Tổng Hợp

Chuỗi cung ứng Honda Việt Nam

Ngày đăng: 29/03/2018, 16:23

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN KHOA KINH TẾ BÀI TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG Đề tài : “Chuỗi cung ứng xe máy HONDA Việt Nam” Giảng viên : TRẦN HOÀNG GIANG TP.HCM, THÁNG 10 NĂM 2017 DANH SÁCH NHĨM Họ tên Huỳnh Hồ Trung Duyệt (Nhóm Trưởng) MSSV 151A031312 Nguyễn Minh Nhật 151A031019 Phạm Trung Nhứt 151A030974 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, cho phép em gửi lời cảm ơn chân thành lời tri ân tới thầy Trần Hoàng Giang – giảng viên trực tiếp giảng dạy tụi em môn Quản trị chuỗi cung ứng trường Đại học Văn Hiến Cảm ơn thầy tận tình dạy dỗ, bảo, truyền đạt kiến thức cho tụi em trình giảng dạy hướng dẫn tận tình để tụi em hoàn thành tiểu luận cách tốt Với vốn kiến thức tiếp thu trình học khơng tảng cho q trình làm tiểu luận mà hành trang quý báu để tụi em bước vào đời cách vững tự tin Em xin chân thành cảm ơn nhà trường tạo điều kiện thuận lợi việc học tập cho tụi em Vì kiến thức tụi em nhiều hạn chế, nên tiểu luận khơng tránh khỏi sai sót, kính mong nhận ý kiến từ phía thầy để giúp tụi em hồn thiện Cuối em xin kính chúc thầy Trần Hồng Giang ln dồi sức khỏe thành cơng nghiệp cao q Em xin chân thành cảm ơn! NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… MỤC LỤC PHẦN A: CƠ SỞ LÝ LUẬN … ………………………………………… …2 I KHÁI NIỆM CHUỖI CUNG ỨNG …………………………………… … II MỤC TIÊU, PHẠM VI CHUỖI CUNG ỨNG………………………… ….3 PHẦN B: THỰC TRẠNG CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY HONDA VIỆT NAM…………………………………………………………………… I TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ XE MÁY TẠI VIỆT NAM…… 1.1 Tình hình sản xuất nguồn cung xe máy…………………………….… 1.2 Tình hình tiêu thụ xe máy thị trường Việt Nam……………………….… II MƠ HÌNH CHUỖI CUNG ỨNG CỦA HONDA VIỆT NAM…………… 10 2.1 Giới thiệu công ty Honda Việt Nam…………………………………….10 2.2 Nguồn cung cấp nguyên vật liệu…………….…………………………… 13 2.3 Năng lực sản xuất………………………………………………………… 18 2.4 Mạng lưới phân phối thị trường tiêu thụ……………………………… 21 PHẦN C: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHUỖI CUNG ỨNG CỦA CÔNG TY HONDA VIỆT NAM……………………………………………………… …26 I THÀNH CÔNG CỦA CHUỖI CUNG ỨNG ……… …………….……… 26 II THÁCH THỨC CỦA CHUỖI CUNG ỨNG ……………………… …….29 III GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHUỖI CUNG ỨNG…………………… …32 LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam với dân số 92 triệu dân hầu hết phương tiện di chuyển chủ yếu người dân xe gắn máy, Việt Nam trở thành mảnh đất màu mỡ cho công ty sản xuất xe gắn máy tập trung đầu tư phát triển Honda công ty có mặt thị trường Việt Nam sản xuất kinh doanh xe gắn máy Tuy nhiên, để cạnh tranh thành công thời buổi kinh doanh đầy biến động, đòi hỏi doanh nghiệp phải tạo lập cho mơ hình kinh doanh đủ mạnh để đứng vững thị trường việc xây dựng riêng chuỗi cung ứng hoàn chỉnh từ đầu tới cuối nhằm đáp ứng nhu cầu cách tối ưu Phát triển chuỗi cung ứng hoàn chỉnh tạo tảng cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí khơng cần thiết, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, tăng sức cạnh tranh sản phẩm với đối thủ Ngồi ra,nó giúp cho cơng nghiệp nước ta gia nhập chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu, phát triển thị trường tiêu thụ toàn giới Muốn làm điều đòi hỏi doanh nghiệp phải có kiến thức quan tâm sâu sắc đến toàn dòng dịch chuyển nguyên vật liệu, cách thức thiết kế, đóng gói sản phẩm, dịch vụ nhà cung cấp, cách thức vận chuyển, bảo quản sản phẩm điều mà người tiêu dùng mong muốn Vì lý đó, nhóm chúng em chọn đề tài “Chuỗi cung ứng xe máy Honda Việt Nam” để tìm hiểu, từ xác định mơ hình chuỗi cung ứng Honda, trở ngại thách thức chuỗi cung ứng để qua đề giải pháp nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng xe máy Honda Việt Nam Phần A: Cơ Sở Lý Luận QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG I Khái niệm chuỗi cung ứng  Khái niệm chuỗi cung ứng Chuỗi cung ứng tập hợp gồm ba hay nhiều doanh nghiệp đơn vị sản xuất, cung ứng, khách hàng… kết nối trực tiếp gián tiếp với nhau,kết cấu với qua ba dòng : vật chất,thơng tin tài – Dòng vật chất: đường lưu thơng chuyển hóa dòng vật chất từ nhà cung cấp đến khách hàng, đủ chất lượng,số lượng.Dòng vật chất có dạng vật chất lưu chuyển : vật liệu thô,bán thành phẩm,sản phẩm cuối – Dòng thơng tin: dịch chuyển liệu cung cầu ,chứng từ ,thể tương tác chiều đa chiều.Dòng thơng tin có dạng :dòng hoạch định dòng tác nghiệp.Dòng tạo liên kết phối hợp nhịp nhàng quy trình hoạt động với tất thành viên chuỗi – Dòng tài chính: có dạng tốn ,tín dụng ủy thác sở hữu  Khái niệm quản trị chuỗi cung ứng Quản trị chuỗi cung ứng việc thiết kế,lập kế hoạch ,triển khai quản lý quy trình tích hợp thành viên chuỗi nhằm tối đa hóa giá trị cho toàn chuỗi Quản lý chuỗi cung ứng công việc không dành riêng cho nhà quản lý chuỗi cung ứng.Tất phận khác tổ chức cần tìm hiểu SCM họ trực tiếp ảnh hưởng đến thành công hay thất bại chuỗi cung ứng Các thành phần chuỗi cung ứng: -Sản xuất (Production) -Tồn kho (Inventory) -Địa điểm (Place) -Vận chuyển (Tranformation) -Thông tin (Information) QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG II Mục tiêu, phạm vi chuỗi cung ứng Mục tiêu quản trị chuỗi cung ứng nhằm tối đa hóa giá trị tạo cho hệ thống Giá trị chuỗi cung ứng: – Sự khác biệt giá trị sản phẩm cuối với nỗ lực mà chuỗi cần dùng vào việc đáp ứng nhu cầu khách hàng – Giá trị có liên quan mật thiết với lợi nhuận chuỗi – Sự thành công chuỗi đo lường tổng lợi nhuận(so với chuỗi cạnh tranh khác) – Khách hàng cuối nguồn thu chuỗi thẩm định giá trị toàn chuỗi  Phạm vi chuỗi cung ứng Chuổi cung ứng trực tiếp Nhà cung cấp Công ty sản xuất Khách hàng Chuổi cung ứng mở rộng Thượng nguồn Nhà c.cấp Nhà cung Bậc 2Bậc 1cấp Công ty sản xuất tâm DN trọng Hạ nguồn Bậc 1Bậc Khách hàng KH Cuối ĐV dịch vụ tài Thầu phụ Chuỗi cung ứng hoàn chỉnh Nhà c.cấp Nhà cung cấp Công ty sản xuất Khách hàng QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG Nhà t.kế sản phẩm ĐV dịch vụ logistics KH Cuối Công ty n.cứu thị trường Phần B: Thực trạng chuỗi cung ứng tại công ty HonDa Việt Nam I Tình hình sản xuất tiêu thụ xe máy tại Việt Nam 1.1 Tình hình sản xuất ng̀n cung xe máy Hiện nay, tình hình sản xuất nguồn cung xe máy Việt Nam cụ thể, với nhà máy sản lượng sản xuất Honda vào khoảng 2,5 triệu xe/năm, số Yamaha 1,5 triệu xe Cộng thêm Piaggio 300.000 chiếc, SYM 300.000 chiếc, Suzuki 200.000 số doanh nghiệp khác khoảng 100.000 chiếc, tổng sản lượng xe máy sản xuất nước xấp xỉ triệu chiếc/năm Tần suất sản phẩm công ty thường xuyên Chỉ vòng tháng đầu năm, riêng doanh nghiệp FDI Honda, Piaggio, Yamaha Suzuki tung thị trường gần 20 mẫu xe phiên nâng cấp dòng xe QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG Các công nghệ phun xăng điện tử, hệ thống tự ngắt động hay động 3V “bình dân hóa” phổ cập nhiều dòng xe Ra nhiều sản phẩm Honda Việt Nam với tổng cộng dòng xe có sản phẩm lần đầu có mặt thị trường Nếu mẫu xe số Future hay Wave phiên cải tiến với thay đổi nhỏ ngoại thất tem xe Lead Super Dream làm lẫn ngồi Khơng nhiều xe Honda Piaggio Việt Nam tần suất xe lớn trước với tổng cộng mẫu xe gồm Liberty, LXV LT Không cạnh so với Honda hay Piaggio, Suzuki Yamaha đua xe Suzuki tung mẫu xe tay có tên Axelo hồi sinh lại dòng xe thời Viva 115 Fi với thay đổi lớn thiết kế động Về độ phủ, Honda có tới 640 đại lý uỷ quyền toàn quốc Trong Yamaha tính sở sửa chữa 540 SYM có khoảng 320, Suzuki gần 120 Piaggio 90 Bắt đầu từ năm 2012, dòng xe ga (cả cao cấp bình dân) tăng trưởng mạnh, chiếm tới 40%, người dân chuộng dòng xe ga xe số Cùng với việc hãng xe bắt đầu tập trung phát triển phân khúc Cụ thể, Yamaha có mẫu, Honda có tới tổng số sản phẩm mắt năm 2012 xe ga Hiện thị trường Việt Nam, hãng xe máy có vốn FDI Honda chiếm khoảng 65% thị phần xe máy Ngay phía sau Yamaha với 25%, 10% lại thương hiệu khác SYM, Piaggio QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 16 14 12 10 Jul-08 Sep-11 Mar-14 Biểu đồ sản lượng xe máy Honda năm Nhìn vào biểu đồ trên, từ năm 2008 đến năm 2011 sản lượng xe Honda Việt Nam tăng triệu xe với việc lực sản xuất việc mở rộng quy mô chưa đầy năm sản lượng xe máy Honda tăng triệu xe Cơng ty Honda Việt Nam tính đến năm 2014 có sở sản xuất xe máy ngày 20 tháng năm 2014 vừa qua Honda Việt Nam mở phân xưởng Piston để sản xuất linh kiện nhằm khơng phải mua ngồi nhập linh kiện xe máy Các sở sản xuất Honda Việt Nam QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG Địa điểm Nhà máy thứ Nhà máy thứ Nhà máy thứ ba Nhà máy thứ hai tư Tỉnh Vĩnh Phúc Bắt đầu sản Tháng 12/1997 Tỉnh Hà Nam Vĩnh Phúc Tháng 7/2008 Tháng 3/ 2014 1/4/2014 triệu xe/năm 500.000xe/năm 2,4 triệu chi xuất Năng lực triệu xe/năm sản xuất đồng thời tiết/năm sản xuất phụ tùng Mẫu xe Future, Wave SH, Sh mode, Xe tay ga Các linh kiện 110, Wave Air xe máy Alpha, Super LEAD, Vision Blade, Dream Các nhà máy sản xuất xe máy có cơng nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, HVN đầu tư thiết bị, công nghệ đại vào sản xuất; lắp đặt động phun xăng điện từ, giúp giảm thiểu lượng khí thải mơi trường tiết kiệm nhiên liệu Kể từ năm 2011, Honda Việt Nam bắt đầu có kế hoạch đẩy mạnh xuất nhằm tiến tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm xuất xe máy Honda Để thực mục tiêu này, Honda Việt Nam xây dựng sở hạ tầng nhằm tạo tảng vững thực mục tiêu QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG Thứ nhất, sản xuất phục vụ cho thị trường nước củng cố với việc hoạt động nhà máy xe máy với công suất khoảng 2,1 triệu xe/năm nhằm tạo tảng vững cho mục tiêu xuất nhà máy xe máy thứ bắt đầu vào hoạt động từ tháng năm 2014 bắt đầu việc sản xuất phụ tùng dự kiến sản xuất xe thành phẩm từ tháng 10 năm 2014 Thứ 2, năm 2013, Honda Việt Nam xuất nước 40.000 xe mục tiêu xuất năm 2014 100.000 xe Tuy nhiên kinh tế khó khăn, tiêu thụ chậm với loại thuế phí tăng cao khiến doanh nghiệp năm qua phải cắt giảm sản lượng Cụ thể, Honda Việt Nam phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất từ năm 2012 Năng lực sản xuất Honda Việt Nam với nhà máy tỉnh Vĩnh Phúc triệu xe/năm (năm 2011 sản xuất 2,15 triệu xe) năm 2012 sản xuất 1,93 triệu xe thay 2,3 triệu xe dự báo Nếu tính nhà máy, tổng cơng suất Honda Việt Nam đạt 2,5 triệu xe/năm, 50% toàn nhà sản xuất xe máy Việt Nam 2.4 Mạng lưới phân phối thị trường tiêu thụ  Mạng lưới phân phối Việc thiết kế quản lý mạng lưới bán hàng nội dung doanh nghiệp giai đoạn đầu tung sản phẩm thị trường: Mạng lưới bán hàng Honda tập hợp kênh với tham gia chủ thể khác có sức mạnh uy tín khác để đưa sản phẩm từ sở sản xuất Honda đến khách hàng cách thành công Việc thiết kế quản lý kênh bán loại xe Honda phải đảm bảo yêu cầu sau đây: – Phù hợp với tính chất sản phẩm Honda tung thị trường – Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng việc tiếp cận tìm mua sản phẩm Honda cách dễ dàng QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG – Xem xét kênh phân phối đối thủ cạnh tranh với Honda đối thủ tiềm tàng – Các kênh phân phối cần đảm bảo tăng doanh số bán công ty thiết lập mối quan hệ bền vững với trung gian Ngay từ bước chân vào thị trường Việt Nam, Honda tâm tới việc xây dựng sở phân phối bán hàng hãng trung tâm thành phố lớn từ từ len lỏi tới sở cấp huyện, thị trấn