Kỹ Năng Sống

Tiết 26 học hát : ca-chiu-sa.bài đọc thêm : bản hành khúc cách mạng

Bạn đang xem: ca-chiu-sa/”>Tiết 26 học hát : ca-chiu-sa.bài đọc thêm : bản hành khúc cách mạng Tại Website chongthamvietnam.vn

Tiết 26 Học hát : Ca-chiu-sa.Bài đọc thêm : Bản hành khúc cách mạng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (79.88 KB, 4 trang )

Kế hoạch dạy học Âm nhạc 7 TRƯỜNG THCS PHONG NẪM
Ngày soạn : …………./…………/………….. Tuần 26
Ngày dạy : ……………/…………/…………. Tiết 26
Học hát : CA – CHIU – SA
BÀI ĐỌC THÊM : Bản Hành Khúc Cách Mạng
I. MỤC TIÊU.
 Kó năng : Học sinh biết bài hát Ca-chiu-sa là một bài hát nổi tiếng được phổ biến rộng
rãi ở Liên Xô ( cũ) và nhiều nước trên thế giới.
 Kiến thức : Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca bài hát, biết thể hiện tiết tấu nghòch
phách.
 Thái độ : Cảm nhận được nét âm nhạc mang màu sắc âm nhạc Nga, vai trò âm nhạc trong
cuộc sống bài Ca-chiu-sa đã khích lệ tinh thần chiến đấu, lòng yêu nước của Hồng quân
Liên Xô. Từ đó các em càng thêm yêu nền âm nhạc của nước Nga.
II. GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ.
+ Nhạc cụ quen dùng.
+ Máy và băng đóa bài hát “ Ca-chiu-sa”.
+ Bảng phụ chép bài hát và những bản phụ cần thiết khác.
+ Một số hình ảnh về nước Nga, các chiến só Hồng quân Liên Xô ( cũ), tên lửa Ca-chiu-sa.
+ Một số bài hát Nga phổ biến ở Việt Nam : Nụ cười, Đôi bờ, Chiều ngoại ô Matxcơva.
+ Đàn và hát thành thạo bài hát “ Ca-chiu-sa”.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
1. Ổn đònh lớp: ( 1’)
 Lớp 7
1
: ………………………………
 Lớp 7
2
: ………………………………
 Lớp 7
3
: ………………………………

2. Bài cũ :
3. Bài mới :
TG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS
25’
I. Nội dung 1
Học hát
CA-CHIU-SA
1. Giới thiệu bài hát:
Người Việt Nam ai cũng biết rằng đã từ lâu,
nước Nga – một nước có những con người
đôn hậu và những bài ca tuyệt diệu. Chúng
ta yêu mến nước Nga và những bài hát của
họ. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu với các em
một bài hát Nga, bài hát mang tên thân mật
của những cô gái Nga – Đó là bài Ca-chiu-
sa.
GV giới thiệu thêm :
GV ghi bảng
GV giới thiệu
HS ghi bài
HS nghe
Giáo viên : Phạm Anh Tuấn
Kế hoạch dạy học Âm nhạc 7 TRƯỜNG THCS PHONG NẪM
Bài Ca-chiu-sa được phổ biến vào Việt Nam
từ những năm 1955-1956 thanh thiếu niên
rất yêu thích. Trong cuộc chiến tranh thế
giới lần thứ II những người yêu nước Tây
Ban Nha đã dùng bài Ca-chiu-sa làm bài hát
chính thức của tổ chức du kích chống phát
xít Đức.

