở : « Con Mẹ ơi ! Con có biết không ? Mẹ Cha lo lắng tìm con Ba ngày ròng rã , chẳng còn thiết chi ».

105. Mẹ Người nói tựa như than thở : « Con Mẹ ơi ! Con có biết không ? Mẹ Cha lo lắng tìm con Ba ngày ròng rã , chẳng còn thiết chi ».

101. Đi ngày đàng mới hay lạc Chúa Trở lại ngay vất vả tìm tòi Ba ngày sau mới thấy Người Hỏi ra lẽ đạo ở nơi đền thờ

101. Đi ngày đàng mới hay lạc Chúa Trở lại ngay vất vả tìm tòi Ba ngày sau mới thấy Người Hỏi ra lẽ đạo ở nơi đền thờ

101. Đi ngày đàng mới hay lạc Chúa Trở lại ngay vất vả tìm tòi Ba ngày sau mới thấy Người Hỏi ra lẽ đạo ở nơi đền thờ

97. Năm Giêsu lên mười hai tuổi Đi thủ đô cùng với Mẹ Cha Để mừng đại lễ vượt qua Sau khi lễ tất Ông Bà chia tay

97. Năm Giêsu lên mười hai tuổi Đi thủ đô cùng với Mẹ Cha Để mừng đại lễ vượt qua Sau khi lễ tất Ông Bà chia tay

97. Năm Giêsu lên mười hai tuổi Đi thủ đô cùng với Mẹ Cha Để mừng đại lễ vượt qua Sau khi lễ tất Ông Bà chia tay

93. Nghề thợ mộc , làm ăn sinh sống Cam khó nghèo chịu đựng gian nan Càng thêm tuổi lại càng ngoan Trước mặt người thế , trước nhan Chúa Trời

93. Nghề thợ mộc , làm ăn sinh sống Cam khó nghèo chịu đựng gian nan Càng thêm tuổi lại càng ngoan Trước mặt người thế , trước nhan Chúa Trời

93. Nghề thợ mộc , làm ăn sinh sống Cam khó nghèo chịu đựng gian nan Càng thêm tuổi lại càng ngoan Trước mặt người thế , trước nhan Chúa Trời

89. Kể từ đó tới Ba mươi tuổi Trẻ Giêsu sống với gia đình Nguyện cầu sớm tối nhiệt thành Vâng lời Cha Mẹ , tận tình con ngoan

89. Kể từ đó tới Ba mươi tuổi Trẻ Giêsu sống với gia đình Nguyện cầu sớm tối nhiệt thành Vâng lời Cha Mẹ , tận tình con ngoan

89. Kể từ đó tới Ba mươi tuổi Trẻ Giêsu sống với gia đình Nguyện cầu sớm tối nhiệt thành Vâng lời Cha Mẹ , tận tình con ngoan

85. Mấy năm sau sứ Thần lại dặn « Hãy trở về nguyên quán bản hương » Giuse mau mắn lên đường Về Na Gia Rét xóm làng quê xưa

85. Mấy năm sau sứ Thần lại dặn « Hãy trở về nguyên quán bản hương » Giuse mau mắn lên đường Về Na Gia Rét xóm làng quê xưa

85. Mấy năm sau sứ Thần lại dặn « Hãy trở về nguyên quán bản hương » Giuse mau mắn lên đường Về Na Gia Rét xóm làng quê xưa

81 . Nhưng Thiên sứ nửa đêm hiện tới Bảo Giuse .« Trỗi dậy kịp thời Đem con trẻ với Mẹ Người Trốn sang Ai cập ở nơi an toàn ».

81 . Nhưng Thiên sứ nửa đêm hiện tới Bảo Giuse .« Trỗi dậy kịp thời Đem con trẻ với Mẹ Người Trốn sang Ai cập ở nơi an toàn ».

81 . Nhưng Thiên sứ nửa đêm hiện tới Bảo Giuse .« Trỗi dậy kịp thời Đem con trẻ với Mẹ Người Trốn sang Ai cập ở nơi an toàn ».

77. Ở Belem tiểu vương Hê -Rốt Sợ Hài nhi sẽ đoạt ngôi mình Ông truyền giết trẻ sơ sinh Hai năm trở xuống , toàn thành Belem

77. Ở Belem tiểu vương Hê -Rốt Sợ Hài nhi sẽ đoạt ngôi mình Ông truyền giết trẻ sơ sinh Hai năm trở xuống , toàn thành Belem

77. Ở Belem tiểu vương Hê -Rốt Sợ Hài nhi sẽ đoạt ngôi mình Ông truyền giết trẻ sơ sinh Hai năm trở xuống , toàn thành Belem

73. Những ngày đó có ngôi sao lạ Dẫn ba nhà học giả phương Đông Đến thờ lậy Chúa Hài Đồng Tiến dâng mộc dược , vàng ròng nhũ hương

73. Những ngày đó có ngôi sao lạ Dẫn ba nhà học giả phương Đông Đến thờ lậy Chúa Hài Đồng Tiến dâng mộc dược , vàng ròng nhũ hương

73. Những ngày đó có ngôi sao lạ Dẫn ba nhà học giả phương Đông Đến thờ lậy Chúa Hài Đồng Tiến dâng mộc dược , vàng ròng nhũ hương

69. Simion cũng liền vào tới Được ơn trên Cụ nói tiên tri Về tương lai Chúa Hài Nhi Cùng về những nỗi sầu bi Mẹ Người

69. Simion cũng liền vào tới Được ơn trên Cụ nói tiên tri Về tương lai Chúa Hài Nhi Cùng về những nỗi sầu bi Mẹ Người

69. Simion cũng liền vào tới Được ơn trên Cụ nói tiên tri Về tương lai Chúa Hài Nhi Cùng về những nỗi sầu bi Mẹ Người

65. Họ vội vã ngỏ lời thăm hỏi Đoạn ra về phấn khởi vui mừng Đức Bà sau đó hiến dâng Con trong đền Thánh , để vâng lệnh truyền

65. Họ vội vã ngỏ lời thăm hỏi Đoạn ra về phấn khởi vui mừng Đức Bà sau đó hiến dâng Con trong đền Thánh , để vâng lệnh truyền

65. Họ vội vã ngỏ lời thăm hỏi Đoạn ra về phấn khởi vui mừng Đức Bà sau đó hiến dâng Con trong đền Thánh , để vâng lệnh truyền

61. Sau lúc đó Thiên thần biến khỏi Đoàn chăn chiên vội tới Belem Họ trông thấy một trẻ em Bọc khăn nằm máng ở bên Mẹ Người

61. Sau lúc đó Thiên thần biến khỏi Đoàn chăn chiên vội tới Belem Họ trông thấy một trẻ em Bọc khăn nằm máng ở bên Mẹ Người

61. Sau lúc đó Thiên thần biến khỏi Đoàn chăn chiên vội tới Belem Họ trông thấy một trẻ em Bọc khăn nằm máng ở bên Mẹ Người

57. Nhiều Thiên sứ từ trời bay xuống Hợp cùng nhau chúc tụng vang lời « Sáng danh Thiên Chúa trên trời Bình an dưới thế cho người thiện tâm ».