Honda chủ yếu sử dụng kênh phân phối truyền thống Công ty Honda phân phối sản phẩm thông qua mạng lưới cửa hàng Honda uỷ nhiệm Đó cửa hàng Bán xe Dịch vụ Honda uỷ nhiệm(gọi tắt HEAD), xây dựng khắp đất nước nhằm cung cấp sản phẩm hiệu Honda Việt Nam, để khách hàng dễ dàng mua sản phẩm hiệu Honda Việt Nam dịch vụ sau bán tới tận tay người tiêu dùng Hiện nay, hệ thống HEAD phát triển khắp 63 tỉnh thành với 640 đại lý uỷ quyền hàng trăm điểm bán lẻ, cửa hàng dịch vụ Honda uỷ nhiệm(HASS) toàn quốc Để trở thành cửa hàng bán xe dịch vụ Honda Việt Nam ủy nhiệm (HEAD), doanh nghiệp cần đáp ứng số yêu cầu sau: Thứ nhất, HEAD phải có vị trí kinh doanh thích hợp, nghĩa có mặt tiền diện tích đạt tiêu chuẩn định khu vực thuận lợi cho việc mua bán Thứ hai, HEAD phải có khả tài thực chắn để ứng trước khoản tiền thường lớn cho việc trả tiền mua xe, đặt cọc tiền phụ tùng đầu tư vào tài sản cố định ban đầu Thứ ba, HEAD phải có đội ngũ cán công nhân viên lành nghề, đủ để bảo hành giải trục trặc có cho khách hàng Công ty Honda đưa yêu cầu xây dựng cửa hàng tiêu chuẩn HEAD bao gồm Logo Honda, tiêu chuẩn nội thất, tiêu chuẩn ngoại thất QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 2 Honda có chiến lược phân phối rộng khắp với mức độ bao phủ cao hệ thống cửa hàng HEAD thành phố lớn hay trung tâm đô thị hệ thống cửa hàng uỷ nhiệm(HASS) đại lý lẻ khác khu vực nơng thơn Honda có chiến lược phân phối định loại xe máy: – Đối với sản phẩm xe máy cao cấp SH, Dylan Honda sử dụng chiến lược phân phối đặc quyền Đây phương thức phân phối sản phẩm mà dòng sản phẩm cao cấp, phân phối cho sở lớn Honda quản lý, thường thành phố lớn thủ đô Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh Các sản phẩm khơng phân phối cho đại lý bán lẻ hãng Và Honda khơng tốn nhiều chi phí để kiểm sốt địa điểm bán hàng – Đối với loại xe máy bậc trung bình dân Honda sử dụng chiến lược phân phối rộng rãi, đảm bảo mức độ bao phủ rộng khắp tỉnh thành nước Ví dụ số hệ thống HEAD TP.HCM: QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG Tuy nhiên, thực tế không giống như chiến lược mà cơng ty Honda Việt Nam đề nói Đối với số dòng sản phẩm có nhu cầu sử dụng q cao,tình trạng khan hàng ln xảy ra, nguyên nhân gây nên hệ thống HEAD đưa hàng cửa hàng tư nhân bên để nhận khoản hoa hồng mà cửa hàng tư nhân mang lại Như hình thành thêm kênh phân phối khơng thức Các cửa hàng tư nhân kênh phân phối cấp hệ thống HEAD so với Honda kênh phân phối cấp Mối quan hệ Honda Việt Nam với HEAD: Ban đầu, Honda quy hoạch mạng lưới bán lẻ tìm kiếm đối tác họ kinh doanh với tên gọi HEAD Honda VN Các HEAD phải đảm bảo tiêu chuẩn mà Honda VN đưa Điều mà HEAD hưởng treo biển hiệu với logo thương hiệu Honda với vieech Honda VN huấn luyện cho HEAD đội ngũ công nhân lắp ráp, bảo dưỡng Honda VN không bán sản phẩm trực tiếp đến tận tay người tiêu dùng mà thông qua HEAD Các HEAD không nhận hàng kí gửi từ HVN mà phải trả tiền mua hàng, tức quan hệ đối tác kinh doanh độc lập HEAD không thuộc quyền quản lí HVN Hiện Honda áp dụng hệ thống đẩy( chuỗi cung ứng truyền thống) định sản xuất, phân phối dựa dự báo dài hạn Dựa việc dự báo nhu cầu tiêu thụ, HEAD lập kế hoạch đặt hàng gửi Honda Tuy nhiên, HEAD nhiều vốn mua số lượng lớn, găm hàng để tăng giá HVN đánh giá lực tiêu thụ để cung cấp sản phẩm cho HEAD  Thị trường tiêu thụ Xe máy phương tiện lại chủ yếu quan trọng Việt Nam Kể từ Honda thức bước chân vào thị trường Việt Nam 10 năm trước đây, công ty liên tục mở rộng thị trường đáp ứng nhu cầu ngày tăng cao thị trường xe máy Việt Nam QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG Tấn công vào thị trường Việt Nam, Honda phấn đấu trở thành công ty xã hội mong đợi, ước mơ tạo động lực để sáng tạo sản phẩm mang tính đột phá, thúc đẩy