GV treo tranh các chiến só Hồng quân Liên
xô và tên lửa Ca-chiu-sa cho HS xem.
GV cho HS đọc phần giới thiệu trang 53.
GV có thể cho HS nghe một vài bài hát Nga
2. Tìm hiểu bài hát :
+ Tác giả : GV hỏi tác giả và người dòch
sang tiếng Việt bài hát Ca- chiu- sa ?
GV treo tranh Nhạc só Blante và nhạc só
Phạm Tuyên cho HS xem.
+ Bài hát :GV treo bảng phụ bài hát Ca-
chiu-sa và hỏi HS :
– Bài hát viết ở nhòp mấy ? ( Nhòp 2/4 )
– Hãy giải thích nhòp 2/4 ? ( Nhòp 2/4 là nhòp
mà trong mỗi ô nhòp có 2 phách, giá trò mỗi
phách bằng một nốt đen, phách 1 mạnh,
phách 2 nhẹ).
– Trong bài có những kí hiệu nào ? (Lặng
đơn, luyến, dấu nhắc lại).
(U, E, {} )
GV treo bảng tóm tắt phần nhận xét bài hát
và yêu cầu HS nhắc lại.
GV hướng dẫn HS chia đoạn, chia câu
Bài hát chia thành hai đoạn :
+ Đoạn I : Gồm có 2 câu, mỗi câu có 4 ô
nhòp, câu 1 & 2 có nét nhạc giống nhau.
+ Đoạn b : Gồm có 2 câu ( giống nhau ) mỗi
câu có 4 ô nhòp. Đầu câu 2 – đoạn b xuất
hiện nghòch phách.
( E q È)
GV cho một vài HS đọc lời bài hát.

Xem thêm :  50+ mẫu bánh sinh nhật hình xe hơi, ô tô, xe tăng, tàu hỏa, máy bay đẹp nhất

3. Cho HS nghe bài hát qua băng mẫu hoặc
GV tự trình bày.
4. GV cho HS khởi động giọng 1-2 phút.
GV thực hiện
GV chỉ đònh
GV hỏi
GV điều khiển
GV thực hiện
GV thực hiện
GV hỏi
GV yêu cầu
GV thực hiện
GV cho 1-2 HS đọc
GV điều khiển
GV hướng dẫn
HS theo dõi
1-2 HS đọc
HS trả lời
HS nghe
HS xem tranh
HS theo dõi
HS trả lời
HS nhắc lại
HS theo dõi
HS nghe& nhắc lại
1-2 HS đọc
HS nghe
HS luyện thanh
Giáo viên : Phạm Anh Tuấn
Kế hoạch dạy học Âm nhạc 7 TRƯỜNG THCS PHONG NẪM

&2=R==B==C=!
==d==!
==T==D==C=!
=b=)
Mi mi i á Mi mi i à
5. Tập hát từng câu: Dòch giọng -3
a) Đoạn a :
GV đàn mỗi câu khoảng 3 lần nhắc HS nghe
và nhẩm theo.
GV đàn giai điệu câu 1 và bắt nhòp để HS
hát hòa theo tiếng đàn.
GV cho HS hát từ 2-3 lần theo nhóm, dãy,
cá nhân.
Câu 2: GV tiến hành dạy theo cách tương tư
như dạy ở câu 1.
GV cho HS hát câu 2 khoảng 2-3 lần. Sau đó
cho HS hát nối liền hai câu với nhau hát
khoảng 2-3 lần.
* Lưu ý : Cuối câu có dấu lặng đơn cần hát
chính xác. Câu 1 & 2 có nét nhạc giống
nhau nhưng câu 2 cao hơn câu 1 quãng 2
trưởng.
b) Đoạn b :GV tiến hành các bước dạy giống
như dạy ở đoạn a.
GV cho HS hát đoạn b khoảng 2-3 lần.
* GV lưu ý nghòch phách cuối câu 3 đầu câu
4, HS cần hát chính xác. Từ “ Ca-chiu-sa” bò
cưỡng âm.
GV cho HS hát lời 1 của bài yêu cầu HS hát
lại câu 3 & 4 thêm lần nữa.