57. Nhiều Thiên sứ từ trời bay xuống Hợp cùng nhau chúc tụng vang lời « Sáng danh Thiên Chúa trên trời Bình an dưới thế cho người thiện tâm ».

57. Nhiều Thiên sứ từ trời bay xuống Hợp cùng nhau chúc tụng vang lời « Sáng danh Thiên Chúa trên trời Bình an dưới thế cho người thiện tâm ».

53. Trong miền đó có nhiều mục tử Đang thức đêm canh giữ đoàn chiên Sứ Thần hiện đến báo tin Hôm nay cứu Chúa Giáng sinh làm người

53. Trong miền đó có nhiều mục tử Đang thức đêm canh giữ đoàn chiên Sứ Thần hiện đến báo tin Hôm nay cứu Chúa Giáng sinh làm người

53. Trong miền đó có nhiều mục tử Đang thức đêm canh giữ đoàn chiên Sứ Thần hiện đến báo tin Hôm nay cứu Chúa Giáng sinh làm người

49. Nửa đêm Maria Trinh Nữ Sinh Hài Nhi cứu độ muôn dân Bà ôm con bọc trong khăn Đặt trên máng cỏ , ân cần dấu yêu

49. Nửa đêm Maria Trinh Nữ Sinh Hài Nhi cứu độ muôn dân Bà ôm con bọc trong khăn Đặt trên máng cỏ , ân cần dấu yêu

49. Nửa đêm Maria Trinh Nữ Sinh Hài Nhi cứu độ muôn dân Bà ôm con bọc trong khăn Đặt trên máng cỏ , ân cần dấu yêu

45. Nhưng quán trọ không nơi nào chứa Đành phải ra hang đá ngoại ô Là nơi quen nhốt chiên bò Nghèo hèn , hôi hán , gió lùa sương sa

45. Nhưng quán trọ không nơi nào chứa Đành phải ra hang đá ngoại ô Là nơi quen nhốt chiên bò Nghèo hèn , hôi hán , gió lùa sương sa

45. Nhưng quán trọ không nơi nào chứa Đành phải ra hang đá ngoại ô Là nơi quen nhốt chiên bò Nghèo hèn , hôi hán , gió lùa sương sa

41. Khi tới nơi trời vừa xẩm tối Maria lại tới ngày sinh Giuse cố gắng tận tình Tìm nơi tạm trú đêm thanh cho Người

41. Khi tới nơi trời vừa xẩm tối Maria lại tới ngày sinh Giuse cố gắng tận tình Tìm nơi tạm trú đêm thanh cho Người

41. Khi tới nơi trời vừa xẩm tối Maria lại tới ngày sinh Giuse cố gắng tận tình Tìm nơi tạm trú đêm thanh cho Người

37. Giuse thuộc tổ tiên Đa Vít Đang ở Na – Gia -‘Rét làm ăn Với Maria bạn trăm năm Về Be Lem chốn xa xăm quê nhà

37. Giuse thuộc tổ tiên Đa Vít Đang ở Na – Gia -‘Rét làm ăn Với Maria bạn trăm năm Về Be Lem chốn xa xăm quê nhà

37. Giuse thuộc tổ tiên Đa Vít Đang ở Na – Gia -‘Rét làm ăn Với Maria bạn trăm năm Về Be Lem chốn xa xăm quê nhà

33. Sau mấy tháng trong đời thượng vị Au – Gút – Tô cai trị Rôma Lệnh truyền dân số kiểm tra Phải về nguyên quán để mà khai tên

33. Sau mấy tháng trong đời thượng vị Au – Gút – Tô cai trị Rôma Lệnh truyền dân số kiểm tra Phải về nguyên quán để mà khai tên

33. Sau mấy tháng trong đời thượng vị Au – Gút – Tô cai trị Rôma Lệnh truyền dân số kiểm tra Phải về nguyên quán để mà khai tên

29. Khi tới nơi , thoạt tiên chào chúc Chị họ Người cảm xúc lạ lùng Vì Gioan , trẻ trong lòng Được đầy ơn Chúa nhẩy mừng sướng vui

29. Khi tới nơi , thoạt tiên chào chúc Chị họ Người cảm xúc lạ lùng Vì Gioan , trẻ trong lòng Được đầy ơn Chúa nhẩy mừng sướng vui

29. Khi tới nơi , thoạt tiên chào chúc Chị họ Người cảm xúc lạ lùng Vì Gioan , trẻ trong lòng Được đầy ơn Chúa nhẩy mừng sướng vui

25. Sau đó Maria vội vã Đi qua miền núi đá rừng hoang Thăm l – Gia – Bét họ hàng Có thai sáu tháng , dẫu rằng cao niên

25. Sau đó Maria vội vã Đi qua miền núi đá rừng hoang Thăm l – Gia – Bét họ hàng Có thai sáu tháng , dẫu rằng cao niên

25. Sau đó Maria vội vã Đi qua miền núi đá rừng hoang Thăm l – Gia – Bét họ hàng Có thai sáu tháng , dẫu rằng cao niên

21. Đức Bà đáp . « Vâng lời Thiên sứ Vì tôi đây tỳ nữ Chúa trời Tức thì Thiên Chúa Ngôi Hai Xuống lòng Trinh nữ làm người như ta

21. Đức Bà đáp . « Vâng lời Thiên sứ Vì tôi đây tỳ nữ Chúa trời Tức thì Thiên Chúa Ngôi Hai Xuống lòng Trinh nữ làm người như ta

21. Đức Bà đáp . « Vâng lời Thiên sứ Vì tôi đây tỳ nữ Chúa trời Tức thì Thiên Chúa Ngôi Hai Xuống lòng Trinh nữ làm người như ta

17. Bà hãy đặt tên này cho trẻ Là Giêsu cứu thế siêu nhiên Trên trời , dưới đất ,.mọi miền Không tên nào cứu trừ tên của Người . )

17. Bà hãy đặt tên này cho trẻ Là Giêsu cứu thế siêu nhiên Trên trời , dưới đất ,.mọi miền Không tên nào cứu trừ tên của Người . )

17. Bà hãy đặt tên này cho trẻ Là Giêsu cứu thế siêu nhiên Trên trời , dưới đất ,.mọi miền Không tên nào cứu trừ tên của Người . )

13. Để giải thích Thiên Thần nói tiếp ( Bà thụ thai do phép Thánh Linh Sinh con mà vẫn đồng trinh Vì là con Chúa cao minh đời đời .

Xem thêm :  Cung trường nguyệt chương 4 – cung trường nguyệt

13. Để giải thích Thiên Thần nói tiếp ( Bà thụ thai do phép Thánh Linh Sinh con mà vẫn đồng trinh Vì là con Chúa cao minh đời đời .

13. Để giải thích Thiên Thần nói tiếp ( Bà thụ thai do phép Thánh Linh Sinh con mà vẫn đồng trinh Vì là con Chúa cao minh đời đời .