chuyển động mang lại lợi ích cho xã Honda nghiên cứu cho đời sản phẩm xe máy phù hợp với thị trường Việt Nam đặc điểm nhân học, truyền thống, văn hóa đặc điểm khác người tiêu dùng Việt Nam Honda cung cấp sản phẩm cho tất phân khúc, từ phân khúc cao cấp đến phân khúc bình dân Trong đó, phân khúc cao cấp gồm sản phẩm : xe máy Honda Spacy, Dylan, SH Phân khúc trung cấp gồm: Honda future, Airblade, Lead, Vision Phân khúc bình dân gồm: Honda Wave, Dream Sản lượng Honda Việt Nam khoảng 1.5tr xe năm(gồm 1tr xe số 0.5tr xe ga) Đặc biệt, thị trường xe tay ga có bước tăng trưởng rõ rệt đạt mức 750.000 xe(tăng 70% so với năm 2008) Với tiềm phát triển thị trường xe tay ga, ước tính thời gian tới, sản lượng xe tay ga liên tục tăng đạt 1tr xe năm, tăng gấp đơi Bên cạnh đó, HOnda định mở rộng lực sản xuất xe gắn máy lần với mục đích trọng phát triển dòng xe tay ga nhằm đáp ứng nhu cầu ngày tăng thị trường tương lai Hiện nay, Honda Việt Nam có nhiều dòng xe khác phục vụ nhu cầu khách hàng mức thu nhập khác từ Wave Alpha 16.990.00đ đến SH 150cc 79.990.000đ Trong đó, bật dòng xe ga với sản phẩm biết đến như: Air Blade Click liên tục gây sốt thị trường khiến giá bán thực tế cao so với giá bán mà Honda Việt Nam đề xuất Từ 1996 lượng xe bán công ty tăng nhanh tăng mạnh vào năm 2009 nâng thị phần lên đến 63% Nền kinh tế Việt Nam phát triển rõ rệt, thu nhập người dân ngày cao, người tiêu dùng muốn sử dụng sản phẩm cao cấp, sang trọng, tiện lợi có chất lượng tốt Để đáp ứng nhu cầu này, công ty Honda Việt Nam sản xuất dòng sản phẩm xe tay ga để đưa thị trường Điều QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG tạo hiệu ứng rõ rệt người dân đổ xơ mua dòng sản phẩm làm doanh thu hãng khác giảm đáng kể Theo DN, năm 2013 dù doanh số bán xe máy giảm, xe tay ga bán đạt gần 1,2 triệu chiếc, tổng số 2,8 triệu xe máy, chiếm khoảng 40% thị phần Trong đó, công ty Honda Việt Nam sản xuất 900.000 xe, chiếm tới 80% thị phần nước Bảo hành kiểm tra định kỳ (KTĐK) yếu tố quan trọng hoạt động sản xuất, kinh doanh xe gắn máy Thời hạn bảo hành loại xe máy Honda Việt Nam 20.000km 24 tháng tính theo trường hợp đến trước Kiểm tra định HEAD hoàn toàn miễn phí cho khách hàng lần Phần C: Giải pháp hồn thiện chuỗi cung ứng cơng ty Honda Việt Nam I Thành công chuỗi cung ứng Ngày nhu cầu xe máy Việt Nam tiếp tục tăng cao ngày có nhiều người làm việc thành phố, sinh viên công nhân, viên chức thị trường xe máy sôi động với mức tăng trưởng cao Các chuyên gia Nhật Bản cho 10 năm tới xe máy phương tiện giao thông chủ yếu VN Tồn quốc có 30 triệu xe máy dân số 100 triệu người Ln giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường xe máy Việt Nam kể từ bắt đầu hoạt động, Công ty Honda Việt Nam (HVN) khơng liên tục “làm mới” hình ảnh sản phẩm có chất lượng cao, cơng nghệ tiên tiến dịch vụ chăm sóc khách hàng chun nghiệp, mà góp phần quan trọng việc hình thành ngành cơng nghiệp xe máy Việt Nam Kể từ Super Dream xuất xưởng vào năm 1998, bước sang năm 2014, HVN chia sẻ niềm vui với ngành công nghiệp xe máy người tiêu dùng nước chào mừng xe thứ 15 triệu vào ngày 21/3 vừa qua 15 triệu xe cho chặng đường 18 năm hoạt động Việt Nam cố gắng lớn công ty Hiện Honda dẫn đầu thị phần xe máy Việt Nam với 60%, thương hiệu QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG người tiêu dùng an tâm lựa chọn Có thành cơng có đóng góp chuỗi cung ứng  Xây dựng hệ thống nhà cung ứng toàn giới giúp cho chuỗi cung ứng linh kiện Honda đặn, chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày thay đổi cơng ty cố gắng có NCC ổn định, để có mạng lưới phân phối rộng khắp linh kiện có đảm bảo, tốt bền tạo xe đạt chất lượng trước cho sử dụng Honda trọng việc kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc thu mua linh