GV đàn giai điệu HS tự hát lời 2 của bài hát.
6. Hát đầy đủ cả bài.
GV đệm đàn cho HS hát cả bài từ 2-3 lần.
GV lưu ý : HS cần thể hiện sắc thái tha
thiết, hát mềm mại nhưng không yếu đuối.
Rhythm : Pasodoble – Tempo : 110
Transpose -2
– GV chia lớp thành 2 nhóm :
a) Đoạn a:
GV hướng dẫn
GV thực hiện
GV đàn
GV đàn và yêu cầu
GV hướng dẫn
GV yêu cầu
GV lưu ý cho HS
GV hướng dẫn
GV đàn
GV lưu ý
GV điều khiển
GV đàn
GV đệm đàn hoặc
cho HS hát theo bộ
nhớ của đàn phím
điện tử.
GV điều khiển
HS tập hát
HS nghe & nhẩm
theo
HS hát

HS thực hiện
HS tập hát
HS thực hiện
HS sửa sai và hát
cho chính xác
HS tập hát
HS thực hiện
HS sửa sai
HS thực hiện
HS hát lời 2
HS hát
HS tập hát
Giáo viên : Phạm Anh Tuấn
Kế hoạch dạy học Âm nhạc 7 TRƯỜNG THCS PHONG NẪM
7’
8’
+ Lời 1 : Nhóm I câu1 – Nhóm II câu 2
+ Lời 2 : Nhóm II câu1 – Nhóm I câu 2
b) Đoạn b : Cả hai nhóm, sau đó đổi lại.
– GV tập cho HS hát theo lối lónh xướng, đối
đáp, hòa giọng.
+ Lónh xướng 1 : Câu 1
+ Lónh xướng 2 : Câu 2
+ Cả lớp : Hòa giọng đoạn b.
GV lưu ý sửa sai cho HS
* GV giáo dục tư tưởng : Âm nhạc không
những thể hiện những cung bậc tình cảm của
con người mà nó còn là vũ khí lợi hại trong
các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc.
II. Nội dung 2

Xem thêm :  Stt buồn về bố mẹ hay nhất

Bài đọc thêm
BẢN HÀNH KHÚC CÁCH MẠNG
GV cho một vài HS đọc bài.
GV đặt câu hỏi:
-Vì sao nhạc só Rossini rời khỏi thành phố
được ?
-Vì sao người dân lại kéo đến và cùng hát
hòa theo ?
* Trò chơi : GV cho HS chơi trò chơi Ô chữ :
GV chia HS thành 2 đội , mỗi đội khoảng 5
người. Thể lệ : Mỗi đội chọn một ô chữ, GV
đàn và nhận biết tên bài hát, TĐN, ÂNTT.
Trả lời đúng 10 điểm, không đúng 0 điểm.
Đội bổ sung được 5 điểm. Đội nào nhiều
điểm sẽ chiến thắng.
GV tập hát cho HS
GV lưu ý sửa sai
GV thực hiện
GV yêu cầu
GV hỏi
GV điềi khiển
HS tập hát
HS sửa sai
HS chú ý lắng nghe
HS đọc
HS trả lời
HS thực hiện trò
chơi
4. Củng cố – Dặn dò : ( 4’)
– HS hát lại bài hát.

-Về nhà học thuộc bài hát, chuẩn bò tập thêm lời mới.
– Trả lời hai câu hỏi SGK Âm nhạc 7 trang 53.
5. Nhận xét tiết học.
6. Rút kinh nghiệm.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Giáo viên : Phạm Anh Tuấn