9. Đức Bà hỏi sứ thần cho biết Việc thụ thai chi tiết thế nào ? Bởi vì Bà chỉ ước ao Giữ mình trinh khiết , cốt sao vẹn toàn

9. Đức Bà hỏi sứ thần cho biết Việc thụ thai chi tiết thế nào ? Bởi vì Bà chỉ ước ao Giữ mình trinh khiết , cốt sao vẹn toàn

9. Đức Bà hỏi sứ thần cho biết Việc thụ thai chi tiết thế nào ? Bởi vì Bà chỉ ước ao Giữ mình trinh khiết , cốt sao vẹn toàn

5. Là Đức Maria đầy phước Để báo tin Bà được thụ thai Và sinh ra một con trai Chính là Đấng sẽ cứu đời độ nhân

5. Là Đức Maria đầy phước Để báo tin Bà được thụ thai Và sinh ra một con trai Chính là Đấng sẽ cứu đời độ nhân

5. Là Đức Maria đầy phước Để báo tin Bà được thụ thai Và sinh ra một con trai Chính là Đấng sẽ cứu đời độ nhân

1. Trước đây độ hai mốt thế kỷ Thiên Chúa sai một vị sứ thần Tới Na – Gia – Rét một thành Vào nhà Trinh Nữ dịu dàng nết na

1. Trước đây độ hai mốt thế kỷ Thiên Chúa sai một vị sứ thần Tới Na – Gia – Rét một thành Vào nhà Trinh Nữ dịu dàng nết na

1. Trước đây độ hai mốt thế kỷ Thiên Chúa sai một vị sứ thần Tới Na – Gia – Rét một thành Vào nhà Trinh Nữ dịu dàng nết na

317. Người thiện chí tiếp thâu lời Chúa Đem thực hành sinh quả gấp trăm Còn người xấu lại để tâm Cố tình từ chối phúc âm Nước Trời

317. Người thiện chí tiếp thâu lời Chúa Đem thực hành sinh quả gấp trăm Còn người xấu lại để tâm Cố tình từ chối phúc âm Nước Trời

317. Người thiện chí tiếp thâu lời Chúa Đem thực hành sinh quả gấp trăm Còn người xấu lại để tâm Cố tình từ chối phúc âm Nước Trời

313. Ba năm Chúa giảng lời hằng sống Tựa như người gieo giống tung rơi Quả sinh tùy ít nhiều nơi Vệ đường , đá sỏi , bụi gai , đất mầu

313. Ba năm Chúa giảng lời hằng sống Tựa như người gieo giống tung rơi Quả sinh tùy ít nhiều nơi Vệ đường , đá sỏi , bụi gai , đất mầu

313. Ba năm Chúa giảng lời hằng sống Tựa như người gieo giống tung rơi Quả sinh tùy ít nhiều nơi Vệ đường , đá sỏi , bụi gai , đất mầu

309. Bọn biệt phái và hàng tư tế Cùng những người vai vế trong dân Lòng đầy tham vọng phàm trần Họ ghen ghét Chúa chủ tâm giết Người

309. Bọn biệt phái và hàng tư tế Cùng những người vai vế trong dân Lòng đầy tham vọng phàm trần Họ ghen ghét Chúa chủ tâm giết Người

309. Bọn biệt phái và hàng tư tế Cùng những người vai vế trong dân Lòng đầy tham vọng phàm trần Họ ghen ghét Chúa chủ tâm giết Người

305. Về những kẻ nghe lời khuyên giảng Ta nhận thấy nhiều hạng khác nhau Dân nghèo lao động khổ đau Vui nghe lời Chúa , kêu cầu Chúa thương

305. Về những kẻ nghe lời khuyên giảng Ta nhận thấy nhiều hạng khác nhau Dân nghèo lao động khổ đau Vui nghe lời Chúa , kêu cầu Chúa thương

305. Về những kẻ nghe lời khuyên giảng Ta nhận thấy nhiều hạng khác nhau Dân nghèo lao động khổ đau Vui nghe lời Chúa , kêu cầu Chúa thương

301. Trong số đó Phêrô ngư phủ Chúa đặt làm nguyên thủ giáo đoàn Tựa như tảng đá vững vàng Sức quyền hỏa ngục không làm chuyển lay

301. Trong số đó Phêrô ngư phủ Chúa đặt làm nguyên thủ giáo đoàn Tựa như tảng đá vững vàng Sức quyền hỏa ngục không làm chuyển lay

301. Trong số đó Phêrô ngư phủ Chúa đặt làm nguyên thủ giáo đoàn Tựa như tảng đá vững vàng Sức quyền hỏa ngục không làm chuyển lay

297. Vì Chúa biết tin lành cứu độ Cần có người công bố khắp nơi Chúa cầu nguyện suốt đêm dài Sáng ra Chúa chọn mười hai sứ đồ

297. Vì Chúa biết tin lành cứu độ Cần có người công bố khắp nơi Chúa cầu nguyện suốt đêm dài Sáng ra Chúa chọn mười hai sứ đồ

297. Vì Chúa biết tin lành cứu độ Cần có người công bố khắp nơi Chúa cầu nguyện suốt đêm dài Sáng ra Chúa chọn mười hai sứ đồ

293. Linh Hồn Chúa như vườn thơm nức Trăm thứ hoa nhân đức tuyệt vời Kính yêu Cha cả trên trời Mến thương nhân loại trọn đời hy sinh

293. Linh Hồn Chúa như vườn thơm nức Trăm thứ hoa nhân đức tuyệt vời Kính yêu Cha cả trên trời Mến thương nhân loại trọn đời hy sinh

293. Linh Hồn Chúa như vườn thơm nức Trăm thứ hoa nhân đức tuyệt vời Kính yêu Cha cả trên trời Mến thương nhân loại trọn đời hy sinh

289. Để minh chứng những.lời Chúa dậy Còn bao gương vĩ đại Chúa làm Đời Người sống rất siêu phàm Không ai bắt được lỗi lầm cỏn con

289. Để minh chứng những.lời Chúa dậy Còn bao gương vĩ đại Chúa làm Đời Người sống rất siêu phàm Không ai bắt được lỗi lầm cỏn con

289. Để minh chứng những.lời Chúa dậy Còn bao gương vĩ đại Chúa làm Đời Người sống rất siêu phàm Không ai bắt được lỗi lầm cỏn con

285. Nhưng đặc biệt tương lai Giáo hội Luôn vững bền vượt mọi thời gian Mặc cho hỏa ngục cản ngăn Không ngừng tiến triển lan tràn khắp nơi

285. Nhưng đặc biệt tương lai Giáo hội Luôn vững bền vượt mọi thời gian Mặc cho hỏa ngục cản ngăn Không ngừng tiến triển lan tràn khắp nơi

285. Nhưng đặc biệt tương lai Giáo hội Luôn vững bền vượt mọi thời gian Mặc cho hỏa ngục cản ngăn Không ngừng tiến triển lan tràn khắp nơi

281. Việc Phêrô ba lần chối Chúa Việc Người qua khổ giá phục sinh Những điều rùng rợn khiếp kinh Báo ngày trung thẩm công minh sau này

281. Việc Phêrô ba lần chối Chúa Việc Người qua khổ giá phục sinh Những điều rùng rợn khiếp kinh Báo ngày trung thẩm công minh sau này