kiện, lựa chọn nhà cung ứng uy tín, chất lượng  Các quy trình lắp ráp, lắp đặt thực nghiêm ngặt, kiểm soát từ khâu chọn linh kiện, kiểm tra chất lượng, vận chuyển vào kho, quy trình lắp ráp… phân phối đến tay người tiêu dùng Vì sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn người sử dụng nên công ty sản xuất linh kiện phụ tùng xe máy mang bí cơng nghệ Nhật Bản- xe phụ tùng xe có chất lượng tồn cầu.các phụ tùng xe Honda sản xuất nhà máy có cơng nghệ tiên tiến nhất, vượt qua kiểm định khắt khe Honda tiêu chuẩn tính năng, độ bền, tính tiện dụng, an toan với mơi trường  Honda lựa chọn nhà cung cấp tốt, vận hành nhịp nhàng, từ Honda đáp ứng nhu cầu khách hàng mức cao với chi phí thấp giúp DN thu hút them nhiều khách hàng, gia tăng thị phần, tiết kiệm chi phí từ gia tăng lợi nhuận doanh thu Honda nhà sản xuất động lớn giới với số lượng 14 triệu năm Từ năm 2004 hãng bắt đầu chế tạo động chạy diezen vừa êm vừa không cần lọc nhằm đáp ứng tiêu chuẩn nhiễm  Chính sách phân phối rộng rãi: tạo thuận lợi cho khách hàng dễ dang tìm sản phẩm Honda, thu hút khách hàng tiềm nhờ giới thiệu hội chợ sx khả kiểm sốt hệ thống bán khó khăn xa đại QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG lí chính, cơng ty TNHH sx phụ tùng oto xe máy VN VAP DN cung cấp phụ tùng cho Honda hưng yên giúp cung cấp, đáp ứng nhanh chóng nguyên vật liệu cho Honda, với chất lượng số lượng đáp ứng nhu cầu sx, Tạo chỗ đứng vững lòng người tiêu dùng ln tín nhiệm cao với chất lượng sản phẩm đa dạng sản phẩm, đảm bảo mức giá phù hợp với giá HONDA quy định  Phân phối đặc quyền phương thức phân phối sản phẩm mà có sản phẩm cao cấp SH phân phối cho sở lớn Honda quản lí, thương HN TPHCM  Để quản lí khơng tốn nhiều chi phí để kiểm sốt địa điểm bán, dễ dang kiểm tra kiểm soát chất lượng  Xây dựng mạng lưới rộng lớn cửa hàng ủy nhiệm( HEAD) Với việc đưa tiêu chuẩn cao HEAD địa điểm, sở vật chất, đội ngũ nhân viên huấn luyện quy trình, nghiệp vụ cho HEAD, Honda đảm bảo mang đến cho khách hàng sản phẩm hãng dịch vụ bảo hành, sau bán đến khách hàng  Honda trọng đầu tư, nâng cao chất lượng dich vụ chăm sóc khách hàng, dịch vụ bảo hành, sửa chữa Mạng lưới trung tâm dịch vụ rộng khắp tạo nên khác biệt cho Honda Mỗi cửa hàng Bán xe Dịch vụ Honda ủy nhiệm (HEAD) toàn quốc trung tâm bảo hành, bảo dưỡng sản phẩm theo tiêu chuẩn Honda với trang thiết bị đại đội ngũ kỹ thuật viên đào tạo quy giàu kinh nghiệm Tại HEAD HASS (Cửa hàng Dịch vụ Honda Ủy nhiệm) , kỹ thuật viên người trực tiếp thực công việc bảo dưỡng, sửa chữa xe khách hàng Là kỹ sư có chất lượng tay nghề cao, qua đào tạo hệ thống đào tạo Honda toàn cầu, cộng với QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG kinh nghiệm thực tế mục đích cao kỹ thuật viên làm cho khách hàng hài lòng với chất lượng sửa chữa  Honda đầu tư 120 tiệu USD xây dựng nhà máy thứ Hà Nam với mong muốn nâng tổng công suất lắp ráp lên 2,5 triệu xe/ năm Honda mở rộng sản xuất, nâng cao sản lượng thị phần VN để đáp ứng nhu cầu ngày cao người dân, tạo kênh phân phối rộng khắp, để sp đến với toàn người dân từ thu nhập cao đến người thu nhập bình dân, nơng thơn điều thu hút tạo dòng xe máy với yếu tố “ thân thiện với môi trường người” nhà máy xây dựng dựa kết hợp hài hòa hợp lý nguồn lượng tự nhiên: gió, ánh sáng, nước  Từ nâng cao sức cạnh tranh, thiết lâp chuỗi cung ứng đối tác truyền thống với nhau, đáp ứng nhanh chóng với thay đổi thị trường giảm yếu tố loại tác động đến khách hàng Các kênh phân phối rộng giảm chi phí lưu kho sản phẩm, giảm tồn kho tối đa, nâng cao hiệu suất dòng sản phẩm thơng qua kết hợp NCC với Phát triển CCU ngày linh hoạt giúp cho tỉ trọng ngành xe máy tăng lên từ giúp cho kinh tế VN ngày phát triển hội nhập với nước giới  Dù doanh số năm 2012 giảm khoảng 