2. Bài cũ :3. Bài mới :TG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS25’I. Nội dung 1Học hátCA-CHIU-SA1. Giới thiệu bài hát:Người Việt Nam ai cũng biết rằng đã từ lâu,nước Nga – một nước có những con ngườiđôn hậu và những bài ca tuyệt diệu. Chúngta yêu mến nước Nga và những bài hát củahọ. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu với các emmột bài hát Nga, bài hát mang tên thân mậtcủa những cô gái Nga – Đó là bài Ca-chiu-sa.GV giới thiệu thêm :GV ghi bảngGV giới thiệuHS ghi bàiHS ngheGiáo viên : Phạm Anh TuấnKế hoạch dạy học Âm nhạc 7 TRƯỜNG THCS PHONG NẪMBài Ca-chiu-sa được phổ biến vào Việt Namtừ những năm 1955-1956 thanh thiếu niênrất yêu thích. Trong cuộc chiến tranh thếgiới lần thứ II những người yêu nước TâyBan Nha đã dùng bài Ca-chiu-sa làm bài hátchính thức của tổ chức du kích chống phátxít Đức.GV treo tranh các chiến só Hồng quân Liênxô và tên lửa Ca-chiu-sa cho HS xem.GV cho HS đọc phần giới thiệu trang 53.GV có thể cho HS nghe một vài bài hát Nga2. Tìm hiểu bài hát :+ Tác giả : GV hỏi tác giả và người dòchsang tiếng Việt bài hát Ca- chiu- sa ?GV treo tranh Nhạc só Blante và nhạc sóPhạm Tuyên cho HS xem.+ Bài hát :GV treo bảng phụ bài hát Ca-chiu-sa và hỏi HS :- Bài hát viết ở nhòp mấy ? ( Nhòp 2/4 )- Hãy giải thích nhòp 2/4 ? ( Nhòp 2/4 là nhòpmà trong mỗi ô nhòp có 2 phách, giá trò mỗiphách bằng một nốt đen, phách 1 mạnh,phách 2 nhẹ).- Trong bài có những kí hiệu nào ? (Lặngđơn, luyến, dấu nhắc lại).(U, E, {} )GV treo bảng tóm tắt phần nhận xét bài hátvà yêu cầu HS nhắc lại.GV hướng dẫn HS chia đoạn, chia câuBài hát chia thành hai đoạn :+ Đoạn I : Gồm có 2 câu, mỗi câu có 4 ônhòp, câu 1 & 2 có nét nhạc giống nhau.+ Đoạn b : Gồm có 2 câu ( giống nhau ) mỗicâu có 4 ô nhòp. Đầu câu 2 – đoạn b xuấthiện nghòch phách.( E q È)GV cho một vài HS đọc lời bài hát.3. Cho HS nghe bài hát qua băng mẫu hoặcGV tự trình bày.4. GV cho HS khởi động giọng 1-2 phút.GV thực hiệnGV chỉ đònhGV hỏiGV điều khiểnGV thực hiệnGV thực hiệnGV hỏiGV yêu cầuGV thực hiệnGV cho 1-2 HS đọcGV điều khiểnGV hướng dẫnHS theo dõi1-2 HS đọcHS trả lờiHS ngheHS xem tranhHS theo dõiHS trả lờiHS nhắc lạiHS theo dõiHS nghe& nhắc lại1-2 HS đọcHS ngheHS luyện thanhGiáo viên : Phạm Anh TuấnKế hoạch dạy học Âm nhạc 7 TRƯỜNG THCS PHONG NẪM&2=R==B==C=!==d==!==T==D==C=!=b=)Mi mi i á Mi mi i à5. Tập hát từng câu: Dòch giọng -3a) Đoạn a :GV đàn mỗi câu khoảng 3 lần nhắc HS nghevà nhẩm theo.GV đàn giai điệu câu 1 và bắt nhòp để HShát hòa theo tiếng đàn.GV cho HS hát từ 2-3 lần theo nhóm, dãy,cá nhân.Câu 2: GV tiến hành dạy theo cách tương tưnhư dạy ở câu 1.GV cho HS hát câu 2 khoảng 2-3 lần. Sau đócho HS hát nối liền hai câu với nhau hátkhoảng 2-3 lần.* Lưu ý : Cuối câu có dấu lặng đơn cần hátchính xác. Câu 1 & 2 có nét nhạc giốngnhau nhưng câu 2 cao hơn câu 1 quãng 2trưởng.b) Đoạn b :GV tiến hành các bước dạy giốngnhư dạy ở đoạn a.GV cho HS hát đoạn b khoảng 2-3 lần.* GV lưu ý nghòch phách cuối câu 3 đầu câu4, HS cần hát chính xác. Từ “ Ca-chiu-sa” bòcưỡng âm.GV cho HS hát lời 1 của bài yêu cầu HS hátlại câu 3 & 4 thêm lần nữa.GV đàn giai điệu HS tự hát lời 2 của bài hát.6. Hát đầy đủ cả bài.GV đệm đàn cho HS hát cả bài từ 2-3 lần.GV lưu ý : HS cần thể hiện sắc thái thathiết, hát mềm mại nhưng không yếu đuối.Rhythm : Pasodoble – Tempo : 110Transpose -2- GV chia lớp thành 2 nhóm :a) Đoạn a:GV hướng dẫnGV thực hiệnGV đànGV đàn và yêu cầuGV hướng dẫnGV yêu cầuGV lưu ý cho HSGV hướng dẫnGV đànGV lưu ýGV điều khiểnGV đànGV đệm đàn hoặccho HS hát theo bộnhớ của đàn phímđiện tử.GV điều khiểnHS tập hátHS nghe & nhẩmtheoHS hátHS thực hiệnHS tập hátHS thực hiệnHS sửa sai và hátcho chính xácHS tập hátHS thực hiệnHS sửa saiHS thực hiệnHS hát lời 2HS hátHS tập hátGiáo viên : Phạm Anh TuấnKế hoạch dạy học Âm nhạc 7 TRƯỜNG THCS PHONG NẪM7’8’+ Lời 1 : Nhóm I câu1 – Nhóm II câu 2+ Lời 2 : Nhóm II câu1 – Nhóm I câu 2b) Đoạn b : Cả hai nhóm, sau đó đổi lại.- GV tập cho HS hát theo lối lónh xướng, đốiđáp, hòa giọng.+ Lónh xướng 1 : Câu 1+ Lónh xướng 2 : Câu 2+ Cả lớp : Hòa giọng đoạn b.GV lưu ý sửa sai cho HS* GV giáo dục tư tưởng : Âm nhạc khôngnhững thể hiện những cung bậc tình cảm củacon người mà nó còn là vũ khí lợi hại trongcác cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc.II. Nội dung 2Bài đọc thêmBẢN HÀNH KHÚC CÁCH MẠNGGV cho một vài HS đọc bài.GV đặt câu hỏi:-Vì sao nhạc só Rossini rời khỏi thành phốđược ?-Vì sao người dân lại kéo đến và cùng háthòa theo ?* Trò chơi : GV cho HS chơi trò chơi Ô chữ :GV chia HS thành 2 đội , mỗi đội khoảng 5người. Thể lệ : Mỗi đội chọn một ô chữ, GVđàn và nhận biết tên bài hát, TĐN, ÂNTT.Trả lời đúng 10 điểm, không đúng 0 điểm.Đội bổ sung được 5 điểm. Đội nào nhiềuđiểm sẽ chiến thắng.GV tập hát cho HSGV lưu ý sửa saiGV thực hiệnGV yêu cầuGV hỏiGV điềi khiểnHS tập hátHS sửa saiHS chú ý lắng ngheHS đọcHS trả lờiHS thực hiện tròchơi4. Củng cố – Dặn dò : ( 4’)- HS hát lại bài hát.-Về nhà học thuộc bài hát, chuẩn bò tập thêm lời mới.- Trả lời hai câu hỏi SGK Âm nhạc 7 trang 53.5. Nhận xét tiết học.6. Rút kinh nghiệm…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Giáo viên : Phạm Anh Tuấn

Xem thêm :  Bài thơ về mùa hè cho trẻ mầm non


Ca chiu sa | âm nhạc lớp 7 | có lời


Bài hát lớp 7. Chương trình âm nhạc THCS

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kỹ Năng Sống
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kỹ Năng Sống

Related Articles

Back to top button