281. Việc Phêrô ba lần chối Chúa Việc Người qua khổ giá phục sinh Những điều rùng rợn khiếp kinh Báo ngày trung thẩm công minh sau này

277. Có lần Chúa cũng.loan báo trước Sự tương lai vượt sức trí ta Việc Salem bị Rôma Bao vây tàn phá diễn ra tro tàn

277. Có lần Chúa cũng.loan báo trước Sự tương lai vượt sức trí ta Việc Salem bị Rôma Bao vây tàn phá diễn ra tro tàn

277. Có lần Chúa cũng.loan báo trước Sự tương lai vượt sức trí ta Việc Salem bị Rôma Bao vây tàn phá diễn ra tro tàn

273. Bao người bệnh vui mừng được khỏi Mù được trông phong hủy được lành Phong ba tức khắc thanh bình Chính Ngài chết đoạn phục sinh huy hoàng

273. Bao người bệnh vui mừng được khỏi Mù được trông phong hủy được lành Phong ba tức khắc thanh bình Chính Ngài chết đoạn phục sinh huy hoàng

273. Bao người bệnh vui mừng được khỏi Mù được trông phong hủy được lành Phong ba tức khắc thanh bình Chính Ngài chết đoạn phục sinh huy hoàng

269. Để làm chứng cho dân tin tưởng Nhận biết Người là Đấng cứu tinh Chúa Kitô lấy quyền mình Làm nhiều phép lạ uy danh lẫy lừng

269. Để làm chứng cho dân tin tưởng Nhận biết Người là Đấng cứu tinh Chúa Kitô lấy quyền mình Làm nhiều phép lạ uy danh lẫy lừng

269. Để làm chứng cho dân tin tưởng Nhận biết Người là Đấng cứu tinh Chúa Kitô lấy quyền mình Làm nhiều phép lạ uy danh lẫy lừng

265. Phải tỉnh thức như người đầy tớ Đợi Chủ về mở cửa ngay ra Bởi vì Chúa tới thăm ta Như người kẻ trộm đêm khuya bất thần

265. Phải tỉnh thức như người đầy tớ Đợi Chủ về mở cửa ngay ra Bởi vì Chúa tới thăm ta Như người kẻ trộm đêm khuya bất thần

265. Phải tỉnh thức như người đầy tớ Đợi Chủ về mở cửa ngay ra Bởi vì Chúa tới thăm ta Như người kẻ trộm đêm khuya bất thần

261. Phải tìm nước Chúa trời trước nhất Còn sự gì Người tất thêm cho Của trần đừng mải tích thu Mối ăn , mọt gặm , công phu phí hoài

261. Phải tìm nước Chúa trời trước nhất Còn sự gì Người tất thêm cho Của trần đừng mải tích thu Mối ăn , mọt gặm , công phu phí hoài

261. Phải tìm nước Chúa trời trước nhất Còn sự gì Người tất thêm cho Của trần đừng mải tích thu Mối ăn , mọt gặm , công phu phí hoài

257. Không ai được làm tôi hai chủ Coi Chúa trời , tiền của như nhau Bởi vì tiền của ở đâu Lòng ta ở đó , lo âu đêm ngày

257. Không ai được làm tôi hai chủ Coi Chúa trời , tiền của như nhau Bởi vì tiền của ở đâu Lòng ta ở đó , lo âu đêm ngày

257. Không ai được làm tôi hai chủ Coi Chúa trời , tiền của như nhau Bởi vì tiền của ở đâu Lòng ta ở đó , lo âu đêm ngày

253. Phải cầu nguyện thiết tha bền bỉ Xin thì được , gõ sẽ mở ra Của Xêda trả. Xêda Những gì của Chúa thì ta trả Người

253. Phải cầu nguyện thiết tha bền bỉ Xin thì được , gõ sẽ mở ra Của Xêda trả. Xêda Những gì của Chúa thì ta trả Người

253. Phải cầu nguyện thiết tha bền bỉ Xin thì được , gõ sẽ mở ra Của Xêda trả. Xêda Những gì của Chúa thì ta trả Người

249. Muốn theo Chúa phải mang khổ giá Từ bỏ mình , yêu Chúa mọi ngày Vững tin cậy Chúa an bài Thương ta hơn cả chim trời cỏ hoa

249. Muốn theo Chúa phải mang khổ giá Từ bỏ mình , yêu Chúa mọi ngày Vững tin cậy Chúa an bài Thương ta hơn cả chim trời cỏ hoa

249. Muốn theo Chúa phải mang khổ giá Từ bỏ mình , yêu Chúa mọi ngày Vững tin cậy Chúa an bài Thương ta hơn cả chim trời cỏ hoa

245. Người ta sẽ lấy gì thay thế Linh hồn mình nếu để hư vong Chúa truyền ta phải gắng công Sống đời hoàn thiện mới trông Thiên Đàng

245. Người ta sẽ lấy gì thay thế Linh hồn mình nếu để hư vong Chúa truyền ta phải gắng công Sống đời hoàn thiện mới trông Thiên Đàng

245. Người ta sẽ lấy gì thay thế Linh hồn mình nếu để hư vong Chúa truyền ta phải gắng công Sống đời hoàn thiện mới trông Thiên Đàng

241. Chúa truyền dậy , vào qua cửa hẹp Cửa rộng đưa tới kiếp trầm luân Nếu ta lợi cả trần gian Linh hồn thiệt mất , hỏi còn ích chi ?

241. Chúa truyền dậy , vào qua cửa hẹp Cửa rộng đưa tới kiếp trầm luân Nếu ta lợi cả trần gian Linh hồn thiệt mất , hỏi còn ích chi ?

241. Chúa truyền dậy , vào qua cửa hẹp Cửa rộng đưa tới kiếp trầm luân Nếu ta lợi cả trần gian Linh hồn thiệt mất , hỏi còn ích chi ?

237. Dụ ngôn : Một chàng trai phung phá Nhằm nói lên Cha cả khoan dung Thương người tội lỗi vô cùng Kiên tâm chờ đón , sẵn lòng thứ tha

237. Dụ ngôn : Một chàng trai phung phá Nhằm nói lên Cha cả khoan dung Thương người tội lỗi vô cùng Kiên tâm chờ đón , sẵn lòng thứ tha

237. Dụ ngôn : Một chàng trai phung phá Nhằm nói lên Cha cả khoan dung Thương người tội lỗi vô cùng Kiên tâm chờ đón , sẵn lòng thứ tha

233. Dụ ngôn : Những cỏ lùng với lúa Nhằm nói lên lành dữ sống chung Dữ . Nhờ gương sáng đổi lòng Lành . Qua chịu đựng lập công lâu dài

Xem thêm :  Giải Pháp Tuyệt Vời Cho Đất Ngập Úng – Nhà cung cấp giống cây trồng, thiết kế và thi công công trình cây xanh

233. Dụ ngôn : Những cỏ lùng với lúa Nhằm nói lên lành dữ sống chung Dữ . Nhờ gương sáng đổi lòng Lành . Qua chịu đựng lập công lâu dài

233. Dụ ngôn : Những cỏ lùng với lúa Nhằm nói lên lành dữ sống chung Dữ . Nhờ gương sáng đổi lòng Lành . Qua chịu đựng lập công lâu dài