4,1%, Honda lại tăng thị phần từ mức 61% năm 2011 lên 62,6%.Trong tổng số 3,1 triệu xe này, Honda Việt Nam đóng góp 1,95 triệu xe, cao gấp đôi số lượng thương hiệu đứng thứ Yamaha Honda Việt Nam năm qua tiêu thụ 2,03 triệu xe, tăng 310.000 xe, chiếm 61% tổng thị phần doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI sản xuất kinh doanh xe máy Việt Nam II Thách thức chuỗi cung ứng  Dây chuyền sản xuất đơn lắp ráp Dây chuyền sản xuất chủ yếu gồm cơng đoạn hàn, tẩy rửa sơn, lắp ráp Trong Indonesia, thái lan, Malaysia phát triển sản xuất linh kiện mạnh mẽ nhờ ưu đãi QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG phủ Nên giá xe máy VN cao so với nước khu vực phải nhập linh kiện Trong phủ VN xem xét định sách mang tính hạn chế số lượng xe máy giảm số lượng đăng kí mới, phụ cấp biển số xe để giảm tải áp lực giao thông đô thị Nên Honda phải xem xét chuyển hướng sang thị trường nông thôn, giảm sản xuất áp dụng công nghệ tiên tiến  Ngành công nghiệp phụ trợ không phát triển: ngành phụ tùng, phụ trợ hình thành chủ yếu tập trung sản xuất phụ tùng có giá trị thấp gương kính, ắc quy, sản phẩm nhựa… phụ tùng chất lượng cao hộp số, động chưa sản xuất hợp tác mạng lưới liên kết doanh nghiệp sản xuất phụ tùng DN lắp ráp chưa có  Cơng ty Honda Việt Nam chiếm 60% thị phần xe máy thị trường nội địa – thị trường xe máy lớn giới Có thành cơng ngày hơm công ty xây dựng hệ thống cung ứng linh kiện, phụ tùng với khoảng 110 doanh nghiệp Chỉ có điều, có 23 doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng linh kiện, phụ tùng cho Công ty Honda Số lại cơng ty có vốn đầu tư nước đến từ Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc… đảm nhiệm Ngành công nghiệp sản xuất xe máy Việt Nam có bước tiến mạnh mẽ gần thập kỷ vừa qua Tuy nhiên, doanh nghiệp sản xuất linh kiện, phụ tùng nước lại chưa phát triển tương xứng khiến thị phần linh kiện, phụ tùng chủ yếu rơi vào tay nhà đầu tư nước ngồi Có nhiều ngun nhân khiến doanh nghiệp nội địa phải chịu lép vế trước doanh nghiệp 100% vốn nước ngồi, có ngun nhân quan trọng nhiều doanh nghiệp nội địa chưa đáp ứng tiêu chuẩn nhà cung cấp phụ tùng theo yêu cầu nhà sản xuất QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG  Kinh tế biến đổi DN lo ngại bất ổn moi trường kinh doanh, sụt giảm cầu tiêu dùng thị trường giá, nguyên vật liệu tăng Lạm phát gia tăng, sức mua người tiêu dùng giảm đặc biệt tốc độ tăng trưởng GDP thấp kế hoạch thấp năm trước, giai đoạn trước Trước đây, tốc độ tăng trưởng GDP trung bình Việt Nam đạt 7%/năm đạt khoảng 5%/năm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh Honda nói riêng ngành cơng nghiệp sản xuất xe máy nói chung Theo tính tốn Honda, GDP Việt Nam tăng khoảng 5% sản xuất, kinh doanh khơng tăng, khơng có lãi, doanh số bán hàng tụt giảm… Cụ thể, số lượng xe máy bán năm 2012 96% so với năm 2011  Khó khăn việc kiểm sốt chất lượng an toàn linh kiện điện tử: vấn đề xe máy cháy, hay rỉ sét phụ kiện, gây khó khăn quản lí lựa chọn nhà cung ứng tốt  Thay đổi nhanh bất ngờ nhiều sách kinh tế vĩ mơ, đặc biệt sách liên quan đến điều hành giá, thuế nguyên vật liệu đầu vào sản xuất xăng dầu, sắt thép, điện… ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh tồn thể doanh nghiệp khơng riêng doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy hay doanh nghiệp cung ứng linh kiện, phụ tùng Honda có 110 nhà cung ứng phụ tùng Việt Nam, đầu vào tăng, doanh nghiệp yêu cầu điều chỉnh giá bán phụ tùng, linh kiện Honda hợp tác win – win với hệ thống nhà cung cấp Honda thường đặt hàng với nhà sản xuất trước tháng Honda thỏa thuận với nhà cung cấp giá nguyên vật liệu chung thị trường tăng 5% hai bên thảo luận giá đưa biện pháp để khắc phục khó khăn  Mối quan hệ Honda Việt Nam hệ thống HEAD chưa rõ ràng, lằng nhằng tạo nên việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín hãng Thời gian vừa qua xảy tình trạng head đẩy giá xe máy cao QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG giá công ty niêm yết Sự mập mờ giá mối quan hệ công ty với head khiến uy tín thương hiệu giảm sút nhiều III Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng  Mở rộng quan hệ hợp tác với đối tác nước để đảm bảo nguồn đầu vào, linh kiện, phụ tùng đủ tiêu chuẩn, ổn định, chi phí thấp Nâng cao tỷ lệ nội địa hóa để hạ thấp chia phí sản xuất  Kiểm sốt chặt chẽ chất lương, an tồn linh kiện, phụ tùng, đảm bảo nguyên liệu đầu vào ổn định, đạt chất lượng  Liên tục cải tiến sản phẩm, đội ngũ nhân lực để hoàn thiện việc sản xuất, lắp ráp, đảm bảo mục tiêu đặt  Xác định rõ ràng mối quan hệ Honda Việt nam với hệ thống HEAD đồng thời có biện pháp quản lý chắt chẽ HEAD Khách hàng thường nhầm lẫn mối quan hệ HVN HEAD Các HEAD thuộc quyền quản lý HVN mối quan hệ đối tác kinh doanh “ mua đứt bán đoạn” HVN cần công bố cho khách hàng biết xác mối quan hệ với HEAD Nếu hợp đồng uỷ thác bán hàng Honda VN có tồn quyền kiểm sốt giá bán xe HEAD Honda VN có quyền tạm đình ngưng hợp đồng chí có sách xử phạt, đòi HEAD bồi thường thiệt hại việc tự ý nâng giá bán xe làm uy tín thương hiệu Honda VN thị trường từ HVN phải có biện pháp quản lý chặt chẽ với HEAD để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng  Nên có sách hỗ trợ bán hàng phù hợp hơn, giảm tải áp lực bán hàng cho HEAD, khơng nên tiếp tục để tình trạng” mua đứt bán đoạn” Làm vậy, HEAD bán mẫu xe với giá đội lên cao, thương hiệu Honda không bị ảnh hưởng nghiêm trọng QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG – Về dịch vụ hậu chăm sóc khách hàng hướng dẫn sử dụng, bảo hành, đích thân honda phải đứng chịu phần trách nhiệm việc này, không nên giao hết trách nhiệm cho HEAD Honda Việt Nam nên cử chuyên gia kỹ thuật có tay nghề cao, kinh nghiệm làm việc lâu năm đến làm việc HEAD để dễ dàng xử ký có tình khó khăn xảy Nguồn làm bài: Tài liệu quản trị chuỗi cung ứng thầy Trần Hoàng Giang http://Honda.com.vn https://www.ijser.org/paper/Honda-Supply-Chain.html http://www.managementparadise.com/forums/elementslogistics/212627-supply-chain-management-honda-motor-companylimited.html https://www.scribd.com/doc/42889599/Supply-Chain-ManagementSystem-of-Honda-Motors tham khảo số viết Internet QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 3 … mơ hình chuỗi cung ứng Honda, trở ngại thách thức chuỗi cung ứng để qua đề giải pháp nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng xe máy Honda Việt Nam Phần A: Cơ Sở Lý Luận QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG I Khái… II Mơ hình chuỗi cung ứng công ty Honda Việt Nam 2.1 Giới thiệu công ty Honda Việt Nam QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG Được thành lập vào năm 1996, công ty Honda Việt Nam liên doanh Công ty Honda Motor… hình chuỗi cung ứng xe máy công ty Honda Việt Nam Nhà cung cấp QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG Bộ phận thu mua Honda Nhà cung cấp Bộ phận thương mại Honda Nhà cung cấp Nhà cung cấp Nhà máy lắp rắp Honda

Xem Thêm :   Honda Jazz 2020: giảm giá sốc mùa dịch Covid-19 (12-2020)

Xem thêm :  Các đề đọc hiểu bài Tiếng Việt (Lưu Quang Vũ)

– Xem thêm –

Xem thêm: Chuỗi cung ứng Honda Việt Nam, Chuỗi cung ứng Honda Việt Nam, Tuy nhiên, theo thống kê của Bộ Giao thông Vận tải, tính đến tháng 8/2014, lượng xe máy đăng ký lưu hành đã đạt mức 34 triệu chiếc, tính toán sơ bộ đến cuối năm 2015 tổng sản lượng xe máy sản xuất lên mức khoảng 5,5 triệu chiếc/năm, trong khi đó nhu cầu t

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Xe Cộ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button