229. Như dụ ngôn : Vua làm tiệc cưới Cho kẻ đi mời gọi khách ăn Thượng chưng Thiên Chúa khoan nhân Gọi ta vào Đạo ái ân muôn trùng

229. Như dụ ngôn : Vua làm tiệc cưới Cho kẻ đi mời gọi khách ăn Thượng chưng Thiên Chúa khoan nhân Gọi ta vào Đạo ái ân muôn trùng

229. Như dụ ngôn : Vua làm tiệc cưới Cho kẻ đi mời gọi khách ăn Thượng chưng Thiên Chúa khoan nhân Gọi ta vào Đạo ái ân muôn trùng

225. Với mục đích trình bày giáo.lý Sao cho vừa tâm trí mọi người Đơn sơ nhưng lại.tuyệt vời Đưa ta từ đất , tới nơi siêu phàm

225. Với mục đích trình bày giáo.lý Sao cho vừa tâm trí mọi người Đơn sơ nhưng lại.tuyệt vời Đưa ta từ đất , tới nơi siêu phàm

225. Với mục đích trình bày giáo.lý Sao cho vừa tâm trí mọi người Đơn sơ nhưng lại.tuyệt vời Đưa ta từ đất , tới nơi siêu phàm

221. Để dân chúng tiếp thu cho dễ Có nhiều lần Chúa kể dụ ngôn Nghĩa là so sánh giản đơn Rút trong đời sống bình dân hàng ngày

221. Để dân chúng tiếp thu cho dễ Có nhiều lần Chúa kể dụ ngôn Nghĩa là so sánh giản đơn Rút trong đời sống bình dân hàng ngày

221. Để dân chúng tiếp thu cho dễ Có nhiều lần Chúa kể dụ ngôn Nghĩa là so sánh giản đơn Rút trong đời sống bình dân hàng ngày

217. Những lời Chúa nếu ta tuân giữ Sẽ như người thực sự khôn ngoan Xây nhà trên đá an toàn Mưa tuôn không sợ , suối tràn không lo

217. Những lời Chúa nếu ta tuân giữ Sẽ như người thực sự khôn ngoan Xây nhà trên đá an toàn Mưa tuôn không sợ , suối tràn không lo

217. Những lời Chúa nếu ta tuân giữ Sẽ như người thực sự khôn ngoan Xây nhà trên đá an toàn Mưa tuôn không sợ , suối tràn không lo

213. Chúa là sáng những ai theo Chúa Khỏi tối tăm không sợ lạc sai Đất trời biến chuyển không ngơi Nhưng lời Chúa dậy đời đời không qua

213. Chúa là sáng những ai theo Chúa Khỏi tối tăm không sợ lạc sai Đất trời biến chuyển không ngơi Nhưng lời Chúa dậy đời đời không qua

213. Chúa là sáng những ai theo Chúa Khỏi tối tăm không sợ lạc sai Đất trời biến chuyển không ngơi Nhưng lời Chúa dậy đời đời không qua

209. Ai cậy mình trước sau bị hạ Ai hạ mình được Chúa nâng lên Dự tiệc đừng chọn ngồi trên Kẻo sau tụt xuống bị thiên hạ cười

209. Ai cậy mình trước sau bị hạ Ai hạ mình được Chúa nâng lên Dự tiệc đừng chọn ngồi trên Kẻo sau tụt xuống bị thiên hạ cười

209. Ai cậy mình trước sau bị hạ Ai hạ mình được Chúa nâng lên Dự tiệc đừng chọn ngồi trên Kẻo sau tụt xuống bị thiên hạ cười

205. Học với Chúa Hiền từ khiêm nhượng Tâm hồn ta sẽ hưởng bình an Bởi vì ách Chúa dịu dàng Gánh Người , êm ái nhẹ nhàng biết bao

205. Học với Chúa Hiền từ khiêm nhượng Tâm hồn ta sẽ hưởng bình an Bởi vì ách Chúa dịu dàng Gánh Người , êm ái nhẹ nhàng biết bao

205. Học với Chúa Hiền từ khiêm nhượng Tâm hồn ta sẽ hưởng bình an Bởi vì ách Chúa dịu dàng Gánh Người , êm ái nhẹ nhàng biết bao

201. Phải ăn ở thật thà ngay thẳng Nhưng cũng cần tinh sáng khôn ngoan Những ai vất vả nhọc nhằn Hãy tìm nơi Chúa ủi an , hộ phù

201. Phải ăn ở thật thà ngay thẳng Nhưng cũng cần tinh sáng khôn ngoan Những ai vất vả nhọc nhằn Hãy tìm nơi Chúa ủi an , hộ phù

201. Phải ăn ở thật thà ngay thẳng Nhưng cũng cần tinh sáng khôn ngoan Những ai vất vả nhọc nhằn Hãy tìm nơi Chúa ủi an , hộ phù

197. Phải ra sức làm cho người khác Những sự ta mong ước cho mình Và đừng chủ ý thi hành Sự ta không muốn ai dành cho ta

197. Phải ra sức làm cho người khác Những sự ta mong ước cho mình Và đừng chủ ý thi hành Sự ta không muốn ai dành cho ta

197. Phải ra sức làm cho người khác Những sự ta mong ước cho mình Và đừng chủ ý thi hành Sự ta không muốn ai dành cho ta

193. Đong đấu nào cho người đồng loại Chúa sẽ đong đấu ấy cho ta Theo lời kinh nguyện « Lậy Cha » Thứ tha sẽ được thứ tha , nhân từ

193. Đong đấu nào cho người đồng loại Chúa sẽ đong đấu ấy cho ta Theo lời kinh nguyện « Lậy Cha » Thứ tha sẽ được thứ tha , nhân từ

193. Đong đấu nào cho người đồng loại Chúa sẽ đong đấu ấy cho ta Theo lời kinh nguyện « Lậy Cha » Thứ tha sẽ được thứ tha , nhân từ

189. Khi ta đến bàn Thờ dâng lễ Mà nhớ ra có kẻ mất lòng Hãy về giàn xếp cho xong Rồi sau Dâng Lễ mới trông nhận lời

189. Khi ta đến bàn Thờ dâng lễ Mà nhớ ra có kẻ mất lòng Hãy về giàn xếp cho xong Rồi sau Dâng Lễ mới trông nhận lời

189. Khi ta đến bàn Thờ dâng lễ Mà nhớ ra có kẻ mất lòng Hãy về giàn xếp cho xong Rồi sau Dâng Lễ mới trông nhận lời

185. Người xưa bảo ghét thù yêu bạn Chúa không cho giới hạn hẹp hòi Chúa truyền yêu hết mọi người Nguyện cầu cho cả những ai địch thù

185. Người xưa bảo ghét thù yêu bạn Chúa không cho giới hạn hẹp hòi Chúa truyền yêu hết mọi người Nguyện cầu cho cả những ai địch thù

185. Người xưa bảo ghét thù yêu bạn Chúa không cho giới hạn hẹp hòi Chúa truyền yêu hết mọi người Nguyện cầu cho cả những ai địch thù

181. Xưa cho phép đoạn tình phu phụ Nay . Chúa truyền vĩnh thú đơn Một chồng , một vợ luôn luôn Trọn đời chung sống vui buồn đói no

181. Xưa cho phép đoạn tình phu phụ Nay . Chúa truyền vĩnh thú đơn Một chồng , một vợ luôn luôn Trọn đời chung sống vui buồn đói no

181. Xưa cho phép đoạn tình phu phụ Nay . Chúa truyền vĩnh thú đơn Một chồng , một vợ luôn luôn Trọn đời chung sống vui buồn đói no

177. Nếu con mắt ta sinh dịp tội Hãy khoét đi , cho khỏi hiểm nguy Vì lành hai mắt ích gì ? Nếu sa hỏa ngục còn chi tốt lành

177. Nếu con mắt ta sinh dịp tội Hãy khoét đi , cho khỏi hiểm nguy Vì lành hai mắt ích gì ? Nếu sa hỏa ngục còn chi tốt lành

177. Nếu con mắt ta sinh dịp tội Hãy khoét đi , cho khỏi hiểm nguy Vì lành hai mắt ích gì ? Nếu sa hỏa ngục còn chi tốt lành

173. Luật xưa cấm giết người đồng loại Chúa cấm luôn cả mọi căm thù Luật xưa cấm việc dâm ô Chúa còn cấm cả ước mơ chẳng lành

173. Luật xưa cấm giết người đồng loại Chúa cấm luôn cả mọi căm thù Luật xưa cấm việc dâm ô Chúa còn cấm cả ước mơ chẳng lành

173. Luật xưa cấm giết người đồng loại Chúa cấm luôn cả mọi căm thù Luật xưa cấm việc dâm ô Chúa còn cấm cả ước mơ chẳng lành

169. Cùng ôm ấp một niềm tin tưởng Mong ngày sau được hưởng trường sinh Chúa đòi ta ở chọn lành Theo gương Cha cả hiển vinh trên trời

169. Cùng ôm ấp một niềm tin tưởng Mong ngày sau được hưởng trường sinh Chúa đòi ta ở chọn lành Theo gương Cha cả hiển vinh trên trời

169. Cùng ôm ấp một niềm tin tưởng Mong ngày sau được hưởng trường sinh Chúa đòi ta ở chọn lành Theo gương Cha cả hiển vinh trên trời

165. Được sạch tội Giao hòa với Chúa Làm con Ngài , ơn nghĩa bao la Ta cần mến Chúa , cũng như Cha Yêu thương đồng loại như là anh em

165. Được sạch tội Giao hòa với Chúa Làm con Ngài , ơn nghĩa bao la Ta cần mến Chúa , cũng như Cha Yêu thương đồng loại như là anh em

165. Được sạch tội Giao hòa với Chúa Làm con Ngài , ơn nghĩa bao la Ta cần mến Chúa , cũng như Cha Yêu thương đồng loại như là anh em

161. Nhờ Người dậy chúng ta ý thức Thiên Chúa là Cha cực.khoan nhân Bởi tình thương xót vô ngần Đã cho Con Một xuống trần cứu ta

161. Nhờ Người dậy chúng ta ý thức Thiên Chúa là Cha cực.khoan nhân Bởi tình thương xót vô ngần Đã cho Con Một xuống trần cứu ta

161. Nhờ Người dậy chúng ta ý thức Thiên Chúa là Cha cực.khoan nhân Bởi tình thương xót vô ngần Đã cho Con Một xuống trần cứu ta

157. Phúc ai vì Đạo ngay chịu khổ Được nước Trời làm sở hữu riêng Ai nghe Chúa cũng ngạc nhiên Thấy Người như Đấng tự quyền phán ra

157. Phúc ai vì Đạo ngay chịu khổ Được nước Trời làm sở hữu riêng Ai nghe Chúa cũng ngạc nhiên Thấy Người như Đấng tự quyền phán ra

157. Phúc ai vì Đạo ngay chịu khổ Được nước Trời làm sở hữu riêng Ai nghe Chúa cũng ngạc nhiên Thấy Người như Đấng tự quyền phán ra

153. Phúc ai có tâm tư trong sạch Được thấy Chúa nguồn mạch tốt sinh Phúc ai xây dựng hòa bình Được làm con Chúa quang vinh đời đời

153. Phúc ai có tâm tư trong sạch Được thấy Chúa nguồn mạch tốt sinh Phúc ai xây dựng hòa bình Được làm con Chúa quang vinh đời đời

153. Phúc ai có tâm tư trong sạch Được thấy Chúa nguồn mạch tốt sinh Phúc ai xây dựng hòa bình Được làm con Chúa quang vinh đời đời

149. Phúc cho ai khát khao công lý Được trên ban phỉ chí lo đầy Phúc ai hay xót thương người Được ơn thương xót từ trời xuống cho

149. Phúc cho ai khát khao công lý Được trên ban phỉ chí lo đầy Phúc ai hay xót thương người Được ơn thương xót từ trời xuống cho

149. Phúc cho ai khát khao công lý Được trên ban phỉ chí lo đầy Phúc ai hay xót thương người Được ơn thương xót từ trời xuống cho

145. Phúc cho ai dịu hiền , hòa nhã Được đất Thiêng làm của vững bền Phúc ai khóc lóc ưu phiền Bởi vì sẽ được ủi yên dồi dào

145. Phúc cho ai dịu hiền , hòa nhã Được đất Thiêng làm của vững bền Phúc ai khóc lóc ưu phiền Bởi vì sẽ được ủi yên dồi dào

145. Phúc cho ai dịu hiền , hòa nhã Được đất Thiêng làm của vững bền Phúc ai khóc lóc ưu phiền Bởi vì sẽ được ủi yên dồi dào

141. Một hôm Chúa lên ngồi trên núi Giảng mở đầu tám mối phúc chân Phúc ai nghèo khó tinh thần Bởi vì nước Chúa là phần của riêng

141. Một hôm Chúa lên ngồi trên núi Giảng mở đầu tám mối phúc chân Phúc ai nghèo khó tinh thần Bởi vì nước Chúa là phần của riêng

141. Một hôm Chúa lên ngồi trên núi Giảng mở đầu tám mối phúc chân Phúc ai nghèo khó tinh thần Bởi vì nước Chúa là phần của riêng

137. Rời hoang địa Chúa đi giảng đạo. Khuyên mọi người cải tạo tâm hồn Bởi vì nước Chúa đã gần Hãy mau thống hối , canh tân cuộc đời

137. Rời hoang địa Chúa đi giảng đạo. Khuyên mọi người cải tạo tâm hồn Bởi vì nước Chúa đã gần Hãy mau thống hối , canh tân cuộc đời

137. Rời hoang địa Chúa đi giảng đạo. Khuyên mọi người cải tạo tâm hồn Bởi vì nước Chúa đã gần Hãy mau thống hối , canh tân cuộc đời

Xem thêm :  BÀI GIẢNG KỸ THUẬT LÁI XE

133. Rồi sau đó Thần Linh Thiên Chúa Đưa Ngài lên hoang địa nhịn chay Satan đến cám dỗ Ngài Nhưng Ngài chống cự nó ngay tức thì

133. Rồi sau đó Thần Linh Thiên Chúa Đưa Ngài lên hoang địa nhịn chay Satan đến cám dỗ Ngài Nhưng Ngài chống cự nó ngay tức thì

133. Rồi sau đó Thần Linh Thiên Chúa Đưa Ngài lên hoang địa nhịn chay Satan đến cám dỗ Ngài Nhưng Ngài chống cự nó ngay tức thì

129. Hiện tượng đó thật là khôn tả Hàm ý thiêng cao cả tuyệt vời Giêsu Chiên Đức Chúa Trời Gánh tội loài người , tự nguyện hy sinh

129. Hiện tượng đó thật là khôn tả Hàm ý thiêng cao cả tuyệt vời Giêsu Chiên Đức Chúa Trời Gánh tội loài người , tự nguyện hy sinh

129. Hiện tượng đó thật là khôn tả Hàm ý thiêng cao cả tuyệt vời Giêsu Chiên Đức Chúa Trời Gánh tội loài người , tự nguyện hy sinh

125. Thánh Linh Chúa Ngôi Ba cực trọng Tựa chim câu đỗ xuống trên Người Chúa Cha lên tiếng từ trời « Đây con yêu dấu , đời đời của ta »

125. Thánh Linh Chúa Ngôi Ba cực trọng Tựa chim câu đỗ xuống trên Người Chúa Cha lên tiếng từ trời « Đây con yêu dấu , đời đời của ta »

125. Thánh Linh Chúa Ngôi Ba cực trọng Tựa chim câu đỗ xuống trên Người Chúa Cha lên tiếng từ trời « Đây con yêu dấu , đời đời của ta »

121. Ông Gioan một hôm gặp Chúa Đến xin làm phép rửa cho Người Sau khi lên khỏi nước rôì Bỗng nhiên Người thấy màn trời mở ra

121. Ông Gioan một hôm gặp Chúa Đến xin làm phép rửa cho Người Sau khi lên khỏi nước rôì Bỗng nhiên Người thấy màn trời mở ra

121. Ông Gioan một hôm gặp Chúa Đến xin làm phép rửa cho Người Sau khi lên khỏi nước rôì Bỗng nhiên Người thấy màn trời mở ra

Đến năm tuổi độ Ba mươi Chúa ra khỏi sự , giảng lời phúc âm 117. Để chuẩn bị nhân tâm đón Chúa Có Gioan Tẩy giả tiền hô Bắt đầu trước Chúa Khi Tô Giảng khuyên dân chúng chăm lo việc hồn

Đến năm tuổi độ Ba mươi Chúa ra khỏi sự , giảng lời phúc âm 117. Để chuẩn bị nhân tâm đón Chúa Có Gioan Tẩy giả tiền hô Bắt đầu trước Chúa Khi Tô Giảng khuyên dân chúng chăm lo việc hồn

Đến năm tuổi độ Ba mươi Chúa ra khỏi sự , giảng lời phúc âm 117. Để chuẩn bị nhân tâm đón Chúa Có Gioan Tẩy giả tiền hô Bắt đầu trước Chúa Khi Tô Giảng khuyên dân chúng chăm lo việc hồn

321. Cuộc đời Chúa những ngày sau hết
Đã diễn ra nhiều việc phi thường
Đớn đau bi thảm khôn lường
Dạt dào , lai.láng tình thương vô bờ

325. Ngày thứ nhất Chúa cho môn đệ
Đến làng kia cốt để mượn lừa
Chúa cưỡi lên vẻ hiền từ
Tiến đi về phía Đền thờ Sa- Lem

329. Đám quần chúng với niềm hy vọng
Ra rước Người long trọng tưng bừng
Người vẩy lá ,.kẻ reo mừng
« Đấng nhân danh Chúa đến cùng chúng tôi»

333. Tới gần thành Chúa rơi hàng lệ
Thương xót dân sau sẽ điêu linh
Vì không biết Chúa thăm mình
Vì không đón nhận tin lành bằng yên

337. Đến thứ năm , Chúa truyền môn đệ
Đi dọn nơi ăn lễ vượt qua
Theo như luật cũ đề ra
Nhớ ngày giải phóng Ông Cha đã truyền

341. Trước khi ăn , Chúa liền trỗi dậy
Rửa chân cho hết thẩy tông đồ
Việc xong , Chúa nói lý do
Để cho môn đệ.làm như Chúa làm

345. Trong bữa ăn Chúa cầm lấy bánh
Truyền phép Thành mình Thánh của Người
Rồi nâng chén rượu trên tay
Chúa truyền phép thành ngay máu Người

349. Máu tân ước đời đời vĩnh cửu
Đổ chan hòa , để cứu.muôn dân
Khỏi vòng lô lệ tà thần
Khỏi sa hỏa ngục trầm luân muôn đời

353. Các tông sứ vâng lời chúa dậy :
,« Đây mình ta nhận lấy mà ăn
Việc này sau phải ân cần
Làm lại.nhiều lần để nhớ đến ta »

357. Đoạn rồi Chúa thiết tha an ủi
Các Tông đồ trước nỗi chia ly
Mai ngày Chúa sẽ khuất đi
Thánh Linh sẽ đến phù trì , ủi an

361. Các Ông buồn thế gian phấn khởi
Nhưng cơn buồn sẽ đổi thành vui
Các Ông cần hợp với Người
Như cành hợp với thân cây vững bền

365. Điều răn mới Chúa truyền môn đệ
Yêu mến nhau như thể Chúa yêu
Đó là dấu hiệu cao siêu
Chứng minh đạo Chúa hơn nhiều tài ba

369. Môn đệ có Giuđa phản bội
Định nộp Người , cầu lợi riêng tư
Hắn đi gặp gỡ kẻ thù
Bàn mưu bắt Chúa sao cho yên hàn

373. Ăn bữa đoạn ngày tàn đêm tới
Chúa liền đi đến núi Cây Dầu
Sứ đồ lẽo đẽo theo sau
Chúa truyền tỉnh thức nguyện cầu thiết tha

377. Để kiên trì không sa cám dỗ
Nhẹ lòng thần , lòng thú nặng nề
Chọn ba môn đệ cùng đi
Chúa vào vườn Giệt – ma – ni nguyện cầu

381. Linh hồn Chúa khổ sầu đến chết
Mình mồ hôi lẫn huyết tuôn ra
Chúa càng cầu nguyện thiết tha
Khấn van xin Đức Chúa Cha khoan hồng

385. Lời cầu khẩn hòa cùng nước mắt
Nguyện Chúa Cha thương cất chén này
Nhưng đừng theo ý con đây
Một theo Thánh ý Cha thời tốt hơn

389. Đang khi Chúa phải cơn hấp hối
Các tông đồ mệt mỏi lo buồn
Mắt nặng trũi ngủ bên vườn
Mặc dù Chúa bảo thức luôn với Người

393. Một Thiên sứ từ trời hiện xuống
Yên ủi Người Anh Dũng hiến thân
Lát sau thấy một đội quân
Giuđa hướng dẫn bất thần tới.nơi

397. Hắn tiến lại hôn Người làm hiệu
Cho chúng bắt và điệu Người đi
Sứ đồ khi ấy khác gì
Đàn Chiên mất chủ , sợ nguy trốn liền

401. Bắt Người đoạn , thoạt tiên chúng điệu
Đến nhà ông trưởng cựu Anna
Rồi sang Giáo trưởng Caipha
Ông này đứng dậy để tra vấn Người

405. « Đây nhân danh Chúa trời hằng sống
Ông phải khai cho chúng ta tường :
Ông , con Thiên Chúa thật chăng ?»
Chúa liền công bố rõ ràng công khai :

409. « Sự thật đúng như Ngài nói đấy
Đến ngày sau sẽ thấy con Người
Ngự bên hữu Đức Chúa trời
Trên mây hiện xuống sáng ngời uy linh »

413. Caipha xé áo mình mà nói
« Hắn lộng ngôn , cần hỏi gì thêm »
Mọi người phụ họa kêu lên :
« Hắn ta đáng chết để đền lộng ngôn »

417. Suốt đêm bọn ác ôn canh giữ
Thay đổi nhau làm khổ nhục Người
Phê Rô đêm ấy bồi hồi
Vào sân giáo trưởng , đến ngồi sưởi chung

421. Một đầy tớ hỏi ông : « Có phải
Là môn đệ người ấy hay không ? »
Phê Rô liền sợ cuống cuồng
Chối , thề mình chẳng biết ông bao giờ

425. Ngay lúc đó gà vừa cất gáy
Nhắc PhêRô nhớ lại lời Thầy
Ông liền thổn thức ra.ngoài
Ăn năn khóc lóc đắng cay vô cùng

429. Rồi sáng sớm hội đồng Do Thái
Quyết nghị rằng : Người phải hy sinh
Nhưng mà họ phải đề trình
Rôma xét duyệt , thi hành mới xuôi.

433. Họ đem Chúa đến nơi Philát
Là toàn quyền thay mặt Rôma
Ông này khi đã thẩm tra
Thấy rằng vô tội , muốn tha cho Người

437. Để dân bớt cáo nài đe dọa
Philát sai đem Chuá đánh đòn
Dưới làn roi vọt ác ôn
Mình Người rách nát , tâmb hồn đắng cay

441. Chúng còn lấy vòng gai sắt nhọn
Đội đầu Người , dữ tợn khôn lường
Chúng chơi tấn kịch tôn vương
Qùy gối nhạo rằng : « Vạn tuế đức vua »

445. Rồi vây Chúa , chúng đua nhau đánh
Nhổ vào nhan cực thánh của Người
Giật cây sậy Chúa cầm tay
Đập trên đầu Chúa cho gai lọt vào

449. Philát muốn làm sao tha Chúa
Đem Người lên trước cửa công đường
Thân hình thiểu não , đáng thương
« Đây là người ấy , quốc vương các người »

453. Dân nghe thấy cáo nài la hét :
« Đem đóng đanh , đem giết nó đi »
« Ông ta có tội tình gì ? »
_ « Hắn ta xưng đế , tội chi nặng bằng !»

457. Vì thấy chúng hung hăng quá độ
Philát đành nhượng bộ cho xuôi
Rửa tay , đoạn phó trao Người
Cho quân lính điệu lên đồi Canvai

461. Chúa im lặng vác cây Thập giá
Sức kiệt hao gục ngã nhiều lần
Đến.nơi , Chúa bị lột trần
Tứ chi đanh đóng , toàn thân phơi bầy

465. Dưới tia nắng , mặt trời thiêu đốt
Ruồi muỗi bâu châm hút máu hồng
Miệng khô cổ khát vô cùng
Tai nghe chế diễu , mắt trông địch thù

469. Chúa đau đớn mặc dù hết sức
Nhưng Người cam chịu nhục đến cùng
Người xin Cha cả khoan dung
Thứ tha cho họ , vì chưng họ lầm

473. Maria đứng gần thập giá
Để cảm thông cùng Chúa hiến thân
Vâng theo lời Chúa trao ban
Nhận làm từ mẫu Gioan sứ đồ

477. Vào quãng độ ba giờ chiều đó
Chúa gục đầu , dâng phó linh hồn
Trong tay Cha Cả chí tôn
Đoạn kêu lớn tiến đau buồn tắt hơi

481. Đất rung động , mặt trời mất sáng
Màn đền thờ xé thẳng làm hai ;
Như thương Chúa cả muôn loài
Hiến thân chịu chết cho người trần gian

485. Một tên lính đứng gần thập giá
Hắn thấy là Người đã tắt hơi
Lấy đòng đâm thủng tim Người
Máu hòa với nước tức thời chẩy ra

489. Chiều tối đến dăm ba thân thích
Tháo xác Người rửa sạch vết thương
Táng trong huyệt đá vội vàng
Địch thù cắt lính canh hang táng Người

493. Ngày thứ nhất , lúc trời chưa rạng
Một Thiên thần mặt sáng chói lòa
Từ trời xuống , lật đá ra
Lính canh khiếp ngã , tưởng là chết ngay

497. Mấy phụ nữ đồng thời tới đó
Với chủ tâm thăm mộ thánh Người
Sứ Thần bảo các bà hay
« Chúa vừa sống lai ở đây không còn

501. Mau loan báo cho môn đệ biết
Chúa phục sinh , thần chết bại rồi
Các ông sẽ được thấy Người »
Nỗi buồn tiêu tán , niềm vui chan hòa

505. Chiều tối ấy , trong nhà đóng kín
Chúa Kitô hiện đến bất thần
Chúc chào môn đệ bình an
Trao quyền tha tội ân ban tự trời

509. Sau buổi đó nhiều nơi ,nhiều lúc
Chúa Giêsu tiếp tục hiện ra
Có lần cho phép Tôma
Sờ tay vào Chúa để mà vững tin

513. Lần khác Chúa hiện ra trên bờ biển
Hỏi phêrô : « Có mến Chúa không ?»
PhêRô đượm vẻ đau buồn
Khiêm nhường thưa lại . Rằng :« Con mến Thầy»

517. Chúa vui vẻ bỏ ngay tội cũ
Đặt ông làm mục tử đoàn chiên
Chiên con , chiên mẹ mọi miền
Đều ở dưới quyền thủ trưởng Phêrô

521. Bốn mươi ngày kể từ sống lại
Chúa Giêsu lại tái hiện ra
Đưa môn đệ tới đồi kia
Dặn dò lần trót trước khi lên trời :

535. « Chúng con đi khắp nơi giảng dậy
Rửa tội cho hết thẩy mọi người
Từ nay cho đến đời đời
Ta ở mọi ngày với các con liên »

529. Rồi sau đó Chúa lên khỏi đất
Cho tới khi Người khuất trong mây
Sứ đồ ngây ngất nhìn trời
Sứ Thần hiện đến bảo : « thôi trở về

533. Chúa vừa mới khuất đi khỏi thế
Ngày tận chung Người sẽ tái lâm
Trên mây sáng láng vô ngần
Thưởng công phạt tội người trần khắp nơi ».

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Xem Thêm :   Ko ngờ bắt cá lại dễ như vậy và chia sẻ mẹo kiếm lóc rô phi sau cơn mưa lớn trong đợt cách ly xã hội

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button